THUÊ MÁY CHỦ ĐỒ HOẠ GPU
MÁY CHỦ CARD ĐỒ HỌA GPU GIÁ RẺ CẤU HÌNH MẠNH MẼ

BẢNG GIÁ THUÊ MÁY CHỦ ĐỒ HOẠ GPu giá rẻ

SERVER – GPU1

INTEL – 2 x E5-2678v3
4.018.560 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 64 GB + 64GB FREE
 • Ổ cứng: 2x 960GB Hoặc 1 x NVME 1.88TB
 • GPU: Nvidia quadro P620
 • GPU Memory: 2GB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 400 Mbps
 • BW Quốc tế: 10 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1

SERVER – GPU2

INTEL – 2 x E5-2680v4
4.776.720 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 64 GB + 64GB FREE
 • Ổ cứng: 2x 960GB Hoặc 1 x NVME 1.88TB
 • GPU: Nvidia Tesla K40 Hoặc Nvidia Tesla P4
 • GPU Memory: 8-12GB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 400 Mbps
 • BW Quốc tế: 10 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1
Nổi bật

SERVER – GPU3

INTEL – 2 x E5-2696v4
5.655.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 44 Cores
 • RAM: 64 GB + 64GB FREE
 • Ổ cứng: 2x 960GB Hoặc 1 x NVME 1.88TB
 • GPU: Nvidia Tesla P40
 • GPU Memory: 24GB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 400 Mbps
 • BW Quốc tế: 20 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ Thuê máy chủ đồ họa GPU chưa bao gồm 10% VAT

SERVER – GPU1

INTEL – 2 x E5-2678v3
4.533.760 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 64 GB + 64GB FREE
 • Ổ cứng: 2x 960GB Hoặc 1 x NVME 1.88TB
 • GPU: Nvidia quadro P620
 • GPU Memory: 2GB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 400 Mbps
 • BW Quốc tế: 10 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1

SERVER – GPU2

INTEL – 2 x E5-2680v4
5.389.120 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 64 GB + 64GB FREE
 • Ổ cứng: 2x 960GB Hoặc 1 x NVME 1.88TB
 • GPU: Nvidia Tesla K40 Hoặc Nvidia Tesla P4
 • GPU Memory: 8-12GB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 400 Mbps
 • BW Quốc tế: 10 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1
Nổi bật

SERVER – GPU3

INTEL – 2 x E5-2696v4
6.380.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 44 Cores
 • RAM: 64 GB + 64GB FREE
 • Ổ cứng: 2x 960GB Hoặc 1 x NVME 1.88TB
 • GPU: Nvidia Tesla P40
 • GPU Memory: 24GB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 400 Mbps
 • BW Quốc tế: 20 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ Thuê máy chủ đồ họa GPU chưa bao gồm 10% VAT

SERVER – GPU1

INTEL – 2 x E5-2678v3
4.739.840 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 64 GB + 64GB FREE
 • Ổ cứng: 2x 960GB Hoặc 1 x NVME 1.88TB
 • GPU: Nvidia quadro P620
 • GPU Memory: 2GB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 400 Mbps
 • BW Quốc tế: 10 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1

SERVER – GPU2

INTEL – 2 x E5-2680v4
5.634.080 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 64 GB + 64GB FREE
 • Ổ cứng: 2x 960GB Hoặc 1 x NVME 1.88TB
 • GPU: Nvidia Tesla K40 Hoặc Nvidia Tesla P4
 • GPU Memory: 8-12GB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 400 Mbps
 • BW Quốc tế: 10 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1
Nổi bật

SERVER – GPU3

INTEL – 2 x E5-2696v4
6.670.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 44 Cores
 • RAM: 64 GB + 64GB FREE
 • Ổ cứng: 2x 960GB Hoặc 1 x NVME 1.88TB
 • GPU: Nvidia Tesla P40
 • GPU Memory: 24GB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 400 Mbps
 • BW Quốc tế: 20 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ Thuê máy chủ đồ họa GPU chưa bao gồm 10% VAT

SERVER – GPU1

INTEL – 2 x E5-2678v3
4.894.400 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 64 GB + 64GB FREE
 • Ổ cứng: 2x 960GB Hoặc 1 x NVME 1.88TB
 • GPU: Nvidia quadro P620
 • GPU Memory: 2GB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 400 Mbps
 • BW Quốc tế: 10 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1

