Reseller hosting 1

INTEL – XEON PLATINUM
124.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 5 GB SSD NVME
 • CPU: 1 vCPU Core
 • RAM: 2 GB
 • Cpanel Accounts: 5
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: Không giới hạn
 • Sub domain: Không giới hạn
 • MySQL database: Không giới hạn

RESELLER HOSTING 2

INTEL – XEON PLATINUM
247.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 10GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2 GB
 • Cpanel Accounts: 10
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: Không giới hạn
 • Sub domain: Không giới hạn
 • MySQL database: Không giới hạn
Nổi bật

RESELLER HOSTING 3

INTEL – XEON PLATINUM
456.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 25 GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 4 GB
 • Cpanel Accounts: 25
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: Không giới hạn
 • Sub domain: Không giới hạn
 • MySQL database: Không giới hạn

RESELLER HOSTING 4

INTEL – XEON PLATINUM
570.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 40 GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 4 GB
 • Cpanel Accounts: 40
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: Không giới hạn
 • Sub domain: Không giới hạn
 • MySQL database: Không giới hạn

RESELLER HOSTING 5

INTEL – XEON PLATINUM
741.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 60 GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 6 GB
 • Cpanel Accounts: 60
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: Không giới hạn
 • Sub domain: Không giới hạn
 • MySQL database: Không giới hạn

RESELLER HOSTING 6

INTEL – XEON PLATINUM
988.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 80 GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 6 GB
 • Cpanel Accounts: 80
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: Không giới hạn
 • Sub domain: Không giới hạn
 • MySQL database: Không giới hạn

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ trên chưa bao gồm 10% VAT

Reseller hosting 1

INTEL – XEON PLATINUM
130.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 5 GB SSD NVME
 • CPU: 1 vCPU Core
 • RAM: 2 GB
 • Cpanel Accounts: 5
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: Không giới hạn
 • Sub domain: Không giới hạn
 • MySQL database: Không giới hạn

RESELLER HOSTING 2

INTEL – XEON PLATINUM
260.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 10GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2 GB
 • Cpanel Accounts: 10
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: Không giới hạn
 • Sub domain: Không giới hạn
 • MySQL database: Không giới hạn
Nổi bật

RESELLER HOSTING 3

INTEL – XEON PLATINUM
480.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 25 GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 4 GB
 • Cpanel Accounts: 25
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: Không giới hạn
 • Sub domain: Không giới hạn
 • MySQL database: Không giới hạn

RESELLER HOSTING 4

INTEL – XEON PLATINUM
600.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 40 GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 4 GB
 • Cpanel Accounts: 40
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: Không giới hạn
 • Sub domain: Không giới hạn
 • MySQL database: Không giới hạn

RESELLER HOSTING 5

INTEL – XEON PLATINUM
780.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 60 GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 6 GB
 • Cpanel Accounts: 60
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: Không giới hạn
 • Sub domain: Không giới hạn
 • MySQL database: Không giới hạn

RESELLER HOSTING 6

INTEL – XEON PLATINUM
1.040.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 80 GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 6GB
 • Cpanel Accounts: 80
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: Không giới hạn
 • Sub domain: Không giới hạn
 • MySQL database: Không giới hạn

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ trên chưa bao gồm 10% VAT

Reseller hosting 1

INTEL – XEON PLATINUM
137.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 5 GB SSD NVME
 • CPU: 1 vCPU Core
 • RAM: 2 GB
 • Cpanel Accounts: 5
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: Không giới hạn
 • Sub domain: Không giới hạn
 • MySQL database: Không giới hạn

RESELLER HOSTING 2

INTEL – XEON PLATINUM
273.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 10GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2 GB
 • Cpanel Accounts: 10
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: Không giới hạn
 • Sub domain: Không giới hạn
 • MySQL database: Không giới hạn
Nổi bật

RESELLER HOSTING 3

INTEL – XEON PLATINUM
504.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 25 GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 4 GB
 • Cpanel Accounts: 25
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: Không giới hạn
 • Sub domain: Không giới hạn
 • MySQL database: Không giới hạn

RESELLER HOSTING 4

INTEL – XEON PLATINUM
632.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 40 GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 4 GB
 • Cpanel Accounts: 40
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: Không giới hạn
 • Sub domain: Không giới hạn
 • MySQL database: Không giới hạn

RESELLER HOSTING 5

INTEL – XEON PLATINUM
819.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 60 GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 6 GB
 • Cpanel Accounts: 60
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: Không giới hạn
 • Sub domain: Không giới hạn
 • MySQL database: Không giới hạn

