BẢNG GIÁ Cho thuê HOSTING WORDPRESS giá rẻ - Chỉ từ 17.6K

wORDPRESS HOSTING 1

36vnđ
17.600 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 2GB SSD NVME
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 1 GB
 • Mysql: 3
 • Domain: 1
 • Free SSL: Let’s Encrypt
 • Webserver: OpenLiteSpeed
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn

WORDPRESS HOSTING 2

44vnđ
22.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 3GB SSD NVME
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 2 GB
 • Mysql: 5
 • Domain: 2
 • Free SSL: Let’s Encrypt
 • Webserver: OpenLiteSpeed
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
Nổi bật

WORDPRESS HOSTING 3

84vnđ
41.600 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 6 GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2 GB
 • Mysql: 10
 • Domain: 4
 • Free SSL: Let’s Encrypt
 • Webserver: OpenLiteSpeed
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn

wORDPRESS HOSTING 4

130vnđ
64.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 10 GB SSD NVME
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 4 GB
 • Mysql: 3
 • Domain: 5
 • Free SSL: Let’s Encrypt
 • Webserver: OpenLiteSpeed
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn

WORDPRESS HOSTING 5

212vnđ
104.800 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 15 GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 6 GB
 • Mysql: 5
 • Domain: 7
 • Free SSL: Let’s Encrypt
 • Webserver: OpenLiteSpeed
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn

WORDPRESS HOSTING 6

314vnđ
155.200 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 25 GB SSD NVME
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8 GB
 • Mysql: 10
 • Domain: 12
 • Free SSL: Let’s Encrypt
 • Webserver: OpenLiteSpeed
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê WordPress Hosting chưa bao gồm 10% VAT

wORDPRESS HOSTING 1

38vnđ
19.800 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 2GB SSD NVME
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 1 GB
 • Mysql: 3
 • Domain: 1
 • Free SSL: Let’s Encrypt
 • Webserver: OpenLiteSpeed
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn

WORDPRESS HOSTING 2

47vnđ
24.750 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 3GB SSD NVME
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 2 GB
 • Mysql: 5
 • Domain: 2
 • Free SSL: Let’s Encrypt
 • Webserver: OpenLiteSpeed
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
Nổi bật

WORDPRESS HOSTING 3

89vnđ
46.800 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 6 GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2 GB
 • Mysql: 10
 • Domain: 4
 • Free SSL: Let’s Encrypt
 • Webserver: OpenLiteSpeed
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn

wORDPRESS HOSTING 4

138vnđ
72.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 10 GB SSD NVME
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 4 GB
 • Mysql: 3
 • Domain: 5
 • Free SSL: Let’s Encrypt
 • Webserver: OpenLiteSpeed
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn

WORDPRESS HOSTING 5

225vnđ
117.900 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 15 GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 6 GB
 • Mysql: 5
 • Domain: 7
 • Free SSL: Let’s Encrypt
 • Webserver: OpenLiteSpeed
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn

WORDPRESS HOSTING 6

333vnđ
174.600 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 25 GB SSD NVME
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8 GB
 • Mysql: 10
 • Domain: 12
 • Free SSL: Let’s Encrypt
 • Webserver: OpenLiteSpeed
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê WordPress Hosting chưa bao gồm 10% VAT

wORDPRESS HOSTING 1

40vnđ
22.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 2GB SSD NVME
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 1 GB
 • Mysql: 3
 • Domain: 1
 • Free SSL: Let’s Encrypt
 • Webserver: OpenLiteSpeed
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn

WORDPRESS HOSTING 2

49vnđ
27.500 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 3GB SSD NVME
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 2 GB
 • Mysql: 5
 • Domain: 2
 • Free SSL: Let’s Encrypt
 • Webserver: OpenLiteSpeed
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
Nổi bật

WORDPRESS HOSTING 3

94vnđ
52.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 6 GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2 GB
 • Mysql: 10
 • Domain: 4
 • Free SSL: Let’s Encrypt
 • Webserver: OpenLiteSpeed
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn

wORDPRESS HOSTING 4

145vnđ
80.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 10 GB SSD NVME
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 4 GB
 • Mysql: 3
 • Domain: 5
 • Free SSL: Let’s Encrypt
 • Webserver: OpenLiteSpeed
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn

