BẢNG GIÁ THUÊ SERVER VẬT LÝ GIÁ RẺ

DELL/HP SERVER 8

INTEL – 02 x E5-2680v4
6.464vnđ
3.232.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 128GB + 128GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x2TB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • IPv4: 1 + 4 Free
GIẢM 50%

DELL/HP SERVER 1

INTEL – 01 x E5-2673v3
2.675vnđ
2.140.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 12 Cores
 • RAM: 16GB + 16GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • IPv4: 1

DELL/HP SERVER 2

INTEL – 02 x E5-2670
2.765vnđ
2.212.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 16 Cores
 • RAM: 32GB + 128GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • IPv4: 1

DELL/HP SERVER 3

INTEL – 01 x E5-2678v3
2.975vnđ
2.380.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 12 Cores
 • RAM: 16GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • IPv4: 1

DELL/HP SERVER 4

INTEL – 01 x E5-2680v4
3.235vnđ
2.588.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 14 Cores
 • RAM: 16GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • IPv4: 1 + 2 Free

DELL/HP SERVER 5

INTEL – 02 x E5-2678v3
4.085vnđ
3.268.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x960GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • IPv4: 1 + 2 Free

DELL/HP SERVER 6

INTEL – 02 x E5-2680v4
4.595vnđ
3.676.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x960GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • IPv4: 1 + 2 Free

DELL/HP SERVER 7

INTEL – 02 x E5-2678v3
5.525vnđ
4.420.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 96GB + 96GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x2TB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • IPv4: 1 + 4 Free

DELL/HP SERVER 9

INTEL – 02 x Silver 4210 Processor
8.045vnđ
6.436.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 20 Cores
 • RAM: 128GB + 32GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x2TB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • IPv4: 1 + 4 Free

*LƯU Ý: Bảng giá thuê Server giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

DELL/HP SERVER 8

INTEL – 02 x E5-2680v4
6.688vnđ
3.344.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 128GB + 128GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x2TB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • IPv4: 1 + 4 Free
Giảm 50%

DELL/HP SERVER 1

INTEL – 01 x E5-2673v3
2.772vnđ
2.217.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 12 Cores
 • RAM: 16GB + 16GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • IPv4: 1

DELL/HP SERVER 2

INTEL – 02 x E5-2670
3.036vnđ
2.428.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 16 Cores
 • RAM: 32GB + 128GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • IPv4: 1

DELL/HP SERVER 3

INTEL – 01 x E5-2678v3
3.082vnđ
2.464.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 12 Cores
 • RAM: 16GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • IPv4: 1

DELL/HP SERVER 4

INTEL – 01 x E5-2680v4
3.344vnđ
2.675.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 14 Cores
 • RAM: 16GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • IPv4: 1 + 2 Free

DELL/HP SERVER 5

INTEL – 02 x E5-2678v3
4.224vnđ
3.379.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x960GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • IPv4: 1 + 2 Free

DELL/HP SERVER 6

INTEL – 02 x E5-2680v4
4.752vnđ
3.800.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x960GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • IPv4: 1 + 2 Free

DELL/HP SERVER 7

INTEL – 02 x E5-2678v3
5.722vnđ
4.576.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 96GB + 96GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x2TB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • IPv4: 1 + 4 Free

DELL/HP SERVER 9

INTEL – 02 x Silver 4210 Processor
9.482vnđ
7.584.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 20 Cores
 • RAM: 128GB + 32GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x2TB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • IPv4: 1 + 4 Free

*LƯU Ý: Bảng giá thuê Server giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

DELL/HP SERVER 8

INTEL – 02 x E5-2680v4
6.844vnđ
3.422.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 128GB + 128GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x2TB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • IPv4: 1 + 4 Free
GIẢM 50%

DELL/HP SERVER 1

INTEL – 01 x E5-2673v3
2.835vnđ
2.264.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 12 Cores
 • RAM: 16GB + 16GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • IPv4: 1

DELL/HP SERVER 2

INTEL – 02 x E5-2670
3.105vnđ
2.480.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 16 Cores
 • RAM: 32GB + 128GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • IPv4: 1

DELL/HP SERVER 3

INTEL – 01 x E5-2678v3
3.152vnđ
2.520.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 12 Cores
 • RAM: 16GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • IPv4: 1

DELL/HP SERVER 4

INTEL – 01 x E5-2680v4
3.422vnđ
2.736.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 14 Cores
 • RAM: 16GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • IPv4: 1 + 2 Free

DELL/HP SERVER 5

INTEL – 02 x E5-2678v3
4.322vnđ
3.456.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x960GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • IPv4: 1 + 2 Free