RESELLER HOSTING 6

INTEL – XEON PLATINUM
1.092.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 80 GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 6GB
 • Cpanel Accounts: 80
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: Không giới hạn
 • Sub domain: Không giới hạn
 • MySQL database: Không giới hạn

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ trên chưa bao gồm 10% VAT

Reseller hosting 1

INTEL – XEON PLATINUM
144.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 5 GB SSD NVME
 • CPU: 1 vCPU Core
 • RAM: 2 GB
 • Cpanel Accounts: 5
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: Không giới hạn
 • Sub domain: Không giới hạn
 • MySQL database: Không giới hạn

RESELLER HOSTING 2

INTEL – XEON PLATINUM
287.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 10GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2 GB
 • Cpanel Accounts: 10
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: Không giới hạn
 • Sub domain: Không giới hạn
 • MySQL database: Không giới hạn
Nổi bật

RESELLER HOSTING 3

INTEL – XEON PLATINUM
529.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 25 GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 4 GB
 • Cpanel Accounts: 25
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: Không giới hạn
 • Sub domain: Không giới hạn
 • MySQL database: Không giới hạn

RESELLER HOSTING 4

INTEL – XEON PLATINUM
665.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 40 GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 4 GB
 • Cpanel Accounts: 40
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: Không giới hạn
 • Sub domain: Không giới hạn
 • MySQL database: Không giới hạn

RESELLER HOSTING 5

INTEL – XEON PLATINUM
860.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 60 GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 6 GB
 • Cpanel Accounts: 60
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: Không giới hạn
 • Sub domain: Không giới hạn
 • MySQL database: Không giới hạn

RESELLER HOSTING 6

INTEL – XEON PLATINUM
1.147.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 80 GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 6GB
 • Cpanel Accounts: 80
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: Không giới hạn
 • Sub domain: Không giới hạn
 • MySQL database: Không giới hạn

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ trên chưa bao gồm 10% VAT

Reseller hosting 1

INTEL – XEON PLATINUM
151.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 5 GB SSD NVME
 • CPU: 1 vCPU Core
 • RAM: 2 GB
 • Cpanel Accounts: 5
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: Không giới hạn
 • Sub domain: Không giới hạn
 • MySQL database: Không giới hạn

RESELLER HOSTING 2

INTEL – XEON PLATINUM
301.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 10GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2 GB
 • Cpanel Accounts: 10
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: Không giới hạn
 • Sub domain: Không giới hạn
 • MySQL database: Không giới hạn
Nổi bật

RESELLER HOSTING 3

INTEL – XEON PLATINUM
555.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 25 GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 4 GB
 • Cpanel Accounts: 25
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: Không giới hạn
 • Sub domain: Không giới hạn
 • MySQL database: Không giới hạn

RESELLER HOSTING 4

INTEL – XEON PLATINUM
700.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 40 GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 4 GB
 • Cpanel Accounts: 40
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: Không giới hạn
 • Sub domain: Không giới hạn
 • MySQL database: Không giới hạn

RESELLER HOSTING 5

INTEL – XEON PLATINUM
903.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 60 GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 6 GB
 • Cpanel Accounts: 60
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: Không giới hạn
 • Sub domain: Không giới hạn
 • MySQL database: Không giới hạn

RESELLER HOSTING 6

INTEL – XEON PLATINUM
1.204.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 80 GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 6GB
 • Cpanel Accounts: 80
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: Không giới hạn
 • Sub domain: Không giới hạn
 • MySQL database: Không giới hạn

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ trên chưa bao gồm 10% VAT

SO SÁNH CÁC GÓI reseller HOSTING giá rẻ

Gói dịch vụRESELLER HOSTING 1RESELLER HOSTING 2RESELLER HOSTING 3RESELLER HOSTING 4RESELLER HOSTING 5RESELLER HOSTING 6
Dung lượng SSD NVME5 GB SSD NVME10 GB SSD NVME25 GB SSD NVME40 GB SSD NVME60 GB SSD NVME80 GB SSD NVME
CPU PLATIUM1 vCPU Cores2 vCPU Cores2 vCPU Cores2 vCPU Cores4 vCPU Cores4 vCPU Cores
RAM2 GB2 GB4 GB4 GB6 GB6 GB
Cpanel Accounts51025406080
Băng thôngKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Tài khoản FTPKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Địa chỉ emailKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
MysqlKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Addon domainKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Sub domainKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Quản trịCpanel bản quyền miễn phíCpanel bản quyền miễn phíCpanel bản quyền miễn phíCpanel bản quyền miễn phíCpanel bản quyền miễn phíCpanel bản quyền miễn phí
Free SSL
Imunifly360
Backup hàng ngày
Support 24/7
Quản trị cơ bản

