Bảng Giá Cho Thuê Máy Chủ Vật Lý Giá Rẻ

DELL/HP SERVER 1
INTEL – 01 x E5-2673V3
2.675vnđ
1.891.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 12 Cores
 • RAM: 16GB + 16GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1
DELL/HP SERVER 5
INTEL – 02 x E5-2696v4
5.325vnđ
3.327.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 44 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 2 x 480GB Hoặc 1 x NVME 1.88TB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1 + 1 Free
GIẢM 50%
DELL/HP SERVER 8
INTEL – 02 x Gold 61xx
7.756vnđ
4.562.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 40 Cores
 • RAM: 128GB + 128GB Free
 • Ổ cứng: 2 x 480GB Hoặc 1 x NVME 1.88TB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1 + 4 Free
GIẢM 50%
DELL/HP SERVER 2
INTEL – 01 x E5-2680v4
3.235vnđ
2.293.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 14 Cores
 • RAM: 32GB + 32GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1
DELL/HP SERVER 3
INTEL – 02 x E5-2678v3
4.085vnđ
2.893.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 48GB + 48GB Free
 • Ổ cứng: 1 x 480GB Hoặc 1 x NVME 900GB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1 + 1 Free
DELL/HP SERVER 4
INTEL – 02 x E5-2680v4
4.595vnđ
3.254.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1 x 480GB Hoặc 1 x NVME 900GB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1 + 1 Free
DELL/HP SERVER 6
INTEL – 02 x Gold 61xx
6.158vnđ
4.174.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 40 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 2 x 480GB Hoặc 1 x NVME 1.88TB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1 + 1 Free
DELL/HP SERVER 7
INTEL – 02 x E5-2696v4
7.485vnđ
5.283.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 44 Cores
 • RAM: 128GB + 128GB Free
 • Ổ cứng: 2 x 480GB Hoặc 1 x NVME 1.88TB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1 + 4 Free
DELL/HP SERVER 9
INTEL – 02 x Platinum 81xx
8.286vnđ
5.793.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 48 Cores
 • RAM: 128GB + 128GB Free
 • Ổ cứng: 2 x 480GB Hoặc 1 x NVME 1.88TB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1 + 4 Free

*LƯU Ý: Bảng giá thuê Server giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

DELL/HP SERVER 1
INTEL – 01 x E5-2673V3
2.772vnđ
2.049.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 12 Cores
 • RAM: 16GB + 16GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1
DELL/HP SERVER 5
INTEL – 02 x E5-2696v4
5.919vnđ
3.993.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 44 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 2 x 480GB Hoặc 1 x NVME 1.88TB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1 + 1 Free
Nổi bật
DELL/HP SERVER 8
INTEL – 02 x Gold 61xx
8.03vnđ
5.475.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 40 Cores
 • RAM: 128GB + 128GB Free
 • Ổ cứng: 2 x 480GB Hoặc 1 x NVME 1.88TB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1 + 4 Free
nổi bật
DELL/HP SERVER 2
INTEL – 01 x E5-2680v4
3.344vnđ
2.484.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 14 Cores
 • RAM: 32GB + 32GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1
DELL/HP SERVER 3
INTEL – 02 x E5-2678v3
4.224vnđ
3.134.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 48GB + 48GB Free
 • Ổ cứng: 1 x 480GB Hoặc 1 x NVME 900GB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1 + 1 Free
DELL/HP SERVER 4
INTEL – 02 x E5-2680v4
4.752vnđ
3.526.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1 x 480GB Hoặc 1 x NVME 900GB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1 + 1 Free
DELL/HP SERVER 6
INTEL – 02 x Gold 61xx
6.348vnđ
4.521.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 40 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 2 x 480GB Hoặc 1 x NVME 1.88TB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1 + 1 Free
DELL/HP SERVER 7
INTEL – 02 x E5-2696v4
7.925vnđ
5.723.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 44 Cores
 • RAM: 128GB + 128GB Free
 • Ổ cứng: 2 x 480GB Hoặc 1 x NVME 1.88TB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1 + 4 Free
DELL/HP SERVER 9
INTEL – 02 x Platinum 81xx
8.496vnđ
6.275.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 48 Cores
 • RAM: 128GB + 128GB Free
 • Ổ cứng: 2 x 480GB Hoặc 1 x NVME 1.88TB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1 + 4 Free

*LƯU Ý: Bảng giá thuê Server giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

