Bảng Giá Cho thuê HOSTING GIÁ RẺ - Chỉ từ 7.75 vnđ

Hosting giá rẻ – C1

INTEL – E5-2696V4
25vnđ
7.750 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 2GB SSD NVME
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 1GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: 2
 • Domain: 1
 • Free SSL: Let’s Encrypt

Hosting giá rẻ – C2

INTEL – E5-2696V4
44vnđ
13.750 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 3 GB SSD NVME
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: 3
 • Domain: 3
 • Free SSL: Let’s Encrypt
Nổi bật

Hosting giá rẻ – C3

INTEL – E5-2696V4
73vnđ
22.500 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 6 GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 3GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: 4
 • Domain: 4
 • Free SSL: Let’s Encrypt

Hosting giá rẻ – C4

INTEL – E5-2696V4
102vnđ
31.500 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 8 GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 4GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: 5
 • Domain: 5
 • Free SSL: Let’s Encrypt

Hosting giá rẻ – C5

INTEL – E5-2696V4
119vnđ
36.750 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 10 GB SSD NVME
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 4GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: 6
 • Domain: 5
 • Free SSL: Let’s Encrypt

Hosting giá rẻ – C6

INTEL – E5-2696V4
136vnđ
42.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 12 GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 6GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 7
 • Free SSL: Let’s Encrypt

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê Hosting giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

Hosting giá rẻ – C1

INTEL – E5-2696V4
26vnđ
12.400 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 2GB SSD NVME
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 1GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: 2
 • Domain: 1
 • Free SSL: Let’s Encrypt

Hosting giá rẻ – C2

INTEL – E5-2696V4
46vnđ
22.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 3 GB SSD NVME
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: 3
 • Domain: 3
 • Free SSL: Let’s Encrypt
Nổi bật

Hosting giá rẻ – C3

INTEL – E5-2696V4
77vnđ
36.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 6 GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 3GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: 4
 • Domain: 4
 • Free SSL: Let’s Encrypt

Hosting giá rẻ – C4

INTEL – E5-2696V4
108vnđ
50.400 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 8 GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 4GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: 5
 • Domain: 5
 • Free SSL: Let’s Encrypt

Hosting giá rẻ – C5

INTEL – E5-2696V4
126vnđ
58.800 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 10 GB SSD NVME
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 4GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: 6
 • Domain: 5
 • Free SSL: Let’s Encrypt

Hosting giá rẻ – C6

INTEL – E5-2696V4
144vnđ
67.200 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 12 GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 6GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 7
 • Free SSL: Let’s Encrypt

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê Hosting giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

Hosting giá rẻ – C1

INTEL – E5-2696V4
28vnđ
15.500 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 2GB SSD NVME
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 1GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: 2
 • Domain: 1
 • Free SSL: Let’s Encrypt

Hosting giá rẻ – C2

INTEL – E5-2696V4
49vnđ
27.500 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 3 GB SSD NVME
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: 3
 • Domain: 3
 • Free SSL: Let’s Encrypt
Nổi bật

Hosting giá rẻ – C3

INTEL – E5-2696V4
82vnđ
45.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 6 GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 3GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: 4
 • Domain: 4
 • Free SSL: Let’s Encrypt

Hosting giá rẻ – C4

INTEL – E5-2696V4
114vnđ
63.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 8 GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 4GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: 5
 • Domain: 5
 • Free SSL: Let’s Encrypt

Hosting giá rẻ – C5

INTEL – E5-2696V4
133vnđ
73.500 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 10 GB SSD NVME
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 4GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: 6
 • Domain: 5
 • Free SSL: Let’s Encrypt

Hosting giá rẻ – C6

INTEL – E5-2696V4
152vnđ
84.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 12 GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 6GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 7
 • Free SSL: Let’s Encrypt

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê Hosting giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

Hosting giá rẻ – C1

INTEL – E5-2696V4
29vnđ
17.050 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 2GB SSD NVME
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 1GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: 2
 • Domain: 1
 • Free SSL: Let’s Encrypt

Hosting giá rẻ – C2

INTEL – E5-2696V4
52vnđ
30.250 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 3 GB SSD NVME
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: 3
 • Domain: 3
 • Free SSL: Let’s Encrypt
Nổi bật

Hosting giá rẻ – C3

INTEL – E5-2696V4
86vnđ
49.500 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 6 GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 3GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: 4
 • Domain: 4
 • Free SSL: Let’s Encrypt

