BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THUÊ HOSTING CAO CẤP NVME Giá chỉ 17.2K

hosting NVME 1

INTEL – XEON PLATINUM
35vnđ
17.200 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 2GB SSD NVME
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 1 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 1
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting NVME 2

INTEL – XEON PLATINUM
58vnđ
28.800 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 4GB SSD NVME
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 2 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 2
 • Free SSL: Let’s Encrypt
Nổi bật

hosting NVME 3

INTEL – XEON PLATINUM
90vnđ
44.400 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 6GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 3 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 4
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting NVME 4

INTEL – XEON PLATINUM
136vnđ
67.200 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 8GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 4 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 4
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting NVME 5

INTEL – XEON PLATINUM
263vnđ
130.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 10GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 6 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 5
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting NVME 6

INTEL – XEON PLATINUM
476vnđ
235.200 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 12GB SSD NVME
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 6
 • Free SSL: Let’s Encrypt

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ trên chưa bao gồm 10% VAT

hosting NVME 1

INTEL – XEON PLATINUM
37vnđ
21.500 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 2GB SSD NVME
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 1 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 1
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting NVME 2

INTEL – XEON PLATINUM
62vnđ
36.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 4GB SSD NVME
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 2 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 2
 • Free SSL: Let’s Encrypt
Nổi bật

hosting NVME 3

INTEL – XEON PLATINUM
95vnđ
55.500 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 6GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 3 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 4
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting NVME 4

INTEL – XEON PLATINUM
144vnđ
84.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 8GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 4 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 4
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting NVME 5

INTEL – XEON PLATINUM
279vnđ
162.500 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 10GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 6 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 5
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting NVME 6

INTEL – XEON PLATINUM
504vnđ
294.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 12GB SSD NVME
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 6
 • Free SSL: Let’s Encrypt

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ trên chưa bao gồm 10% VAT

hosting NVME 1

INTEL – XEON PLATINUM
39vnđ
23.650 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 2GB SSD NVME
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 1 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 1
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting NVME 2

INTEL – XEON PLATINUM
65vnđ
39.600 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 4GB SSD NVME
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 2 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 2
 • Free SSL: Let’s Encrypt
Nổi bật

hosting NVME 3

INTEL – XEON PLATINUM
101vnđ
61.050 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 6GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 3 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 4
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting NVME 4

INTEL – XEON PLATINUM
152vnđ
92.400 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 8GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 4 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 4
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting NVME 5

INTEL – XEON PLATINUM
294vnđ
178.750 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 10GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 6 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 5
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting NVME 6

INTEL – XEON PLATINUM
532vnđ
323.400 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 12GB SSD NVME
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 6
 • Free SSL: Let’s Encrypt

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ trên chưa bao gồm 10% VAT

hosting NVME 1

INTEL – XEON PLATINUM
41vnđ
25.800 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 2GB SSD NVME
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 1 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 1
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting NVME 2

INTEL – XEON PLATINUM
69vnđ
43.200 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 4GB SSD NVME
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 2 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 2
 • Free SSL: Let’s Encrypt
Nổi bật

hosting NVME 3

INTEL – XEON PLATINUM
106vnđ
66.600 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 6GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 3 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 4
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting NVME 4

INTEL – XEON PLATINUM
160vnđ
100.800 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 8GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 4 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 4
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting NVME 5

INTEL – XEON PLATINUM
310vnđ
195.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 10GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 6 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 5
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting NVME 6

INTEL – XEON PLATINUM
560vnđ
352.800 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 12GB SSD NVME
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 6
 • Free SSL: Let’s Encrypt

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ trên chưa bao gồm 10% VAT

hosting NVME 1

INTEL – XEON PLATINUM
43vnđ
27.950 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 2GB SSD NVME
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 1 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 1
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting NVME 2

INTEL – XEON PLATINUM
72vnđ
46.800 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 4GB SSD NVME
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 2 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 2
 • Free SSL: Let’s Encrypt
Nổi bật

hosting NVME 3

INTEL – XEON PLATINUM
111vnđ
72.150 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 6GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 3 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 4
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting NVME 4

INTEL – XEON PLATINUM
168vnđ
109.200 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 8GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 4 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 4
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting NVME 5

INTEL – XEON PLATINUM
325vnđ
211.250 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 10GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 6 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 5
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting NVME 6

INTEL – XEON PLATINUM
588vnđ
382.200 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 12GB SSD NVME
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 6
 • Free SSL: Let’s Encrypt

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ trên chưa bao gồm 10% VAT

SO SÁNH CÁC GÓI HOSTING CAO CẤP

Gói dịch vụHOSTING NVME 1HOSTING NVME 2HOSTING NVME 3HOSTING NVME 4HOSTING NVME 5HOSTING NVME 6
Dung lượng SSD NVME2 GB SSD NVME4 GB SSD NVME6 GB SSD NVME8 GB SSD NVME10 GB SSD NVME12 GB SSD NVME
CPU PLATIUM1 vCPU Cores1 vCPU Cores2 vCPU Cores2 vCPU Cores4 vCPU Cores6 vCPU Cores
RAM1 GB2 GB3 GB4 GB6 GB8 GB
Băng thôngKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Tài khoản FTPKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Địa chỉ emailKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
MysqlKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Domain124456
Quản trịDirect Admin/Cpanel bản quyền miễn phíDirect Admin/Cpanel bản quyền miễn phíDirect Admin/Cpanel bản quyền miễn phíDirect Admin/Cpanel bản quyền miễn phíDirect Admin/Cpanel bản quyền miễn phíDirect Admin/Cpanel bản quyền miễn phí
Free SSL
Imunifly360
Backup hàng ngày
Support 24/7
Quản trị cơ bản

