BẢNG GIÁ CHO THUÊ VPS GIÁ RẺ - Chỉ Từ 72K/tháng

CLOUD VPS 1

INTEL – E5-2696V4
110vnđ
90.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Ổ Cứng: 30GB SSD
 • Dữ Liệu Truyền: Không Giới Hạn
 • Băng Thông: 100 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng
Nổi bật

CLOUD VPS 2

INTEL – E5-2696V4
190vnđ
130.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 3GB + 1GB Free
 • Ổ Cứng: 40GB SSD
 • Dữ Liệu Truyền: Không Giới Hạn
 • Băng Thông: 200 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 1GB RAM mọi chu kỳ đăng ký
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng
Nổi bật

CLOUD VPS 6

INTEL – E5-2696V4
870vnđ
490.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 10GB + 3GB Free
 • Ổ Cứng: 160GB SSD
 • Dữ Liệu Truyền: Không Giới Hạn
 • Băng Thông: 300 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 3GB RAM mọi chu kỳ đăng ký
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng
Nổi bật

CLOUD VPS C

INTEL – E5-2696V4
80vnđ
72.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 1GB
 • Ổ Cứng: 25GB SSD
 • Dữ Liệu Truyền: Không Giới Hạn
 • Băng Thông: 100 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng

CLOUD VPS 3

INTEL – E5-2696V4
320vnđ
252.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 4GB + 1.5GB Free
 • Ổ Cứng: 60GB SSD
 • Dữ Liệu Truyền: Không Giới Hạn
 • Băng Thông: 300 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 1.5GB RAM mọi chu kỳ đăng ký
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng

CLOUD VPS 4

INTEL – E5-2696V4
450vnđ
336.000 vnđ /1 Tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 5 vCPU Cores
 • RAM: 6GB + 1.5GB Free
 • Ổ Cứng: 80GB SSD
 • Dữ Liệu Truyền: Không Giới Hạn
 • Băng Thông: 300 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 1.5GB RAM mọi chu kỳ đăng ký
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng

CLOUD VPS 5

INTEL – E5-2696V4
560vnđ
390.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8GB + 2GB Free
 • Ổ Cứng: 120GB SSD
 • Dữ Liệu Truyền: Không Giới Hạn
 • Băng Thông: 300 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 2GB RAM mọi chu kỳ đăng ký
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng

CLOUD VPS 7

INTEL – E5-2696V4
920vnđ
720.600 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 12GB + 4GB Free
 • Ổ Cứng:250GB SSD
 • Dữ Liệu Truyền: Không Giới Hạn
 • Băng Thông: 400 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 4GB RAM mọi chu kỳ đăng ký
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng

CLOUD VPS 8

INTEL – E5-2696V4
1.202vnđ
1.080.000 vnđ /1 Tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 10 vCPU Cores
 • RAM: 16GB + 6GB Free
 • Ổ Cứng 320GB SSD
 • Dữ Liệu Truyền: Không Giới Hạn
 • Băng Thông: 500 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 6GB RAM mọi chu kỳ đăng ký
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê Cloud Vps giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

CLOUD VPS 1

INTEL – E5-2696V4
120vnđ
108.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Ổ Cứng: 30GB SSD
 • Dữ liệu Truyền: Không Giới Hạn
 • Băng Thông: 100 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng
Nổi bật

CLOUD VPS 2

INTEL – E5-2696V4
200vnđ
156.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 3GB + 1GB Free
 • Ổ Cứng: 40GB SSD
 • Dữ Liệu Truyền: Không Giới Hạn
 • Băng Thông: 200 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 1GB RAM mọi chu kỳ đăng ký
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng
Nổi bật

CLOUD VPS 6

INTEL – E5-2696V4
900vnđ
588.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 10GB + 3GB Free
 • Ổ Cứng: 160GB SSD
 • Dữ Liệu Truyền: Không Giới Hạn
 • Băng Thông: 300 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 3GB RAM mọi chu kỳ đăng ký
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng
Nổi bật

CLOUD VPS C

INTEL – E5-2696V4
90vnđ
78.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 1GB
 • Ổ Cứng: 25GB SSD
 • Dữ Liệu Truyền: Không Giới Hạn
 • Băng Thông: 100 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng

CLOUD VPS 3

INTEL – E5-2696V4
360vnđ
273.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 4GB + 1.5GB Free
 • Ổ Cứng: 60GB SSD
 • Dữ Liệu Truyền Không Giới Hạn
 • Băng Thông: 300 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 1.5GB RAM mọi chu kỳ đăng ký
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng

CLOUD VPS 4

INTEL – E5-2696V4
515vnđ
364.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 5 vCPU Cores
 • RAM: 6GB + 1.5GB Free
 • Ổ Cứng: 80GB SSD
 • Dữ Liệu Truyền: Không Giới Hạn
 • Băng Thông: 300 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 1.5GB RAM mọi chu kỳ đăng ký
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng

CLOUD VPS 5

INTEL – E5-2696V4
590vnđ
422.500 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8GB + 2GB Free
 • Ổ Cứng: 120GB SSD
 • Dữ Liệu Truyền: Không Giới Hạn
 • Băng Thông: 300 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 2GB RAM mọi chu kỳ đăng ký
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng

CLOUD VPS 7

INTEL – E5-2696V4
960vnđ
780.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 12GB + 4GB Free
 • Ổ Cứng: 250GB SSD
 • Dữ Liệu Truyền: Không Giới Hạn
 • Băng Thông: 400 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 4GB RAM mọi chu kỳ đăng ký
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng

CLOUD VPS 8

INTEL – E5-2696V4
1.402vnđ
1.170.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 10 vCPU Cores
 • RAM: 16GB + 6GB Free
 • Ổ Cứng: 320GB SSD
 • Dữ Liệu Truyền: Không Giới Hạn
 • Băng Thông: 500 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 6GB RAM mọi chu kỳ đăng ký
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê Cloud Vps giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

CLOUD VPS 1

INTEL – E5-2696V4
150vnđ
126.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Ổ cứng: 30GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 100 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng
Nổi bật

CLOUD VPS 2

INTEL – E5-2696V4
220vnđ
182.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 3GB + 1GB Free
 • Ổ cứng: 40GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 1GB RAM mọi chu kỳ đăng ký
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng
Nổi bật

CLOUD VPS 6

INTEL – E5-2696V4
930vnđ
686.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 10GB + 3GB Free
 • Ổ cứng: 160GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 3GB RAM mọi chu kỳ đăng ký
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng
Nổi bật

CLOUD VPS C

INTEL – E5-2696V4
100vnđ
84.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 1GB
 • Ổ cứng: 25GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 100 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng

CLOUD VPS 3

INTEL – E5-2696V4
380vnđ
294.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 4GB + 1.5GB Free
 • Ổ cứng: 60GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 1.5GB RAM mọi chu kỳ đăng ký
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng

CLOUD VPS 4

INTEL – E5-2696V4
530vnđ
392.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 5 vCPU Cores
 • RAM: 6GB + 1.5GB Free
 • Ổ cứng: 80GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 1.5GB RAM mọi chu kỳ đăng ký
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng

CLOUD VPS 5

INTEL – E5-2696V4
630vnđ
455.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8GB + 2GB Free
 • Ổ cứng: 120GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 2GB RAM mọi chu kỳ đăng ký
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng

CLOUD VPS 7

INTEL – E5-2696V4
980vnđ
840.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 12GB + 4GB Free
 • Ổ cứng: 250GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 4GB RAM mọi chu kỳ đăng ký
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng

CLOUD VPS 8

INTEL – E5-2696V4
1.602vnđ
1.260.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 10 vCPU Cores
 • RAM: 16GB + 6GB Free
 • Ổ cứng: 320GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 6GB RAM mọi chu kỳ đăng ký
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê Cloud Vps giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

CLOUD VPS 1

INTEL – E5-2696V4
160vnđ
135.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Ổ cứng: 30GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 100 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng
Nổi bật

CLOUD VPS 2

INTEL – E5-2696V4
240vnđ
195.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 3GB + 1GB Free
 • Ổ cứng: 40GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 1GB RAM mọi chu kỳ đăng ký
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng
Nổi bật

CLOUD VPS 6

INTEL – E5-2696V4
960vnđ
735.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 10GB + 3GB Free
 • Ổ cứng: 160GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 3GB RAM mọi chu kỳ đăng ký
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng
Nổi bật

CLOUD VPS C

INTEL – E5-2696V4
110vnđ
90.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 1GB
 • Ổ cứng: 25GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 100 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng

CLOUD VPS 3

INTEL – E5-2696V4
390vnđ
315.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 4GB + 1.5GB Free
 • Ổ cứng: 60GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 1.5GB RAM mọi chu kỳ đăng ký
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng

CLOUD VPS 4

INTEL – E5-2696V4
540vnđ
420.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 5 vCPU Cores
 • RAM: 6GB + 1.5GB Free
 • Ổ cứng: 80GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 1.5GB RAM mọi chu kỳ đăng ký
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng

CLOUD VPS 5

INTEL – E5-2696V4
630vnđ
487.500 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8GB + 2GB Free
 • Ổ cứng: 120GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 2GB RAM mọi chu kỳ đăng ký
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng

CLOUD VPS 7

INTEL – E5-2696V4
1.102vnđ
900.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 12GB + 4GB Free
 • Ổ cứng: 250GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 4GB RAM mọi chu kỳ đăng ký
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng

CLOUD VPS 8

INTEL – E5-2696V4
1.701vnđ
1.350.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 10 vCPU Cores
 • RAM: 16GB + 6GB Free
 • Ổ cứng: 320GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 500 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 6GB RAM mọi chu kỳ đăng ký
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê Cloud Vps giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

CLOUD VPS 1

INTEL – E5-2696V4
180vnđ
144.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Ổ cứng: 30GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 100 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng
Nổi bật

CLOUD VPS 2

INTEL – E5-2696V4
260vnđ
208.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 3GB + 1GB Free
 • Ổ cứng: 40GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 1GB RAM mọi chu kỳ đăng ký
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng
Nổi bật

CLOUD VPS 6

INTEL – E5-2696V4
980vnđ
784.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 10GB + 3GB Free
 • Ổ cứng: 160GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 3GB RAM mọi chu kỳ đăng ký
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng
Nổi bật

CLOUD VPS C

INTEL – E5-2696V4
120vnđ
96.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 1GB
 • Ổ cứng: 25GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 100 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng

CLOUD VPS 3

INTEL – E5-2696V4
420vnđ
336.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 4GB + 1.5GB Free
 • Ổ cứng: 60GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 1.5GB RAM mọi chu kỳ đăng ký
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng

CLOUD VPS 4

INTEL – E5-2696V4
560vnđ
448.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 5 vCPU Cores
 • RAM: 6GB + 1.5GB Free
 • Ổ cứng: 80GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 1.5GB RAM mọi chu kỳ đăng ký
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng

CLOUD VPS 5

INTEL – E5-2696V4
650vnđ
520.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8GB + 2GB Free
 • Ổ cứng: 120GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 2GB RAM mọi chu kỳ đăng ký
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng

CLOUD VPS 7

INTEL – E5-2696V4
1.201vnđ
960.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 12GB + 4GB Free
 • Ổ cứng: 250GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 4GB RAM mọi chu kỳ đăng ký
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng

CLOUD VPS 8

INTEL – E5-2696V4
1.802vnđ
1.440.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 10 vCPU Cores
 • RAM: 16GB + 6GB Free
 • Ổ cứng: 320GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 500 Mbps
 • FireWall Anti DDOS Free: 10Gbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
 • Tặng 6GB RAM mọi chu kỳ đăng ký
 • (*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký từ 6 Tháng

  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký từ 12 Tháng

  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký từ 24 Tháng

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê Cloud Vps theo giờ chưa bao gồm 10% VAT

SO SÁNH CÁC GÓI CLOUD VPS tại LANIT

Gói dịch vụCLOUD VPS CCLOUD VPS 1CLOUD VPS 2CLOUD VPS 3CLOUD VPS 4CLOUD VPS 5CLOUD VPS 6CLOUD VPS 7CLOUD VPS 8
CPUE5-2696V4E5-2696V4E5-2696V4E5-2696V4E5-2696V4E5-2696V4E5-2696V4E5-2696V4E5-2696V4
vCore1 Core2 Core3 Core4 Core5 Core6 Core7 Core8 Core10 Core
Ram DDR41GB2GB3GB +
1GB FREE
4GB + 1.5GB FREE6GB + 1.5GB FREE8GB +
2GB FREE
10GB + 3GB FREE12GB + 4GB FREE16GB + 6GB FREE
SSD Storage25GB30GB40GB60GB80GB120GB160GB250GB320GB
Băng thông (Mbit/s)100 Mbps100 Mbps200 Mbps300 Mbps300 Mbps300 Mbps300 Mbps400 Mbps500 Mbps
Địa chỉ IPv4111111111
VNC Console
Hardware Firewall
Backup hàng tuần
Backup hàng tháng
Hệ điều hànhLinuxWindows LinuxWindows LinuxWindows LinuxWindows LinuxWindows LinuxWindows LinuxWindows LinuxWindows Linux
Support 24/7
Direct Admin
Quản trị cơ bản