WORDPRESS HOSTING 5

237vnđ
131.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 15 GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 6 GB
 • Mysql: 5
 • Domain: 7
 • Free SSL: Let’s Encrypt
 • Webserver: OpenLiteSpeed
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn

WORDPRESS HOSTING 6

351vnđ
194.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 25 GB SSD NVME
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8 GB
 • Mysql: 10
 • Domain: 12
 • Free SSL: Let’s Encrypt
 • Webserver: OpenLiteSpeed
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê WordPress Hosting chưa bao gồm 10% VAT

wORDPRESS HOSTING 1

42vnđ
24.200 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 2GB SSD NVME
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 1 GB
 • Mysql: 3
 • Domain: 1
 • Free SSL: Let’s Encrypt
 • Webserver: OpenLiteSpeed
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn

WORDPRESS HOSTING 2

52vnđ
30.250 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 3GB SSD NVME
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 2 GB
 • Mysql: 5
 • Domain: 2
 • Free SSL: Let’s Encrypt
 • Webserver: OpenLiteSpeed
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
Nổi bật

WORDPRESS HOSTING 3

99vnđ
57.200 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 6 GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2 GB
 • Mysql: 10
 • Domain: 4
 • Free SSL: Let’s Encrypt
 • Webserver: OpenLiteSpeed
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn

wORDPRESS HOSTING 4

153vnđ
88.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 10 GB SSD NVME
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 4 GB
 • Mysql: 3
 • Domain: 5
 • Free SSL: Let’s Encrypt
 • Webserver: OpenLiteSpeed
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn

WORDPRESS HOSTING 5

250vnđ
144.100 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 15 GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 6 GB
 • Mysql: 5
 • Domain: 7
 • Free SSL: Let’s Encrypt
 • Webserver: OpenLiteSpeed
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn

WORDPRESS HOSTING 6

370vnđ
213.400 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 25 GB SSD NVME
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8 GB
 • Mysql: 10
 • Domain: 12
 • Free SSL: Let’s Encrypt
 • Webserver: OpenLiteSpeed
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê WordPress Hosting chưa bao gồm 10% VAT

wORDPRESS HOSTING 1

44vnđ
26.400 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 2GB SSD NVME
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 1 GB
 • Mysql: 3
 • Domain: 1
 • Free SSL: Let’s Encrypt
 • Webserver: OpenLiteSpeed
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn

WORDPRESS HOSTING 2

55vnđ
33.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 3GB SSD NVME
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 2 GB
 • Mysql: 5
 • Domain: 2
 • Free SSL: Let’s Encrypt
 • Webserver: OpenLiteSpeed
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
Nổi bật

WORDPRESS HOSTING 3

104vnđ
62.400 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 6 GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2 GB
 • Mysql: 10
 • Domain: 4
 • Free SSL: Let’s Encrypt
 • Webserver: OpenLiteSpeed
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn

wORDPRESS HOSTING 4

160vnđ
96.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 10 GB SSD NVME
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 4 GB
 • Mysql: 3
 • Domain: 5
 • Free SSL: Let’s Encrypt
 • Webserver: OpenLiteSpeed
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn

WORDPRESS HOSTING 5

262vnđ
157.200 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 15 GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 6 GB
 • Mysql: 5
 • Domain: 7
 • Free SSL: Let’s Encrypt
 • Webserver: OpenLiteSpeed
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn

WORDPRESS HOSTING 6

388vnđ
232.800 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 25 GB SSD NVME
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8 GB
 • Mysql: 10
 • Domain: 12
 • Free SSL: Let’s Encrypt
 • Webserver: OpenLiteSpeed
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê WordPress Hosting chưa bao gồm 10% VAT

