BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THUÊ CLOUD VPS CHUYÊN NGHIỆP

VPS NVME PRO 1

INTEL – E5-2680v4
245.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Ổ cứng: 40GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PRO 2

INTEL – E5-2680v4
315.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 3GB
 • Ổ cứng: 50GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
Nổi bật

VPS NVME PRO 3

INTEL – E5-2680v4
525.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: 70GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PRO 4

INTEL – E5-2680v4
630.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 5 vCPU Cores
 • RAM: 6GB
 • Ổ cứng: 100GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PRO 5

INTEL – E5-2680v4
665.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 120GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PRO 6

INTEL – E5-2680v4
980.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 10GB
 • Ổ cứng: 160GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PRO 7

INTEL – E5-2695v4
1.260.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 12GB
 • Ổ cứng: 250GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 500 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PRO 8

INTEL – E5-2695v4
1.750.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 12 vCPU Cores
 • RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 250GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 500 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PRO 9

INTEL – E5-2695v4
2.550.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 16 vCPU Cores
 • RAM: 32GB
 • Ổ cứng: 320GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 500 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê VPS NVME PRO trên chưa bao gồm 10% VAT

VPS NVME PRO 1

INTEL – E5-2680v4
320.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Ổ cứng: 40GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PRO 2

INTEL – E5-2680v4
405.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 3GB
 • Ổ cứng: 50GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
Nổi bật

VPS NVME PRO 3

INTEL – E5-2680v4
640.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: 70GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PRO 4

INTEL – E5-2680v4
810.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 5 vCPU Cores
 • RAM: 6GB
 • Ổ cứng: 100GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PRO 5

INTEL – E5-2680v4
855.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 120GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PRO 6

INTEL – E5-2680v4
1.200.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 10GB
 • Ổ cứng: 160GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PRO 7

INTEL – E5-2695v4
1.600.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 12GB
 • Ổ cứng: 250GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 500 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PRO 8

INTEL – E5-2695v4
2.200.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 12 vCPU Cores
 • RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 250GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 500 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PRO 9

INTEL – E5-2695v4
2.805.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 16 vCPU Cores
 • RAM: 32GB
 • Ổ cứng: 320GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 500 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê VPS NVME PRO trên chưa bao gồm 10% VAT

VPS NVME PRO 1

INTEL – E5-2680v4
340.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Ổ cứng: 40GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PRO 2

INTEL – E5-2680v4
428.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 3GB
 • Ổ cứng: 50GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
Nổi bật

VPS NVME PRO 3

INTEL – E5-2680v4
720.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: 70GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PRO 4

INTEL – E5-2680v4
855.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 5 vCPU Cores
 • RAM: 6GB
 • Ổ cứng: 100GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PRO 5

INTEL – E5-2680v4
900.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 120GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PRO 6

INTEL – E5-2680v4
1.300.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 10GB
 • Ổ cứng: 160GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PRO 7

INTEL – E5-2695v4
1.700.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 12GB
 • Ổ cứng: 250GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 500 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PRO 8

INTEL – E5-2695v4
2.400.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 12 vCPU Cores
 • RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 250GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 500 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PRO 9

INTEL – E5-2695v4
3.315.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 16 vCPU Cores
 • RAM: 32GB
 • Ổ cứng: 320GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • BW Trong nước: 500 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê VPS NVME PRO trên chưa bao gồm 10% VAT

VPS NVME PRO 1

INTEL – E5-2680v4
350.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Ổ cứng: 40GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PRO 2

INTEL – E5-2680v4
450.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 3GB
 • Ổ cứng: 50GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
Nổi bật

VPS NVME PRO 3

INTEL – E5-2680v4
750.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: 70GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PRO 4

INTEL – E5-2680v4
900.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 5 vCPU Cores
 • RAM: 6GB
 • Ổ cứng: 100GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PRO 5

INTEL – E5-2680v4
950.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 120GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PRO 6