DELL/HP SERVER 6

INTEL – 02 x E5-2680v4
4.862vnđ
3.888.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x960GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • IPv4: 1 + 2 Free

DELL/HP SERVER 7

INTEL – 02 x E5-2678v3
5.852vnđ
4.680.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 96GB + 96GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x2TB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • IPv4: 1 + 4 Free

DELL/HP SERVER 9

INTEL – 02 x Silver 4210 Processor
10.206vnđ
8.160.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 20 Cores
 • RAM: 128GB + 32GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x2TB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • IPv4: 1 + 4 Free

*LƯU Ý: Bảng giá thuê Server giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

DELL/HP SERVER 8

INTEL – 02 x E5-2680v4
7.224vnđ
3.612.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:   
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 128GB + 128GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x2TB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • IPv4: 1 + 4 Free
GIẢM 50%

DELL/HP SERVER 1

INTEL – 01 x E5-2673v3
2.992vnđ
2.392.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:   
 • CPU: 12 Cores
 • RAM: 16GB + 16GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • IPv4: 1

DELL/HP SERVER 2

INTEL – 02 x E5-2670
3.208vnđ
2.560.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:   
 • CPU: 16 Cores
 • RAM: 32GB + 128GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • IPv4: 1

DELL/HP SERVER 3

INTEL – 01 x E5-2678v3
3.222vnđ
2.576.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:   
 • CPU: 12 Cores
 • RAM: 16GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • IPv4: 1

DELL/HP SERVER 4

INTEL – 01 x E5-2680v4
3.612vnđ
2.888.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:   
 • CPU: 14 Cores
 • RAM: 16GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • IPv4: 1 + 2 Free

DELL/HP SERVER 5

INTEL – 02 x E5-2678v3
4.562vnđ
3.648.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:   
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x960GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • IPv4: 1 + 2 Free

DELL/HP SERVER 6

INTEL – 02 x E5-2680v4
5.131vnđ
4.100.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:   
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x960GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • IPv4: 1 + 2 Free

DELL/HP SERVER 7

INTEL – 02 x E5-2678v3
6.175vnđ
4.940.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:   
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 96GB + 96GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x2TB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • IPv4: 1 + 4 Free

DELL/HP SERVER 9

INTEL – 02 x Silver 4210 Processor
10.662vnđ
8.528.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:   
 • CPU: 20 Cores
 • RAM: 128GB + 32GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x2TB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • IPv4: 1 + 4 Free

*LƯU Ý: Bảng giá thuê Server giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

DELL/HP SERVER 8

INTEL – 02 x E5-2680v4
7.602vnđ
3.800.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 128GB + 128GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x2TB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • IPv4: 1 + 4 Free
Nổi bật

DELL/HP SERVER 1

INTEL – 01 x E5-2673v3
3.152vnđ
2.520.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 12 Cores
 • RAM: 16GB + 16GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • IPv4: 1

DELL/HP SERVER 2

INTEL – 02 x E5-2670
3.452vnđ
2.760.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 16 Cores
 • RAM: 32GB + 128GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • IPv4: 1

DELL/HP SERVER 3

INTEL – 01 x E5-2678v3
3.522vnđ
2.816.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 12 Cores
 • RAM: 16GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • IPv4: 1

DELL/HP SERVER 4

INTEL – 01 x E5-2680v4
3.822vnđ
3.056.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 14 Cores
 • RAM: 16GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • IPv4: 1 + 2 Free

DELL/HP SERVER 5

INTEL – 02 x E5-2678v3
4.822vnđ
3.856.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x960GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • IPv4: 1 + 2 Free

DELL/HP SERVER 6

INTEL – 02 x E5-2680v4
5.424vnđ
4.336.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x960GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • IPv4: 1 + 2 Free

DELL/HP SERVER 7

INTEL – 02 x E5-2678v3
6.522vnđ
5.216.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 96GB + 96GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x2TB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • IPv4: 1 + 4 Free

DELL/HP SERVER 9

INTEL – 02 x Silver 4210 Processor
11.082vnđ
8.864.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 20 Cores
 • RAM: 128GB + 32GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x2TB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • IPv4: 1 + 4 Free

*LƯU Ý: Bảng giá thuê Server giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

