THUÊ MÁY CHỦ US
CẤU HÌNH MẠNH MẼ GIÁ CHỈ 1.836.000 VNĐ/THÁNG

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THUÊ SERVER USA giá rẻ

SERVER USA 1

INTEL E5-2670 – 16 Cores/ 32 threads
2.695.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 16 Cores
 • RAM: 64GB
 • Ổ cứng: 2 x 480GB SSD
 • Dữ liệu truyền: 20TB
 • Port: 1G
 • IP: 1

SERVER USA 2

INTEL E5 2697V4- 36 Cores/ 72 threads
2.995.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 36 Cores
 • RAM: 64GB
 • Ổ cứng: 2 x 480GB SSD
 • Dữ liệu truyền: 20TB
 • Port: 1G
 • IP: 1
Nổi BẬT

SERVER USA 3

INTEL E5 2670 – 16 Cores/ 32 threads
3.295.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 16 Cores
 • RAM: 128GB
 • Ổ cứng: 2 x 480GB SSD
 • Dữ liệu truyền: 20TB
 • Port: 1G
 • IP: 1

SERVER USA 4

INTEL Xeon Gold 6138- 40 Cores/ 80 threads
3.365.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 40 Cores
 • RAM: 64GB
 • Ổ cứng: 2 x 480GB SSD
 • Dữ liệu truyền: 20TB
 • Port: 1G
 • IP: 1

SERVER USA 5

INTEL Xeon E5-2697- 24 Cores/ 48 threads
4.795.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 256GB
 • Ổ cứng: 2 x 960GB SSD
 • Dữ liệu truyền: 20TB
 • Port: 1G
 • IP: 1

SERVER USA 6

INTEL Xeon Gold 6148 – 40 Cores/ 80 threads
6.290.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 40 Cores
 • RAM: 256GB
 • Ổ cứng: 2 x 960GB SSD
 • Dữ liệu truyền: 20TB
 • Port: 1G
 • IP: 1

SERVER USA 1

INTEL E5-2670 – 16 Cores/ 32 threads
2.775.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 16 Cores
 • RAM: 64GB
 • Ổ cứng: 2 x 480GB SSD
 • Dữ liệu truyền: 20TB
 • Port: 1G
 • IP: 1

SERVER USA 2

INTEL E5 2697V4- 36 Cores/ 72 threads
3.085.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 36 Cores
 • RAM: 64GB
 • Ổ cứng: 2 x 480GB SSD
 • Dữ liệu truyền: 20TB
 • Port: 1G
 • IP: 1
Nổi BẬT

SERVER USA 3

INTEL E5 2670 – 16 Cores/ 32 threads
3.395.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 16 Cores
 • RAM: 128GB
 • Ổ cứng: 2 x 480GB SSD
 • Dữ liệu truyền: 20TB
 • Port: 1G
 • IP: 1

SERVER USA 4

INTEL Xeon Gold 6138- 40 Cores/ 80 threads
3.468.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 40 Cores
 • RAM: 64GB
 • Ổ cứng: 2 x 480GB SSD
 • Dữ liệu truyền: 20TB
 • Port: 1G
 • IP: 1

SERVER USA 5

INTEL Xeon E5-2697- 24 Cores/ 48 threads
4.940.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 256GB
 • Ổ cứng: 2 x 960GB SSD
 • Dữ liệu truyền: 20TB
 • Port: 1G
 • IP: 1

SERVER USA 6

INTEL Xeon Gold 6148 – 40 Cores/ 80 threads
6.480.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 40 Cores
 • RAM: 256GB
 • Ổ cứng: 2 x 960GB SSD
 • Dữ liệu truyền: 20TB
 • Port: 1G
 • IP: 1

SERVER USA 1

INTEL E5-2670 – 16 Cores/ 32 threads
2.860.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 16 Cores
 • RAM: 64GB
 • Ổ cứng: 2 x 480GB SSD
 • Dữ liệu truyền: 20TB
 • Port: 1G
 • IP: 1

SERVER USA 2

INTEL E5 2697V4- 36 Cores/ 72 threads
3.180.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 36 Cores
 • RAM: 64GB
 • Ổ cứng: 2 x 480GB SSD
 • Dữ liệu truyền: 20TB
 • Port: 1G
 • IP: 1
Nổi BẬT

SERVER USA 3

INTEL E5 2670 – 16 Cores/ 32 threads
3.500.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 16 Cores
 • RAM: 128GB
 • Ổ cứng: 2 x 480GB SSD
 • Dữ liệu truyền: 20TB
 • Port: 1G
 • IP: 1

SERVER USA 4

INTEL Xeon Gold 6138- 40 Cores/ 80 threads
3.575.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 40 Cores
 • RAM: 64GB
 • Ổ cứng: 2 x 480GB SSD
 • Dữ liệu truyền: 20TB
 • Port: 1G
 • IP: 1