DELL/HP SERVER 1
INTEL – 01 x E5-2673V3
2.835vnđ
2.206.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 12 Cores
 • RAM: 16GB + 16GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1
DELL/HP SERVER 5
INTEL – 02 x E5-2696v4
6.118vnđ
4.325.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 44 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 2 x 480GB Hoặc 1 x NVME 1.88TB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1 + 1 Free
Nổi bật
DELL/HP SERVER 8
INTEL – 02 x Gold 61xx
8.395vnđ
5.931.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 40 Cores
 • RAM: 128GB + 128GB Free
 • Ổ cứng: 2 x 480GB Hoặc 1 x NVME 1.88TB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1 + 4 Free
nổi bật
DELL/HP SERVER 2
INTEL – 01 x E5-2680v4
3.422vnđ
2.675.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 14 Cores
 • RAM: 32GB + 32GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1
DELL/HP SERVER 3
INTEL – 02 x E5-2678v3
4.322vnđ
3.375.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 48GB + 48GB Free
 • Ổ cứng: 1 x 480GB Hoặc 1 x NVME 900GB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1 + 1 Free
DELL/HP SERVER 4
INTEL – 02 x E5-2680v4
4.862vnđ
3.797.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1 x 480GB Hoặc 1 x NVME 900GB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1 + 1 Free
DELL/HP SERVER 6
INTEL – 02 x Gold 61xx
6.477vnđ
4.869.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 40 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 2 x 480GB Hoặc 1 x NVME 1.88TB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1 + 1 Free
DELL/HP SERVER 7
INTEL – 02 x E5-2696v4
8.272vnđ
6.164.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 44 Cores
 • RAM: 128GB + 128GB Free
 • Ổ cứng: 2 x 480GB Hoặc 1 x NVME 1.88TB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1 + 4 Free
DELL/HP SERVER 9
INTEL – 02 x Platinum 81xx
8.883vnđ
6.758.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 48 Cores
 • RAM: 128GB + 128GB Free
 • Ổ cứng: 2 x 480GB Hoặc 1 x NVME 1.88TB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1 + 4 Free

*LƯU Ý: Bảng giá thuê Server giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

DELL/HP SERVER 1
INTEL – 01 x E5-2673V3
2.992vnđ
2.364.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 12 Cores
 • RAM: 16GB + 16GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1
DELL/HP SERVER 5
INTEL – 02 x E5-2696v4
6.317vnđ
4.658.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 44 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 2 x 480GB Hoặc 1 x NVME 1.88TB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1 + 1 Free
Nổi bật
DELL/HP SERVER 8
INTEL – 02 x Gold 61xx
8.761vnđ
6.387.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 40 Cores
 • RAM: 128GB + 128GB Free
 • Ổ cứng: 2 x 480GB Hoặc 1 x NVME 1.88TB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1 + 4 Free
nổi bật
DELL/HP SERVER 2
INTEL – 01 x E5-2680v4
3.612vnđ
2.867.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 14 Cores
 • RAM: 32GB + 32GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1
DELL/HP SERVER 3
INTEL – 02 x E5-2678v3
4.562vnđ
3.616.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 48GB + 48GB Free
 • Ổ cứng: 1 x 480GB Hoặc 1 x NVME 900GB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1 + 1 Free
DELL/HP SERVER 4
INTEL – 02 x E5-2680v4
5.131vnđ
4.068.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1 x 480GB Hoặc 1 x NVME 900GB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1 + 1 Free
DELL/HP SERVER 6
INTEL – 02 x Gold 61xx
6.682vnđ
5.217.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 40 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 2 x 480GB Hoặc 1 x NVME 1.88TB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1 + 1 Free
DELL/HP SERVER 7
INTEL – 02 x E5-2696v4
8.448vnđ
6.604.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 44 Cores
 • RAM: 128GB + 128GB Free
 • Ổ cứng: 2 x 480GB Hoặc 1 x NVME 1.88TB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1 + 4 Free
DELL/HP SERVER 9
INTEL – 02 x Platinum 81xx
9.269vnđ
7.241.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 48 Cores
 • RAM: 128GB + 128GB Free
 • Ổ cứng: 2 x 480GB Hoặc 1 x NVME 1.88TB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1 + 4 Free

*LƯU Ý: Bảng giá thuê Server giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