SO SÁNH CÁC GÓI THUÊ MÁY CHỦ VẬT LÝ GIÁ RẺ

Gói dịch vụServer 1Server 2Server 3Server 4Server 5Server 6Server 7Server 8Server 9
CPU01 x E5-2673v302 x E5-267001 x E5-2678v301 x E5-2680v402 x E5-2678v302 x E5-2680v402 x E5-2678v302 x E5-2680v402 x Silver 4210 Processor
Core12 Cores16 Cores12 Cores14 Cores24 Cores28 Cores24 Cores28 Cores20 Cores
Ram DDR416GB + 16GB FREE32GB + 128GB FREE16GB + 64GB FREE16GB + 64GB FREE64GB + 64GB FREE64GB + 64GB FREE96GB + 160GB FREE128GB + 128GB FREE128GB + 32GB FREE
SSD Storage1 x 480GB1 x 480GB1 x 480GB1 x 480GB1x480GB + 1x960GB SSD1x480GB + 1x960GB SSD1x480GB + 1x2TB NVME1x480GB + 1x2TB NVME1x480GB + 1x2TB NVME
Băng thông (Mbit/s)200 Mbps200 Mbps200 Mbps200 Mbps300 Mbps300 Mbps400 Mbps400 Mbps400 Mbps
Địa chỉ IPv41111 + 2 FREE1 + 2 FREE1 + 2 FREE1 + 4 FREE1 + 4 FREE1 + 4 FREE

HỆ ĐIỀU HÀNH DÀNH CHO DỊCH VỤ THUÊ MÁY CHỦ VẬT LÝ

Hệ điều hành được tự động cài đặt khi khách thuê Máy chủ giá rẻ

BỔ SUNG CẤU HÌNH THUÊ SERVER GIÁ RẺ

Bảng giá cấu hình phần cứng bổ sung cho dịch vụ Thuê máy chủ giá rẻ

CẤU HÌNH BỔ SUNGGIÁĐĂNG KÝ
01 x SSD Enterprise 240GB170.000 VNĐ/ThángMua thêm
01 x SSD Enterprise 480GB300.000 VNĐ/ThángMua thêm
01 x SSD Enterprise 960GB460.000 VNĐ/ThángMua thêm
01 x SSD Enterprise 1920GB900.000 VNĐ/ThángMua thêm
01 x SSD 2TB NVME900.000 VNĐ/ThángMua thêm
RAM DDR4 16GB200.000 VNĐ/ThángMua thêm
RAM DDR4 32GB300.000 VNĐ/ThángMua thêm
RAM DDR4 64GB500.000 VNĐ/ThángMua thêm
RAM DDR3 8GB120.000 VNĐ/ThángMua thêm
RAM DDR3 16GB180.000 VNĐ/ThángMua thêm
Gói backup 500G300.000 VNĐ/ThángMua thêm
Gói backup 1000G500.000 VNĐ/ThángMua thêm
Gói backup 2000G800.000 VNĐ/ThángMua thêm
IPV485.000 VNĐ/1IPMua thêm

Lí do khách hàng nên thuê server giá rẻ tại LanIT

TỐC ĐỘ NHANH & ỔN ĐỊNH

100% Máy chủ chính hãng IBM/HP/DELL cấu hình mạnh mẽ, độ ổn định cao kết hợp đường truyền tốc độ cực nhanh, thông suốt với hệ thống network, ups dự phòng, mang đến trải nghiệm dịch vụ mượt mà

HỖ TRỢ CHUYÊN NGHIỆP

Đội ngũ kỹ sư, kinh doanh chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, tận tâm, hỗ trợ nhanh chóng – kịp thời 24/7

MỞ RỘNG DỄ DÀNG

Máy chủ giá rẻ được triển khai là dòng máy chủ vật lý có phiên bản mới nhất trên thị trường, LANIT luôn chọn lựa máy chủ có khe cắm dự phòng cho việc nâng cấp RAM, CPU, HDD theo nhu cầu khách hàng

CÀI ĐẶT MIỄN PHÍ

Thuê máy chủ giá rẻ tại LANIT, khách hàng sẽ được cài đặt miễn phí trọn đời nhiều HĐH khác nhau (Windows/ Linux...), và các ứng dụng khác như: Database, Webserver, Email server, Firewall...