SERVER USA 5

INTEL Xeon E5-2697- 24 Cores/ 48 threads
5.090.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 256GB
 • Ổ cứng: 2 x 960GB SSD
 • Dữ liệu truyền: 20TB
 • Port: 1G
 • IP: 1

SERVER USA 6

INTEL Xeon Gold 6148 – 40 Cores/ 80 threads
6.680.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 40 Cores
 • RAM: 256GB
 • Ổ cứng: 2 x 960GB SSD
 • Dữ liệu truyền: 20TB
 • Port: 1G
 • IP: 1

SERVER USA 1

INTEL E5-2670 – 16 Cores/ 32 threads
2.950.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 16 Cores
 • RAM: 64GB
 • Ổ cứng: 2 x 480GB SSD
 • Dữ liệu truyền: 20TB
 • Port: 1G
 • IP: 1

SERVER USA 2

INTEL E5 2697V4- 36 Cores/ 72 threads
3.280.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 36 Cores
 • RAM: 64GB
 • Ổ cứng: 2 x 480GB SSD
 • Dữ liệu truyền: 20TB
 • Port: 1G
 • IP: 1
Nổi BẬT

SERVER USA 3

INTEL E5 2670 – 16 Cores/ 32 threads
3.605.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 16 Cores
 • RAM: 128GB
 • Ổ cứng: 2 x 480GB SSD
 • Dữ liệu truyền: 20TB
 • Port: 1G
 • IP: 1

SERVER USA 4

INTEL Xeon Gold 6138- 40 Cores/ 80 threads
3.686.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 40 Cores
 • RAM: 64GB
 • Ổ cứng: 2 x 480GB SSD
 • Dữ liệu truyền: 20TB
 • Port: 1G
 • IP: 1

SERVER USA 5

INTEL Xeon E5-2697- 24 Cores/ 48 threads
5.250.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 256GB
 • Ổ cứng: 2 x 960GB SSD
 • Dữ liệu truyền: 20TB
 • Port: 1G
 • IP: 1

SERVER USA 6

INTEL Xeon Gold 6148 – 40 Cores/ 80 threads
6.885.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 40 Cores
 • RAM: 256GB
 • Ổ cứng: 2 x 960GB SSD
 • Dữ liệu truyền: 20TB
 • Port: 1G
 • IP: 1

SERVER USA 1

INTEL E5-2670 – 16 Cores/ 32 threads
3.040.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 16 Cores
 • RAM: 64GB
 • Ổ cứng: 2 x 480GB SSD
 • Dữ liệu truyền: 20TB
 • Port: 1G
 • IP: 1

SERVER USA 2

INTEL E5 2697V4- 36 Cores/ 72 threads
3.380.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 36 Cores
 • RAM: 64GB
 • Ổ cứng: 2 x 480GB SSD
 • Dữ liệu truyền: 20TB
 • Port: 1G
 • IP: 1
Nổi BẬT

SERVER USA 3

INTEL E5 2670 – 16 Cores/ 32 threads
3.715.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 16 Cores
 • RAM: 128GB
 • Ổ cứng: 2 x 480GB SSD
 • Dữ liệu truyền: 20TB
 • Port: 1G
 • IP: 1

SERVER USA 4

INTEL Xeon Gold 6138- 40 Cores/ 80 threads
3.800.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 40 Cores
 • RAM: 64GB
 • Ổ cứng: 2 x 480GB SSD
 • Dữ liệu truyền: 20TB
 • Port: 1G
 • IP: 1

SERVER USA 5

INTEL Xeon E5-2697- 24 Cores/ 48 threads
5.408.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 256GB
 • Ổ cứng: 2 x 960GB SSD
 • Dữ liệu truyền: 20TB
 • Port: 1G
 • IP: 1

SERVER USA 6

INTEL Xeon Gold 6148 – 40 Cores/ 80 threads
7.098.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 40 Cores
 • RAM: 256GB
 • Ổ cứng: 2 x 960GB SSD
 • Dữ liệu truyền: 20TB
 • Port: 1G
 • IP: 1

SO SÁNH CÁC GÓI THUÊ SERVER US giá rẻ

Gói dịch vụServer USA 1Server USA 2Server USA 3Server USA 4Server USA 5Server USA 6
CPUINTEL E5-2670INTEL E5-2697V4INTEL E5-2670INTEL Xeon Gold 6138INTEL Xeon E5-2697INTEL Xeon Gold 6148
Core16 Cores/ 32 threads36 Cores/ 72 threads16 Cores/ 32 threads40 Cores/ 80 threads24 Cores/ 48 threads40 Cores/ 80 threads
Ram DDR464GB64GB128GB64GB256GB256GB
SSD Storage2 x 480GB SSD2 x 480GB SSD2 x 480GB SSD2 x 480GB SSD2 x 960GB SSD2 x 960GB SSD
Dữ liệu truyền20TB20TB20TB20TB20TB20TB
Địa chỉ IPv4111111

