Hotline: 0945.96.95.94
Hỗ trợ kỹ thuật: 0247.10.88.444
logo
THUÊ SERVER GIÁ RẺ
Cấu hình mạnh mẽ giá chỉ từ 1.540.000 vnđ/1 tháng
Đăng ký ngay

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THUÊ SERVER GIÁ RẺ

DELL/HP SERVER 1

INTEL - 01 x E5-2670
1.540.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 Cores
 • RAM: 16GB + 64GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 100 Mbps
 • BW Quốc tế: 10 Mbps
 • IPv4: 1

DELL/HP SERVER 2

INTEL - 02 x E5-2670
2.507.500 vnđ /1 tháng
 • CPU: 16 Cores
 • RAM: 32GB + 128GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 200 Mbps
 • BW Quốc tế: 10 Mbps
 • IPv4: 1
Nổi bật

DELL/HP SERVER 3

INTEL - 01 x E5-2678v3
2.975.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 12 Cores
 • RAM: 16GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 200 Mbps
 • BW Quốc tế: 10 Mbps
 • IPv4: 1

DELL/HP SERVER 4

INTEL - 01 x E5-2680v4
3.230.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 14 Cores
 • RAM: 16GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 200 Mbps
 • BW Quốc tế: 10 Mbps
 • IPv4: 1

DELL/HP SERVER 5

INTEL - 02 x E5-2678v3
4.080.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x960GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 300 Mbps
 • BW Quốc tế: 20 Mbps
 • IPv4: 1

DELL/HP SERVER 6

INTEL - 02 x E5-2680v4
4.590.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x960GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 300 Mbps
 • BW Quốc tế: 20 Mbps
 • IPv4: 1

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ trên chưa bao gồm 10% VAT

DELL/HP SERVER 1

INTEL - 01 x E5-2670
1.870.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 Cores
 • RAM: 16GB + 64GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 100 Mbps
 • BW Quốc tế: 10 Mbps
 • IPv4: 1

DELL/HP SERVER 2

INTEL - 02 x E5-2670
2.596.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 16 Cores
 • RAM: 32GB + 128GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 200 Mbps
 • BW Quốc tế: 10 Mbps
 • IPv4: 1
Nổi bật

DELL/HP SERVER 3

INTEL - 01 x E5-2678v3
3.080.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 12 Cores
 • RAM: 16GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 200 Mbps
 • BW Quốc tế: 10 Mbps
 • IPv4: 1

DELL/HP SERVER 4

INTEL - 01 x E5-2680v4
3.344.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 14 Cores
 • RAM: 16GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 200 Mbps
 • BW Quốc tế: 10 Mbps
 • IPv4: 1

DELL/HP SERVER 5

INTEL - 02 x E5-2678v3
4.224.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x960GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 300 Mbps
 • BW Quốc tế: 20 Mbps
 • IPv4: 1

DELL/HP SERVER 6

INTEL - 02 x E5-2680v4
4.752.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x960GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 300 Mbps
 • BW Quốc tế: 20 Mbps
 • IPv4: 1

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ trên chưa bao gồm 10% VAT

DELL/HP SERVER 1

INTEL - 01 x E5-2670
1.980.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 Cores
 • RAM: 16GB + 64GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 100 Mbps
 • BW Quốc tế: 10 Mbps
 • IPv4: 1

DELL/HP SERVER 2

INTEL - 02 x E5-2670
2.655.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 16 Cores
 • RAM: 32GB + 128GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 200 Mbps
 • BW Quốc tế: 10 Mbps
 • IPv4: 1
Nổi bật

DELL/HP SERVER 3

INTEL - 01 x E5-2678v3
3.150.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 12 Cores
 • RAM: 16GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 200 Mbps
 • BW Quốc tế: 10 Mbps
 • IPv4: 1

DELL/HP SERVER 4

INTEL - 01 x E5-2680v4
3.420.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 14 Cores
 • RAM: 16GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 200 Mbps
 • BW Quốc tế: 10 Mbps
 • IPv4: 1

DELL/HP SERVER 5

INTEL - 02 x E5-2678v3
4.320.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x960GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 300 Mbps
 • BW Quốc tế: 20 Mbps
 • IPv4: 1

DELL/HP SERVER 6

INTEL - 02 x E5-2680v4
4.860.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x960GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 300 Mbps
 • BW Quốc tế: 20 Mbps
 • IPv4: 1