SERVER – GPU2

INTEL – 2 x E5-2680v4
5.817.800 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 64 GB + 64GB FREE
 • Ổ cứng: 2x 960GB Hoặc 1 x NVME 1.88TB
 • GPU: Nvidia Tesla K40 Hoặc Nvidia Tesla P4
 • GPU Memory: 8-12GB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 400 Mbps
 • BW Quốc tế: 10 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1
Nổi bật

SERVER – GPU3

INTEL – 2 x E5-2696v4
6.887.500 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 44 Cores
 • RAM: 64 GB + 64GB FREE
 • Ổ cứng: 2x 960GB Hoặc 1 x NVME 1.88TB
 • GPU: Nvidia Tesla P40
 • GPU Memory: 24GB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 400 Mbps
 • BW Quốc tế: 20 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ Thuê máy chủ đồ họa GPU chưa bao gồm 10% VAT

SERVER – GPU1

INTEL – 2 x E5-2678v3
5.152.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 64 GB + 64GB FREE
 • Ổ cứng: 2x 960GB Hoặc 1 x NVME 1.88TB
 • GPU: Nvidia quadro P620
 • GPU Memory: 2GB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 400 Mbps
 • BW Quốc tế: 10 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1

SERVER – GPU2

INTEL – 2 x E5-2680v4
6.124.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 64 GB + 64GB FREE
 • Ổ cứng: 2x 960GB Hoặc 1 x NVME 1.88TB
 • GPU: Nvidia Tesla K40 Hoặc Nvidia Tesla P4
 • GPU Memory: 8-12GB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 400 Mbps
 • BW Quốc tế: 10 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1
Nổi bật

SERVER – GPU3

INTEL – 2 x E5-2696v4
7.250.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 44 Cores
 • RAM: 64 GB + 64GB FREE
 • Ổ cứng: 2x 960GB Hoặc 1 x NVME 1.88TB
 • GPU: Nvidia Tesla P40
 • GPU Memory: 24GB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 400 Mbps
 • BW Quốc tế: 20 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ Thuê máy chủ đồ họa GPU chưa bao gồm 10% VAT

SO SÁNH CÁC GÓI THUÊ MÁY CHỦ ĐỒ HOẠ GPU

Gói dịch vụServer-GPU1Server-GPU2Server-GPU3
CPU2 x E5-2678v32 x E5-2680v42 x E5-2696v4
Core24 Cores28 Cores44 Cores
Ram DDR464 GB + 64GB FREE64 GB + 64GB FREE64 GB + 64GB FREE
SSD Storage2x 960GB Hoặc
1 x NVME 1.88GB
2x 960GB Hoặc
1 x NVME 1.88GB
2x 960GB Hoặc
1 x NVME 1.88GB
GPUNvidia quadro P620Nvidia Tesla K40 hoặc Nvidia Tesla P4Nvidia Tesla P40
GPU Memory2GB8-12GB24GB
Dữ liệu truyềnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
BW trong nước400 Mbps400 Mbps400 Mbps
BW quốc tế10 Mbps10 Mbps20 Mbps
DDOS Protection10Gbps10Gbps10Gbps

HỆ ĐIỀU HÀNH DÀNH CHO THUÊ MÁY CHỦ ĐỒ HOẠ GPU

Hệ điều hành được tự động cài đặt khi khách đăng ký sử dụng dịch vụ máy chủ đồ họa GPU giá rẻ

BỔ SUNG CẤU HÌNH THUÊ MÁY CHỦ ĐỒ HOẠ GPU

Bảng giá cấu hình phần cứng bổ sung cho gói máy chủ đồ hoạ GPU

CẤU HÌNH BỔ SUNGGIÁĐĂNG KÝ
01 x SSD Enterprise 240GB170.000 VNĐ/ThángMua thêm
01 x SSD Enterprise 480GB300.000 VNĐ/ThángMua thêm
01 x SSD Enterprise 960GB460.000 VNĐ/ThángMua thêm
01 x SSD Enterprise 1920GB900.000 VNĐ/ThángMua thêm
01 x SSD 2TB NVME900.000 VNĐ/ThángMua thêm
RAM DDR4 16GB200.000 VNĐ/ThángMua thêm
RAM DDR4 32GB300.000 VNĐ/ThángMua thêm
RAM DDR4 64GB500.000 VNĐ/ThángMua thêm
RAM DDR3 8GB120.000 VNĐ/ThángMua thêm
RAM DDR3 16GB180.000 VNĐ/ThángMua thêm
Gói backup 500G300.000 VNĐ/ThángMua thêm
Gói backup 1000G500.000 VNĐ/ThángMua thêm
Gói backup 2000G800.000 VNĐ/ThángMua thêm
IPV485.000 VNĐ/1IPMua thêm