HỆ ĐIỀU HÀNH DÀNH CHO THUÊ SERVER USA

Hệ điều hành được tự động cài đặt khi khách đăng ký thuê máy chủ US giá rẻ

BỔ SUNG CẤU HÌNH THUÊ SERVER US

Bảng giá cấu hình phần cứng bổ sung cho gói máy chủ Us giá rẻ

CẤU HÌNH BỔ SUNGGIÁĐĂNG KÝ
01 x IPv4100.000 VNĐ/ThángMua thêm
04 x IPv4320.000 VNĐ/ThángMua thêm
08 x IPv4480.000 VNĐ/ThángMua thêm
01 x SSD 1TB1.350.000 VNĐ/ThángMua thêm
01 x SSD 2TB2.700.000 VNĐ/ThángMua thêm
RAM 128GB1.350.000 VNĐ/ThángMua thêm

Lí do khách hàng nên thuê server usa tại LanIT

TỐC ĐỘ NHANH & ỔN ĐỊNH

100% Máy chủ chính hãng IBM/HP/DELL cấu hình mạnh mẽ, độ ổn định cao kết hợp đường truyền tốc độ cực nhanh, thông suốt với hệ thống network, ups dự phòng, mang đến trải nghiệm dịch vụ mượt mà

HỖ TRỢ CHUYÊN NGHIỆP

Đội ngũ kỹ sư, kinh doanh chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, tận tâm, hỗ trợ nhanh chóng – kịp thời 24/7

MỞ RỘNG DỄ DÀNG

Máy chủ US được triển khai là dòng máy có phiên bản mới nhất trên thị trường, LANIT luôn chọn lựa máy chủ có khe cắm dự phòng cho việc nâng cấp RAM, CPU, HDD theo nhu cầu khách hàng

CÀI ĐẶT MIỄN PHÍ

Máy chủ US tại LANIT cài đăt được nhiều HĐH khác nhau (Windows/ Linux...), và hỗ trợ cài đặt miễn phí trọn đời các ứng dụng khác như: Database, Webserver, Email server, Firewall...

TỐI ƯU CHI PHÍ

LANIT đưa ra mức giá thuê Server tốt nhất. Đồng thời, thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi lớn giúp Doanh nghiệp/Cá nhân tối ưu chi phí

DATACENTER Tier3

Toàn bộ máy chủ giá rẻ tại LANIT đặt tại các Datacenter chuẩn quốc tế Tier3. Đảm bảo máy chủ luôn hoạt động ổn định

TOÀN QUYỀN QUẢN TRỊ

Khách hàng toàn quyền cài đặt phần mềm và quản trị (Administrator/Root)

AN TOÀN- BẢO MẬT

LANIT trang bị hệ thống Firewall giúp ngăn chặn các cuộc tấn công mạng hiệu quả. Máy chủ luôn an toàn

ĐA DẠNG CẤU HÌNH

LANIT cung cấp đa dạng cấu hình máy chủ US phù hợp mọi nhu cầu khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi hỗ trợ Setup cấu hình máy chủ theo yêu cầu

Vps đức

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ THUÊ máy chủ us

Việc thiết lập, cấu hình máy chủ có thể kéo dài từ 1h đến 3h đối với Server cấu hình có sẵn tại Datacenter. Trong trường hợp, khách hàng thuê server cấu hình không có sẵn tại trung tâm dữ liệu, quy trình thiết lập và cấu hình máy chủ có thể mất thêm thời gian

Thời gian cụ thể như thế nào, chúng tôi sẽ thông báo đến khách hàng

LANIT có rất nhiều chương trình khuyến mãi dịch vụ cho thuê máy chủ. Trường hợp không có chương trình khuyến mãi thì giá thuê Server tại LANIT vẫn rất rẻ so với chất lượng dịch vụ và so với những đơn vị cùng ngành.

LANIT có những chính sách giá tốt cho khách hàng cũ và khách hàng thuê lâu dài từ 3,6,9,12,24 tháng.

Qúy khách vui lòng liên hệ đội ngũ chăm sóc khách hàng của LANIT để nhận tư vấn, báo giá tốt nhất.

1 Tháng là Thời gian tối thiểu LANIT cho thuê máy chủ US. Tuy nhiên, quý khách sẽ nhận ưu đãi tốt nhất khi thuê thời gian 3,6, 9,12,24 tháng.

Khách hàng có thể cái đặt bất kỳ hệ điều hành trên máy chủ. LANIT có chính sách cài đặt miễn phí. Nếu quý khách muốn chủ động cài đặt hệ điều hành hay ứng dụng khác, quý khách sẽ thực hiện sau khi LANIT cấp máy chủ.

5/5 - (5 bình chọn)
Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!