DELL/HP SERVER 1
INTEL – 01 x E5-2673V3
3.152vnđ
2.522.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 12 Cores
 • RAM: 16GB + 16GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1
DELL/HP SERVER 5
INTEL – 02 x E5-2696v4
6.655vnđ
4.991.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 44 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 2 x 480GB Hoặc 1 x NVME 1.88TB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1 + 1 Free
Nổi bật
DELL/HP SERVER 8
INTEL – 02 x Gold 61xx
9.125vnđ
6.843.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 40 Cores
 • RAM: 128GB + 128GB Free
 • Ổ cứng: 1 x 480GB Hoặc 1 x NVME 900GB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1 + 4 Free
nổi bật
DELL/HP SERVER 2
INTEL – 01 x E5-2680v4
3.822vnđ
3.058.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 14 Cores
 • RAM: 32GB + 32GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1
DELL/HP SERVER 3
INTEL – 02 x E5-2678v3
4.822vnđ
3.857.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 48GB + 48GB Free
 • Ổ cứng: 1 x 480GB Hoặc 1 x NVME 900GB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1 + 1 Free
DELL/HP SERVER 4
INTEL – 02 x E5-2680v4
5.424vnđ
4.339.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1 x 480GB Hoặc 1 x NVME 900GB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1 + 1 Free
DELL/HP SERVER 6
INTEL – 02 x Gold 61xx
6.956vnđ
5.565.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 40 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 2 x 480GB Hoặc 1 x NVME 1.88TB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1 + 1 Free
DELL/HP SERVER 7
INTEL – 02 x E5-2696v4
8.805vnđ
7.040.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 44 Cores
 • RAM: 128GB + 128GB Free
 • Ổ cứng: 2 x 480GB Hoặc 1 x NVME 1.88TB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1 + 4 Free
DELL/HP SERVER 9
INTEL – 02 x Platinum 81xx
9.655vnđ
7.724.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 48 Cores
 • RAM: 128GB + 128GB Free
 • Ổ cứng: 2 x 480GB Hoặc 1 x NVME 1.88TB
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • DDOS Protection: 10Gbps
 • IPv4: 1 + 4 Free

*LƯU Ý: Bảng giá thuê Server giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

SO SÁNH CÁC GÓI THUÊ MÁY CHỦ VẬT LÝ GIÁ RẺ

Gói dịch vụServer 1Server 2Server 3Server 4Server 5Server 6Server 7Server 8Server 9
CPU INTELINTEL – 01 x E5-2673V3INTEL – 01 x E5-2680v4INTEL – 02 x E5-2678v3INTEL – 02 x E5-2680v4INTEL – 02 x E5-2696v4INTEL – 02 x Gold 61xxINTEL – 02 x E5-2696v4INTEL – 02 x Gold 61xxINTEL – 02 x Platinum 81xx
CPU12 Cores14 Cores24 Cores28 Cores44 Cores40 Cores44 Cores40 Cores48 Cores
RAM DDR416GB + 16GB FREE32GB + 32GB FREE48GB + 48GB FREE64GB + 64GB FREE64GB + 64GB FREE64GB + 64GB FREE128GB + 128GB FREE128GB + 128GB FREE128GB + 128GB FREE
SSD Storage1 x 480GB SSD Enterprise1 x 480GB SSD Enterprise1 x 480GB SSD Hoặc 1 x 900GB SSD NVME Enterprise1 x 480GB SSD Hoặc 1 x 900GB SSD NVME Enterprise2 x 480GB SSD Hoặc 1 x 1.88TB SSD NVME Enterprise2 x 480GB SSD Hoặc 1 x 1.88TB SSD NVME Enterprise2 x 480GB SSD Hoặc 1 x 1.88TB SSD NVME Enterprise2 x 480GB SSD Hoặc 1 x 1.88TB SSD NVME Enterprise2 x 480GB SSD Hoặc 1 x 1.88TB SSD NVME Enterprise
Băng thông (Mbit/s)200 Mbps200 Mbps300 Mbps300 Mbps300 Mbps300 Mbps400 Mbps400 Mbps400 Mbps
DDOS Protection10 Gbps10 Gbps10 Gbps10 Gbps10 Gbps10 Gbps10 Gbps10 Gbps10 Gbps
Địa chỉ IPv4111 + 1 FREE1 + 1 FREE1 + 1 FREE1 + 1 FREE1 + 1 FREE1 + 4 FREE1 + 4 FREE

HỆ ĐIỀU HÀNH DÀNH CHO DỊCH VỤ THUÊ MÁY CHỦ VẬT LÝ

Hệ điều hành được tự động cài đặt khi khách thuê Máy Chủ Giá Rẻ

BỔ SUNG CẤU HÌNH THUÊ SERVER GIÁ RẺ

Bảng giá cấu hình phần cứng bổ sung cho dịch vụ Thuê máy chủ vật lý giá rẻ

CẤU HÌNH BỔ SUNGGIÁĐĂNG KÝ
01 x SSD Enterprise 240GB170.000 VNĐ/ThángMua thêm
01 x SSD Enterprise 480GB300.000 VNĐ/ThángMua thêm
01 x SSD Enterprise 960GB460.000 VNĐ/ThángMua thêm
01 x SSD Enterprise 1920GB900.000 VNĐ/ThángMua thêm
01 x SSD 2TB NVME900.000 VNĐ/ThángMua thêm
RAM DDR4 16GB200.000 VNĐ/ThángMua thêm
RAM DDR4 32GB300.000 VNĐ/ThángMua thêm
RAM DDR4 64GB500.000 VNĐ/ThángMua thêm
RAM DDR3 8GB120.000 VNĐ/ThángMua thêm
RAM DDR3 16GB180.000 VNĐ/ThángMua thêm
Gói backup 500G300.000 VNĐ/ThángMua thêm
Gói backup 1000G500.000 VNĐ/ThángMua thêm
Gói backup 2000G800.000 VNĐ/ThángMua thêm
IPV485.000 VNĐ/1IPMua thêm

