BẢNG GIÁ CHO THUÊ VPS CHẠY FOREX GIÁ RẺ

VPS FOREX X

INTEL – E5-2673v3
130vnđ
126.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Ổ cứng: 30GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 100 Mbps + 100Mbps Free
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 100Mbps BW khi đăng ký từ 1 tháng
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

VPS FOREX S

INTEL – E5-2673v3
210vnđ
174.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 3GB + 1.5GB Free
 • Ổ cứng: 30GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps + 200Mbps Free
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 1.5GB RAM và 200Mbps BW khi Đk từ 1 tháng
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

VPS FOREX M

INTEL – E5-2678v3
350vnđ
275.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 5GB + 2.5GB Free
 • Ổ cứng: 40GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps + 300Mbps Free
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 2.5GB RAM và 300Mbps BW khi đăng Đk từ 1 tháng
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng
Nổi bật

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê VPS FOREX giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

VPS FOREX X

INTEL – E5-2673v3
150vnđ
136.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Ổ cứng: 30GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 100 Mbps + 100Mbps Free
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 100Mbps BW khi đăng ký từ 1 tháng
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

VPS FOREX S

INTEL – E5-2673v3
220vnđ
188.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 3GB + 1.5GB Free
 • Ổ cứng: 30GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps + 200Mbps Free
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 1.5GB RAM và 200Mbps BW khi Đk từ 1 tháng
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

VPS FOREX M

INTEL – E5-2678v3
390vnđ
298.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 5GB + 2.5GB Free
 • Ổ cứng: 40GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps + 300Mbps Free
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 2.5GB RAM và 300Mbps BW khi đăng Đk từ 1 tháng
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng
Nổi bật

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê VPS FOREX giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

VPS FOREX X

INTEL – E5-2673v3
170vnđ
147.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Ổ cứng: 30GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 100 Mbps + 100Mbps Free
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 100Mbps BW khi đăng ký từ 1 tháng
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

VPS FOREX S

INTEL – E5-2673v3
250vnđ
203.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 3GB + 1.5GB Free
 • Ổ cứng: 30GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps + 200Mbps Free
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 1.5GB RAM và 200Mbps BW khi Đk từ 1 tháng
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

VPS FOREX M

INTEL – E5-2678v3
420vnđ
321.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 5GB + 2.5GB Free
 • Ổ cứng: 40GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps + 300Mbps Free
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 2.5GB RAM và 300Mbps BW khi đăng Đk từ 1 tháng
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng
Nổi bật

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê VPS FOREX giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

VPS FOREX X

INTEL – E5-2673v3
180vnđ
157.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Ổ cứng: 30GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 100 Mbps + 100Mbps Free
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 100Mbps BW khi đăng ký từ 1 tháng
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

VPS FOREX S

INTEL – E5-2673v3
260vnđ
217.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 3GB + 1.5GB Free
 • Ổ cứng: 30GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps + 200Mbps Free
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 1.5GB RAM và 200Mbps BW khi Đk từ 1 tháng
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

VPS FOREX M

INTEL – E5-2678v3
430vnđ
344.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 5GB + 2.5GB Free
 • Ổ cứng: 40GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps + 300Mbps Free
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 2.5GB RAM và 300Mbps BW khi đăng Đk từ 1 tháng
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng
Nổi bật

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê VPS FOREX giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

VPS FOREX X

INTEL – E5-2673v3
210vnđ
168.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Ổ cứng: 30GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 100 Mbps + 100Mbps Free
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 100Mbps BW khi đăng ký từ 1 tháng
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

VPS FOREX S

INTEL – E5-2673v3
290vnđ
232.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 3GB + 1.5GB Free
 • Ổ cứng: 30GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps + 200Mbps Free
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 1.5GB RAM và 200Mbps BW khi Đk từ 1 tháng
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

VPS FOREX M

INTEL – E5-2678v3
459vnđ
367.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 5GB + 2.5GB Free
 • Ổ cứng: 40GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps + 300Mbps Free
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 2.5GB RAM và 300Mbps BW khi đăng Đk từ 1 tháng
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng
Nổi bật