SO SÁNH CÁC GÓI WORDPRESS HOSTING giá rẻ

Gói dịch vụWordPress Hosting 1WordPress Hosting 2WordPress Hosting 3WordPress Hosting 4WordPress Hosting 5WordPress Hosting 6
Dung lượng SSD NVME2 GB SSD NVME3 GB SSD NVME6 GB SSD NVME10 GB SSD NVME15 GB SSD NVME25 GB SSD NVME
CPU1 vCPU Cores1 vCPU Cores2 vCPU Cores3 vCPU Cores4 vCPU Cores6 vCPU Cores
RAM1 GB2 GB2 GB4 GB6 GB8 GB
Băng thôngKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Tài khoản FTPKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Địa chỉ emailKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Mysql3555510
Domain1245712
WebserverOpenLiteSpeedOpenLiteSpeedOpenLiteSpeedOpenLiteSpeedOpenLiteSpeedOpenLiteSpeed
Quản trịDirect Admin/Cpanel bản quyền miễn phíDirect Admin/Cpanel bản quyền miễn phíDirect Admin/Cpanel bản quyền miễn phíDirect Admin/Cpanel bản quyền miễn phíDirect Admin/Cpanel bản quyền miễn phíDirect Admin/Cpanel bản quyền miễn phí
LScache
Anti DDoS Basic
Memcached Socket
Redis Socket
Free SSL
Backup hàng ngày
Support 24/7
Quản trị cơ bản

ĐĂNG KÝ LÀM AFFILIATE CỦA LANIT NGAY HÔM NAY

Đăng ký làm cộng tác viên của LANIT và nhận hoa hồng lên đến 10% mỗi đơn hàng mới và gia hạn

Dịch vụ HOSTING

Nhận 10% hoa hồng đăng ký và gia hạn dịch vụ

Dịch vụ VPS

Nhận 10% hoa hồng đăng ký và gia hạn dịch vụ

Dịch vụ SERVER

Nhận 5% hoa hồng đăng ký mới dịch vụ

BỔ SUNG CẤU HÌNH HOSTING WORDPRESS giá rẻ

Bảng giá cấu hình phần cứng bổ sung cho gói wordpress hosting
CẤU HÌNH BỔ SUNGGIÁĐĂNG KÝ
Phí dùng thêm băng thông 1GB20.000 VNĐ/ThángMua thêm
Phí dùng thêm băng thông 10GB150.000 VNĐ/ThángMua thêm
Phí dùng thêm băng thông 20GB200.000 VNĐ/ThángMua thêm
Phí dùng thêm băng thông 100GB500.000 VNĐ/ThángMua thêm
Đăng ký thêm 1 IP riêng100.000 VNĐ/ThángMua thêm
Đăng ký thêm 1 Database Mysql20.000 VNĐ/ThángMua thêm

Lí do khách hàng nên mua hosting wordpress tại LanIT

TĂNG TỐC WEBISTE

Hosting WordPress tạo ra từ máy chủ LiteSpeed tích hợp plugin LSCWP cache, cache Mysql như redis, memcache, ổ cứng NVM giúp tối ưu tốc độ WordPress. Cải thiện thứ hạng Website, tăng trải nghiệm người dùng, từ đó tăng chuyển đổi.

HỖ TRỢ TÂN TÂM 24/7

Đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh chóng – kịp thời 24/7. Hỗ trợ đăng ký mới cũng như trong quá trình khách hàng sử dụng Hosting WordPress.

TỐI ƯU CHI PHÍ

LANIT đều đưa ra mức giá dịch vụ thuê Hosting WordPress cạnh tranh nhất, chỉ từ 14K Phù hợp nhất với ngân sách của mỗi doanh nghiệp, giúp quý doanh nghiệp tối ưu được chi phí khi thuê Hosting Website.

SAO LƯU DỮ LIỆU

Dữ liệu website WordPress lưu trữ trên WordPress Hosting được backup định kỳ hàng ngày, hàng tuần. Doanh nghiệp sẽ không phải lo lắng dữ liệu web bị hack, mất.

MIỄN PHÍ CÀI ĐẶT SSL

Tất cả WordPress Hosting tại LANIT đều được cài miễn phí chứng chỉ bảo mật SSL từ nhà cung cấp Let's Encrypt

ỔN ĐỊNH

Wordpress Hosting được lưu trữ trên Cloud, nên tính ổn định cao không bị gián đoạn giữa chừng. Khi một Hosting WordPress trên máy chủ vật lý xảy ra lỗi, Hosting đó sẽ được luân chuyển đến máy chủ khác trong hệ thống.