TỐI ƯU CHI PHÍ

LANIT đưa ra mức giá thuê Server vật lý tốt nhất. Đồng thời, thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi lớn giúp Doanh nghiệp/Cá nhân tiết kiệm chi phí

DATACENTER Tier3

Toàn bộ máy chủ giá rẻ tại LANIT đặt tại các Datacenter chuẩn quốc tế Tier3. Đảm bảo máy chủ luôn hoạt động ổn định

TOÀN QUYỀN QUẢN TRỊ

Thuê máy chủ giá rẻ tại LANIT, Khách hàng toàn quyền cài đặt phần mềm và quản trị (Administrator/Root)

AN TOÀN- BẢO MẬT

LANIT trang bị hệ thống Firewall giúp ngăn chặn các cuộc tấn công mạng hiệu quả

ĐA DẠNG CẤU HÌNH

LANIT cung cấp đa dạng cấu hình máy chủ vật lý phù hợp mọi nhu cầu khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi hỗ trợ Setup cấu hình máy chủ theo yêu cầu

Layer-1-1-poo0pnagmpxwcufeehlob3tiizrixupad1d2pj8eti

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI THUÊ MÁY CHỦ giá rẻ

LANIT đặt toàn bộ máy chủ vật lý tại các trung tâm lớn, đạt chuẩn quốc tế Tier3 như : Fpt, Viettet, Vnpt mang đến sự ổn định máy chủ, sự an toàn cho dữ liệu.

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị cho thuê Server giá rẻ. LANIT xin chia sẻ tới các anh chị 1 số kinh nghiệm lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thuê máy chủ giá rẻ – uy tín:

Máy chủ thuộc hãng uy tín, sản xuất chuyên sâu như DELL, HP. Cấu hình máy chủ (Ram, Cpu, ổ cứng đời mới. Để biết thêm chi tiết thông tin máy chủ, bạn hãy inbox nhờ đội ngũ tư vấn của nhà cung cấp hỗ trợ. Tiêu chí này Đảm bảo hiệu suất của máy chủ.

Thời gian hỗ trợ khách hàng nhanh: Trong quá trình sử dụng máy chủ vật lý, không tránh khỏi sự cố, khi đó đơn vị cho thuê máy chủ cần hỗ trợ khách hàng nhanh chóng, đảm bảo độ trễ máy chủ mức thấp nhất.

Chi phí thuê máy chủ rẻ: Giá thành thuê Server là một trong yếu tốt then chốt quyết định việc bạn có thuê máy chủ vật lý tại 1 nhà cung cấp nào đó. Thông thường, các đơn vị cho thuê máy chủ niêm yết giá thuê một số loại máy cấu hình cụ thể. Bạn cần xem xét giá bổ sung khi có nhu cầu nâng cấp: Ram, CPU, IP, ổ cứng….

 • Hiệu suất vượt trội
 

Máy chủ vật lý vốn được coi là 1 trong những dịch vụ được khách hàng đánh giá tốt nhất tại LANIT. Cơ sở hạ tầng đạt tiêu chuẩn quốc tế, toàn bộ thiết bị được nhập từ các hãng sản xuất máy chủ lớn trên thế giới như DELL, HP, Server đời mới, cấu hình mạnh mẽ đặt tại trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế Tier3, kết hợp đường truyền tốc độ cực nhanh lên tới 1Gbits, thông suốt với hệ thống network, ups dự phòng, hệ thống Firewall chống DDOS hiệu quả, mang đến trải nghiệm dịch vụ mượt mà.

Ngoài ra, LANIT hỗ trợ cài đặt miễn phí hệ điều hành và các ứng dụng khác như: Database, Webserver, Email server, Firewall…

 • Chính sách chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng nhiệt tình – tận tâm
 

Trải qua 6 năm hoạt động, LANIT xây dựng được một đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao, nhiệt huyết và tân tâm luôn đồng hành cùng quý khách hàng 24/24h, hỗ trợ quản lý, theo dõi sát sao, bất kể mọi thời gian, thời điểm, mọi hình thức như Hotline, Zalo, Messsage, Telegram, Tawk…Bất kỳ hình thức nào khách hàng cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

 • Tiết kiệm ngân sách và thời gian
 

Thuê server giá rẻ, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí, đó là việc không phải chi trả một số tiền khổng lồ đầu tư máy chủ và xây dựng một phòng máy riêng với những tiêu chí khắt khe: Nhiệt độ phòng 20-22 độ C, hệ thống điện đảm bảo hoạt động 24/24, hệ thống chữa cháy, đường truyền internet băng thông lớn, chưa kể chi phi vận hành, bảo trì, nhân sự, thời gian…

Doanh nghiệp phát triển nhanh, lưu lượng lưu trữ ngày càng nhiều, cấu hình máy chủ cần được nâng cấp. Khi doanh nghiệp thuê máy chủ, việc nâng cấp máy chủ sẽ rất dễ dàng.

Nhằm đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng, LANIT cung cấp đa dạng cấu hình máy chủ với mức giá thuê vô cùng hấp dẫn.