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê VPS FOREX giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

SO SÁNH CÁC GÓI DỊCH VỤ VPS CHẠY TRADING FOREX

Gói dịch vụVPS Forex XVPS Forex SVPS Forex M
CPUE5-2673v3E5-2673v3E5-2678v3
vCore2 Core3 Core4 Core
Ram DDR42GB3GB +
1.5GB FREE
5GB + 2.5GB FREE
SSD Storage30GB30GB40GB
Băng thông (Mbit/s)100 Mbps + 100 Mbps Free200 Mbps + 200 Mbps Free300 Mbps + 300 Mbps Free
Địa chỉ IPv4111
VNC Console
Hardware Firewall
Backup hàng tuần
Backup hàng tháng
Hệ điều hànhWindows LinuxWindows LinuxWindows Linux
Support 24/7
Direct Admin
Quản trị cơ bản

HỆ ĐIỀU HÀNH DÀNH CHO gói VPS FOREX

Hệ điều hành được tự động cài đặt khi quý khách hàng đăng ký thuê Vps Forex

BỔ SUNG CẤU HÌNH thuê VPS Forex

Bảng giá cấu hình phần cứng bổ sung các gói dịch vụ Vps forex

CẤU HÌNH BỔ SUNGGIÁ THÀNHĐĂNG KÝ
Đăng ký thêm 10 GB SSD50.000 VNĐ/ThángMua thêm
Đăng ký thêm 1 IP50.000 VNĐ/ThángMua thêm
Dịch vụ quản lý cao cấp500.000 VNĐ/ThángMua thêm
Đăng ký thêm 1GB RAM50.000 VNĐ/ThángMua thêm
Đăng ký thêm 1 core CPU50.000 VNĐ/ThángMua thêm
Dịch vụ quản lý cơ bảnMiễn phíĐăng ký
Gói backup 500G300.000 VNĐ/ThángMua thêm
Gói backup 1000G500.000 VNĐ/ThángMua thêm
Gói backup 2000G800.000 VNĐ/ThángMua thêm

vps lanit có tại 4 LOCation và 6 datacenter

vps datacenter

Lí do khách hàng nên mua VPS CHẠY Forex tại LANIT

HIỆU SUẤT VƯỢT TRỘI

VPS FOREX tốc độ cao được chia ra từ hệ thống máy chủ chính hãng DELL/HP đặt tại trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế Viettel/FPT giúp trander thực hiện các giao dịch Trading nhanh chóng, ổn định

HỖ TRỢ tận tâm

Đội ngũ kỹ sư, kinh doanh chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, tận tâm, hỗ trợ nhanh chóng – kịp thời 24/7

tiết kiệm chi phí

VPS FOREX cấu hình mạnh mẽ giá thành vô cùng hợp lý. Tặng RAM tới 2.5GB, tặng băng thông tới 300 Mbps, có thể chạy được 3-15 tài khoản

BACKUP HÀNG TUẦN

Toàn bộ dịch vụ thuê VPS Forex sẽ được backup định kỳ hàng tuần và lưu trữ trên hệ thống trên nhiều Datacenter khác nhau, dễ dàng khôi phục khi xảy ra sự cố

DỄ DÀNG NÂNG CẤP

Nâng cấp nhanh chóng khi dữ liệu cần nhiều nguồn tài nguyên (RAM, Ổ Cứng, CPU). Khi mở rộng cấu hình VPS FOREX dữ liệu cũ không bị ảnh hưởng

AN TOÀN – BẢO MẬT

LANIT trang bị hệ thống Firewall giúp ngăn chặn các cuộc tấn công mạng hiệu quả. VPS FOREX luôn an toàn

100% Ổ CỨNG SSD

LANIT cam kết 100% ổ cứng SSD Enterprise, cấu hình RAID 10 đảm bảo an toàn tuyệt đối và độ rủi ro về dữ liệu gấp 4 lần

HỖ TRỢ ĐA NỀN TẢNG

VPS FOREX sử dụng công nghệ ảo hoá hàng đầu VMware, KVM hỗ trợ linh hoạt các hệ điều hành thông dụng như CentOS, Ubuntu, Debian và Windows... từ 32bit đến 64bit

