THUÊ MÁY CHỦ MANG ĐI
CHO THUÊ SERVER GIÁ RẺ - CHẤT LƯỢNG ĐẶT TẠI VĂN PHÒNG

BẢNG GIÁ THUÊ MÁY CHỦ MANG ĐI

SERVER LT-01

INTEL – 02 x E5-2678v3
1.406.250 vnđ /1 tháng
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 128GB
 • Ổ cứng: 1 x 2TB NVME SSD
 • Network Card: 4 port 1Gbps
 • Network Card: 2 port 10Gbps

SERVER LT-02

INTEL – 02 x E5-2680v4
1.531.250 vnđ /1 tháng
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 128GB
 • Ổ cứng: 1 x 2TB NVME SSD
 • Network Card: 4 port 1Gbps
 • Network Card: 2 port 10Gbps
Nổi bật

SERVER LT-03

INTEL – 02 x E5-2696v4
2.025.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 44 Cores
 • RAM: 256GB
 • Ổ cứng: 1 x 2TB NVME SSD
 • Network Card: 4 port 1Gbps
 • Network Card: 2 port 10Gbps

SERVER LT-04

INTEL – 02 x Gold 61xx
2.050.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 40 Cores
 • RAM: 256GB
 • Ổ cứng: 1 x 2TB NVME SSD
 • Network Card: 4 port 1Gbps
 • Network Card: 2 port 10Gbps

SERVER LT-05

INTEL – 02 x Platinum 81xx
2.250.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 48 Cores
 • RAM: 256GB
 • Ổ cứng: 1 x 2TB NVME SSD
 • Network Card: 4 port 1Gbps
 • Network Card: 2 port 10Gbps

STORAGE SERVER

INTEL – 02 x E5-2680v4
3.225.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 256GB
 • Ổ cứng: 1 x 2TB NVME & 4 x 16 TB SSD
 • Network Card: 4 port 1Gbps
 • Network Card: 2 port 10Gbps

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê máy chủ mang đi chưa bao gồm 10% VAT

SERVER LT-01

INTEL – 02 x E5-2678v3
2.250.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 128GB
 • Ổ cứng: 1 x 2TB NVME SSD
 • Network Card: 4 port 1Gbps
 • Network Card: 2 port 10Gbps

SERVER LT-02

INTEL – 02 x E5-2680v4
2.041.667 vnđ /1 tháng
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 128GB
 • Ổ cứng: 1 x 2TB NVME SSD
 • Network Card: 4 port 1Gbps
 • Network Card: 2 port 10Gbps
Nổi bật

SERVER LT-03

INTEL – 02 x E5-2696v4
2.531.250 vnđ /1 tháng
 • CPU: 44 Cores
 • RAM: 256GB
 • Ổ cứng: 1 x 2TB NVME SSD
 • Network Card: 4 port 1Gbps
 • Network Card: 2 port 10Gbps

SERVER LT-04

INTEL – 02 x Gold 61xx
2.562.500 vnđ /1 tháng
 • CPU: 40 Cores
 • RAM: 256GB
 • Ổ cứng: 1 x 2TB NVME SSD
 • Network Card: 4 port 1Gbps
 • Network Card: 2 port 10Gbps

SERVER LT-05

INTEL – 02 x Platinum 81xx
2.812.500 vnđ /1 tháng
 • CPU: 48 Cores
 • RAM: 256GB
 • Ổ cứng: 1 x 2TB NVME SSD
 • Network Card: 4 port 1Gbps
 • Network Card: 2 port 10Gbps

STORAGE SERVER

INTEL – 02 x E5-2680v4
4.031.250 vnđ /1 tháng
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 256GB
 • Ổ cứng: 1 x 2TB NVME & 4 x 16 TB SSD
 • Network Card: 4 port 1Gbps
 • Network Card: 2 port 10Gbps

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê máy chủ mang đi chưa bao gồm 10% VAT

SERVER LT-01

INTEL – 02 x E5-2678v3
2.812.500 vnđ /1 tháng
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 128GB
 • Ổ cứng: 1 x 2TB NVME SSD
 • Network Card: 4 port 1Gbps
 • Network Card: 2 port 10Gbps

SERVER LT-02

INTEL – 02 x E5-2680v4
3.062.500 vnđ /1 tháng
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 128GB
 • Ổ cứng: 1 x 2TB NVME SSD
 • Network Card: 4 port 1Gbps
 • Network Card: 2 port 10Gbps
Nổi bật

