BẢNG GIÁ mua CHỨNG CHỈ SSL giá rẻ cho website

PositiveSSL

230.000 vnđ /1 năm
 • Chứng thực: Tên miền (DV)
 • Đơn vị cấp phát: Comodo
 • Domain: 1 (Tên miền chính hoặc Tên miền con)
 • Thanh địa chỉ màu xanh:: https + ổ khóa
 • Mã hóa lên đến: 256-bit
 • Kích hoạt sau: 5 phút

PositiveSSL Multi

650.000 vnđ /1 năm
 • Chứng thực: Tên miền (DV)
 • Đơn vị cấp phát: Comodo
 • Domain: 3 (Tên miền chính hoặc Tên miền con)
 • Thanh địa chỉ màu xanh:: https + ổ khóa
 • Mã hóa lên đến: 256-bit
 • Kích hoạt sau: 5 phút

PositiveSSL Wildcard

2.022.000 vnđ /1 năm
 • Chứng thực: Tên miền (DV)
 • Đơn vị cấp phát: Comodo
 • Domain: Tên miền chính và các tên miền con
 • Thanh địa chỉ màu xanh:: https + ổ khóa
 • Mã hóa lên đến: 256-bit
 • Kích hoạt sau: 5 phút

EV SSL

1.499.000 vnđ /1 năm
 • Chứng thực: Tên miền (EV)
 • Đơn vị cấp phát: Comodo
 • Domain: 1 (Tên miền chính hoặc Tên miền con)
 • Thanh địa chỉ màu xanh:: https + ổ khóa + Tên công ty
 • Mã hóa lên đến: 256-bit
 • Kích hoạt sau: 1 ngày

EV Multi-Domain SSL

4.599.000 vnđ /1 năm
 • Chứng thực: Tên miền (EV)
 • Đơn vị cấp phát: Comodo
 • Domain: 3 (Tên miền chính hoặc Tên miền con)
 • Thanh địa chỉ màu xanh:: https + ổ khóa + Tên công ty
 • Mã hóa lên đến: 256-bit
 • Kích hoạt sau: 1 ngày

InstantSSL

599.000 vnđ /1 năm
 • Chứng thực: Tên miền (OV)
 • Đơn vị cấp phát: Comodo
 • Domain: 1 (Tên miền chính hoặc Tên miền con)
 • Thanh địa chỉ màu xanh:: https + ổ khóa
 • Mã hóa lên đến: 256-bit
 • Kích hoạt sau: 5 phút

PositiveSSL

419.000 vnđ /1 năm
 • Chứng thực: Tên miền (DV)
 • Đơn vị cấp phát: Comodo
 • Domain: 1 (Tên miền chính hoặc Tên miền con)
 • Thanh địa chỉ màu xanh:: https + ổ khóa
 • Mã hóa lên đến: 256-bit
 • Kích hoạt sau: 5 phút

PositiveSSL Multi

1.159.000 vnđ /1 năm
 • Chứng thực: Tên miền (DV)
 • Đơn vị cấp phát: Comodo
 • Domain: 3 (Tên miền chính hoặc Tên miền con)
 • Thanh địa chỉ màu xanh:: https + ổ khóa
 • Mã hóa lên đến: 256-bit
 • Kích hoạt sau: 5 phút

PositiveSSL Wildcard

4.019.000 vnđ /1 năm
 • Chứng thực: Tên miền (DV)
 • Đơn vị cấp phát: Comodo
 • Domain: Tên miền chính và các tên miền con
 • Thanh địa chỉ màu xanh:: https + ổ khóa
 • Mã hóa lên đến: 256-bit
 • Kích hoạt sau: 5 phút

EV SSL

2.919.000 vnđ /1 năm
 • Chứng thực: Tên miền (EV)
 • Đơn vị cấp phát: Comodo
 • Domain: 1 (Tên miền chính hoặc Tên miền con)
 • Thanh địa chỉ màu xanh:: https + ổ khóa + Tên công ty
 • Mã hóa lên đến: 256-bit
 • Kích hoạt sau: 1 ngày