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ trên chưa bao gồm 10% VAT

DELL/HP SERVER 1

INTEL - 01 x E5-2670
2.090.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 Cores
 • RAM: 16GB + 64GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 100 Mbps
 • BW Quốc tế: 10 Mbps
 • IPv4: 1

DELL/HP SERVER 2

INTEL - 02 x E5-2670
2.714.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 16 Cores
 • RAM: 32GB + 128GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 200 Mbps
 • BW Quốc tế: 10 Mbps
 • IPv4: 1
Nổi bật

DELL/HP SERVER 3

INTEL - 01 x E5-2678v3
3.220.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 12 Cores
 • RAM: 16GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 200 Mbps
 • BW Quốc tế: 10 Mbps
 • IPv4: 1

DELL/HP SERVER 4

INTEL - 01 x E5-2680v4
3.610.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 14 Cores
 • RAM: 16GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 200 Mbps
 • BW Quốc tế: 10 Mbps
 • IPv4: 1

DELL/HP SERVER 5

INTEL - 02 x E5-2678v3
4.560.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x960GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 300 Mbps
 • BW Quốc tế: 20 Mbps
 • IPv4: 1

DELL/HP SERVER 6

INTEL - 02 x E5-2680v4
5.130.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x960GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 300 Mbps
 • BW Quốc tế: 20 Mbps
 • IPv4: 1

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ trên chưa bao gồm 10% VAT

DELL/HP SERVER 1

INTEL - 01 x E5-2670
2.200.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 Cores
 • RAM: 16GB + 64GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 100 Mbps
 • BW Quốc tế: 10 Mbps
 • IPv4: 1

DELL/HP SERVER 2

INTEL - 02 x E5-2670
2.950.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 16 Cores
 • RAM: 32GB + 128GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 200 Mbps
 • BW Quốc tế: 10 Mbps
 • IPv4: 1
Nổi bật

DELL/HP SERVER 3

INTEL - 01 x E5-2678v3
3.500.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 12 Cores
 • RAM: 16GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 200 Mbps
 • BW Quốc tế: 10 Mbps
 • IPv4: 1

DELL/HP SERVER 4

INTEL - 01 x E5-2680v4
3.800.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 14 Cores
 • RAM: 16GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 200 Mbps
 • BW Quốc tế: 10 Mbps
 • IPv4: 1

DELL/HP SERVER 5

INTEL - 02 x E5-2678v3
4.800.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x960GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 300 Mbps
 • BW Quốc tế: 20 Mbps
 • IPv4: 1

DELL/HP SERVER 6

INTEL - 02 x E5-2680v4
5.400.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x960GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 300 Mbps
 • BW Quốc tế: 20 Mbps
 • IPv4: 1

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ trên chưa bao gồm 10% VAT

SO SÁNH CÁC GÓI THUÊ SERVER GIÁ RẺ

Gói dịch vụServer 1Server 2Server 3Server 4Server 5Server 6
CPU01 x E5-267002 x E5-267001 x E5-2678v301 x E5-2680v402 x E5-2678v302 x E5-2680v4
Core8 Cores16 Cores12 Cores14 Cores24 Cores28 Cores
Ram DDR416GB + 64GB FREE32GB + 128GB FREE16GB + 64GB FREE16GB + 64GB FREE64GB + 64GB FREE64GB + 64GB FREE
SSD Storage1 x 480GB1 x 480GB1 x 480GB1 x 480GB1x480GB + 1x960GB SSD1x480GB + 1x960GB SSD
BW trong nước (Mbit/s)100 Mbps200 Mbps200 Mbps200 Mbps300 Mbps300 Mbps
BW quốc tế (Mbit/s)10 Mbps10 Mbps10 Mbps10 Mbps20 Mbps20 Mbps
Địa chỉ IPv4111111

HỆ ĐIỀU HÀNH DÀNH CHO THUÊ MÁY CHỦ GIÁ RẺ

Hệ điều hành được tự động cài đặt khi khách đăng ký thuê Server giá rẻ

BỔ SUNG CẤU HÌNH THUÊ SERVER GIÁ RẺ

Bảng giá cấu hình phần cứng bổ sung cho dịch vụ Máy Chủ Giá Rẻ

Cấu hình bổ sungGiá 
01 x SSD Enterprise 240GB170.000 đ/th
01 x SSD Enterprise 480GB300.000 đ/th
01 x SSD Enterprise 960GB460.000đ/th
01 x SSD Enterprise 1920GB900.000 đ/th
01 x SSD 2TB NVME900.000 đ/th
RAM DDR4 16GB200.000 đ/th
RAM DDR4 32GB300.000 đ/th
RAM DDR4 64GB500.000 đ/th
RAM DDR3 8GB120.000 đ/th
RAM DDR3 16GB180.000 đ/th