Hosting giá rẻ – C4

INTEL – E5-2696V4
120vnđ
69.300 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 8 GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 4GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: 5
 • Domain: 5
 • Free SSL: Let’s Encrypt

Hosting giá rẻ – C5

INTEL – E5-2696V4
140vnđ
80.850 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 10 GB SSD NVME
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 4GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: 6
 • Domain: 5
 • Free SSL: Let’s Encrypt

Hosting giá rẻ – C6

INTEL – E5-2696V4
160vnđ
92.400 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 12 GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 6GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 7
 • Free SSL: Let’s Encrypt

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê Hosting giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

Hosting giá rẻ – C1

INTEL – E5-2696V4
31vnđ
18.600 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 2GB SSD NVME
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 1GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: 2
 • Domain: 1
 • Free SSL: Let’s Encrypt

Hosting giá rẻ – C2

INTEL – E5-2696V4
55vnđ
33.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 3 GB SSD NVME
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: 3
 • Domain: 3
 • Free SSL: Let’s Encrypt
Nổi bật

Hosting giá rẻ – C3

INTEL – E5-2696V4
90vnđ
54.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 6 GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 3GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: 4
 • Domain: 4
 • Free SSL: Let’s Encrypt

Hosting giá rẻ – C4

INTEL – E5-2696V4
126vnđ
75.600 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 8 GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 4GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: 5
 • Domain: 5
 • Free SSL: Let’s Encrypt

Hosting giá rẻ – C5

INTEL – E5-2696V4
147vnđ
88.200 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 10 GB SSD NVME
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 4GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: 6
 • Domain: 5
 • Free SSL: Let’s Encrypt

Hosting giá rẻ – C6

INTEL – E5-2696V4
168vnđ
100.800 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 12 GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 6GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 7
 • Free SSL: Let’s Encrypt

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê Hosting giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

[contact-form-7 id="3159" title="Hosting Giá rẻ 7"]
[contact-form-7 id="3161" title="Hosting Giá rẻ 8"]
[contact-form-7 id="3170" title="Hosting Giá rẻ 9"]

SO SÁNH CÁC GÓI HOSTING GIÁ RẺ

Gói dịch vụHOSTING GIÁ RẺ C1HOSTING GIÁ RẺ C2HOSTING GIÁ RẺ C3HOSTING GIÁ RẺ C4HOSTING GIÁ RẺ C5HOSTING GIÁ RẺ C6
Dung lượng SSD NVME2 GB SSD NVME3 GB SSD NVME6 GB SSD NVME8 GB SSD NVME10 GB SSD NVME12 GB SSD NVME
CPU 2696V41 vCPU Cores1 vCPU Cores2 vCPU Cores2 vCPU Cores3 vCPU Cores4 vCPU Cores
RAM1 GB2 GB3 GB4 GB4 GB6 GB
Băng thôngKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Tài khoản FTPKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Địa chỉ emailKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Mysql23456Không giới hạn
Domain134557
Quản trịDirect Admin/Cpanel bản quyền miễn phíDirect Admin/Cpanel bản quyền miễn phíDirect Admin/Cpanel bản quyền miễn phíDirect Admin/Cpanel bản quyền miễn phíDirect Admin/Cpanel bản quyền miễn phíDirect Admin/Cpanel bản quyền miễn phí
Free SSL
Imunifly360
Backup hàng ngày
Support 24/7
Quản trị cơ bản

ĐĂNG KÝ LÀM AFFILIATE CỦA LANIT NGAY HÔM NAY

Đăng ký làm cộng tác viên của LANIT và nhận hoa hồng lên đến 10% mỗi đơn hàng mới và gia hạn

Dịch vụ hosting

Nhận 10% hoa hồng đăng ký và gia hạn dịch vụ

Dịch vụ VPS

Nhận 10% hoa hồng đăng ký và gia hạn dịch vụ

Dịch vụ Server

Nhận 5% hoa hồng đăng ký mới dịch vụ

Lí do khách hàng nên mua hosting giá rẻ tại LanIT

Tốc Độ Cao & ỔN ĐỊNH

Hosting giá rẻ chỉ từ 7.75VNĐ tại LANIT đều sử dụng máy chủ thế hệ mới 2696 V4, cấu hình RAID 10, ổ cứng siêu tốc SSD NVME Enterprise giúp tăng tốc hơn so với ổ cứng thông thường. Đồng thời đảm bảo an toàn, ổn định 24/7.

