BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THUÊ VPS MMO GIÁ RẺ

VPS MMO – 01

INTEL – E5-2678v3
190vnđ
138.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv6: 500
 • IPv4: 1
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Ổ cứng: 25 SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 100 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows

VPS MMO – 02

INTEL – E5-2680v4
250vnđ
186.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv6: 800
 • IPv4: 2
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 3GB + 1GB Free
 • Ổ cứng: 30GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
Nổi bật

VPS MMO – 03

INTEL – E5-2680v4
390vnđ
282.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv6: 1000
 • IPv4: 3
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 4GB + 1.5GB Free
 • Ổ cứng: 40GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows

VPS MMO – 04

INTEL – E5-2696v4
540vnđ
390.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv6: 2000
 • IPv4: 4
 • CPU: 5 vCPU Cores
 • RAM: 5GB + 1.5GB Free
 • Ổ cứng: 50GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows

VPS MMO – 05

INTEL – E5-2696v4
705vnđ
510.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv6: 5000
 • IPv4: 5
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8GB + 2GB Free
 • Ổ cứng: 60GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows

VPS MMO – 06

INTEL – E5-2696v4
995vnđ
720.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv6: 10000
 • IPv4: 5
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 10GB + 3GB Free
 • Ổ cứng: 100GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê VPS MMO giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

VPS MMO – 01

INTEL – E5-2678v3
200vnđ
149.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv6: 500
 • IPv4: 1
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Ổ cứng: 25 SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 100 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows

VPS MMO – 02

INTEL – E5-2680v4
270vnđ
201.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv6: 800
 • IPv4: 2
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 3GB + 1GB Free
 • Ổ cứng: 30GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
Nổi bật

VPS MMO – 03

INTEL – E5-2680v4
410vnđ
305.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv6: 1000
 • IPv4: 3
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 4GB + 1.5GB Free
 • Ổ cứng: 40GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows

VPS MMO – 04

INTEL – E5-2696v4
565vnđ
422.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv6: 2000
 • IPv4: 4
 • CPU: 5 vCPU Cores
 • RAM: 5GB + 1.5GB Free
 • Ổ cứng: 50GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows

VPS MMO – 05

INTEL – E5-2696v4
740vnđ
552.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv6: 5000
 • IPv4: 5
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8GB + 2GB Free
 • Ổ cứng: 60GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows

VPS MMO – 06

INTEL – E5-2696v4
1.041vnđ
780.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv6: 10000
 • IPv4: 5
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 10GB + 3GB Free
 • Ổ cứng: 100GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê VPS MMO giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

VPS MMO – 01

INTEL – E5-2678v3
215vnđ
161.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv6: 500
 • IPv4: 1
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Ổ cứng: 25 SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 100 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows

VPS MMO – 02

INTEL – E5-2680v4
290vnđ
217.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv6: 800
 • IPv4: 2
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 3GB + 1GB Free
 • Ổ cứng: 30GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
Nổi bật

VPS MMO – 03

INTEL – E5-2680v4
440vnđ
329.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv6: 1000
 • IPv4: 3
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 4GB + 1.5GB Free
 • Ổ cứng: 40GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows

VPS MMO – 04

INTEL – E5-2696v4
605vnđ
455.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv6: 2000
 • IPv4: 4
 • CPU: 5 vCPU Cores
 • RAM: 5GB + 1.5GB Free
 • Ổ cứng: 50GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows

VPS MMO – 05

INTEL – E5-2696v4
795vnđ
595.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv6: 5000
 • IPv4: 5
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8GB + 2GB Free
 • Ổ cứng: 60GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows

VPS MMO – 06

INTEL – E5-2696v4
1.101vnđ
840.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv6: 10000
 • IPv4: 5
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 10GB + 3GB Free
 • Ổ cứng: 100GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê VPS MMO giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

VPS MMO – 01

INTEL – E5-2678v3
220vnđ
172.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv6: 500
 • IPv4: 1
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Ổ cứng: 25 SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 100 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows

VPS MMO – 02

INTEL – E5-2680v4
295vnđ
232.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv6: 800
 • IPv4: 2
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 3GB + 1GB Free
 • Ổ cứng: 30GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
Nổi bật

VPS MMO – 03

INTEL – E5-2680v4
450vnđ
352.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv6: 1000
 • IPv4: 3
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 4GB + 1.5GB Free
 • Ổ cứng: 40GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows

VPS MMO – 04

INTEL – E5-2696v4
625vnđ
487.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv6: 2000
 • IPv4: 4
 • CPU: 5 vCPU Cores
 • RAM: 5GB + 1.5GB Free
 • Ổ cứng: 50GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows

VPS MMO – 05

INTEL – E5-2696v4
815vnđ
637.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv6: 5000
 • IPv4: 5
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8GB + 2GB Free
 • Ổ cứng: 60GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows

VPS MMO – 06

INTEL – E5-2696v4
1.155vnđ
900.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv6: 10000
 • IPv4: 5
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 10GB + 3GB Free
 • Ổ cứng: 100GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê VPS MMO giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

VPS MMO – 01

INTEL – E5-2678v3
230vnđ
184.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv6: 500
 • IPv4: 1
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Ổ cứng: 25 SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 100 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows

VPS MMO – 02

INTEL – E5-2680v4
310vnđ
248.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv6: 800
 • IPv4: 2
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 3GB + 1GB Free
 • Ổ cứng: 30GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
Nổi bật

VPS MMO – 03

INTEL – E5-2680v4
470vnđ
376.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv6: 1000
 • IPv4: 3
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 4GB + 1.5GB Free
 • Ổ cứng: 40GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows

VPS MMO – 04

INTEL – E5-2696v4
650vnđ
520.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv6: 2000
 • IPv4: 4
 • CPU: 5 vCPU Cores
 • RAM: 5GB + 1.5GB Free
 • Ổ cứng: 50GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows

VPS MMO – 05

INTEL – E5-2696v4
850vnđ
680.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv6: 5000
 • IPv4: 5
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8GB + 2GB Free
 • Ổ cứng: 60GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows

VPS MMO – 06

INTEL – E5-2696v4
1.202vnđ
960.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv6: 10000
 • IPv4: 5
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 10GB + 3GB Free
 • Ổ cứng: 100GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê VPS MMO giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

SO SÁNH CÁC GÓI CLOUD VPS MMO

Gói dịch vụVPS MMO - 01VPS MMO - 02VPS MMO - 03VPS MMO - 04VPS MMO - 05VPS MMO - 06
CPUE5-2678v3E5-2680v4E5-2680v4E5-2696v4E5-2696v4E5-2696v4
vCore2 Core3 Core4 Core5 Core6 Core8 Core
Ram DDR42GB3GB + 1GB FREE4GB + 1.5GB FREE5GB + 1.5GB FREE8GB + 2GB FREE10GB + 3GB FREE
SSD Storage25GB30GB40GB50GB60GB100GB
Băng thông (Mbit/s)100 Mbps200 Mbps300 Mbps300 Mbps300 Mbps400 Mbps
Địa chỉ IPv4123455
Địa chỉ IPv6500800 10002000500010000
VNC Console
Hardware Firewall
Backup hàng tuần
Backup hàng tháng
Hệ điều hànhWindows LinuxWindows LinuxWindows LinuxWindows LinuxWindows LinuxWindows Linux
Support 24/7
Direct Admin
Quản trị cơ bản

HỆ ĐIỀU HÀNH DÀNH CHO GÓI DỊCH VỤ VPS MMO

Hệ điều hành được tự động cài đặt khi quý khách hàng đăng ký thuê VPS MMO

BỔ SUNG CẤU HÌNH thuê VPS MMO GIÁ RẺ

Bảng giá cấu hình phần cứng bổ sung gói VPS MMO

CẤU HÌNH BỔ SUNGGIÁ THÀNHĐĂNG KÝ
Đăng ký thêm 10 GB SSD50.000 VNĐ/ThángMua thêm
Đăng ký thêm 1 IP50.000 VNĐ/ThángMua thêm
Dịch vụ quản lý cao cấp500.000 VNĐ/ThángMua thêm
Đăng ký thêm 1GB RAM50.000 VNĐ/ThángMua thêm
Đăng ký thêm 1 core CPU50.000 VNĐ/ThángMua thêm
Dịch vụ quản lý cơ bảnMiễn phíĐăng ký
Gói backup 500G300.000 VNĐ/ThángMua thêm
Gói backup 1000G500.000 VNĐ/ThángMua thêm
Gói backup 2000G800.000 VNĐ/ThángMua thêm

vps lanit có tại 4 LOCation và 6 datacenter

vps datacenter

Lí do khách hàng nên mua VPS MMO tại LanIT

NHANH VÀ ỔN ĐỊNH

Được chia ra từ hệ thống máy chủ vật lý chính hãng DELL/HP, CPU Intel thế hệ mới 2680v4, 2696v4, ổ cứng SSD/SSD NVME, VPS MMO sở hữu tốc độ, độ ổn định vượt trội