Lí do khách hàng nên thuê server giá rẻ tại LanIT

TỐC ĐỘ NHANH & ỔN ĐỊNH

100% Máy chủ chính hãng IBM/HP/DELL cấu hình mạnh mẽ, độ ổn định cao kết hợp đường truyền tốc độ cực nhanh, thông suốt với hệ thống network, ups dự phòng, mang đến trải nghiệm dịch vụ mượt mà

ĐỘI NGŨ HỖ TRỢ CHUYÊN NGHIỆP

Đội ngũ kỹ sư, kinh doanh chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, tận tâm, hỗ trợ nhanh chóng – kịp thời 24/7

MỞ RỘNG DỄ DÀNG

Máy chủ giá rẻ được triển khai là dòng máy có phiên bản mới nhất trên thị trường, LANIT luôn chọn lựa máy chủ có khe cắm dự phòng cho việc nâng cấp RAM, CPU, HDD theo nhu cầu khách hàng

HỖ TRỢ CÀI ĐẶT MIỄN PHÍ TRỌN ĐỜI

Máy chủ giá rẻ tại LANIT cài đăt được nhiều HĐH khác nhau (Windows/ Linux...), và hỗ trợ cài đặt miễn phí trọn đời các ứng dụng khác như: Database, Webserver, Email server, Firewall...

TỐI ƯU CHI PHÍ

LANIT đưa ra mức giá thuê Server tốt nhất. Đồng thời, thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi lớn giúp Doanh nghiệp/Cá nhân tiết kiệm chi phí

DATACENTER CHUẨN QUỐC TẾ

Toàn bộ máy chủ giá rẻ tại LANIT đặt tại các Datacenter chuẩn quốc tế Tier3. Đảm bảo máy chủ luôn hoạt động ổn định

TOÀN QUYỀN QUẢN TRỊ

Khách hàng toàn quyền cài đặt phần mềm và quản trị (Administrator/Root) Server giá rẻ

AN TOÀN- BẢO MẬT

LANIT trang bị hệ thống Firewall giúp ngăn chặn các cuộc tấn công mạng hiệu quả

ĐA DẠNG CẤU HÌNH

LANIT cung cấp đa dạng cấu hình máy chủ phù hợp mọi nhu cầu khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi hỗ trợ Setup cấu hình máy chủ theo yêu cầu

Layer-1

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ THUÊ MÁY CHỦ giá rẻ

Thuê máy chủ vật lý (thuê server riêng) là dịch vụ thuê máy chủ chuyên dụng được cấp bởi đơn vị lưu trữ cấp cho doanh nghiệp/cá nhân có nhu cầu thuê. Máy chủ được đặt tại Datacenter đạt tiêu chuẩn, đảm bảo máy chủ hoạt động 24/24h.

Doanh nghiệp/cá nhân lúc này chỉ phải chi trả mức chi phí hàng tháng theo cấu hình máy chủ cần thuê.

– Máy chủ vật lý có hiệu suất vượt trội so với máy chủ ảo: Bởi nó sở hữu cấu hình mạnh mẽ, người thuê máy chủ sẽ toàn quyền sử dụng tài nguyên máy chủ đó.

– Tiết kiệm chi phí: So với việc DN/cá nhân mua máy chủ, Setup phòng máy, chi phí vận hành: Điện, nhân lực CNTT hàng tháng…hoặc tăng cấu hình, cần mua mới thay thế chi phí đắt đỏ. Chi phí thuê máy chủ nhỏ hơn rất nhiều lần

– Máy chủ được kỹ sư chuyên môn cao của đơn vị cung cấp quản trị và giám sát. Do đó, doanh nghiệp/ cá nhân tập trung hoàn toàn vào công việc kinh doanh của mình thay vì lo lắng những vấn đề kỹ thuật liên quan đến máy chủ.