EV Multi-Domain SSL

6.199.000 vnđ /1 năm
 • Chứng thực: Tên miền (EV)
 • Đơn vị cấp phát: Comodo
 • Domain: 3 (Tên miền chính hoặc Tên miền con)
 • Thanh địa chỉ màu xanh:: https + ổ khóa + Tên công ty
 • Mã hóa lên đến: 256-bit
 • Kích hoạt sau: 1 ngày

InstantSSL

1.199.000 vnđ /1 năm
 • Chứng thực: Tên miền (OV)
 • Đơn vị cấp phát: Comodo
 • Domain: 1 (Tên miền chính hoặc Tên miền con)
 • Thanh địa chỉ màu xanh:: https + ổ khóa
 • Mã hóa lên đến: 256-bit
 • Kích hoạt sau: 5 phút

PositiveSSL

799.000 vnđ /1 năm
 • Chứng thực: Tên miền (DV)
 • Đơn vị cấp phát: Comodo
 • Domain: 1 (Tên miền chính hoặc Tên miền con)
 • Thanh địa chỉ màu xanh:: https + ổ khóa
 • Mã hóa lên đến: 256-bit
 • Kích hoạt sau: 5 phút

PositiveSSL Multi

2.019.000 vnđ /1 năm
 • Chứng thực: Tên miền (DV)
 • Đơn vị cấp phát: Comodo
 • Domain: 3 (Tên miền chính hoặc Tên miền con)
 • Thanh địa chỉ màu xanh:: https + ổ khóa
 • Mã hóa lên đến: 256-bit
 • Kích hoạt sau: 5 phút

PositiveSSL Wildcard

5.019.000 vnđ /1 năm
 • Chứng thực: Tên miền (DV)
 • Đơn vị cấp phát: Comodo
 • Domain: Tên miền chính và các tên miền con
 • Thanh địa chỉ màu xanh:: https + ổ khóa
 • Mã hóa lên đến: 256-bit
 • Kích hoạt sau: 5 phút

EV SSL

4.219.000 vnđ /1 năm
 • Chứng thực: Tên miền (EV)
 • Đơn vị cấp phát: Comodo
 • Domain: 1 (Tên miền chính hoặc Tên miền con)
 • Thanh địa chỉ màu xanh:: https + ổ khóa + Tên công ty
 • Mã hóa lên đến: 256-bit
 • Kích hoạt sau: 1 ngày

EV Multi-Domain SSL

8.499.000 vnđ /1 năm
 • Chứng thực: Tên miền (EV)
 • Đơn vị cấp phát: Comodo
 • Domain: 3 (Tên miền chính hoặc Tên miền con)
 • Thanh địa chỉ màu xanh:: https + ổ khóa + Tên công ty
 • Mã hóa lên đến: 256-bit
 • Kích hoạt sau: 1 ngày

InstantSSL

1.999.000 vnđ /1 năm
 • Chứng thực: Tên miền (OV)
 • Đơn vị cấp phát: Comodo
 • Domain: 1 (Tên miền chính hoặc Tên miền con)
 • Thanh địa chỉ màu xanh:: https + ổ khóa
 • Mã hóa lên đến: 256-bit
 • Kích hoạt sau: 5 phút

CHỨNG CHỈ SSL là gì?

Chứng chỉ SSL (Secure Sockets Layer) là tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu, tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn an toàn và bảo mật.
Bảo mật SSL đảm bảo tất cả các dữ liệu truyền giữa máy chủ web và khách hàng được mã hóa.
Hiện nay, chứng chỉ SSL được hàng triệu tổ chức/cá nhân trên toán thế giới sử dụng nhằm bảo vệ website và khách hàng truy cập.

danh sách CÁC LOẠI CHỨNG CHỈ SSL phù hợp cho website

Layer-1-1-poo0pnagmpxwcufeehlob3tiizrixupad1d2pj8eti

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP về mua CHỨNG CHỈ SSL

Mua SSL cho Website, website của doanh nghiệp/cá nhân sẽ luôn:

 • Bảo mật: Trong quá trình trao đổi dữ liệu giữa máy chủ và trình duyệt. Toàn bộ dữ liệu của DN sẽ được mã hóa. Hacker dù lấy cắp dữ liệu cũng không thể mã hóa.
 • Chứng thực website: Doanh nghiệp cần chứng thực mình mới có khả năng đăng ký chứng chỉ SSL cho  website. Do đó, hạn chế website giả mạo.
 • Nâng cao uy tín của doanh nghiệp với khách hàng: Khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm khi truy cập vào website có biểu tượng khóa bảo mật.
 • Bảo mật Webmail và các ứng dụng như Outlook Web Access, Exchange, và Office Communication Server.
 • Bảo mật dịch vụ FTP.
 • Bảo mật các dịch vụ truyền dữ liệu trong mạng nội bộ, file sharing, extranet.
 • Bảo mật VPN Access Servers, Citrix Access Gateway…
 • Tăng thứ hạng website trên công cụ tìm kiếm Google
 • Được lợi thế khi sử dụng hình thức quảng cáo Google.

Hoàn toàn có, trong vòng 15 ngày đăng ký thuê SSL giá rẻ tại LANIT, anh chị có quyền thay đổi loại chứng chỉ SSL.

Cách đơn giản nhất để kiểm tra website đã được cài đặt chứng chỉ SSL: Mở đường dẫn (URL) website lên thanh địa chỉ, nếu trước đường dẫn xuất hiện biển tượng khóa, chứng tỏ website đã được cài đặt bảo mật SSL.

Rất nhanh chóng, sau khi khách hàng thanh toán mua SSL giá rẻ tại LANIT. Anh chị chỉ phải chờ khoảng ít phút, chứng chỉ bảo mật SSL sẽ được kích hoạt.

Bảo mật SSL bảo vệ thông tin cá nhân, thiết lập một giao dịch an toàn qua 3 bước sau:

B1. Xác thực kết nối an toàn
Người dùng truy cập vào một website đã chứng thực SSL, trình duyệt của người dùng sẽ yêu cầu website cung cấp thông tin xác nhận danh tính. Website gửi cho trình duyệt chứng chỉ SSL, nhằm mục đích cho biết kết nối này an toàn.

Trình duyệt kiểm tra chứng chỉ số SSL có thực không và xác thực website an toàn, thiết lập kết nối.

B2. Mã hóa dữ liệu

Website gửi lại trình duyệt chữ ký số để mã hóa và giải mã giao dịch. Trong suốt quá trình giao dịch, dữ liệu truyền từ trình duyệt máy khách và máy chủ sẽ được mã hóa đảm bảo không có bên thứ 3 đọc được

B3. Toàn vẹn dữ liệu

Dữ liệu giữa trình duyệt và máy chủ được mã hóa.

Đảm bảo thông tin được truyền đi đầy đủ không sai lệch với thông tin gốc mà người nhận gửi đi trước đó.

Khách hàng đăng ký mua Chứng chỉ SSL tại LANIT sẽ được gia hạn tự động theo chu kỳ doanh nghiệp đăng ký.
Chúng tôi sẽ gọi điện, gửi mail thông báo tới khách hàng trước thời hạn gia hạn để không làm ảnh hưởng doanh nghiệp.

Tại LANIT, khi bạn thuê gói Hosting cao cấp hoặc gói Hosting WordPress, chúng tôi sẽ tặng bạn gói SSL DV miễn phí (xác thực 1 tên miền).

Khi khách hàng truy cập vào một trang web cài đặt chứng chỉ bảo mật SSL thì trên thanh địa chỉ sẽ xuất hiện biểu tượng khóa. Khách hàng sẽ hiểu rằng, họ đã và đang truy cập vào một website an toàn và yên tâm trải nghiệm dịch vụ, giao dịch mua sắm trên website đó.

Google ưu tiên những website cài đặt SSL, bởi nó biết rằng website đó sẽ mang đến trải nghiệm an toàn cho người dùng.

Vì thế, Website cài đặt chứng chỉ SSL sẽ được Google đánh giá tốt hơn và đưa lên top cao hơn.

Tất cả dữ liệu truyền từ trình duyệt đến máy chủ qua giao thức https được mã hóa bằng các ký tự không thể giải mã trên đường truyền internet. Tin tặc dù có đánh cắp thông tin cũng không mã hóa dữ liệu.

Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!