INTEL – E5-2680v4
1.400.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 10GB
 • Ổ cứng: 160GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PRO 7

INTEL – E5-2695v4
1.800.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 12GB
 • Ổ cứng: 250GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 500 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PRO 8

INTEL – E5-2695v4
2.500.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 12 vCPU Cores
 • RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 250GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 500 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PRO 9

INTEL – E5-2695v4
3.570.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 10GB
 • Ổ cứng: 160GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 500 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê VPS NVME PRO trên chưa bao gồm 10% VAT

VPS NVME PRO 1

INTEL – E5-2680v4
360.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Ổ cứng: 40GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PRO 2

INTEL – E5-2680v4
460.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 3GB
 • Ổ cứng: 50GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
Nổi bật

VPS NVME PRO 3

INTEL – E5-2680v4
760.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: 70GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PRO 4

INTEL – E5-2680v4
950.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 5 vCPU Cores
 • RAM: 6GB
 • Ổ cứng: 100GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PRO 5

INTEL – E5-2680v4
1.300.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 120GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PRO 6

INTEL – E5-2680v4
1.700.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 10GB
 • Ổ cứng: 160GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PRO 7

INTEL – E5-2695v4
2.250.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 12GB
 • Ổ cứng: 250GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 500 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PRO 8

INTEL – E5-2695v4
2.600.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 12 vCPU Cores
 • RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 250GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 500 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PRO 9

INTEL – E5-2695v4
3.825.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 16 vCPU Cores
 • RAM: 32GB
 • Ổ cứng: 320GB NVMe SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 500 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê VPS NVME PRO trên chưa bao gồm 10% VAT

SO SÁNH CÁC GÓI CLOUD VPS CHUYÊN NGHIỆP

Gói dịch vụPRO 1PRO 2PRO 3PRO 4PRO 5PRO 6PRO 7PRO 8PRO 9
CPUE5-2680v4E5-2680v4E5-2680v4E5-2680v4E5-2680v4E5-2680v4E5-2680v4E5-2680v4E5-2680v4
vCore2 Core3 Core4 Core5 Core6 Core7 Core8 Core12 Core16 Core
Ram DDR42GB3GB4GB6GB8GB10GB12GB16GB32GB
NVMe SSD40GB50GB70GB100GB120GB160GB250GB250GB320GB
Băng thông (Mbit/s)200 Mbps300 Mbps300 Mbps300 Mbps400 Mbps400 Mbps500 Mbps500 Mbps500 Mbps
Địa chỉ IPv4111111111
VNC Console
Hardware Firewall
Backup hàng tuần
Backup hàng tháng
Hệ điều hànhWindows LinuxWindows LinuxWindows LinuxWindows LinuxWindows LinuxWindows LinuxWindows LinuxWindows LinuxWindows Linux
Support 24/7
Direct Admin
Quản trị cơ bản

HỆ ĐIỀU HÀNH DÀNH CHO CLOUD VPS CHUYÊN NGHIỆP

Hệ điều hành được tự động cài đặt khi quý khách hàng đăng ký DỊCH VỤ CLOUD VPS PRO

BỔ SUNG CẤU HÌNH CLOUD VPS CHUYÊN NGHIỆP

Bảng giá cấu hình phần cứng bổ sung cho gói Cloud Vps Pro

CẤU HÌNH BỔ SUNGGIÁ THÀNHĐĂNG KÝ
Đăng ký thêm 10 GB SSD50.000 VNĐ/ThángMua thêm
Đăng ký thêm 1 IP50.000 VNĐ/ThángMua thêm
Dịch vụ quản lý cao cấp500.000 VNĐ/ThángMua thêm
Đăng ký thêm 1GB RAM50.000 VNĐ/ThángMua thêm
Đăng ký thêm 1 core CPU50.000 VNĐ/ThángMua thêm
Dịch vụ quản lý cơ bảnMiễn phíĐăng ký
Gói backup 500G300.000 VNĐ/ThángMua thêm
Gói backup 1000G500.000 VNĐ/ThángMua thêm
Gói backup 2000G800.000 VNĐ/ThángMua thêm