máy chủ Vật Lý lanit có tại 4 LOCation và 6 datacenter

vps datacenter

Lí do khách hàng nên thuê server giá rẻ tại LanIT

TỐC ĐỘ NHANH & ỔN ĐỊNH

100% Máy chủ vật lý HP/DELL chính hãng, đời mới, có độ ổn định cao cùng tốc độ đường truyền cực nhanh, thông suốt với hệ thống network, ups dự phòng, mang đến trải nghiệm dịch vụ mượt mà

HỖ TRỢ CHUYÊN NGHIỆP

Đội ngũ kỹ sư, kinh doanh chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, tận tâm, hỗ trợ nhanh chóng – kịp thời 24/7

MỞ RỘNG DỄ DÀNG

Máy chủ vật lý giá rẻ tại LANIT là dòng máy chủ mới nhất trên thị trường, có khe cắm dự phòng nhanh chóng nâng cấp RAM, CPU, ổ Cứng theo nhu cầu khách hàng.

CÀI ĐẶT MIỄN PHÍ

Thuê máy chủ vật lý giá rẻ tại LANIT, khách hàng được cài đặt miễn phí trọn đời với nhiều HĐH khác nhau (Windows/ Linux...), và các ứng dụng khác như: Database, Webserver, Email server, Firewall...

TỐI ƯU CHI PHÍ

LANIT đưa ra mức giá thuê Server vật lý tốt nhất. Đồng thời, thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi lớn giúp Doanh nghiệp/Cá nhân tiết kiệm chi phí

DATACENTER Tier3

Toàn bộ máy chủ vật lý tại LANIT đặt tại các Datacenter chuẩn quốc tế Tier3, tại 2 trung tâm dữ liệu lớn FPT, Viettel HCM, HN. Đảm bảo máy chủ luôn hoạt động ổn định

TOÀN QUYỀN QUẢN TRỊ

Thuê máy chủ giá rẻ tại LANIT, Khách hàng toàn quyền cài đặt phần mềm và quản trị (Administrator/Root)

AN TOÀN- BẢO MẬT

LANIT tặng khách hàng gói Firewall Anti DDos mạnh mẽ giúp ngăn chặn các cuộc tấn công mạng hiệu quả.

ĐA DẠNG CẤU HÌNH

LANIT cung cấp đa dạng cấu hình máy chủ vật lý phù hợp mọi nhu cầu khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi hỗ trợ Setup cấu hình máy chủ theo yêu cầu

KHUYẾN MẠI MỚI NHẤT

Bao gồm các chương trình ưu đãi lớn nhất, mới nhất về dịch vụ lưu trữ tại LANIT mà khách hàng có thể quan tâm

Dịch vụ Thuê vps giá rẻ

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI THUÊ MÁY CHỦ vật lý giá rẻ

Thuê máy chủ vật lý (thuê server riêng) là dịch vụ cho thuê máy chủ riêng được cấp bởi đơn vị lưu trữ cấp cho doanh nghiệp/cá nhân có nhu cầu thuê. Máy chủ được đặt tại Datacenter tiêu chuẩn Tier3, đảm bảo hoạt động 24/24h.

Doanh nghiệp/cá nhân chỉ phải chi trả mức chi phí hàng tháng theo cấu hình máy chủ cần thuê.

 • Hiệu suất vượt trội
 

Máy chủ vật lý là 1 trong những dịch vụ được khách hàng đánh giá tốt nhất tại LANIT. Cơ sở hạ tầng đạt tiêu chuẩn quốc tế, toàn bộ thiết bị được nhập từ các hãng sản xuất máy chủ lớn trên thế giới như DELL, HP, Server đời mới, cấu hình mạnh mẽ đặt tại trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế Tier3, kết hợp đường truyền tốc độ cực nhanh lên tới 1Gbits, thông suốt với hệ thống network, ups dự phòng, mang đến trải nghiệm dịch vụ mượt mà.