ĐĂNG KÝ LÀM AFFILIATE CỦA LANIT NGAY HÔM NAY

Đăng ký làm cộng tác viên của LANIT và nhận hoa hồng lên đến 10% mỗi đơn hàng mới và gia hạn

Dịch vụ HOSTING

Nhận 10% hoa hồng đăng ký và gia hạn dịch vụ

Dịch vụ VPS

Nhận 10% hoa hồng đăng ký và gia hạn dịch vụ

Dịch vụ SERVER

Nhận 5% hoa hồng đăng ký mới dịch vụ

Lí do khách hàng nên thuê Reseller hosting tại LANIT

hạ tầng mạnh mẽ

Máy chủ LANIT đặt tại các Datacenter hàng đầu như Viettel, FPT đảm bảo độ ổn định Hosting.

TĂNG TỐC ĐỘ VƯỢT TRỘI

Reselller Hosting được tạo thành từ dòng máy chủ mới nhất CPU Platinum kết hợp ổ cứng NVME U2 Siêu tốc giúp tăng tốc vượt trội Hosting.

TỐI ƯU CHI PHÍ

LANIT đưa ra các gói cấu hình Reseller Hosting với một mức giá tốt nhất hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân tối ưu chi phí.

SAO LƯU DỮ LIỆU

Dữ liệu website lưu trữ trên Hosting cao cấp được backup định kỳ hàng ngày và được lưu trữ trong 7 ngày.

MIỄN PHÍ CÀI ĐẶT SSL

Hosting Reseller tại LANIT được cài miễn phí SSL bản quyền– Bảo mật tối đa từ nhà cung cấp Let's Encrypt.

UPTIME 99,9%

Hosting Server chính hãng, mới nhất đặt tại Datacenter chuẩn Tier3 và được giám sát bởi đội ngũ kỹ thuật kinh nghiệm 24/24h, Uptime gần như tuyệt đối.

BẢO MẬT TOÀN DIỆN

Hệ thống Firewall cùng hệ thống quét virus liên tục kiểm tra dữ liệu được tải lên máy chủ thông qua FTP, Web script để lọc và hạn chế các mã độc. Firewall chống DDos hiệu quả bảo vệ website trước những cuộc tấn công mạng độc hại.

HỖ TRỢ TÂN TÂM 24/7

Đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, đội ngũ nhân viên tư vấn tận tâm, hỗ trợ nhanh chóng – kịp thời 24/7.

DỄ DÀNG QUẢN LÝ

Quản lý Hosting đơn giản và dễ dàng hơn với Cpanel bản quyền miễn phí. Đồng thời khách hàng có thể truy cập, quản trị Hosting ở bất kỳ lúc nào, trên mọi thiết bị, miễn là có Internet.

THUÊ WORDPRESS HOSTING

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ thuê RESELLER HOSTING

Reseller Hosting là một dịch vụ Hosting cho phép khách hàng tự chia nhỏ gói Hosting thành nhiều gói có cấu hình khác nhau phù hợp nhu cầu lưu trữ với account cPanel quản lý riêng biệt.

Reseller Hosting là sự lựa chọn phù hợp cho những Khách hàng:

 • Công ty thiết kế website.
 • Đơn vị kinh doanh dịch vụ Hosting nhỏ.
 • Cá nhân, doanh nghiệp có nhiều Website cần lưa trữ: Việc mua gói Reseller Hosting chia nhỏ ra nhiều gói nhỏ sẽ là sự lựa chọn tiết kiệm hơn so với việc mua nhiều gói shared hosting riêng biệt.

….

Reseller Hosting có nhiều ưu điểm, bao gồm:

Tiết kiệm chi phí:

+ Với những KH có nhiều website thì Reseller Hosting giúp khách hàng tiết kiệm nhiều chi phí.

+ Với những KH kinh doanh Hosting nhỏ thể cung cấp các gói dịch vụ Hosting chuyên nghiệp mà không cần tốn nhiều chi phí để xây dựng hạ tầng, trả lương nhân viên vận hành…

KH toàn quyền quyết định mức giá bán Hosting cho nhóm KH của mình.

Quyền kiểm soát cao:

Reseller Hosting cho phép KH có quyền kiểm soát cao hơn Shared Hosting. KH có thể tạo các gói Hosting riêng, thiết lập email, quản lý tên miền cho mình/KH của mình.

LANIT cung cấp miễn phí phần mềm Cpanel có bản quyền giúp KH dễ dàng quản lý tài khoản Hosting

Dựa theo chính sách Hoàn tiền đã lập, LANIT hoàn 70% số tiền trên hoá đơn nếu dịch vụ của chúng tôi không đáp ứng kỳ vọng của KH.

5/5 - (3 bình chọn)
Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!