BẢNG GIÁ THUÊ MÁY CHỦ MMO GIÁ RẺ

DELL/HP SERVER MMO 01

INTEL – 01 x E5-2678v3
3.230.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv4: 3
 • IPv6: /64
 • CPU: 12 Cores
 • RAM: 16GB + 16GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông trong nước: 200 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 20 Mbps
 • Ảo hoá: Vmware/Promox

DELL/HP SERVER MMO 02

INTEL – 01x E5-2680v4
3.350.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv4: 5
 • IPv6: /64
 • CPU: 14 Cores
 • RAM: 32GB + 16GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông trong nước: 200 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 20 Mbps
 • Ảo hoá: Vmware/Promox

DELL/HP SERVER MMO 03

INTEL – 02 x E5-2696v4
4.150.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv4: 8
 • IPv6: /64
 • CPU: 22 Cores
 • RAM: 32GB + 32GB Free
 • Ổ cứng: 1 x 960GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông trong nước: 400 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 20 Mbps
 • Ảo hoá: Vmware/Promox
Nổi bật

DELL/HP SERVER MMO 04

INTEL – 02 x E5-2678v3
4.590.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv4: 10
 • IPv6: /64
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 64GB + 32GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x960GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông trong nước: 300 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 20 Mbps
 • Ảo hoá: Vmware/Promox

DELL/HP SERVER MMO 05

INTEL – 02 x E5-2680v4
5.140.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv4: 12
 • IPv6: /64
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1.92TB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông trong nước : 300 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 20 Mbps
 • Ảo hoá: Vmware/Promox

DELL/HP SERVER MMO 06

INTEL – 02 x E5-2696v4
7.225.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv4: 15
 • IPv6: /64
 • CPU: 44 Cores
 • RAM: 128GB + 128GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x2T NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông trong nước: 400 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 20 Mbps
 • Ảo hoá: Vmware/Promox

DELL/HP SERVER 7

INTEL – 02 x E5-2678v3
5.525.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:   
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 96GB + 96GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x2TB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • IPv4: 1 + 4 Free

DELL/HP SERVER 8

INTEL – 02 x E5-2680v4
6.464.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:   
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 128GB + 128GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x2TB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • IPv4: 1 + 4 Free

DELL/HP SERVER 9

INTEL – 02 x Silver 4210 Processor
8.040.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:   
 • CPU: 20 Cores
 • RAM: 128GB + 32GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x2TB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • IPv4: 1 + 4 Free

*LƯU Ý: Bảng giá thuê Máy chủ MMO giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

DELL/HP SERVER MMO 01

INTEL – 01 x E5-2678v3
3.344.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv4: 3
 • IPv6: /64
 • CPU: 12 Cores
 • RAM: 16GB + 16GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông trong nước: 200 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 20 Mbps
 • Ảo hoá: Vmware/Promox

DELL/HP SERVER MMO 02

INTEL – 01x E5-2680v4
3.470.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv4: 5
 • IPv6: /64
 • CPU: 14 Cores
 • RAM: 32GB + 16GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông trong nước: 200 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 20 Mbps
 • Ảo hoá: Vmware/Promox

DELL/HP SERVER MMO 03

INTEL – 02 x E5-2696v4
4.290.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv4: 8
 • IPv6: /64
 • CPU: 22 Cores
 • RAM: 32GB + 32GB Free
 • Ổ cứng: 1 x 960GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông trong nước: 400 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 20 Mbps
 • Ảo hoá: Vmware/Promox
Nổi bật

DELL/HP SERVER MMO 04

INTEL – 02 x E5-2678v3
4.750.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv4: 10
 • IPv6: /64
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 64GB + 32GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x960GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông trong nước: 300 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 20 Mbps
 • Ảo hoá: Vmware/Promox

DELL/HP SERVER MMO 05

INTEL – 02 x E5-2680v4
5.320.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv4: 12
 • IPv6: /64
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1.92TB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông trong nước : 300 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 20 Mbps
 • Ảo hoá: Vmware/Promox

DELL/HP SERVER MMO 06

INTEL – 02 x E5-2696v4
7.480.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv4: 15
 • IPv6: /64
 • CPU: 44 Cores
 • RAM: 128GB + 128GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x2T NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông trong nước: 400 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 20 Mbps
 • Ảo hoá: Vmware/Promox

DELL/HP SERVER 7

INTEL – 02 x E5-2678v3
5.525.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:   
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 96GB + 96GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x2TB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • IPv4: 1 + 4 Free

DELL/HP SERVER 8

INTEL – 02 x E5-2680v4
6.464.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:   
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 128GB + 128GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x2TB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • IPv4: 1 + 4 Free