Ngoài ra, LANIT hỗ trợ cài đặt miễn phí hệ điều hành và các ứng dụng khác như: Database, Webserver, Email server,…

 • Chính sách chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng nhiệt tình – tận tâm
 

Trải qua 7 năm hoạt động, LANIT xây dựng được một đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao, nhiệt huyết và tân tâm luôn đồng hành cùng quý khách hàng 24/24h, hỗ trợ quản lý, bất kể mọi thời gian, thời điểm, mọi hình thức như Hotline, Zalo, Messsage, Telegram, Tawk…

 • Tiết kiệm ngân sách và thời gian
 

Thuê server giá rẻ, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí. Đó là không phải chi trả một số tiền khổng lồ đầu tư máy chủ và xây dựng một phòng máy riêng với những tiêu chí khắt khe: Nhiệt độ phòng 20-22 độ C, hệ thống điện đảm bảo hoạt động 24/24, hệ thống chữa cháy, đường truyền internet băng thông lớn, chưa kể chi phi vận hành, bảo trì, nhân sự, thời gian…

Doanh nghiệp phát triển nhanh, lưu lượng lưu trữ ngày càng nhiều, cấu hình máy chủ cần được nâng cấp. Khi doanh nghiệp thuê máy chủ, việc nâng cấp máy chủ sẽ rất dễ dàng.

Nhằm đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng, LANIT cung cấp đa dạng cấu hình máy chủ với mức giá cho thuê vô cùng hấp dẫn.

Đồng thời, LANIT còn thường xuyên triển khai các chương trình khuyến mãi  như tặng thêm RAM, Ổ cứng… giúp doanh nghiệp kinh doanh bứt phá, với mức chi phí hợp lý nhất.

 • Tặng Firewall Chống DDoS

Như bạn đã biết, để nâng cấp hệ thống Firewall, doanh nghiệp phải tiêu tốn rất nhiều chi phí. Tuy nhiên, với dịch vụ cho thuê Máy chủ vật lý tại LANIT, bạn sẽ được sử dụng hoàn toàn miễn phí gói Firewall Anti DDoS khi đăng ký các gói dịch vụ máy chủ. 

Hệ thống Firewall mạnh mẽ giúp ngăn chặn các cuộc tấn công DDoS hiệu quả, giảm thiểu độ rủi ro mất mát thông tin, đảm bảo An toàn của hệ thống, An tâm bứt phá doanh thu.

Hiệu suất vượt trội

Máy chủ Server sở hữu tài nguyên CPU, RAM, Ổ CỨNG lớn. Khi lưu trữ, chạy ứng dụng, dịch vụ trên máy chủ, toàn bộ tài nguyên của máy chủ sẽ dùng để chạy ứng dụng đó. Do đó, hiệu suất chương trình cao và ổn định.

Tiết kiệm chi phí:

So với việc DN/cá nhân mua máy chủ, Setup phòng máy, chi phí vận hành: Điện, nhân lực CNTT hàng tháng…hoặc tăng cấu hình, DN/cá nhân cần mua mới thay thế chi phí đắt đỏ hơn rất nhiều lần so với việc thuê máy chủ.

Được quản trị và giám sát 24/7:

Doanh nghiệp/ cá nhân sẽ yên tâm tập trung hoàn toàn vào công việc kinh doanh của mình thay vì lo lắng những vấn đề kỹ thuật liên quan đến máy chủ.

Hạn chế rủi ro:

DN sẽ tránh những trường hợp xấu xảy ra: Hỏa hoạn, thiên tai, mất cắp…khi 

LANIT có rất nhiều chương trình khuyến mãi khi khách hàng đăng ký thuê máy chủ vật lý.Cụ thể:
🔥 Tặng RAM🌟 160GB
🔥 Firewall🌟 Tặng Firewall Anti DDos
🔥 Ưu đãi hấp Dẫn🌟 Thuê 3,6,9,12,24 tháng
🔥 Dữ Liệu Truyền🌟 Không giới hạn
🔥 Tặng IPv4🌟 4 IP
🔥 Hỗ Trợ Setup cấu hình🌟 24/7
Khi không có chương trình khuyến mãi thì giá thuê Server tại LANIT vẫn rất rẻ so với chất lượng dịch vụ và so với những đơn vị cùng ngành.LANIT có những chính sách giá tốt cho khách hàng cũ và khách hàng thuê Server lâu dài từ 3,6,9,12,24 tháng.Qúy khách vui lòng liên hệ đội ngũ chăm sóc khách hàng của LANIT để nhận tư vấn, báo giá thuê máy chủ tốt nhất.