HỖ TRỢ TẬN TÂM

Đội ngũ kỹ sư, kinh doanh chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, tận tâm, hỗ trợ nhanh chóng – kịp thời 24/7

ipv4 VÀ IPV6

LANIT cung cấp tới quý khách hàng số lượng IPv6 lên đến hàng chục nghìn, IPv4 lên tới 5 IP trên mỗi VPS, giúp Quý khách thay đổi IPv6 dễ dàng, hạn chế tình trạng checkpoint

BACKUP HÀNG TUẦN

Toàn bộ dịch vụ thuê VPS MMO sẽ được backup định kỳ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và lưu trữ trên hệ thống trên nhiều Datacenter khác nhau, dễ dàng khôi phục khi xảy ra sự cố

DỄ DÀNG NÂNG CẤP

Nâng cấp tài nguyên (RAM, Ổ Cứng, CPU) nhanh chóng. Khi mở rộng cấu hình VPS MMO dữ liệu cũ không bị ảnh hưởng

AN TOÀN – BẢO MẬT

LANIT trang bị hệ thống Firewall giúp ngăn chặn các cuộc tấn công mạng hiệu quả. VPS MMO luôn an toàn – bảo mật cao

TỐI ƯU NGÂN SÁCH

LANIT cung cấp cấu hình VPS MMO manh mẽ với giá thành vô cùng hợp lý. Ngoài ra, LANIT tặng riêng mỗi gói VPS RAM lên tới 3G, IPv4 lên 4IP

HỖ TRỢ ĐA NỀN TẢNG

VPS MMO sử dụng công nghệ ảo hoá hàng đầu VMware, KVM hỗ trợ linh hoạt các hệ điều hành thông dụng như CentOS, Ubuntu, Debian và Windows... từ 32bit đến 64bit

Dùng thử miễn phí

Miễn phí dùng thử 24h cho tất cả các gói cấu hình VPS MMO. Quy trình đăng ký dùng thử đơn giản – nhanh chóng

Vps MMO

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI THUÊ VPS MMO

✔️ Tặng RAM✨ 3GB
✔️ Tặng IPv4✨ 5IP
✔️ Tặng Thời gian SD✨ 2 tháng
✔️ Miễn phí dùng thử✨24 giờ
✔️ Backup định kỳ✨ 1 tuần/lần

Khách hàng muốn dùng thử VPS MMO tại LANIT làm theo hướng dẫn sau:

 • B1. Truy cập vào website lanit.com.vn, click link: https://lanit.com.vn/thue-vps-mmo.html
 • B2. Chọn cấu hình và thời hạn sử dụng phù hợp yêu cầu
 • B3. Click nút đăng ký, điền thông tin chính xác
 • B4. Quý khách gửi mã hóa đơn, gửi lên page/zalo để kỹ thuật LANIT hỗ trợ active dùng thử

Hiệu suất vượt trội

Gói VPS MMO tại LANIT chuyên dụng dành riêng cho các hoạt động kiếm tiền trực tuyến. Bằng việc đầu tư cơ sở hạ tầng đạt tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống máy chủ chính hãng DELL/HP, CPU Intel thế hệ mới 2680v4, 2696v4, ổ cứng SSD/SSD NVME, băng thông lên đến 1Gbps, dịch vụ VPS tại LANIT giúp tăng tốc ứng dụng, tăng hiệu suất cho các hoạt động kiếm tiền online.

Tiết kiệm chi phí

LANIT được biết tới là nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ chất lượng cao với giá thành vô cùng hợp lý. Giá thành thuê VPS MMO tại LANIT được đánh giá tốt nhất thị trường.

Ngoài ra, Khi thuê VPS MMO tại LANIT, Quý khách còn nhận thêm quà tặng: RAM lên tới 3G, IpV4 lên 5IP.

