BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THUÊ HOSTING CAO CẤP

hosting NVME 1

84.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 2GB SSD NVME
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 3GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 2
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting NVME 2

129.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 4GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 4GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 3
 • Free SSL: Let’s Encrypt
Nổi bật

hosting NVME 3

194.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 6GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 5GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 4
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting NVME 4

244.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 8GB SSD NVME
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 5
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting NVME 5

392.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 10GB SSD NVME
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 10GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 7
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting NVME 6

478.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 12GB SSD NVME
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 16GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 9
 • Free SSL: Let’s Encrypt

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ trên chưa bao gồm 10% VAT

hosting nvme 1

90.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 2 GB SSD NVME
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 3GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 2
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting nvme 2

138.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 4GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 4GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 3
 • Free SSL: Let’s Encrypt
Nổi bật

hosting nvme 3

207.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 6GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 5GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 4
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting nvme 4

260.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 8GB SSD NVME
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 5
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting nvme 5

418.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 10GB SSD NVME
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 10GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 7
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting nvme 6

510.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 12GB SSD NVME
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 16GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 9
 • Free SSL: Let’s Encrypt

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ trên chưa bao gồm 10% VAT

HOSTING NVME 1

96.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 2GB SSD NVME
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 3GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 2
 • Free SSL: Let’s Encrypt

HOSTING NVME 2

146.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 4GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 4GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 3
 • Free SSL: Let’s Encrypt
Nổi bật

HOSTING NVME 3

220.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 6GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 5GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 4
 • Free SSL: Let’s Encrypt

HOSTING NVME 4

277.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 8GB SSD NVME
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 5
 • Free SSL: Let’s Encrypt

HOSTING NVME 5

444.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 10GB SSD NVME
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 10GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 7
 • Free SSL: Let’s Encrypt

HOSTING NVME 6

542.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 12GB SSD NVME
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 16GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 9
 • Free SSL: Let’s Encrypt

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ trên chưa bao gồm 10% VAT

HOSTING NVME 1

110.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 2GB SSD NVME
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 3GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 2
 • Free SSL: Let’s Encrypt

HOSTING NVME 2

155.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 4GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 4GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 3
 • Free SSL: Let’s Encrypt
Nổi bật

HOSTING NVME 3

232.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 6GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 5GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 4
 • Free SSL: Let’s Encrypt

HOSTING NVME 4

293.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 8GB SSD NVME
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 5
 • Free SSL: Let’s Encrypt

HOSTING NVME 5

470.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 10GB SSD NVME
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 10GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 7
 • Free SSL: Let’s Encrypt

HOSTING NVME 6

574.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 12GB SSD NVME
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 16GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 9
 • Free SSL: Let’s Encrypt

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ trên chưa bao gồm 10% VAT

HOSTING NVME 1

120.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 2GB SSD NVME
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 3GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 2
 • Free SSL: Let’s Encrypt

HOSTING NVME 2

172.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 4GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 4GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 3
 • Free SSL: Let’s Encrypt
Nổi bật

HOSTING NVME 3

258.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 6GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 5GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 4
 • Free SSL: Let’s Encrypt

HOSTING NVME 4

325.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 8GB SSD NVME
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 5
 • Free SSL: Let’s Encrypt

HOSTING NVME 5

522.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 10GB SSD NVME
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 10GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 7
 • Free SSL: Let’s Encrypt

HOSTING NVME 6

637.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 12GB SSD NVME
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 16GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 9
 • Free SSL: Let’s Encrypt

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ trên chưa bao gồm 10% VAT

SO SÁNH CÁC GÓI HOSTING CAO CẤP

Gói dịch vụHOSTING NVME 1HOSTING NVME 2HOSTING NVME 3HOSTING NVME 4HOSTING NVME 5HOSTING NVME 6
Dung lượng SSD2GB4GB6GB8GB10GB12GB
CPU3 vCPU Cores4 vCPU Cores4 vCPU Cores6 vCPU Cores6 vCPU Cores6 vCPU Cores
RAM3GB4GB5GB8GB10GB16GB
Băng thôngKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Tài khoản FTPKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Địa chỉ emailKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Mysql23456Không giới hạn
Domain234559
Free SSL
Imunifly360
Backup hàng tuần
Support 24/7
Quản trị cơ bản

ĐĂNG KÝ LÀM AFFILIATE CỦA LANIT NGAY HÔM NAY

Đăng ký làm cộng tác viên của LANIT và nhận hoa hồng lên đến 20% mỗi đơn hàng mới và gia hạn