SERVER LT-03

INTEL – 02 x E5-2696v4
5.062.500 vnđ /1 tháng
 • CPU: 44 Cores
 • RAM: 256GB
 • Ổ cứng: 1 x 2TB NVME SSD
 • Network Card: 4 port 1Gbps
 • Network Card: 2 port 10Gbps

SERVER LT-04

INTEL – 02 x Gold 61xx
5.125.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 40 Cores
 • RAM: 256GB
 • Ổ cứng: 1 x 2TB NVME SSD
 • Network Card: 4 port 1Gbps
 • Network Card: 2 port 10Gbps

SERVER LT-05

INTEL – 02 x Platinum 81xx
5.625.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 48 Cores
 • RAM: 256GB
 • Ổ cứng: 1 x 2TB NVME SSD
 • Network Card: 4 port 1Gbps
 • Network Card: 2 port 10Gbps

STORAGE SERVER

INTEL – 02 x E5-2680v4
8.062.500 vnđ /1 tháng
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 256GB
 • Ổ cứng: 1 x 2TB NVME & 4 x 16 TB SSD
 • Network Card: 4 port 1Gbps
 • Network Card: 2 port 10Gbps

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê máy chủ mang đi chưa bao gồm 10% VAT

SERVER LT-01

INTEL – 02 x E5-2678v3
3.750.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 128GB
 • Ổ cứng: 1 x 2TB NVME SSD
 • Network Card: 4 port 1Gbps
 • Network Card: 2 port 10Gbps

SERVER LT-02

INTEL – 02 x E5-2680v4
4.083.333 vnđ /1 tháng
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 128GB
 • Ổ cứng: 1 x 2TB NVME SSD
 • Network Card: 4 port 1Gbps
 • Network Card: 2 port 10Gbps
Nổi bật

SERVER LT-03

INTEL – 02 x E5-2696v4
6.750.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 44 Cores
 • RAM: 256GB
 • Ổ cứng: 1 x 2TB NVME SSD
 • Network Card: 4 port 1Gbps
 • Network Card: 2 port 10Gbps

SERVER LT-04

INTEL – 02 x Gold 61xx
6.833.333 vnđ /1 tháng
 • CPU: 40 Cores
 • RAM: 256GB
 • Ổ cứng: 1 x 2TB NVME SSD
 • Network Card: 4 port 1Gbps
 • Network Card: 2 port 10Gbps

SERVER LT-05

INTEL – 02 x Platinum 81xx
7.500.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 48 Cores
 • RAM: 256GB
 • Ổ cứng: 1 x 2TB NVME SSD
 • Network Card: 4 port 1Gbps
 • Network Card: 2 port 10Gbps

STORAGE SERVER

INTEL – 02 x E5-2680v4
10.750.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 256GB
 • Ổ cứng: 1 x 2TB NVME & 4 x 16 TB SSD
 • Network Card: 4 port 1Gbps
 • Network Card: 2 port 10Gbps

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê máy chủ mang đi chưa bao gồm 10% VAT

SERVER LT-01

INTEL – 02 x E5-2678v3
5.625.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 128GB
 • Ổ cứng: 1 x 2TB NVME SSD
 • Network Card: 4 port 1Gbps
 • Network Card: 2 port 10Gbps

SERVER LT-02

INTEL – 02 x E5-2680v4
6.125.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 128GB
 • Ổ cứng: 1 x 2TB NVME SSD
 • Network Card: 4 port 1Gbps
 • Network Card: 2 port 10Gbps
Nổi bật

SERVER LT-03

INTEL – 02 x E5-2696v4
10.125.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 44 Cores
 • RAM: 256GB
 • Ổ cứng: 1 x 2TB NVME SSD
 • Network Card: 4 port 1Gbps
 • Network Card: 2 port 10Gbps

SERVER LT-04

INTEL – 02 x Gold 61xx
10.250.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 40 Cores
 • RAM: 256GB
 • Ổ cứng: 1 x 2TB NVME SSD
 • Network Card: 4 port 1Gbps
 • Network Card: 2 port 10Gbps

SERVER LT-05

INTEL – 02 x Platinum 81xx
11.250.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 48 Cores
 • RAM: 256GB
 • Ổ cứng: 1 x 2TB NVME SSD
 • Network Card: 4 port 1Gbps
 • Network Card: 2 port 10Gbps

STORAGE SERVER

INTEL – 02 x E5-2680v4
16.125.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 256GB
 • Ổ cứng: 1 x 2TB NVME & 4 x 16 TB SSD
 • Network Card: 4 port 1Gbps
 • Network Card: 2 port 10Gbps

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê máy chủ mang đi chưa bao gồm 10% VAT