AN TOÀN - BẢO MẬT

Hệ thống firewall, quét virus sẽ liên tục kiểm tra các dữ liệu được tải lên máy chủ thông qua FTP, Web script nhằm hạn chế các mã độc phát tán. Firewall chống DDos hiệu quả, máy chủ an toàn trước những cuộc tấn công mạng.

HOÀN TIỀN 100%

LANIT hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng với dịch vụ thuê Hosting trong thời gian 30 ngày.

DỄ DÀNG QUẢN LÝ

Quản lý Hosting WordPress đơn giản và dễ dàng hơn với các công cụ Cpanel/DirectAdmin Đồng thời doanh nghiệp cũng có thể truy cập, quản trị Hosting ở bất kỳ lúc nào, trên mọi thiết bị, miễn là có Internet.

THUÊ WORDPRESS HOSTING

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ thuê WORDPRESS HOSTING

Có nhé.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới đội ngũ chăm sóc khách hàng của LANIT qua Hotline: 0945. 96.95.94 để nhận sự tư vấn hỗ trợ mở rộng tài nguyên tốt nhất. Qúa trình nâng cấp không làm ảnh hưởng đến dữ liệu website.

Khi Thuê WordPress Hosting tại LANIT, dữ liệu khách hàng được sao lưu mỗi ngày. Khách hàng vui lòng liên hệ hotline để nhận hỗ trợ tốt nhất

WordPress Hosting là dịch vụ lưu trữ dữ liệu dành riêng cho Website được phát triển trên nền tảng WordPress. Hosting WordPress hỗ trợ sẵn nhiều công cụ, ứng dụng như SSH, FTP, email, SEO, cache, bảo mật… để tối ưu tăng tốc độ website

Điểm khác biệt nhất giữa WordPress HostingHosting giá rẻ là hệ thống máy chủ

 • Hosting WordPress sử dụng máy chủ dành riêng cho nền tảng WordPress được tối ưu về tốc độ và bảo mật dành cho website WordPress
 • Hosting giá rẻ, doanh nghiệp sử dụng webserver thông thường, có thể cài đặt các hệ quản trị nội dung, trong đó có WordPress. Tuy nhiên, khi sử dụng Hosting giá rẻ lưu trữ website WordPress bạn sẽ không có được những trải nghiệm những tính năng tuyệt vời mà các chuyên gia hàng đầu WordPress nghiên cứu dành cho nó.

Một Hosting WordPress chất lượng được đánh giá bằng 5 tiêu chí sau:

 • Tốc độ: Hosting WordPress chất lượng, tối ưu tốc độ website khi nó được sử dụng ổ cứng SSD Enterprise và máy chủ LiteSpeed
 • Dung lượng Hosting: Đảm bảo đủ lưu trữ hình ảnh, nội dung
 • Uptimes: Thời gian webite hoạt động lớn hơn 99%
 • Băng thông: Đủ lớn để tránh tình trạng hết hay tràn băng thông, ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.
 • Bảo mật: Khi chọn thuê WordPress hosting hãy đảm bảo Webserver sử dụng CLoudLinux chống Local Attack, bảo mật SSL, dữ liệu được sao lưu hàng ngày giúp khổi phục website dễ dàng
 • Hỗ trợ kịp thời

Trên thi trường hiện nay có đến hàng trăm đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trữ Hosting bao gồm các đơn vị cung cấp trong nước và hosting nước ngoài. Nếu khách hàng doanh nghiệp bạn hướng tới tập trung nhiều ở quốc tế, bạn nên thuê Hosting nước ngoài. Khách hàng trong nước, bạn nên thuê Hosting WordPress Việt là tối ưu nhất

Lanit.com.vn là một trong đơn vị cho thuê Hosting WordPress giá rẻ uy tín được nhiều khách hàng đánh giá cao về tốc độ và sự ổn định.

Bạn chỉ cần liên hệ với LANIT, chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí chuyển dữ dữ liệu website nhanh chóng và an toàn nhất.
5/5 - (3 bình chọn)
Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!