Lí do khách hàng nên mua VPS chuyên nghiệp tại LanIT

HIỆU SUẤT VƯỢT TRỘI

Được tạo ra từ hệ thống máy chủ vật lý chính hãng - đời mới, Cloud Vps chuyên nghiệp sở hữu tốc độ vượt trội, độ ổn định cao

100% Ổ CỨNG NVME SSD ENTERPRISE

Cloud Vps cao cấp sử dụng 100% ổ cứng NVME SSD Enterprise, có tốc độ siêu tốc, gấp nhiều lần so với ổ cứng SSD và ổ cứng thường

ĐỘI NGŨ HỖ TRỢ CHUYÊN NGHIỆP

Đội ngũ kỹ sư, kinh doanh chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, tận tâm, hỗ trợ nhanh chóng – kịp thời 24/7

AN TOÀN – BẢO MẬT

LANIT trang bị hệ thống Firewall giúp ngăn chặn các cuộc tấn công mạng hiệu quả. Đảm bảo máy chủ Cloud Vps chuyên nghiệp luôn an toàn

BACKUP HÀNG TUẦN

Toàn bộ dịch vụ VPS NVME sẽ được backup định kỳ hàng tuần và lưu trữ trên hệ thống trên nhiều Datacenter khác nhau, dễ dàng khôi phục khi xảy ra sự cố

DỄ DÀNG NÂNG CẤP

Nâng cấp nhanh chóng khi dữ liệu cần nhiều nguồn tài nguyên (RAM, Ổ Cứng, CPU). Khi mở rộng cấu hình Cloud Vps NVME dữ liệu cũ không bị ảnh hưởng

HẠ TẦNG MẠNH MẼ

Máy chủ chính hãng IBM, DELL, HP sử dụng Chipset đời mới nhất E5-2680 V4, Ram DDR4 giúp máy chủ ảo Cloud Vps NVME đạt hiệu suất cao nhất

HỖ TRỢ ĐA NỀN TẢNG

Vps Pro sử dụng công nghệ ảo hoá hàng đầu VMware, KVM hỗ trợ linh hoạt các hệ điều hành thông dụng như CentOS, Ubuntu, Debian và Windows... từ 32bit đến 64bit

Dùng thử miễn phí

Miễn phí dùng thử 24h cho tất cả các gói cấu hình VPS chuyên nghiệp. Quy trình đăng ký dùng thử đơn giản – nhanh chóng.

Layer-1-1-poo0pnagmpxwcufeehlob3tiizrixupad1d2pj8eti

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ THUÊ VPS chuyên nghiệp

Vps cao cấp (Vps Pro) tại LANIT hiện là dòng VPS tốt nhất thị trường, Vps Pro sở hữu Cpu cấu hình mạnh mẽ, ổ cứng SSD giao thức NVME có tốc độ đọc ghi và xử lý nhanh gấp hàng chục lần so với VPS SSD thông thường khác.

Với hiệu suất vượt trội mà Vps pro mang lại. VPS SSD NVME cần thiết cho những doanh nghiệp, cá nhân đang có yêu cầu hiệu suất lớn. Đặc biệt là những ứng dụng yêu cầu cao, lưu lượng truy cập khủng như Website bán hàng, web thương mại điện tử, những dự án sử dụng nhiều tài nguyên…

 • Tốc độ xử lý, đọc ghi nhanh đáng kinh ngạc
 • Hiệu suất thực hiện các công việc vượt trội
 • Khả năng khởi động máy chủ ảo Vps nhanh
 • Độ tin cậy cao, an toàn, bảo mật cao

Có 3 lý do chính mà khách hàng chọn LANIT là đơn vị cung cấp máy chủ VPS PRO, đó là:

Giá thuê Vps Pro vô cùng hợp lý: Với mong muốn mọi khách hàng từ doanh nghiệp/cá nhân trải nghiệm VPS SSD NVME chất lượng cao, LANIT đưa ra chính sách giá thành rất phải chăng. Quý khách hàng có thể tham khảo bảng giá VPS Pro tại website hoặc liên hệ đội ngũ LANIT để nhận báo giá ưu đãi nhất

Chất lượng vượt trội: NVME VPS có cấu hình mạnh mẽ CPU V4, RAM DDR4, ổ cứng 100% SSD NVME. Điểm mạnh nhất của VPS NVME là tốc độ đọc ghi dữ liệu tuyệt vời đáp ứng yêu cầu xử lý các truy vấn phức tạp

Độ ổn định cao: LANIT cam kết độ ổn định Vps Pro lên đến 99,99%

Hỗ trợ nhiệt tính, tận tâm 24/7: Đây là điểm mạnh của LANIT, Đội ngũ chăm sóc khách hàng của chúng tôi giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, tận tâm. Tư vấn, hỗ trợ đăng ký, khắc phục sự cố trong thời gian ngắn nhất.

Vps cao cấp của LANIT sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội. Do đó, Vps pro được rất nhiều doanh nghiệp trong các doanh nghiệp/ tổ chức y tế, viễn thông… tận dụng tốc độ của NVMe VPS cho các công việc nhanh và phức tạp vì giao thức này gần như loại bỏ thời gian chờ của bộ xử lý khi đọc dữ liệu từ thiết bị lưu trữ

Hoặc các công ty tài chính sử dụng NVMe VPS làm thiết bị lưu trữ bổ sung để tăng tốc các khối lượng giao dịch lớn.

Vps pro sở hữu cấu hình khủng từ Cpu, Ram đặc biệt sử dụng ổ cứng SSD NVME siêu tốc, do đó hiệu suất làm việc và độ ổn định cao hơn so việc bạn sử dụng Vps giá rẻ.

Có. Khi bạn thuê Vps giá rẻ tại Lanit và có nhu cầu nâng cấp máy chủ ảo Vps Pro, chỉ cần liên hệ với chúng tôi, đội ngũ LANIT hỗ trợ bạn nâng cấp nhanh chóng, không ảnh hưởng dữ liệu và dán đoạn công việc.

Máy chủ Vps Pro tại LANIT đặt tại Datacenter Việt Nam, tại các trung tâm lớn như FPT, VIETTEL mang tới sự ổn định, an toàn cao.

LANIT sử dụng công nghệ ảo hóa hàng đầu Vmware và KVM tạo ra Vps Pro.

LANIT có chính sách dùng thử dịch vụ Vps Pro 1 ngày, để khách hàng yên tâm về chất lượng dịch vụ trước khi có nhu cầu đăng ký thuê máy ảo lâu dài.

Khách hàng muốn dùng thử Vps Pro chỉ cần lên website lanit.com.vn, Đăng ký trực tiếp tại link: https://lanit.com.vn/vps-ssd-chuyen-nghiep.html

– Chọn cấu hình và thời hạn sử dụng phù hợp yêu cầu

– Ấn đăng ký, điền thêm thông tin

– Đến bước hoá đơn, quý khách chụp ảnh, gửi lên page để kỹ thuật LANIT hỗ trợ active dùng thử.

Khi mua Vps Pro tại LANIT, quý khách có thể lựa chọn cài đặt hệ điều hành mình mong muốn:

Hệ điều hành Linux gồm có CentOS, Debian, Ubuntu…

Hệ điều hành Windows gồm: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, windows 2019

Thời gian tạo máy chủ ảo VPS NVME rất nhanh chóng chỉ mất 5-7 phút. Sau khi đăng ký và thanh toán thành công, hệ thống tự động cài đặt cho bạn. Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp 24/7.

Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!