Người dùng cần xác định rõ mục tiêu kinh doanh, nguồn lực của mình trước khi quyết định thuê Máy chủ giá rẻ, LANIT liệt kê 1 số trường hợp nên thuê máy chủ:

 • Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs): Sử dụng dịch vụ thuê máy chủ giúp các doanh nghiệp triển khai ứng dụng trực tuyến, lưu trữ dữ liệu và cung cấp dịch vụ cho khách hàng nhưng không muốn hoặc không có khả năng xây dựng và quản lý hệ thống máy chủ riêng chuyên nghiệp.
 • Các công ty khởi nghiệp: Khi doanh nghiệp bạn chưa có nhiều tài chính để đầu tư vào hạ tầng máy chủ riêng, việc thuê máy chủ vật lý giúp đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và cần mở rộng khi cần.
 • Các tổ chức phi lợi nhuận: Với các tổ chức phi lợi nhuận có quy mô hoạt động lớn, cần sử dụng đến máy chủ vật lý để lưu trữ dữ liệu và cung cấp dịch vụ trực tuyến như website hoặc ứng dụng quản lý thông tin.
 • Các dự án cụ thể: Thuê máy chủ vật lý còn đáp ứng nhu cầu cho các dự án cụ thể như game, xây dựng ứng dụng IoT, nghiên cứu khoa học,…giúp kiểm soát hoàn toàn về phần cứng và mạng.
 • Các công ty có yêu cầu cao về bảo mật: Dịch vụ máy chủ riêng phù hợp với các ngành nghề như tài chính, y tế hoặc chính phủ,…đòi hỏi độ bảo mật dữ liệu cao. Dịch vụ máy chủ vật lý giúp tạo môi trường bảo mật tối đa.
 • Doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng linh hoạt: Dịch vụ thuê máy chủ vật lý cho phép các doanh nghiệp mở rộng hoặc thu hẹp tài nguyên máy chủ theo nhu cầu một cách linh hoạt, nhanh chóng.
 • Các dự án thử nghiệm và phát triển: Nếu bạn đang có dự án ứng dụng cần thử nghiệm và phát triển, việc thuê máy chủ vật lý giúp bạn tập trung vào việc phát triển mà không phải lo lắng về hạ tầng.

Tùy theo nhu cầu cụ thể của bạn để lựa chọn gói cấu hình dịch vụ thuê máy chủ vật lý phù hợp, giúp dự án của bạn phát triển mà không cần lo lắng về chi phí trong vấn đề hạ tầng.

Mục đích chính khi thuê máy chủ vật lý đó là cung cấp nền tảng hạ tầng máy chủ với các mục tiêu và ứng dụng cụ thể như lưu trữ dữ liệu. Chạy ứng dụng trực tuyến, bảo mật dữ liệu, phát triển ứng dụng,…

 • Lưu trữ dữ liệu: Dịch vụ cho phép bạn lưu trữ dữ liệu quan trọng như tệp tin, cơ sở dữ liệu, hình ảnh, video,…bảo đảm sao lưu và bảo vệ dữ liệu an toàn
 • Chạy ứng dụng trực tuyến: Máy chủ vật lý cung cấp môi trường để triển khai và chạy các ứng dụng trực tuyến như website, cửa hàng trực tuyến, diễn đàn, blog,….
 • Bảo mật dữ liệu: Sử dụng máy chủ vật lý để lưu trữ và quản lý dữ liệu một cách an toàn, bảo mật, nhất là với những doanh nghiệp, tổ chức đòi hỏi tính bảo mật cao.
 • Phát triển ứng dụng: Các nhà phát triển phần mềm, ứng dụng có thể lựa chọn dịch vụ máy chủ riêng để phát triển, thử nghiệm và triển khai ứng dụng trước khi đưa ra công chúng, cung cấp cho khách hàng.
 • Chia sẻ dữ liệu và tài nguyên trong tổ chức: Thuê máy chủ vật lý nhằm tạo môi trường chia sẻ dữ liệu và tài nguyên giữa các nhà phân phối, chi nhánh.
 • Phục vụ doanh nghiệp cung cấp game Online: Các nhà phát triển game có thể lựa chọn thuê máy chủ vật lý để chạy máy chủ trò chơi và cung cấp trải nghiệm trực tuyến cho người chơi.
 • Phục vụ nhiều dự án khác nữa như: mạng ảo VPN, ứng dụng khác.

Mục đích chính khi doanh nghiệp thuê máy chủ vật lý sẽ phụ thuộc vào nhu cầu và mục tiêu doanh nghiệp tổ chức, từ đó tối ưu chi phí và tăng hiệu suất hoạt động.

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị cho thuê Server giá rẻ. LANIT xin chia sẻ tới các anh chị 1 số kinh nghiệm lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thuê máy chủ vật lý giá rẻ – uy tín:

 • Máy chủ thuộc hãng uy tín, sản xuất chuyên sâu như DELL, HP.

