6 Bước Cài Đặt MySQL Trên CentOS 7 “Nhanh Chóng”

Trong quá trình quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu của các hệ thống, việc cài đặt một hệ quản trị cơ sở dữ liệu đáng tin cậy là một bước Cần phải có. Hãy cùng LANIT tham khảo các bước để cài đặt MySQL trên CentOS 7 và cấu hình MySQL trên CentOS Linux một cách chi tiết trong bài viết dưới đây nhé!

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt MySQL trên CentOS 7

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách cài đặt MySQL trên CentOS 7:

Bước 1: Chuẩn bị và cập nhật lại hệ thống

Hãy kiểm tra xem hệ thống được cập nhật hay chưa, sau đó hãy nhập câu lệnh sau đây: 

  • Nếu bạn không có quyền root:
sudo yum update  
  • Nếu bạn có quyền root:
yum update -y 
Cách cài đặt MySQL trên CentOS 7

Bước 2: Install MySQL repositories

Sau khi cập nhật hệ thống thành công, bạn hãy tiến hành cài đặt MySQL repositories. 

Bạn có thể tìm thấy những phiên bản khác dưới link sau đâyhttps://dev.mysql.com/downloads/repo/yum/

wget http://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el7-9.noarch.rpm

Cách cài đặt MySQL trên CentOS 7

Sau khi cài đặt xong ,bạn sẽ thấy là file .rpm đã được lưu lại.

Bước 3: Cài đặt MySQL packages 

Bây giờ bạn đã có thể prepare repository rồi cài đặt MySQL packages từ nó. Hãy gõ lệnh:

sudo rpm -Uvh mysql57-community-release-el7-9.noarch.rpm
Cách cài đặt MySQL trên CentOS 7

Khi bạn thấy tiến trình đạt 100%, điều này cho thấy quá trình cài đặt đã hoàn thành. Hệ thống đã sẵn sàng  cài đặt MySQL trên CentOS hãy theo dõi các bước tiếp theo nhé!

Bước 4:  Cài mySQL trên centos server 

Bạn có thể cài đặt MySQL ngay bằng cách sử dụng lệnh yum install như sau:

sudo yum install mysql-server
Cách cài đặt MySQL trên CentOS 7

Tiếp đó, một danh sách các tệp cài đặt sẽ được hiển thị và bạn sẽ nhận được một thông báo xác nhận. Hãy gõ “y” và sau đó nhấn ENTER để tải.

Cách cài đặt MySQL trên CentOS 7

Khi việc tải xuống các tệp đã hoàn tất, bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận cài đặt. Bạn cần gõ “y” và nhấn ENTER một vài lần để hoàn tất quá trình. 

Khi bạn thấy dòng “Complete!” ở cuối trang, điều này có nghĩa là MySQL đã được cài đặt thành công trên máy chủ CentOS.

Cách cài đặt MySQL trên CentOS 7

Bước 5: Kiểm tra MY SQL server 

Để kiểm tra MySQL Server, bạn thực hiện các bước sau:

Bạn muốn khởi động MySQL Server thì hãy nhập lệnh sau:

sudo systemctl start mysqld

Kiểm tra trạng thái của MySQL Server bằng lệnh sau:

sudo systemctl status mysqld
Cách cài đặt MySQL trên CentOS 7

Những lệnh trên giúp bạn bật MySQL Server và kiểm tra trạng thái hoạt động của nó trên hệ thống. Hãy đảm bảo rằng MySQL Server đã được khởi động thành công và hoạt động đúng trạng thái mong muốn.

Bước 6: Cấu hình mySQL server

Dưới đây là chi tiết các bước mà bạn có thể thực hiện khi cài đặt và cấu hình MySQL trên CentOS 7 Linux:

1. Tạo và xem mật khẩu tạm thời

Khi cài đặt MySQL, một mật khẩu tạm thời được tạo ra cho người dùng `root`. Để xem mật khẩu này, bạn có thể sử dụng lệnh:

sudo grep 'password' /var/log/mysqld.log

2. Đổi Mật Khẩu cho MySQL

Để đổi mật khẩu cho MySQL,  bạn có thể sử dụng lệnh sau:

sudo mysql_secure_installation

Bạn sẽ được hỏi về việc cấu hình bảo mật cho MySQL và có thể thay đổi mật khẩu tại đây.

3. Thiết Lập Mật Khẩu Mạnh:

Để đảm bảo mật khẩu của bạn mạnh thì nên có độ dài từ 8-12 ký tự và bao gồm số, ký tự đặc biệt, chữ hoa và chữ thường.

mysql -u root -p

4. Kiểm tra các phiên Bản MySQL Server:

Bạn hãy sử dụng lệnh sau để kiểm tra phiên bản của MySQL server:

mysql --version

5. Dừng MySQL Server:

Để dừng MySQL server hãy nhập theo lệnh sau:

sudo systemctl stop mysqld

6. Khởi Động Lại MySQL Trong Safe Mode:

Nếu bạn muốn khởi động lại MySQL trong chế độ Safe Mode mà không cần sử dụng mật khẩu bằng cách sử dụng lệnh sau đây:

sudo mysqld_safe --skip-grant-tables

Nhấn ENTER nếu MySQL server đã bắt đầu khởi động nhưng gặp vấn đề bị treo.

7. Kết nối và đổi mật khẩu cho người dùng root

mysql -uroot

Để kết nối tới MySQL dưới tên người dùng root và thay đổi mật khẩu, bạn hãy thực hiện các lệnh sau:

mysql -uroot
USE MYSQL;
UPDATE USER SET PASSWORD=PASSWORD('mật_khẩu_mới') WHERE USER='root';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT

Lưu ý: Việc cài đặt MySQL trên centos 7 đòi hỏi sự cẩn thận và hiểu biết về hệ thống của bạn. Hãy đảm bảo là bạn đã sao lưu dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào liên quan đến cơ sở dữ liệu.

Lời kết

Trên đây là toàn bộ nội dung của LANIT về cách cài đặt MySQL trên centos 7, rất hy vọng với những chia sẻ trên sẽ cung cấp những thông tin hữu ích đến với các bạn để cài đặt thành công. Nếu có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào, đừng ngần ngại hãy để lại bình luận bên dưới LANIT sẽ hỗ trợ giải đáp bạn ngay lập tức nhé!

avata Hải

Triệu Huyền Trang

Triệu Huyền Trang chuyên gia 3 năm kinh nghiệm trong ngành Công Nghệ, Phần Mềm. Chuyên chia sẻ các kiến thức phần mềm mã nguồn, ứng dụng và thông tin về công nghệ hữu ích.

Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!