HỖ TRỢ CHUYÊN NGHIỆP

Đội ngũ kỹ thuật chuyên môn, giàu kinh nghiệm hỗ trợ các vấn đề trong quá trình sử dụng. Đội ngũ chăm sóc khách hàng hỗ trợ kịp thời 24/7 khi bạn có nhu cầu đăng ký mới, hay các vấn đề khác.

TỐI ƯU CHI PHÍ

LANIT cam kết luôn cung cấp giá thuê Hosting cạnh tranh nhất (chỉ từ 7.75VNĐ) nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cấu hình mạnh mẽ, khả năng truy xuất Website nhanh, an toàn.

SAO LƯU DỮ LIỆU

Hệ thống máy chủ hosting giá rẻ tại LANIT cài đặt phần mềm tự động sao lưu dữ liệu hàng ngày, dữ liệu khách hàng luôn an toàn.

MIỄN PHÍ CÀI ĐẶT SSL

Tất cả gói Hosting giá rẻ tại LANIT đều được cài miễn phí chứng chỉ bảo mật SSL từ nhà cung cấp Let's Encrypt

Miễn phí Quản Trị

LANIT miễn phí phần mềm quản lý Cpanel, DirectAdmin. Khách hàng toàn quyền quản trị, kiểm soát hoạt động của máy chủ trên phần mềm.

AN TOÀN - BẢO MẬT

Hệ thống tường lửa cùng hệ thống quét virus bằng phần mềm Maldet, ClamAV liên tục kiểm tra dữ liệu được tải lên máy chủ thông qua FTP, Web Script sẽ lọc và hạn chế mã độc phát tán.

HOÀN TIỀN 100%

LANIT hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng với dịch vụ thuê Hosting giá rẻ trong thời gian 30 ngày

ĐA DẠNG NGÔN NGỮ

Hosting giá rẻ LANIT tương thích nhiều ngôn ngữ lập trình với các phiên bản khác nhau như PHP, Node.js, Python. Hỗ trợ các hệ CSDL như MSSQL, mySQL,...

THUÊ WORDPRESS HOSTING

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP Khi Thuê HOSTING Giá Rẻ

 • Nâng cấp Hosting dễ dàng: Thuê Hosting giá rẻ tại LANIT.COM.VN bạn hoàn toàn có thể nâng cấp cấu hình Hosting nhanh chóng mà không ảnh hưởng đến dữ liệu trước đó.
 • Hiệu suất cao: Máy chủ kết nối Internet tốc độ cao với cấu hình 2 CPU vật lý Intel thế hệ mới nhất, ổ cứng 100% SSD/ SSD NVME Enterprise giúp tối ưu tốc độ website.
 • Ổn định cao: Cloud Hosting được lưu trữ trên nền tảng đám mây. Do đó, khi một website lưu trữ trên máy chủ vật lý xảy ra lỗi, Hosting đó sẽ được luân chuyển đến máy chủ vật lý khác trong hệ thống. Đảm bảo Hosting không bị gián đoán giữa chừng.
 • Dễ dàng quản lý: Quản lý Cloud Hosting giá rẻ đơn giản và dễ dàng hơn với các công cụ Cpanel và DirectAdmin. Đồng thời, doanh nghiệp cũng có thể truy cập, quản trị Hosting ở bất kỳ đâu, trên mọi thiết bị, miễn là có Internet.
 • An toàn: Dữ liệu website lưu trữ trên Cloud Hosting được backup hàng ngày. Doanh nghiệp sẽ không phải lo lắng website bị mất dữ liệu.

Hosting giá rẻ là dịch vụ lưu trữ dữ liệu website dựa trên điện toán đám mây với chi phí hợp lý mà vẫn đảm bảo chất lượng. Hosting giá rẻ phù hợp với website quy mô vừa và nhỏ, với lưu lượng truy cập không quá lớn.

Trả lời: Có nhé.

Hiện LANIT đang cho thuê Hosting theo tháng cho dịch vụ Hosting giá rẻHosting Cao cấp, Hosting Business. Chỉ với 7.75VNĐ, bạn đã có thể sở hữu ngay gói Hosting chất lượng với cấu hình Dung lượng: 2GB SSD NVME, CPU: 1 vCPU Cores, RAM: 1GB. Đảm bảo Website bạn hoạt động mượt mà.

Bạn có thể đăng ký mua Hosting theo tháng để trải nghiệm dịch vụ Hosting trước khi đăng ký dài hạn cho dự án của mình.

Có. Hiện tất cả các gói Hosting Giá Rẻ, Hosting Pro, Hosting WordPress của LANIT đều được trang bị hệ thống chống DDoS mạnh mẽ. 

