CLOUD VPS ĐỨC
THUÊ VPS ĐỨC GIÁ RẺ - ỔN ĐỊNH CAO
Đăng ký ngay

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ thuê VPS ĐỨC

VPS ĐỨC L1

390.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 4 vCores
 • RAM: 6GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 100GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1

VPS ĐỨC L2

760.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 6 vCores
 • RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 200GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1
Nổi bật

VPS ĐỨC L3

1.085.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCores
 • RAM: 24GB
 • Ổ cứng: 1,2 TB SSD hoặc 300GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1

VPS ĐỨC W1

590.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 4 vCores
 • RAM: 6GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 100GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Windows
 • IPv4: 1

VPS ĐỨC W2

1.100.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 6 vCores
 • RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 200GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Windows
 • IPv4: 1
Nổi bật

VPS ĐỨC W3

1.675.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCores
 • RAM: 24GB
 • Ổ cứng: 1,2 TB SSD hoặc 300GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Windows
 • IPv4: 1

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê Cloud Vps Đức chưa bao gồm 10% VAT

VPS ĐỨC L1

390.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 4 vCores
 • RAM: 6GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 100GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1

VPS ĐỨC L2

770.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 6 vCores
 • RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 200GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1
Nổi bật

VPS ĐỨC L3

1.100.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCores
 • RAM: 24GB
 • Ổ cứng: 1,2 TB SSD hoặc 300GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1

VPS ĐỨC W1

590.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 4 vCores
 • RAM: 6GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 100GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Windows
 • IPv4: 1

VPS ĐỨC W2

1.110.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 6 vCores
 • RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 200GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Windows
 • IPv4: 1
Nổi bật

VPS ĐỨC W3

1.690.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCores
 • RAM: 24GB
 • Ổ cứng: 1,2 TB SSD hoặc 300GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Windows
 • IPv4: 1

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê Cloud Vps Đức chưa bao gồm 10% VAT

VPS ĐỨC L1

400.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 4 vCores
 • RAM: 6GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 100GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1

VPS ĐỨC L2

780.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 6 vCores
 • RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 200GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1
Nổi bật

VPS ĐỨC L3

1.130.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCores
 • RAM: 24GB
 • Ổ cứng: 1,2 TB SSD hoặc 300GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1

VPS ĐỨC W1

600.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 4 vCores
 • RAM: 6GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 100GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Windows
 • IPv4: 1

VPS ĐỨC W2

1.120.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 6 vCores
 • RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 200GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Windows
 • IPv4: 1
Nổi bật

VPS ĐỨC W3

1.720.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCores
 • RAM: 24GB
 • Ổ cứng: 1,2 TB SSD hoặc 300GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Windows
 • IPv4: 1

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê Cloud Vps Đức chưa bao gồm 10% VAT

VPS ĐỨC L1

400.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 4 vCores
 • RAM: 6GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 100GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1

VPS ĐỨC L2

785.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 6 vCores
 • RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 200GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1
Nổi bật

VPS ĐỨC L3

1.150.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCores
 • RAM: 24GB
 • Ổ cứng: 1,2 TB SSD hoặc 300GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1

VPS ĐỨC W1

600.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 4 vCores
 • RAM: 6GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 100GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Windows
 • IPv4: 1

VPS ĐỨC W2

1.125.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 6 vCores
 • RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 200GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Windows
 • IPv4: 1
Nổi bật

VPS ĐỨC W3

1.740.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCores
 • RAM: 24GB
 • Ổ cứng: 1,2 TB SSD hoặc 300GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Windows
 • IPv4: 1

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê Cloud Vps Đức chưa bao gồm 10% VAT

VPS ĐỨC L1

420.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 4 vCores
 • RAM: 6GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 100GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1

VPS ĐỨC L2

800.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 6 vCores
 • RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 200GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1
Nổi bật

VPS ĐỨC L3

1.200.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCores
 • RAM: 24GB
 • Ổ cứng: 1,2 TB SSD hoặc 300GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1

VPS ĐỨC W1

620.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 4 vCores
 • RAM: 6GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 100GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Windows
 • IPv4: 1

VPS ĐỨC W2

1.140.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 6 vCores
 • RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 200GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Windows
 • IPv4: 1
Nổi bật

VPS ĐỨC W3

1.790.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCores
 • RAM: 24GB
 • Ổ cứng: 1,2 TB SSD hoặc 300GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Windows
 • IPv4: 1

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê Cloud Vps Đức chưa bao gồm 10% VAT