HỆ ĐIỀU HÀNH DÀNH CHO GÓI DỊCH VỤ VPS

Hệ điều hành được tự động cài đặt khi quý khách hàng đăng ký DỊCH VỤ VPS GIÁ RẺ

BỔ SUNG CẤU HÌNH thuê VPS GIÁ RẺ

Bảng giá cấu hình phần cứng bổ sung gói Cloud Vps giá rẻ

CẤU HÌNH BỔ SUNGGIÁ THÀNHĐĂNG KÝ
Đăng ký thêm 10 GB SSD50.000 VNĐ/ThángMua thêm
Đăng ký thêm 1 IP50.000 VNĐ/ThángMua thêm
Dịch vụ quản lý cao cấp500.000 VNĐ/ThángMua thêm
Đăng ký thêm 1GB RAM50.000 VNĐ/ThángMua thêm
Đăng ký thêm 1 core CPU50.000 VNĐ/ThángMua thêm
Dịch vụ quản lý cơ bảnMiễn phíĐăng ký
Gói backup 500G300.000 VNĐ/ThángMua thêm
Gói backup 1000G500.000 VNĐ/ThángMua thêm
Gói backup 2000G800.000 VNĐ/ThángMua thêm

Lí do khách hàng nên mua VPS giá rẻ tại LanIT

NHANH VÀ ỔN ĐỊNH

Được tạo ra từ hệ thống máy chủ vật lý chính hãng - đời mới thuộc các nhà sản xuất máy chủ hàng đầu thế giới như DELL, HP. Cloud Vps tại LANIT sở hữu tốc độ nhanh - ổn định

HỖ TRỢ CHUYÊN NGHIỆP

Đội ngũ kỹ sư, kinh doanh chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, tận tâm, hỗ trợ nhanh chóng – kịp thời 24/7

AN TOÀN – BẢO MẬT

LANIT trang bị hệ thống Firewall Anti DDOS giúp ngăn chặn các cuộc tấn công mạng hiệu quả. VPS LANIT luôn an toàn – bảo mật cao

BACKUP HÀNG TUẦN

Toàn bộ dịch vụ thuê VPS sẽ được backup định kỳ hàng ngày, hàng tuần và lưu trữ trên hệ thống trên nhiều Datacenter khác nhau, dễ dàng khôi phục khi xảy ra sự cố

DỄ DÀNG NÂNG CẤP

Nâng cấp nhanh chóng khi dữ liệu cần nhiều nguồn tài nguyên (RAM, Ổ Cứng, CPU). Khi mở rộng cấu hình gói Vps giá rẻ dữ liệu cũ không bị ảnh hưởng

HẠ TẦNG MẠNH MẼ

Datacenter FPT, Viettel tại Hà Nội, Hồ Chí Minh. Máy chủ sử dụng Chip E5-2696V4, RAM DDR4 đời mời giúp máy chủ ảo đạt hiệu suất vượt trội

100% Ổ CỨNG SSD ENTERPRISE

LANIT cam kết 100% ổ cứng SSD Enterprise, cấu hình RAID 10 đảm bảo an toàn tuyệt đối và độ rủi ro về dữ liệu gấp 4 lần

HỖ TRỢ ĐA NỀN TẢNG

Vps LANIT sử dụng công nghệ ảo hoá hàng đầu VMware, KVM hỗ trợ linh hoạt các hệ điều hành thông dụng như CentOS, Ubuntu, Debian và Windows... từ 32bit đến 64bit

Dùng thử miễn phí

Miễn phí dùng thử 24h cho tất cả các gói cấu hình VPS giá rẻ. Quy trình đăng ký dùng thử đơn giản – nhanh chóng

CLOUD VPS lanit có tại 4 LOCation và 6 datacenter

vps datacenter

hướng dẫn sử dụng khi thuê VPS LANIT

3 1

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ lưu trữ Hosting/Vps/Server

Quy trình đăng ký dịch vụ lưu trữ tại LANIT rất đơn giản và nhanh chóng. LANIT xin gửi tới quý khách hàng hướng dẫn …

XEM THÊM
12

Hướng Dẫn Cài Đặt Hệ Điều Hành (OS) Chi Tiết

Sau khi Quý khách hàng hoàn tất thủ tục thuê VPS, LANIT hỗ trợ cài đặt hệ điều hành của VPS theo yêu cầu của …