Cấu hình máy chủ (RAM, CPU, ổ cứng) đời mới. Để biết thêm chi tiết thông tin máy chủ, bạn hãy inbox nhờ đội ngũ tư vấn của nhà cung cấp hỗ trợ. Tiêu chí này Đảm bảo hiệu suất của máy chủ.

 • Thời gian hỗ trợ khách hàng nhanh:

Trong quá trình sử dụng máy chủ vật lý, không tránh khỏi sự cố, khi đó đơn vị cho thuê máy chủ cần hỗ trợ khách hàng nhanh chóng, đảm bảo độ trễ máy chủ mức thấp nhất.

 • Chi phí thuê máy chủ rẻ:

Giá thành thuê Server là một trong yếu tốt then chốt quyết định việc bạn có thuê máy chủ vật lý tại 1 nhà cung cấp nào đó. Thông thường, các đơn vị cho thuê máy chủ niêm yết giá thuê một số loại máy cấu hình cụ thể. Bạn cần xem xét giá bổ sung khi có nhu cầu nâng cấp: RAM, CPU, IP, ổ cứng….

LANIT đặt toàn bộ máy chủ vật lý tại các trung tâm lớn, đạt chuẩn quốc tế Tier3 như : Fpt, Viettet tại Hà Nội, Hồ Chí Minh mang đến sự ổn định máy chủ, sự an toàn cho dữ liệu.

Băng thông LANIT cấp cho khách hàng khi thuê máy chủ giá rẻ là:

 • Băng thông trong nước lên 10 Gbps
 • Băng thông quốc tế 20Mbps

Băng thông lớn giúp khách hàng truy cập ứng dụng nhanh chóng, nâng cao hiệu suất ứng dụng, dịch vụ.

Rất tiếc, với dịch vụ cho thuê máy chủ vật lý, LANIT không có chính sách dùng thử. Chính sách này chỉ áp dụng với dịch vụ Vps giá rẻ và Dịch vụ Hosting LANIT.

Việc thiết lập, cấu hình máy chủ riêng có thể mất 1h – 3h đối với Server cấu hình có sẵn tại Datacenter. Trong trường hợp, khách hàng thuê server giá rẻ cấu hình không có sẵn tại trung tâm dữ liệu, quy trình thiết lập và cấu hình máy chủ có thể mất thêm thời gian.

Thời gian cụ thể như thế nào, chúng tôi sẽ thông báo đến khách hàng.

1 Tháng là Thời gian tối thiểu LANIT cho thuê dịch vụ máy chủ vật lý. Tuy nhiên, quý khách sẽ nhận ưu đãi tốt nhất khi thuê thời gian 3,6, 9,12,24 tháng.

Khách hàng có thể cài đặt bất kỳ hệ điều hành trên máy chủ khi thuê máy chủ vật lý tại LANIT. Chúng tôi có chính sách cài đặt miễn phí. Nếu quý khách muốn chủ động cài đặt hệ điều hành hay ứng dụng khác, quý khách sẽ thực hiện sau khi LANIT cấp máy chủ.

Dịch vụ thuê máy chủ vật lý và thuê máy chủ ảo đều là các giải pháp lưu trữ hàng đầu, cung cấp khả năng tính toán và lưu trữ như nó có các điểm khác biệt về phần cứng, khả năng mở rộng, hiệu suất và chi phí. Cụ thể:

 • Về phần cứng: Khi thuê máy chủ vật lý, bạn được cung cấp phần cứng máy chủ bao gồm CPU, RAM, Ổ cứng,… có quyền kiểm soát và quản lý phần cứng đó. Mặt khác, khi bạn thuê máy chủ ảo, tài nguyên phần cứng được tạo ra từ máy chủ thông qua công nghệ ảo hóa, và được chia sẻ giữa các máy chủ
 • Về Khả năng mở rộng: Bạn cần bỏ chi phí để mua thêm phần cứng hoặc thay đội cơ sở hạ tầng vật lý khi thuê máy chủ vật lý, còn  vps sẽ linh hoạt hơn vì nó không phải thay đổi phần cứng mà là thay đổi tài nguyên cho máy ảo.
 • Về hiệu suất: Nếu dự án của bạn yêu cầu hiệu suất cao thì thuê máy chủ vật lý là lựa chọn tối ưu nhất.
 • Về chi phí: Thuê máy chủ vật lý thường có chi phí cao hơn thuê máy chủ ảo, thuê máy chủ vật lý phải mua và duy trì phần cứng vật lý còn máy chủ ảo chỉ cần chia sẻ tài nguyên phần cứng với các máy chủ ảo khác, tối ưu chi phí hơn.