SO SÁNH CÁC GÓI CLOUD VPS ĐỨC

Gói dịch vụVPS USA L1/W1VPS USA L2/W2VPS USA L3/W3
vCore4 Cores6 Cores8 Cores
Ram DDR46GB16GB24GB
SSD400GB SSD hoặc 100GB NVME400GB SSD hoặc 200GB NVME1,2 TB SSD hoặc 300GB NVME
Địa chỉ IPv4111
Restart/Stop/Start/Reinstall
Hệ điều hànhWindows/LinuxWindows/LinuxWindows/Linux
Support 24/7
Quản trị cơ bản

HỆ ĐIỀU HÀNH DÀNH CHO CLOUD VPS ĐỨC

Hệ điều hành được tự động cài đặt khi khách đăng ký sử dụng dịch vụ

BỔ SUNG CẤU HÌNH CLOUD VPS ĐỨC

Bảng giá cấu hình phần cứng bổ sung cho gói Cloud Vps Đức
CẤU HÌNH BỔ SUNGGIÁ THÀNHĐĂNG KÝ
Đăng ký thêm 1 IP120.000 VNĐ/ThángMua thêm
Dịch vụ quản lý cao cấp500.000 VNĐ/ThángMua thêm
Dịch vụ quản lý cơ bảnMiễn phíĐăng ký

Lí do khách hàng nên mua vPS Đức tại LanIT

NHANH VÀ ỔN ĐỊNH

Vps Đức tại LANIT sở hữu cấu hình mạnh mẽ, độ ổn định cao

HỖ TRỢ CHUYÊN NGHIỆP

Đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao cùng đội ngũ kinh doanh giàu kinh nghiệm, tận tâm, hỗ trợ nhanh chóng – kịp thời 24/7

HẠ TẦNG MẠNH MẼ

Máy chủ chính hãng IBM, DELL, HP đời mới đặt tại Datacenter chuẩn quốc tế, giúp Vps Đức đạt hiệu suất cao nhất

100% Ổ CỨNG SSD

Vps Đức sử dụng ổ cứng SSD Enterprise, cấu hình RAID 10 đảm bảo an toàn tuyệt đối và độ rủi ro về dữ liệu gấp 4 lần

DỄ DÀNG NÂNG CẤP

Khách hàng có nhu cầu sử dụng nhiều nguồn tài nguyên (RAM, Ổ Cứng, CPU), quá trình nâng cấp Vps Đức nhanh, không ảnh hưởng dữ liệu cũ

HỖ TRỢ ĐA NỀN TẢNG

Vps Đức sử dụng công nghệ ảo hoá hàng đầu VMware, KVM hỗ trợ linh hoạt các hệ điều hành thông dụng như CentOS, Ubuntu, Debian và Windows... từ 32bit đến 64bit

Vps đức

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ THUÊ VPS GeRMANY

Khi khách hàng mua VPS Germany giá rẻ tại LANIT, quý khách hoàn toàn có thể nâng cấp theo nhu cầu sử dụng. Quá trình nâng cấp không ảnh hưởng đến dữ liệu. Khách hàng chỉ cần liên hệ qua Zalo, Messenger, Hotline, chúng tối sẽ hỗ trợ nhanh chóng.

Qúy khách thuê Cloud VPS Germany tại LANIT khách hàng có thể lựa chọn hệ điều hành mình cần. LANIT hỗ trợ hầu hết các phiên bản hệ điều hành phổ biến hiện nay.

VPS Germany Windows: Windows 7, Windows 10, Windows Server 12, Windows Server 16, Windows Server 19

VPS Germany Linux: CentOS, Debian, Ubuntu

Thuê Vps Đức (VPS Germany) là dịch vụ thuê máy chủ ảo có Server đặt tại Đức, khách hàng mua VPS Germany sẽ được cấp IP Đức. 

Hiện LANIT hiện chỉ có chính sách dùng thử với dịch vụ VPS giá rẻ. Và, không có chính sách dùng thử VPS Germany và VPS USA. Tuy nhiên, hầu hết khách hàng thuê VPS Germany đều rất hài lòng về chất lượng. Chúng tôi cam kết về chất lượng máy chủ ảo VPS Germany.

Khoảng 20-30 phút kể từ lúc LANIT nhận thanh toán. Chúng tôi sẽ gửi toàn bộ thông tin máy chủ VPS Germany bao gồm: Tên, mật khẩu, Ip VPS tới email khách hàng.

Mua VPS Germany quý khách có thể lựa chọn 1 trong 4 hình thức thanh toán dưới đây :

 • PayPal Gateway,
 • Thẻ Visa/MasterCard/thẻ ATM nội địa,
 • Chuyển khoản Internet Banking,
 • Thanh toán trực tiếp
5/5 - (3 bình chọn)
Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!