DELL/HP SERVER 9

INTEL – 02 x Silver 4210 Processor
8.040.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:   
 • CPU: 20 Cores
 • RAM: 128GB + 32GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x2TB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • IPv4: 1 + 4 Free

*LƯU Ý: Bảng giá thuê Máy chủ MMO giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

DELL/HP SERVER MMO 01

INTEL – 01 x E5-2678v3
3.420.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv4: 3
 • IPv6: /64
 • CPU: 12 Cores
 • RAM: 16GB + 16GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông trong nước: 200 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 20 Mbps
 • Ảo hoá: Vmware/Promox

DELL/HP SERVER MMO 02

INTEL – 01x E5-2680v4
3.550.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv4: 5
 • IPv6: /64
 • CPU: 14 Cores
 • RAM: 32GB + 16GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông trong nước: 200 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 20 Mbps
 • Ảo hoá: Vmware/Promox

DELL/HP SERVER MMO 03

INTEL – 02 x E5-2696v4
4.390.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv4: 8
 • IPv6: /64
 • CPU: 22 Cores
 • RAM: 32GB + 32GB Free
 • Ổ cứng: 1 x 960GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông trong nước: 400 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 20 Mbps
 • Ảo hoá: Vmware/Promox
Nổi bật

DELL/HP SERVER MMO 04

INTEL – 02 x E5-2678v3
4.860.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv4: 10
 • IPv6: /64
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 64GB + 32GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x960GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông trong nước: 300 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 20 Mbps
 • Ảo hoá: Vmware/Promox

DELL/HP SERVER MMO 05

INTEL – 02 x E5-2680v4
5.445.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv4: 12
 • IPv6: /64
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1.92TB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông trong nước : 300 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 20 Mbps
 • Ảo hoá: Vmware/Promox

DELL/HP SERVER MMO 06

INTEL – 02 x E5-2696v4
7.650.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv4: 15
 • IPv6: /64
 • CPU: 44 Cores
 • RAM: 128GB + 128GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x2T NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông trong nước: 400 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 20 Mbps
 • Ảo hoá: Vmware/Promox

DELL/HP SERVER 7

INTEL – 02 x E5-2678v3
5.525.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:   
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 96GB + 96GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x2TB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • IPv4: 1 + 4 Free

DELL/HP SERVER 8

INTEL – 02 x E5-2680v4
6.464.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:   
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 128GB + 128GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x2TB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • IPv4: 1 + 4 Free

DELL/HP SERVER 9

INTEL – 02 x Silver 4210 Processor
8.040.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:   
 • CPU: 20 Cores
 • RAM: 128GB + 32GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x2TB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • IPv4: 1 + 4 Free

*LƯU Ý: Bảng giá thuê Máy chủ MMO giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

DELL/HP SERVER MMO 01

INTEL – 01 x E5-2678v3
3.496.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv4: 3
 • IPv6: /64
 • CPU: 12 Cores
 • RAM: 16GB + 16GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông trong nước: 200 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 20 Mbps
 • Ảo hoá: Vmware/Promox

DELL/HP SERVER MMO 02

INTEL – 01x E5-2680v4
3.750.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv4: 5
 • IPv6: /64
 • CPU: 14 Cores
 • RAM: 32GB + 16GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông trong nước: 200 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 20 Mbps
 • Ảo hoá: Vmware/Promox

DELL/HP SERVER MMO 03

INTEL – 02 x E5-2696v4
4.600.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv4: 8
 • IPv6: /64
 • CPU: 22 Cores
 • RAM: 32GB + 32GB Free
 • Ổ cứng: 1 x 960GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông trong nước: 400 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 20 Mbps
 • Ảo hoá: Vmware/Promox
Nổi bật

DELL/HP SERVER MMO 04

INTEL – 02 x E5-2678v3
5.130.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv4: 10
 • IPv6: /64
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 64GB + 32GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x960GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông trong nước: 300 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 20 Mbps
 • Ảo hoá: Vmware/Promox

DELL/HP SERVER MMO 05

INTEL – 02 x E5-2680v4
5.740.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv4: 12
 • IPv6: /64
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1.92TB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông trong nước : 300 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 20 Mbps
 • Ảo hoá: Vmware/Promox

DELL/HP SERVER MMO 06

INTEL – 02 x E5-2696v4
8.075.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv4: 15
 • IPv6: /64
 • CPU: 44 Cores
 • RAM: 128GB + 128GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x2T NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông trong nước: 400 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 20 Mbps
 • Ảo hoá: Vmware/Promox

DELL/HP SERVER 7

INTEL – 02 x E5-2678v3
5.525.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:   
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 96GB + 96GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x2TB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • IPv4: 1 + 4 Free