Hosting Website chất lượng cần thoả mãn các yếu tố sau:

 • Tốc độ: 3 giây là thời gian lý tưởng nguời dùng bắt đầu truy cập vào trang web đến khi nội dung web hiển thị. Tốc độ tải trang quá 3s sẽ khiến khách hàng dễ rời bỏ trang, giảm tỷ lệ chuyển đổi mua hàng.
 • Độ ổn định: Là yếu tố đặc biệt quan trọng. Website càng ổn định ( Thời gian website ngưng hoạt động càng thấp càng tốt) sẽ giúp Google đánh giá tốt trang web, giúp khách hàng ở lại web lâu hơn.
 • Dung lượng lưu trữ: Là khoảng không lưu trữ dữ liệu của website như: text, hình ảnh, video…Dung lượng lưu trữ cần đủ để lưu trữ dữ liệu.
 • Băng thông: Dữ liệu truyền tải giữa webiste và người dùng. Tránh trường hợp dữ liệu bị gián đoạn, gây ra sự khó chịu.
 • Dịch vụ hỗ trợ khách hàng: Website cần hoạt động liên tục 24/24h. Do đó, nhà cung cấp dịch vụ Hosting cần có mặt kịp thời để xử lý nếu Hosting không may gặp vấn đề.

LANIT hỗ trợ nâng cấp tài nguyên Hosting giá rẻ nhanh chóng chỉ mất vài phút. Quá trình nâng cấp không làm ảnh hưởng đến dữ liệu website.

Quá trình đăng ký mua Hosting giá rẻ, quá trình cài đặt website lên hosting diễn ra nhanh chóng. Bạn chỉ cần đợi ít phút có thể đăng nhập và sử dụng Hosting của mình.

Để Doanh nghiệp/cá nhân có thể phát triển kinh doanh trong thời đại công nghệ 4.0 5.0 như hiện nay thì việc sở hữu một website là điều tất yếu. Website giúp doanh nghiệp/cá nhân quảng bá doanh nghiệp hoặc sản phẩm, thương hiệu, cung cấp thông tin hữu ích từ đó khách hàng mới biết đến bạn. Tuy nhiên, để nội dung trên  website tiếp cận được với người dùng Internet, doanh nghiệp/cá nhân cần thuê Hosting Website để lưu trữ dữ liệu trên đó.

Nếu bạn không thuê Hosting lưu trữ, sẽ chỉ mình bạn biết đến website của bạn, người dùng khó có thể tiếp cận được thông tin doanh nghiệp, sản phẩm mà bạn đăng tải trên đó.

Gói Hosting giá rẻ LANIT sẽ phù hợp cho những ai có website với lưu lượng truy cập không quá lớn, dữ liệu không quá nhiều. Mặc dù giá thuê hosting rẻ nhưng LANIT cam kết đảm bảo chất lượng, khách hàng truy cập mượt mà không bị gián đoạn. 

Khi website doanh nghiệp tăng trưởng lưu lượng traffic và dữ liệu rất lớn, bạn chỉ cần nâng cấp gói Hosting giá rẻ mà không cần phải di chuyển dữ liệu.

Quý khách vui lòng liên hệ với đội ngũ kinh doanh LANIT.COM.VN để nhận tư vấn cấu hình Hosting giá rẻ phù hợp và báo giá tốt nhất với nhu cầu của doanh nghiệp.

Có. Khi thuê Hosting giá rẻ tại LANIT, dữ liệu ứng dụng được backup hàng ngày. Khách hàng vui lòng liên hệ hotline để nhận hỗ trợ tốt nhất.

Tất nhiên là có và hoàn toàn miễn phí nhé. Bạn hãy cung cấp thông tin Hosting để LANIT hỗ trợ chuyển dữ liệu nhanh chóng và miễn phí cho bạn.

LANIT.COM.VN cung cấp gói thuê Hosting giá rẻ – C1 với giá thành vô cùng hấp dẫn. Hosting giá rẻ – C1 sở hữu độ ổn định cùng tốc độ cao. Chắc chắn gói Hosting này sẽ góp phần to lớn giúp các bạn sinh viên hoàn thành tốt quá trình học tập của mình.

Hosting LANIT hỗ trợ Node.js, PHP, Python tất cả các phiên bản. Đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng.

LANIT cung cấp gói Hosting giá rẻ với thời gian đăng ký tối thiểu là 1 tháng. Tuy nhiên khách hàng đăng ký mua Hosting Website càng dài càng nhận những ưu đãi, giảm giá hấp dẫn.

5/5 - (10 bình chọn)
Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!