Lí do khách hàng thuê máy chủ đồ hoạ GPU tại LanIT

TỐC ĐỘ NHANH & ỔN ĐỊNH

100% Máy chủ chính hãng IBM/HP/DELL cấu hình mạnh mẽ, độ ổn định cao kết hợp đường truyền tốc độ cực nhanh, thông suốt với hệ thống network, ups dự phòng, mang đến trải nghiệm dịch vụ mượt mà

TRIỂN KHAI NHANH CHÓNG

Máy chủ và các loại NVIDIA GPU Card được LANIT cài đặt sẵn, khách hàng nhanh chóng nhận máy chủ GPU triển khai sớm công việc của mình

MỞ RỘNG DỄ DÀNG

Máy chủ GPU được triển khai là dòng máy có phiên bản mới nhất trên thị trường, LANIT luôn chọn lựa máy chủ có khe cắm dự phòng cho việc nâng cấp RAM, CPU, SSD, GPU theo yêu cầu khách hàng

HỖ TRỢ CÀI ĐẶT MIỄN PHÍ TRỌN ĐỜI

Server GPU tại LANIT cài đăt được nhiều HĐH khác nhau (Windows/ Linux...), và hỗ trợ cài đặt miễn phí trọn đời các ứng dụng khác như: Database, Webserver, Email server, Firewall...

TỐI ƯU CHI PHÍ

LANIT đưa ra mức thuê Server GPU với giá tốt nhất. Đồng thời, thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi lớn giúp Doanh nghiệp/Cá nhân tiết kiệm chi phí

DATACENTER CHUẨN QUỐC TẾ

Toàn bộ máy chủ đồ họa GPU tại LANIT đặt tại Datacenter chuẩn quốc tế Tier3. Đảm bảo Server GPU luôn hoạt động ổn định

TOÀN QUYỀN QUẢN TRỊ

Khách hàng toàn quyền cài đặt phần mềm và quản trị (Administrator/Root) Server GPU

AN TOÀN- BẢO MẬT

LANIT trang bị hệ thống Firewall giúp ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công mạng. Máy chủ GPU luôn an toàn

ĐỘI NGŨ HỖ TRỢ CHUYÊN NGHIỆP

Đội ngũ kỹ sư, kinh doanh chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, tận tâm, hỗ trợ nhanh chóng – kịp thời 24/7

vps storage

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ THUÊ MÁY CHỦ GPU giá rẻ

LANIT đặt toàn bộ Server GPU tại các trung tâm lớn, đạt chuẩn quốc tế Tier3 như : Fpt, Viettet, Vnpt mang lại hiệu suất cao.

LANIT triển khai nhiều chương trình khuyến mãi đối với dịch vụ cho thuê máy chủ – máy chủ GPU. Khi không có chương trình khuyến mãi thì giá thuê Server GPU tại LANIT vẫn rẻ hơn những đơn vị cùng ngành.

LANIT có những chính sách giá tốt cho khách hàng cũ và khách hàng thuê lâu dài từ 3,6,9,12,24 tháng.

Qúy khách vui lòng liên hệ đội ngũ chăm sóc khách hàng của LANIT để nhận tư vấn, báo giá tốt nhất.

1 Tháng là Thời gian tối thiểu LANIT cho thuê máy chủ GPU. Tuy nhiên, quý khách sẽ nhận ưu đãi tốt nhất khi thuê thời gian 3,6, 9,12,24 tháng.

Dịch vụ cho thuê Server GPUdịch vụ thuê máy chủ chuyên dụng hỗ trợ GPU, được tích hợp sẵn các bộ vi xử lý hình ảnh chuyên dụng Graphics Processing Unit (GPU). Máy chủ GPU được đặt tại Datacenter đạt tiêu chuẩn, đảm bảo máy chủ hoạt động 24/24h.

Doanh nghiệp/cá nhân chỉ phải chi trả mức chi phí hàng tháng theo cấu hình máy chủ GPU cần thuê.

Rất tiếc, LANIT không có chính sách dùng thử dịch vụ thuê Server giá rẻthuê máy chủ GPU

5/5 - (1 bình chọn)
Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!