XEM THÊM
6 2

Hướng Dẫn Sao Lưu và Khôi Phục Máy Chủ VPS

Hệ thống Cloud LANIT hỗ trợ sao lưu và khôi phục máy chủ VPS/Server của khách hàng một cách nhanh chóng và tiện lợi. Khi đăng ký dịch …

XEM THÊM
7 2

Đổi Port Remote Desktop và mở Port Firewall trên Windows

Thông thường các vụ tấn công mạng xảy ra bởi các hacker lợi dụng các lỗ hổng mà người dùng vô tình tạo ta trong …

XEM THÊM
1 2

Thay Đổi Mật Khẩu Quản Trị Administrator trong Windows Server

Sau khi quý khách hàng đăng ký mua VPS giá rẻ tại LANIT, chúng tôi sẽ gửi thông tin VPS bao gồm: IP Vps, Username, …

XEM THÊM
Hướng Dẫn Từng Bước Trỏ Domain Về VPS Đơn Giản, Dễ Dàng

Hướng Dẫn Trỏ Domain Về VPS Đơn Giản, Dễ Dàng

Trỏ Domain về VPS nghĩa là bạn đăng nhập vào phần quản lý của tên miền và thực hiện cấu hình. Nó sẽ giúp người …

XEM THÊM
KHUYẾN MẠI MỚI NHẤT

Bao gồm các chương trình ưu đãi lớn nhất, mới nhất về dịch vụ thuê VPS giá rẻ và các dịch vụ lưu trữ khác mà khách hàng có thể quan tâm

Dịch vụ Thuê vps giá rẻ

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ THUÊ VPS LANIT

 • Hiệu suất vượt trội – hỗ trợ doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ

VPS LANIT được tạo ra từ cụm máy chủ chính hãng DELL, HP sử dụng CPU Intel E5-2696V4, ổ SSD Enterprise, cấu hình RAID 10, công nghệ ảo hóa hàng đầu VMware, KVM, giúp tăng tốc ứng dụng vượt trội. Bên cạnh đó, toàn bộ Vps giá rẻ LANIT đều hoạt động liên tục, ổn định Uptime lên tới 99,99%. LANIT đầu tư hệ thống hạ tầng đạt tiêu chuẩn quốc tế, xây dựng hệ thống Firewall chống tấn công DDos hiệu quả. Đồng thời, dữ liệu của khách hàng cũng được Backup hàng ngày, hàng tuần đảm bảo dữ liệu luôn an toàn – bảo mật.

 • Giá hấp dẫn – Tiết kiệm chi phí 

Trong thị trường dịch vụ lưu trữ hiện nay, LANIT được đánh giá là đơn vị cho thuê máy chủ ảo Giá tốt nhất và được khách hàng đánh giá cao về chất lượng  dịch vụ. Chỉ từ 72K/tháng, cấu hình CPU 1core, RAM 1GB, Ổ cứng SSD 25GB đã có thể sử dụng dịch vụ máy chủ ảo chất lượng.

 • Kỹ thuật giàu kinh nghiệm – hỗ trợ, tư vấn tận tâm 24/7

LANIT luôn chú trọng xây dựng đội ngũ chăm sóc khách hàng Chuyên môn cao- Có Trách nhiệm – Tận tâm, hỗ trợ khách hàng bất cứ lúc nào. Đảm bảo hệ thống của khách hàng hoạt động liên tục 24/24h.

 • Dùng thử miễn phí 24h

Nhằm giúp khách hàng có sự an tâm khi sử dụng dịch vụ VPS, LANIT hỗ trợ khách hàng dùng thử VPS miễn phí trong vòng 24h. Quy trình đăng ký dùng thử dễ dàng, nhanh chóng.

Khách hàng có nhu cầu dùng thử Cloud Vps giá rẻ tại LANIT, vui lòng làm theo hướng dẫn sau:
B1. Truy cập vào website lanit.com.vn, click link: https://lanit.com.vn/vps-ssd-gia-re.html
B2. Chọn cấu hình VPS phù hợp.
B3. Click ĐĂNG KÝ, điền thông tin chính xác.
B4. Hoàn tất quy trình đăng ký. Quý khách inbox gửi mãi hoá đơn qua Page/Zalo/Tawk/Telegram. Đội ngũ LANIT hỗ trợ anh chị dùng thử nhanh chóng.