Tóm lại, để lựa chọn giữa dịch vụ thuê máy chủ vật lý và dịch vụ thuê máy chủ ảo bạn cần căn cứ vào nhu cầu ứng dụng, dự án doanh nghiệp để lựa chọn dịch vụ phù hợp, đảm bảo hiệu suất, khả năng mở rộng, chi phí.

Để lựa chọn được gói dịch vụ thuê máy chủ vật lý phù hợp nhu cầu của bạn, đầu tiên bạn cần xem xét các yếu tố sau:

 • Yêu cầu về hiệu suất: Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu cao về hiệu suất và tài nguyên phần cứng riêng biệt, như CPU lớn, dung lượng RAM lớn, hoặc ổ cứng tốc độ cao, bạn cần chọn máy chủ vật lý để kiểm soát tối đa và tài nguyên không bị chia sẻ.
 • Nhu cầu về bảo mật: Nếu dữ liệu của bạn yêu cầu mức độ bảo mật cao và muốn kiểm soát hoàn toàn môi trường vật lý, máy chủ vật lý có thể là lựa chọn tốt.
 • Khả năng tăng trưởng trong tương lai: Nếu dự án của bạn mới và không chắc chắn về nhu cầu tài nguyên trong tương lai, bạn có thể bắt đầu với một máy chủ vật lý có khả năng mở rộng, có thể nâng cấp phần cứng hoặc thêm máy chủ mới một cách dễ dàng.
 • Ngân sách: Thuê máy chủ vật lý thường có chi phí đầu tư lớn cũng như chi phí về điều hành quản trị và bảo trì.

Các yếu tố này nếu xem xét kỹ lưỡng, sẽ giúp bạn lựa chọn được gói dịch vụ máy chủ vật lý phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, dự án của bạn.

Để biết yếu tố nào quan trọng nhất khi thuê máy chủ vật lý cho dự án của mình, bạn cần xem xét cụ thể với các trường hợp sau;

 • Nếu dự án/ứng dụng của bạn yêu cầu cao về hiệu suất: Yếu tố quan trọng nhất trong trường hợp này sẽ là CPU, bạn cần chú trọng vào thông số CPU mạnh mẽ, Ram vừa đủ để đảm bảo ứng dụng đạt hiệu suất cao.
 • Nếu dự án/ứng dụng của bạn cần lưu trữ lớn dữ liệu: Bạn nên chú trọng vào thông số về ổ cứng có dung lượng đủ lớn, tốc độ đáp ứng nhanh.
 • Nếu dự án/ứng dụng ưu tiên về độ tin cậy và khả năng sẵn sàng: Bạn nên chú trọng về hệ thống dự phòng, khả năng thay thế nhanh chóng và bảo dưỡng định kỳ.
 • Nếu dự án/ ứng dụng của bạn chú trọng về bảo mật: Ứng dụng cần xử lý dữ liệu nhạy cảm hoặc thông tin cá nhân, thì nên chú trọng về công nghệ bảo mật mạnh mẽ của dịch vụ từ nhà cung cấp uy tín như firewall, mã hóa dữ liệu và kiểm soát truy cập.

Mỗi trường hợp sẽ có cách lựa chọn thông số cấu hình máy chủ riêng, bạn cần xem xét yêu cầu cụ thể của dự án và mục tiêu của bạn là gì. Đảm bảo rằng bạn đã xác định cái nào quan trọng nhất và sự ưu tiên của mình khi chọn thuê máy chủ vật lý cho dự án của mình.

Khi thuê Máy chủ vật lý tại LANIT, quý khách hàng sẽ được tặng free gói Firewall Anti DDoS.  Hệ thống Firewall LANIT là Firewall cứng, mạnh mẽ giúp ngăn chặn các cuộc tấn công DDoS hiệu quả, đảm bảo An toàn dữ liệu.

Nếu quý khách hàng có nhu cầu backup Server, backup dữ liệu khi thuê máy chủ giá rẻ tại LANIT, chi phí sẽ phụ thuộc vào dung lượng bạn lựa chọn. LANIT cung cấp các gói backup Server như sau:

 • Gói backup 500GB: Giá 300.000đ/tháng
 • Gói backup 1000GB: Giá 500.000đ/tháng
 • Gói backup 2000GB: Giá 800.000đ/tháng

LANIT không cung cấp dịch vụ cho thuê Máy chủ với mục đích đào Coin. Chúng tôi sẽ tự động tắt dịch vụ và không hoàn tiền nếu phát hiện Khách hàng sử dụng dịch vụ trong trường hợp này.

 

5/5 - (10 bình chọn)
Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!