SO SÁNH CÁC GÓI THUÊ MÁY CHỦ MANG ĐI

Gói dịch vụSERVER LT-01SERVER LT-02SERVER LT-03SERVER LT-04SERVER LT-05STORAGE SERVER
CPU02 x E5-2678v302 x E5-2680v402 x E5-2696v402 x Gold 61xx02 x Platinum 81xx02 x E5-2680v4
Core24 Cores28 Cores44 Cores40Cores48 Cores28 Cores
Ram DDR4128GB128GB256GB256GB256GB256GB
NVME SSD Storage1 x 2TB NVME SSD1 x 2TB NVME SSD1 x 2TB NVME SSD1 x 2TB NVME SSD1 x 2TB NVME SSD1 x 2TB NVME + 8 x 16TB SSD
Network Card4x1Gb + 2x10Gb4x1Gb + 2x10Gb4x1Gb + 2x10Gb4x1Gb + 2x10Gb4x1Gb + 2x10Gb4x1Gb + 2x10Gb

HỆ ĐIỀU HÀNH DÀNH CHO THUÊ MÁY CHỦ MANG ĐI

Hệ điều hành được tự động cài đặt khi khách đăng ký sử dụng dịch vụ

BỔ SUNG CẤU HÌNH THUÊ MÁY CHỦ MANG ĐI

Bảng giá cấu hình phần cứng bổ sung cho gói Thuê Máy Chủ Mang Đi

CẤU HÌNH BỔ SUNGGIÁĐĂNG KÝ
01 x SSD Enterprise 240GB170.000 VNĐ/ThángMua thêm
01 x SSD Enterprise 480GB300.000 VNĐ/ThángMua thêm
01 x SSD Enterprise 960GB460.000 VNĐ/ThángMua thêm
01 x SSD Enterprise 1920GB900.000 VNĐ/ThángMua thêm
01 x SSD 2TB NVME900.000 VNĐ/ThángMua thêm
RAM DDR4 16GB200.000 VNĐ/ThángMua thêm
RAM DDR4 32GB300.000 VNĐ/ThángMua thêm
RAM DDR4 64GB500.000 VNĐ/ThángMua thêm
RAM DDR3 8GB120.000 VNĐ/ThángMua thêm
RAM DDR3 16GB180.000 VNĐ/ThángMua thêm

Lí do khách hàng nên thuê máy chủ mang đi

MÁY CHỦ CHÍNH HÃNG

100% Máy chủ chính hãng IBM/HP/DELL cấu hình mạnh mẽ, độ ổn định cao hơn các dòng máy chủ khác

HỖ TRỢ CHUYÊN NGHIỆP

Đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, tận tâm, hỗ trợ kịp thời 24/7, đảm bảo máy chủ hoạt động liên tục

ĐA DẠNG CẤU HÌNH

LANIT cung cấp đa dạng cấu hình máy chủ phù hợp mọi nhu cầu khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi hỗ trợ Setup cấu hình máy chủ theo yêu cầu.

CÀI ĐẶT MIỄN PHÍ

Thuê máy chủ giá rẻ tại LANIT cài đăt được nhiều HĐH khác nhau (Windows/ Linux...), và hỗ trợ cài đặt miễn phí trọn đời các ứng dụng khác như: Database, Webserver, Email server, Firewall...

TỐI ƯU CHI PHÍ

Chỉ cần trả mức phí từ 1,406 triệu đồng mỗi tháng Doanh nghiệp đã sở hữu máy chủ đặt tại văn phòng của mình, mà không cần bỏ ra khoản đầu tư quá lớn xây dựng hệ thống máy chủ

TOÀN QUYỀN QUẢN TRỊ

Khách hàng toàn quyền quản lý và cài đặt máy chủ

Thuê chỗ đặt máy chủ

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI THUÊ máy chủ mang đi

Trong vòng 24h kể từ lúc LANIT nhận thanh toán, chúng tôi sẽ bàn giao máy chủ tới quý khách hàng. 

Thời gian cụ thể như thế nào, chúng tôi sẽ thông báo đến khách hàng.

1 Tháng là Thời gian tối thiểu LANIT cho thuê dịch vụ máy chủ mang đi. Tuy nhiên, quý khách sẽ nhận ưu đãi tốt nhất khi thuê thời gian 6, 9,12,24 tháng.

Thuê máy chủ mang đi là dịch vụ doanh nghiệp bỏ ra mức chi phí hàng tháng thuê máy chủ phù hợp với nhu cầu sử dụng tại đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trữ. Máy chủ đặt tại doanh nghiệp và doanh nghiệp sẽ có toàn quyền sử dụng.

5/5 - (5 bình chọn)
Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!