Có. LANIT đang có chương trình tặng gói FIREWALL Anti DDos mạnh mẽ dành cho tất cả các khách hàng thuê VPS làm Server Game hay lưu trữ website. Khách hàng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng VPS LANIT chạy chương trình, ứng dụng.

Cloud VPS là máy chủ ảo dựa trên nền tảng đám mây, thực hiện lưu trữ thông tin và ứng dụng. Nó được tạo bằng cách sử dụng phần mềm ảo hóa: KVM hoặc VMWARE, ảo hóa hệ thống máy chủ vật lý thành các máy chủ ảo. Mỗi máy chủ ảo VPS được cấp cấu hình riêng. Khi Thuê VPS quý khách hàng được toàn quyền sử dụng tài nguyên RAM, CPU, Ổ cứng mà không phải chia sẻ cho bất kỳ ai, hiệu suất được đảm bảo.
 
Cloud Vps hoạt động trên nhiều máy chủ vật lý. Khi một máy chủ nào gặp sự cố, sẽ tự động di chuyển đến các Server đang hoạt động, đảm bảo thời gian hoạt động liên tục 99,99%. Đồng thời dữ liệu được đặt ở nhiều Server khác nhau, các máy chủ vật lý tự động đồng bộ hóa, dữ liệu của bạn luôn an toàn. Thuê Cloud VPS mang đến nhiều lới thế cho doanh nghiệp/ cá nhân
 
Tại LANIT, khi khách hàng thuê Vps giá rẻ sẽ được cung cấp dòng máy chủ ảo hiệu suất cao.

1. Thuê VPS giúp ngành Giáo dục và Đào tạo Tiết kiệm chi phí

Dữ liệu các cơ sở giáo dục lớn, đặc biệt là tài liệu bài giảng: VIDEO, ẢNH…Do đó, hầu hết các cơ sở giáo dục đều phải đầu tư máy chủ lưu trữ. Tuy nhiên, trong trường hợp lượng thông tin của nhà trường ngày càng lớn, lượng truy cập ngày càng nhiều, máy chủ sẽ quá tải, khiến hệ thống bị gián đoạn giữa chừng. Khi đó nhà trường phải tốn thêm khoản chi phí mua sắm thiết bị, phần cứng thay thế.
 
Chưa kể chi phí setup phòng máy đủ tiêu chuẩn, chi phí điện, mạng, kỹ sư công nghệ cao….hàng tháng
 
Khi thuê máy chủ ảo, chủ cơ sở giáo dục chỉ cần chi trả một khoản chi phí vừa phải hàng tháng đã sở hữu máy chủ lưu trữ ổn định, an toàn, và khả năng mở rộng nhanh chóng, không ảnh hưởng quá trình học tập, giảng dạy.

2. Thuê Vps – Doanh nghiệp lưu trữ Website tốt hơn

Doanh nghiệp sở hữu website thương mại điện tử, website bán hàng, web có lưu lượng truy cập lớn. Lưu trữ bằng Hosting với dung lượng và băng thông nhỏ không còn phù hợp. Thuê VPS là giải pháp lưu trữ tối ưu nhất giúp tăng tốc website nhanh hơn, mượt hơn, bảo mật cao hơn.

3. Mua VPS treo game, làm máy chủ game – Tăng level nhanh chóng

Bạn là game thủ, cần tăng level, bạn phải treo game 24/24h? bạn muốn xây dựng máy chủ game?
 
Một máy tính cày game liên tục sẽ tiêu tốn rất nhiều điện năng, chưa kể chi phí  thay mới phần cứng sau thời gian ngắn PC hoạt động liên tục, máy móc hào mòn giảm tuổi thọ, thay thế tốn kém.
 
Thuê VPS giá rẻ treo game online là giải pháp giúp game thủ treo nick cày game liên tục.
 
Khi bạn thuê VPS chơi game online, tức là bạn sở hữu một máy chủ riêng trên internet, không ai làm phiền, không sợ mất điện, mất mạng internet…ảnh hưởng quá trình treo game.
 
Ngoài ra, nhiều game cần cấu hình CPU, RAM cao khiến game thủ tốn nhiều chi phí nâng cấp. Mua VPS GPU giá rẻ treo game bạn nhanh chóng nâng cấp cấu hình, băng thông phù hợp với một khoản chi phí nhỏ hàng tháng.
 