Bảo mật

Máy chủ MMO cung cấp đầy đủ các tính năng bảo mật, đồng thời LANIT còn trang bị thêm hệ thống Firewall cứng chống DDoS mạnh mẽ, hiệu quả. Đảm bảo các hoạt động kiếm tiền trực tuyến luôn an toàn.

Kỹ thuật giàu kinh nghiệm – tư vấn tận tâm 24/7

Sự hài lòng của khách hàng chính là tiền đề cho sự phát triển lớn mạnh của doanh nghiệp. Vì thế, ngay từ khi thành lập doanh nghiệp, một trong những công việc LANIT thực hiện đầu tiên là xây dựng đội ngũ chăm sóc khách hàng Chuyên môn – Trách nhiệm – Tận tâm, luôn trong tâm thế hỗ trợ khách hàng bất cứ thời gian nào, bất kể ngày, đêm. Đảm bảo hệ thống của khách hàng hoạt động liên tục 24/24h.

Dùng thử miễn phí VPS MMO

Để khách hàng có thể an tâm đăng ký dịch vụ, LANIT có chính sách hỗ trợ khách hàng dùng thử VPS miễn phí trong vòng 24h. Quy trình đăng ký dùng thử dễ dàng, nhanh chóng.

VPS MMO là máy chủ riêng ảo thiết kế dành riêng cho hoạt động kiếm tiền trực tuyến (MMO). Mỗi máy chủ ảo VPS được cấp cấu hình riêng. Khi Thuê VPS MMO, quý khách hàng sẽ toàn quyền sử dụng tài nguyên RAM, CPU, Ổ cứng mà không phải chia sẻ cho bất kỳ ai, hiệu suất được đảm bảo.

LANIT cho thuê VPS MMO theo thời hạn 1,3,6,12,24 tháng… Thời gian tối thiểu khách hàng thanh toán là 1 tháng.

Tuy nhiên, Quý khách đăng ký thời gian thuê VPS MMO lâu dài sẽ nhận được ưu đãi hấp dẫn, tiết kiệm ngân sách: Giảm giá, tặng thêm tháng…

Thuê VPS giá rẻ tại LANIT, bạn có thể chủ động  backup và restore Cloud Vps. Quý khách chỉ cần vào trang quản lý VPS và nhấn vào nút backup hoặc restore theo hướng dẫn backup/restore.

Mời Quý khách hàng làm theo hướng dẫn tại link:

Hướng Dẫn Sao Lưu và Khôi Phục Máy Chủ

Khi đăng ký mua Vps MMO giá rẻ tại LANIT, Quý khách có thể dể dàng mua thêm địa chỉ IP:

 • Đối với địa chỉ IPv4 Quý khách được mua tối đa 50 địa chỉ IPv4 cho một máy chủ ảo VPS. 
 • Đối với địa chỉ IPv6 Quý khách đổi miễn phí số lượng IPv6 lên đến hàng chục nghìn

Khi mua Vps MMO tại LANIT, quý khách có thể lựa chọn cài đặt hệ điều hành mình mong muốn:

 • Thuê Vps Linux giá rẻ, LANIT cài đặt hệ điều hành phổ biến như Linux distributions (CentOS, Debian, Ubuntu…)
 • Thuê Vps Windows giá rẻ, chúng tôi có thể cài đặt cho bạn: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, windows 2019, windows 2022.

Quý khách hàng có thể liên hệ LANIT, chúng tôi hỗ trợ anh chị cài đặt miễn phí hệ điều hành VPS nhanh chóng.

Khách hàng chỉ phải đợi tối đa 5 phút sau khi quý khách thanh toán. LANIT sẽ gửi toàn bộ thông tin VPS MMO bao gồm: Tên, Mật khẩu, Ip VPS vào Email.

Khi mua Vps MMO tại LANIT, Khách hàng có thể lựa chọn 1 trong những hình thức thanh toán : PayPal Gateway, thẻ Visa/MasterCard/thẻ ATM nội địa, Chuyển khoản Internet Banking, chuyển khoản qua CT CPCN&TT LANIT hoặc thanh toán trực tiếp.

Dữ liệu lưu trữ trên VPS MMO giá rẻ tại LANIT được bảo mật nhiều lớp và backup thường xuyên hàng tuần. Khách hàng sẽ hoàn toàn yêu tâm không lo lắng  mất hoặc bị lộ dữ liệu

5/5 - (5 bình chọn)
Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!