ĐĂNG KÝ LÀM AFFILIATE CỦA LANIT NGAY HÔM NAY

Đăng ký làm cộng tác viên của LANIT và nhận hoa hồng lên đến 10% mỗi đơn hàng mới và gia hạn

Dịch vụ HOSTING

Nhận 10% hoa hồng đăng ký và gia hạn dịch vụ

Dịch vụ VPS

Nhận 10% hoa hồng đăng ký và gia hạn dịch vụ

Dịch vụ SERVER

Nhận 5% hoa hồng đăng ký mới dịch vụ

Lí do khách hàng nên mua hosting cao cấp tại LanIT

TĂNG TỐC ĐỘ VƯỢT TRỘI

Hosting cao cấp sử dụng 100% ổ cứng SSD NVME kết hợp CPU PLATIUM, RAM thế hệ mới, cấu hình mạnh mẽ giúp tăng tốc độ website vượt trội, nhanh gấp nhiều lần so với Hosting thông thường

HỖ TRỢ TÂN TÂM 24/7

Đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, đội ngũ nhân viên tư vấn tận tâm, hỗ trợ nhanh chóng – kịp thời 24/7, hỗ trợ khách hàng đăng ký mới cũng như trong quá trình sử dụng Hosting

TỐI ƯU CHI PHÍ

LANIT luôn đưa ra mức chi phí thuê Hosting cao cấp hợp lý nhất ( Chỉ từ 14K )hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu ngân sách

SAO LƯU DỮ LIỆU

Dữ liệu website lưu trữ trên Hosting cao cấp được backup định kỳ hàng ngày, doanh nghiệp có thể khôi phục lại bất kỳ lúc nào

MIỄN PHÍ CÀI ĐẶT SSL

Tất cả Hosting cao cấp tại LANIT đều được cài miễn phí SSL – Bảo mật tối đa từ nhà cung cấp Let's Encrypt

UPTIME 99,9%

Hosting cao cấp được tạo ra từ hệ thống máy chủ chính hãng, mới nhất đặt tại Datacenter chuẩn Tier3 và được giám sát bởi đội ngũ kỹ thuật kinh nghiệm 24/24h, Uptime gần như tuyệt đối

AN TOÀN - BẢO MẬT

Hệ thống Firewall cùng hệ thống quét virus liên tục kiểm tra dữ liệu được tải lên máy chủ thông qua FTP, Web script để lọc và hạn chế các mã độc. SSL miễn phí, Firewall chống DDos hiệu quả, máy chủ lưu trữ website an toàn.

HOÀN TIỀN 100%

LANIT hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng với dịch vụ thuê Hosting Pro trong thời gian 24h

DỄ DÀNG QUẢN LÝ

Quản lý Hosting Cao cấp đơn giản và dễ dàng hơn với Direct Admin/Cpanel bản quyền miễn phí. Đồng thời khách hàng có thể truy cập, quản trị Hosting ở bất kỳ lúc nào, trên mọi thiết bị, miễn là có Internet.

THUÊ WORDPRESS HOSTING

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ thuê HOSTING CAO CẤP

Có, Hãy liên hệ tới đội ngũ chăm sóc khách hàng của LANIT để chúng tôi hỗ trợ bạn nhanh hơn. Quá trình nâng cấp không làm ảnh hưởng đến dữ liệu website.

Dữ liệu khách hàng trên Hosting NVME sẽ được sao lưu mỗi ngày, bạn có thể khôi phục website bất cứ lúc nào.

Trả lời là Có nhé.

Hiện LANIT đang cho thuê Hosting theo tháng cho dịch vụ Hosting giá rẻHosting Cao cấp và Hosting Business. Với dịch vụ hosting cao cấp 100% ổ cứng SSD NVME kết hợp CPU PLATIUM, RAM thế hệ mới giúp tăng tốc độ website vượt trội.

Chỉ từ 14K, bạn đã có thể mua ngay gói hosting nvme cấu hình Dung lượng: 2GB SSD NVME, CPU: 1 vCPU Cores, RAM: 1 GB, băng thông không giới hạn. 

Hosting cao cấp là dịch vụ lưu trữ website chất lượng cao tại LANIT. Hosting cao cấp được tạo ra từ hệ thống máy chủ sử dụng ổ cứng SSD NVME có tốc độ đọc ghi nhanh, mạnh nhất hiện nay, giúp tăng tốc website lên gấp nhiều lần so với webite lưu trữ trên hosting thông thường khác.

Hosting cao cấp sử dụng ổ cứng SSD NVME có tốc độ truy xuất và truyền tải gấp hàng chục lần so SSD thông thường. Hosting NVME hướng tới những doanh nghiệp sở hữu website có dung lượng dữ liệu lớn, website lưu lượng truy cập cao, yêu cầu tốc độ đọc ghi cao.

Rât nhanh, Bạn chỉ phải đợi vài phút sau khi bạn hoàn thành thanh toán.

Hoàn toàn được, bạn có thể chuyển sang gói Hosting NVME cao cấp bất cứ lúc nào. Hãy liên hệ đội ngũ chăm sóc khách hàng LANIT để nhận hỗ trợ tốt nhất.

Bạn chỉ cần liên hệ với LANIT, chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí chuyển dữ dữ liệu website nhanh chóng, dữ liệu không bị ảnh hưởng.

Trong trường hợp Hosting cao cấp tại LANIT không đảm bảo chất lượng, các thông số không giống cam kết. LANIT hoàn tiền 100%.
5/5 - (3 bình chọn)
Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!