4. Mua VPS giá rẻ chạy Facebook – giải pháp vượt bão quét tài khoản hiệu quả

Facebook ngày càng siết chặt với vô vàn chính sách gây bất lợi cho những nhà quảng cáo Việt Nam, thường xuyên mở những cuộc quét: hạn chế, vô hiệu hóa tài khoản, khiến nhiều nhà quảng cáo lao đao.
 
Mua VPS IP riêng, cố định là giải pháp giúp nhà quảng cáo chạy quảng cáo, nuôi tài khoản hiệu quả, tránh checkpoint.
 

5. Thuê VPS Youtube – giải pháp giúp Youtuber kiếm tiền nhanh nhất

Youtuber thuê Cloud VPS chạy Tool view và sub, Render, Streaming… video nhanh chóng đạt được 4000 giờ xem trong 12 tháng gần nhất và 1000 lượt sub, nhanh đạt điều kiện bật tính năng kiếm tiền.
 

6. Thuê VPS Forex Trade – giao dịch ngoại hối thông minh, kiếm tiền 24/24h

Thuê VPS giá rẻ hoặc thuê VPS Forex cài đặt phần mềm giao dịch MT4, MT5..hoạt động liên tục, giảm thời gian trễ giúp tăng tỷ lệ thành công trên thị trường giao dịch ngoại hối.
 

7. Thuê Vps giá rẻ để Thử nghiệm các ứng dụng web mới

Mua VPS là cách để kiểm tra các ứng dụng web mới mà bạn phát triển. Máy ảo cung cấp một môi trường thử nghiệm độc lập và tách biệt.

8. Thuê Vps chạy MMO

Sở hữu Cấu hình mạnh mẽ – Tốc độ vượt trội – Băng thông tốc độ cao, VPS MMO LANIT được cộng đồng MMO đánh giá rất cao. Ngoài ra, LANIT cung cấp số lượng IPv6 không giới hạn sẽ giúp anh chị làm MMO thuận tiện chạy phần mềm MMO.
Bạn là doanh nghiệp, cá nhân, bạn đang phải làm việc với ngân sách eo hẹp hoặc muốn trả mức chi phí ít nhất có thể cho dịch vụ lưu trữ của mình. Thuê VPS là giải pháp hiệu quả giúp bạn giảm chi phí mà vẫn phát triển dự định cá nhân, dễ dàng mở rộng quy mô kinh doanh của doanh nghiệp….
 
Rẻ không đồng nghĩa với chất lượng kém. LANIT đã minh chứng điều đó bằng dịch vụ cho thuê Vps giá rẻ chất lượng cao, chi phí thấp:
 
 • Thuê VPS Window: Chỉ 108k/1 tháng, bạn đã sở hữu Cloud VPS cấu hình CPU 2 core, Ram 2G, Ổ cứng 30G SSD
 • Thuê VPS Linux: Chỉ 60k/1 tháng, bạn đã có Cloud VPS cấu hình CPU 1 core, Ram 1G, Ổ cứng 20G SSD
Ngoài ra, LANIT thường xuyên triển khai nhiều chương trình ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, giúp khách hàng tiết kiệm thêm phần nào chi phí.

Cloud Vps LANIT đều được tạo ra từ hệ thống máy chủ vật lý đời mời, đặt ở Datacenter lớn nhất tại Việt Nam như FPT, VIETTEL – Hà Nội, HCM.

LANIT cho thuê máy chủ Vps giá rẻ theo chu kỳ 1 – 3 – 6 – 12 – 24 tháng… Thời gian tối thiểu khách hàng thanh toán là 1 tháng. Tuy nhiên, quý khách thuê máy chủ ảo thời gian càng dài giá sẽ tốt hơn và nhận ưu đãi tốt hơn so với khi thuê ngắn hạn. 

LANIT hỗ trợ quý khách chuyển toàn bộ dữ liệu đầy đủ và an toàn mà không mất một khoản chi phí nào khác. Sau khi đăng ký mua Vps, quý khách chỉ cần gửi yêu cầu hỗ trợ chuyển dữ liệu từ nơi khác vềLANIT qua các kênh như: PAGE/ZALO/TAWK/TELEGRAM, kỹ thuật của chúng tôi sẽ giúp khách hàng nhanh chóng chuyển dữ liệu.

Thuê máy chủ ảo tại LANIT, quý khách hoàn toàn có thể tự động backup và restore Cloud Vps. Quý khách chỉ cần vào trang quản lý VPS và nhấn nút backup hoặc restore theo hướng dẫn backup/restore

Khi đăng ký mua Vps tại LANIT, Quý khách dễ dàng mua thêm địa chỉ IP, tối đa 50 địa chỉ IP cho một máy chủ ảo VPS.