Dùng thử miễn phí

Miễn phí dùng thử 24h cho tất cả các gói cấu hình VPS FOREX. Quy trình đăng ký dùng thử đơn giản – nhanh chóng

Vps Forex

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP khi THUÊ VPS Forex

⚡️ Tăng băng thông✨ 300 Mbps
⚡️ Tặng RAM✨ 2.5 GB
⚡️ Tặng thời gian sử dụng✨ 2 Tháng
⚡️ Miễn Phí Dùng thử✨ 24h
⚡️ Backup định kỳ✨ 1 tuần/lần

Với mong muốn mang tới khách hàng dịch vụ chất lượng, hiệu suất cao với giá thành hợp lý nhất. LANIT đã xây dựng gói VPS FOREX chuyên dụng và dành tặng cho các Trander băng thông lên tới 800 Mbps, Ram lên tới 8.5GB. Giúp các Trander thực hiện các giao dịch Trading nhanh chóng, ổn định và an toàn.

✅ CPU thế hệ mới, tối thiểu 3 Vcpu Cores xử lý nhiều lệnh cùng lúc.
✅ Dung lượng RAM lên tới 8.5GB giúp quá trình cài đặt và chạy mọi phần mềm Trading (MT4, MT5…)
✅ Băng thông tốc độ cao lên đến 800 Mbps giúp xử lý lệnh Trang nhanh.
✅ 100% Ổ cứng SSD Enterprise.
✅ Tiết kiệm chi phí

LANIT có chính sách dùng thử VPS FOREX 24h, để khách hàng có thể yên tâm về chất lượng dịch vụ trước khi sử dụng lâu dài.

Để đăng ký dùng thử VPS FOREX, Quý khách hàng làm theo hướng dẫn sau:
B1. Truy cập vào website lanit.com.vn, click link: https://lanit.com.vn/thue-vps-forex.html
B2. Chọn cấu hình và thời hạn sử dụng phù hợp yêu cầu
B3. Click nút đăng ký, điền thông tin chính xác
B4. Quý khách gửi mã hóa đơn, gửi lên page/zalo để kỹ thuật LANIT hỗ trợ active dùng thử

Quý khách hàng có thể đăng ký thuê VPS FOREX thời gian 1,3,6,12,24 tháng…Cũng giống như thuê VPS giá rẻ, Quý khách thuê VPS chu kỳ càng dài sẽ nhận được những ưu đãi tốt hơn: Giảm giá, tặng thêm thời gian sử dụng…Giúp khách hàng tiết kiệm ngân sách.

Khi đăng ký mua VPS FOREX tại LANIT, Quý khách có thể dể dàng mua thêm địa chỉ IP và được mua tối đa 50 địa chỉ IP cho một máy chủ ảo VPS.

LANIT cung cấp 3 gói cấu hình VPS FOREX chuyên dụng. Ngoài băng thông mặc định cho mỗi gói VPS, LANIT cộng thêm Băng Thông mỗi gói từ 200-400Mpbs. Do đó, khi quý khách hàng mua VPS FOREX tại LANIT sẽ có băng thông lên tới 800Mpbs.

Quý khách chỉ phải chờ tối đa 5 phút, hệ thống sẽ tự động gửi thông tin VPS FOREX qua email. Thông tin chi tiết gồm: Tên, Mật khẩu, Ip VPS.

Khi thuê Vps FOREX tại LANIT, Khách hàng có thể lựa chọn 1 trong những hình thức thanh toán : PayPal Gateway, thẻ Visa/MasterCard/thẻ ATM nội địa, Chuyển khoản Internet Banking, chuyển khoản qua CT CPCN&TT LANIT hoặc thanh toán trực tiếp.

Dữ liệu lưu trữ trên VPS FOREX giá rẻ tại LANIT được bảo mật nhiều lớp và backup thường xuyên hàng tuần. Khách hàng sẽ hoàn toàn yêu tâm không lo lắng mất hoặc bị lộ dữ liệu.

5/5 - (5 bình chọn)
Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!