Dịch vụ hosting

Nhận 20% hoa hồng đăng ký và gia hạn dịch vụ

Dịch vụ VPS

Nhận 15% hoa hồng đăng ký và gia hạn dịch vụ

Dịch vụ Server

Nhận 5% hoa hồng đăng ký mới dịch vụ

BỔ SUNG CẤU HÌNH HOSTING CAO CẤP

Bảng giá cấu hình phần cứng bổ sung cho gói dịch vụ thuê Hosting Cao Cấp

CẤU HÌNH BỔ SUNGGIÁĐĂNG KÝ
Phí dùng thêm băng thông 1GB20.000 VNĐ/ThángMua thêm
Phí dùng thêm băng thông 10GB150.000 VNĐ/ThángMua thêm
Phí dùng thêm băng thông 20GB200.000 VNĐ/ThángMua thêm
Phí dùng thêm băng thông 100GB500.000 VNĐ/ThángMua thêm
Đăng ký thêm 1 IP riêng100.000 VNĐ/ThángMua thêm
Đăng ký thêm 1 Database Mysql20.000 VNĐ/ThángMua thêm

Lí do khách hàng nên mua hosting cao cấp tại LanIT

TĂNG TỐC ĐỘ VƯỢT TRỘI

Hosting cao cấp sử dụng 100% ổ cứng SSD NVME kết hợp CPU, RAM thế hệ mới, cấu hình mạnh mẽ giúp tăng tốc độ website vượt trội, nhanh gấp nhiều lần so với Hosting thông thường

HỖ TRỢ TÂN TÂM 24/7

Đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, đội ngũ nhân viên tư vấn tận tâm, hỗ trợ nhanh chóng – kịp thời 24/7, hỗ trợ khách hàng đăng ký mới cũng như trong quá trình sử dụng Hosting

TỐI ƯU CHI PHÍ

LANIT luôn đưa ra mức chi phí thuê Hosting cao cấp hợp lý nhất, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu ngân sách

SAO LƯU DỮ LIỆU

Dữ liệu website lưu trữ trên Hosting cao cấp được backup định kỳ hàng ngày, doanh nghiệp có thể khôi phục lại bất kỳ lúc nào

MIỄN PHÍ CÀI ĐẶT SSL

Tất cả Hosting cao cấp tại LANIT đều được cài miễn phí SSL – Bảo mật tối đa từ nhà cung cấp Let's Encrypt

UPTIME 99,9%

Hosting cao cấp được tạo ra từ hệ thống máy chủ chính hãng, phiên bản mới nhất đặt tại Datacenter đạt chuẩn quốc tế Tier3 và được giám sát bởi đội ngũ kỹ thuật kinh nghiệm 24/24h, thời gian Uptime gần như tuyệt đối

AN TOÀN - BẢO MẬT

Hệ thống tường lửa cùng với hê thống quét virus liên tục kiểm tra dữ liệu được tải lên máy chủ thông qua FTP, Web script nhằm lọc và hạn chế các mã độc phát tán. SSL miễn phí, Firewall chống DDos hiệu quả, máy chủ lưu trữ website an toàn trước các cuộc tấn công mạng

HOÀN TIỀN 100%

LANIT hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng với dịch vụ thuê Hosting Pro trong thời gian 24h

DỄ DÀNG QUẢN LÝ

Quản lý Hosting Cao cấp đơn giản và dễ dàng hơn với các công cụ Cpanel. Đồng thời doanh nghiệp cũng có thể truy cập, quản trị Hosting ở bất kỳ mọi nơi, thời điểm, mọi thiết bị, miễn là nơi đó có đường truyền Internet

THUÊ WORDPRESS HOSTING

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ thuê HOSTING CAO CẤP

Hosting cao cấp là dịch vụ lưu trữ website chất lượng cao tại LANIT. Hosting cao cấp được tạo ra từ hệ thống máy chủ sử dụng ổ cứng SSD NVME có tốc độ đọc ghi nhanh, mạnh nhất hiện nay, giúp tăng tốc website lên gấp nhiều lần so với webite lưu trữ trên hosting thông thường khác.

Hosting cao cấp sử dụng ổ cứng SSD NVME có tốc độ truy xuất và truyền tải gấp hàng chục lần so SSD thông thường. Hosting NVME hướng tới những doanh nghiệp sở hữu website có dung lượng dữ liệu lớn, website lưu lượng truy cập cao, yêu cầu tốc độ đọc ghi cao.

Rât nhanh, Bạn chỉ phải đợi vài phút sau khi bạn hoàn thành thanh toán.

Hoàn toàn được, bạn có thể chuyển sang gói Hosting NVME cao cấp bất cứ lúc nào. Hãy liên hệ đội ngũ chăm sóc khách hàng LANIT để nhận hỗ trợ tốt nhất.

Có, Hãy liên hệ tới đội ngũ chăm sóc khách hàng của LANIT để chúng tôi hỗ trợ bạn nhanh hơn. Quá trình nâng cấp không làm ảnh hưởng đến dữ liệu website.

Dữ liệu khách hàng trên Hosting NVME sẽ được sao lưu mỗi ngày, bạn có thể khôi phục website bất cứ lúc nào.

Bạn chỉ cần liên hệ với LANIT, chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí chuyển dữ dữ liệu website nhanh chóng, dữ liệu không bị ảnh hưởng.

Trong trường hợp Hosting cao cấp tại LANIT không đảm bảo chất lượng, các thông số không giống cam kết. LANIT hoàn tiền 100%.
5/5 - (3 bình chọn)
Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!