Để tạo ra máy ảo LANIT sử dụng công nghệ ảo hóa hàng đầu Vmware và KVM, hỗ trợ linh hoạt các hệ điều hành thông dụng như CentOS, Ubuntu, Debian và Windows… từ 32bit đến 64bit.

LANIT cung cấp đa dạng gói dịch vụ Vps với cấu hình, băng thông khác nhau, phù hợp mọi nhu cầu của khách hàng. Tùy theo từng gói Cloud Vps, chúng tôi quy định mức băng thông. Băng thông gói dịch vụ Vps thấp nhất là 100Mbit/s và tối đa là 1000Mbit/s.

Khách hàng hoàn toàn có thể nâng cấp cấu hình máy chủ ảo Vps (RAM, Ổ cứng, CPU) hoặc nâng cấp gói VPS cấu hình cao hơn, phù hợp nhu cầu sử dụng. Quá trình nâng cấp diễn ra nhanh chóng chỉ mất khoảng 15 giây, dữ liệu sẽ không bị ảnh hưởng.

Tại LANIT, chúng tôi sẽ hỗ trợ cài đặt DirectADmin bản Unlimited – không giới hạn khi khách hàng thuê VPS từ gói Cloud VPS 3. 

Khi khách hàng thuê VPS gói nhỏ hơn từ VPS C-VPS 2, quý khách có thể cài đặt AApanel quản lý VPS.

Khi mua Vps tại LANIT, quý khách có thể lựa chọn cài đặt hệ điều hành mình muốn:

 • Thuê Vps Linux giá rẻ, LANIT cài đặt hệ điều hành phổ biến như Linux distributions (CentOS, Debian, Ubuntu…)
 • Thuê Vps Windows giá rẻ, chúng tôi có thể cài đặt cho bạn: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, windows 2019, windows 2022.

Sau khi quý khách đăng ký và thanh toán hoá đơn, LANIT sẽ gửi email tự động thông tin VPS gồm: Tên, Mật khẩu, Ip chỉ sau 5 phút.

LANIT có cung cấp IPv6 khi khách hàng mua VPS. Mỗi máy chủ ảo Vps LANIT cung cấp  địa chỉ 1 IPv4 và dãy IPv6.

LANIT có chính sách dùng thử dịch vụ máy chủ ảo VPS 1-3 ngày, để khách hàng yên tâm về chất lượng dịch vụ trước khi có nhu cầu đăng ký sử dụng lâu dài.

Khi mua Vps tại LANIT, Khách hàng có thể lựa chọn 1 trong những hình thức thanh toán : PayPal Gateway, thẻ Visa/MasterCard/thẻ ATM nội địa, Chuyển khoản Internet Banking, chuyển khoản qua CT CPCN&TT LANIT hoặc thanh toán trực tiếp.

Có, LANIT cung cấp cho mỗi máy chủ Cloud VPS 1 IP public riêng biệt.

Khi đăng ký thuê Vps tại LANIT, Quý khách có thể thay đổi ip với chi phí 50k/1IP.

Dữ liệu lưu trữ trên Cloud Vps LANIT được bảo mật nhiều lớp và backup thường xuyên hàng tuần, hàng ngày. Khách hàng hoàn toàn yêu tâm không cần phải lo lắng  mất hoặc bị lộ dữ liệu

LANIT hiện là một trong những đơn vị cho thuê VPS Việt Nam giá rẻ, chất lượng được rất nhiều doanh nghiệp, cá nhân tin tưởng, thuê lâu dài. Trong đó, có rất nhiều bạn sinh viên đã thuê VPS Việt Nam để phục vụ nhu cầu học tập, công việc cho mình.

Hãy tham khảo bảng giá Vps Việt Nam và dùng thử dịch vụ, LANIT chắc chắn bạn sẽ hài lòng chất lượng VPS Việt Nam giá rẻ của chúng tôi.

Khách hàng thuê VPS lưu trữ website, LANIT hỗ trợ khách hàng cài đặt miễn phí gói SSL Let’s Encrypt.

LANIT không cung cấp dịch vụ VPS/Máy chủ với mục đích đào Coin. Chúng tôi sẽ tự động tắt dịch vụ và không hoàn tiền nếu phát hiện Khách hàng sử dụng dịch vụ trong trường hợp này.

5/5 - (10 bình chọn)
Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!