– Thuê máy chủ, DN sẽ tránh những trường hợp xấu xảy ra: Hỏa hoạn, thiên tai, mất cắp…

Người dùng cần xác định rõ mục tiêu kinh doanh, nguồn lực của mình trước khi quyết định thuê Máy chủ, LANIT liệt kê 1 số trường hợp nên thuê Server giá rẻ:

– Thuê Máy chủ riêng là sự lựa chọn tối ưu cho doanh nghiệp/cá nhân chạy những dịch vụ đòi hỏi phần cứng máy tính lớn, hiệu suất cao. Ví dụ: Các đơn vị tài chính, nhà phát triển game, lưu trữ dữ liệu, ứng dụng lớn…

– Dành cho doanh nghiệp cần xử lý lượng thông tin lớn, website thương mại điện tử, bán hàng lưu lượng vào ra, mua hàng cao

– Doanh nghiệp lưu trữ thông tin cần sự an toàn, bảo mật, riêng tư cao.

LANIT đặt toàn bộ máy chủ tại các trung tâm lớn, đạt chuẩn quốc tế Tier3 như : Fpt, Viettet, Vnpt mang đến sự ổn định máy chủ, sự an toàn cho dữ liệu.

Rất tiếc, LANIT không có chính sách dùng thử dịch vụ cho thuê máy chủ vật lý

Việc thiết lập, cấu hình máy chủ riêng có thể kéo dài từ 1h đến 3h đối với Server cấu hình có sẵn tại Datacenter. Trong trường hợp, khách hàng thuê server cấu hình không có sẵn tại trung tâm dữ liệu, quy trình thiết lập và cấu hình máy chủ có thể mất thêm thời gian.

Thời gian cụ thể như thế nào, chúng tôi sẽ thông báo đến khách hàng.

LANIT có rất nhiều chương trình khuyến mãi dịch vụ cho thuê máy chủ vật lý. Khi không có chương trình khuyến mãi thì giá thuê Server tại LANIT vẫn rất rẻ so với chất lượng dịch vụ và so với những đơn vị cùng ngành.

LANIT có những chính sách giá tốt cho khách hàng cũ và khách hàng thuê lâu dài từ 3,6,9,12,24 tháng.

Qúy khách vui lòng liên hệ đội ngũ chăm sóc khách hàng của LANIT để nhận tư vấn, báo giá tốt nhất.

1 Tháng là Thời gian tối thiểu LANIT cho thuê dịch vụ máy chủ riêng. Tuy nhiên, quý khách sẽ nhận ưu đãi tốt nhất khi thuê thời gian 3,6, 9,12,24 tháng.

Khách hàng có thể cái đặt bất kỳ hệ điều hành trên máy chủ. LANIT có chính sách cài đặt miễn phí. Nếu quý khách muốn chủ động cài đặt hệ điều hành hay ứng dụng khác, quý khách sẽ thực hiện sau khi LANIT cấp máy chủ.

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị cho thuê Server giá rẻ. LANIT xin chia sẻ tới các anh chị 1 số kinh nghiệm lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thuê máy chủ giá rẻ – uy tín:

– Máy chủ thuộc hãng uy tín, sản xuất chuyên sâu như DELL, HP. Cấu hình máy chủ (Ram, Cpu, ổ cứng đời mới. Để biết thêm chi tiết thông tin máy chủ, bạn hãy inbox nhờ đội ngũ tư vấn của nhà cung cấp hỗ trợ. Tiêu chí này Đảm bảo hiệu suất của máy chủ.

– Thời gian hỗ trợ khách hàng nhanh: Trong quá trình sử dụng máy chủ, không tránh khỏi sự cố, khi đó đơn vị cho thuê máy chủ cần hỗ trợ khách hàng nhanh chóng, đảm bảo độ trễ máy chủ mức thấp nhất.

– Chi phí thuê máy chủ rẻ: Giá thành thuê Server là một trong yếu tốt then chốt quyết định việc bạn có thuê Server tại 1 nhà cung cấp nào đó. Thông thường, các đơn vị cho thuê máy chủ niêm yết giá thuê một số loại máy cấu hình cụ thể. Bạn cần xem xét giá bổ sung khi có nhu cầu nâng cấp: Ram, CPU, IP, ổ cứng….

Chat với chúng tôi qua Zalo!
Gọi cho chúng tôi
Gọi cho chúng tôi