Đồng thời, LANIT còn thường xuyên triển khai các chương trình khuyến mãi cực sốc như tặng máy chủ, tặng thêm Ram, Ổ cứng … giúp doanh nghiệp kinh doanh bứt phá, với mức chi phí hợp lý nhất.

LANIT có rất nhiều chương trình khuyến mãi dịch vụ cho thuê máy chủ vật lý.

Hiện nay, LANIT đang triển khai chương trình ưu đãi lớn. Khách hàng thuê máy chủ vật lý tại LANIT sẽ tặng RAM lên đến 160G.

Khi không có chương trình khuyến mãi thì giá thuê Server tại LANIT vẫn rất rẻ so với chất lượng dịch vụ và so với những đơn vị cùng ngành.

LANIT có những chính sách giá tốt cho khách hàng cũ và khách hàng thuê Server lâu dài từ 3,6,9,12,24 tháng.

Qúy khách vui lòng liên hệ đội ngũ chăm sóc khách hàng của LANIT để nhận tư vấn, báo giá thuê máy chủ tốt nhất.

Thuê máy chủ vật lý (thuê server riêng) là dịch vụ cho thuê máy chủ riêng được cấp bởi đơn vị lưu trữ cấp cho doanh nghiệp/cá nhân có nhu cầu thuê. Máy chủ được đặt tại Datacenter đạt tiêu chuẩn, đảm bảo máy chủ hoạt động 24/24h.

Doanh nghiệp/cá nhân lúc này chỉ phải chi trả mức chi phí hàng tháng theo cấu hình máy chủ cần thuê.

Máy chủ vật lý có hiệu suất vượt trội so với máy chủ ảo: Bởi nó sở hữu cấu hình mạnh mẽ, người thuê máy chủ sẽ toàn quyền sử dụng tài nguyên máy chủ đó.

– Tiết kiệm chi phí: So với việc DN/cá nhân mua máy chủ, Setup phòng máy, chi phí vận hành: Điện, nhân lực CNTT hàng tháng…hoặc tăng cấu hình, cần mua mới thay thế chi phí đắt đỏ. Chi phí thuê máy chủ rẻ hơn rất nhiều lần

– Máy chủ được kỹ sư chuyên môn cao của đơn vị cung cấp quản trị và giám sát. Do đó, doanh nghiệp/ cá nhân tập trung hoàn toàn vào công việc kinh doanh của mình thay vì lo lắng những vấn đề kỹ thuật liên quan đến máy chủ.

Thuê máy chủ vật lý, DN sẽ tránh những trường hợp xấu xảy ra: Hỏa hoạn, thiên tai, mất cắp…

Người dùng cần xác định rõ mục tiêu kinh doanh, nguồn lực của mình trước khi quyết định thuê Máy chủ giá rẻ, LANIT liệt kê 1 số trường hợp nên thuê máy chủ:

– Thuê Máy chủ riêng là sự lựa chọn tối ưu cho doanh nghiệp/cá nhân chạy những dịch vụ đòi hỏi phần cứng máy tính lớn, hiệu suất cao. Ví dụ: Các đơn vị tài chính, nhà phát triển game, lưu trữ dữ liệu, ứng dụng lớn…

– Dành cho doanh nghiệp cần xử lý lượng thông tin lớn, website thương mại điện tử, bán hàng lưu lượng vào ra, mua hàng cao

– Doanh nghiệp lưu trữ thông tin cần sự an toàn, bảo mật, riêng tư cao.

Rất tiếc, LANIT không có chính sách dùng thử dịch vụ cho thuê máy chủ vật lý

Việc thiết lập, cấu hình máy chủ riêng có thể kéo dài từ 1h đến 3h đối với Server cấu hình có sẵn tại Datacenter. Trong trường hợp, khách hàng thuê server giá rẻ cấu hình không có sẵn tại trung tâm dữ liệu, quy trình thiết lập và cấu hình máy chủ có thể mất thêm thời gian.

Thời gian cụ thể như thế nào, chúng tôi sẽ thông báo đến khách hàng.

1 Tháng là Thời gian tối thiểu LANIT cho thuê dịch vụ máy chủ vật lý. Tuy nhiên, quý khách sẽ nhận ưu đãi tốt nhất khi thuê thời gian 3,6, 9,12,24 tháng.

Khách hàng có thể cái đặt bất kỳ hệ điều hành trên máy chủ. LANIT có chính sách cài đặt miễn phí. Nếu quý khách muốn chủ động cài đặt hệ điều hành hay ứng dụng khác, quý khách sẽ thực hiện sau khi LANIT cấp máy chủ.

5/5 - (3 bình chọn)
Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!