DELL/HP SERVER 8

INTEL – 02 x E5-2680v4
6.464.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:   
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 128GB + 128GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x2TB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • IPv4: 1 + 4 Free

DELL/HP SERVER 9

INTEL – 02 x Silver 4210 Processor
8.040.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:   
 • CPU: 20 Cores
 • RAM: 128GB + 32GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x2TB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • IPv4: 1 + 4 Free

*LƯU Ý: Bảng giá thuê Máy chủ MMO giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

DELL/HP SERVER MMO 01

INTEL – 01 x E5-2678v3
3.800.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv4: 3
 • IPv6: /64
 • CPU: 12 Cores
 • RAM: 16GB + 16GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông trong nước: 200 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 20 Mbps
 • Ảo hoá: Vmware/Promox

DELL/HP SERVER MMO 02

INTEL – 01x E5-2680v4
3.950.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv4: 5
 • IPv6: /64
 • CPU: 14 Cores
 • RAM: 32GB + 16GB FREE
 • Ổ cứng: 1 x 480GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông trong nước: 200 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 20 Mbps
 • Ảo hoá: Vmware/Promox

DELL/HP SERVER MMO 03

INTEL – 02 x E5-2696v4
4.880.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv4: 8
 • IPv6: /64
 • CPU: 22 Cores
 • RAM: 32GB + 32GB Free
 • Ổ cứng: 1 x 960GB SSD Enterprise
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông trong nước: 400 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 20 Mbps
 • Ảo hoá: Vmware/Promox
Nổi bật

DELL/HP SERVER MMO 04

INTEL – 02 x E5-2678v3
5.400.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv4: 10
 • IPv6: /64
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 64GB + 32GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x960GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông trong nước: 300 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 20 Mbps
 • Ảo hoá: Vmware/Promox

DELL/HP SERVER MMO 05

INTEL – 02 x E5-2680v4
6.050.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv4: 12
 • IPv6: /64
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 64GB + 64GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1.92TB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông trong nước : 300 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 20 Mbps
 • Ảo hoá: Vmware/Promox

DELL/HP SERVER MMO 06

INTEL – 02 x E5-2696v4
8.500.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • IPv4: 15
 • IPv6: /64
 • CPU: 44 Cores
 • RAM: 128GB + 128GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x2T NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông trong nước: 400 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 20 Mbps
 • Ảo hoá: Vmware/Promox

DELL/HP SERVER 7

INTEL – 02 x E5-2678v3
5.525.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:   
 • CPU: 24 Cores
 • RAM: 96GB + 96GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x2TB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • IPv4: 1 + 4 Free

DELL/HP SERVER 8

INTEL – 02 x E5-2680v4
6.464.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:   
 • CPU: 28 Cores
 • RAM: 128GB + 128GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x2TB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • IPv4: 1 + 4 Free

DELL/HP SERVER 9

INTEL – 02 x Silver 4210 Processor
8.040.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:   
 • CPU: 20 Cores
 • RAM: 128GB + 32GB Free
 • Ổ cứng: 1x480GB + 1x2TB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • IPv4: 1 + 4 Free

*LƯU Ý: Bảng giá thuê Máy chủ MMO giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

SO SÁNH CÁC GÓI THUÊ MÁY CHỦ MMO GIÁ RẺ

Gói dịch vụServer MMO 01Server MMO 02Server MMO 03Server MMO 04Server MMO 05Server MMO 06
CPU01 x E5-2678v301 x E5-2680v402 x E5-2696v402 x E5-2678v302 x E5-2680v402 x E5-2696v4
Core12 Cores14 Cores22 Cores24 Cores28 Cores44 Cores
Ram DDR416GB + 16GB FREE32GB + 16GB FREE32GB + 32GB FREE64GB + 32GB FREE64GB + 64GB FREE128GB + 128GB FREE
SSD Storage1 x 480GB1 x 480GB1 x 960GB1 x 480GB + 1 x 960GB1 x 480GB + 1 x 1.92TB1 x 480GB + 1 x 2TB NVME
Dữ liệu truyềnUnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimited
Băng thông trong nước (Mbit/s)200 Mbps200 Mbps400 Mbps300 Mbps300 Mbps400 Mbps
Băng thông quốc tế (Mbit/s)20 Mbps20 Mbps20 Mbps20 Mbps20 Mbps20 Mbps
Ảo hoáVmware/PromoxVmware/PromoxVmware/PromoxVmware/PromoxVmware/PromoxVmware/Promox
Địa chỉ IPv4358101215
Địa chỉ IPv6/64/64/64/64/64/64
Số lượng VPS có thể tạo12-1814-2122-3324-3628-4244-66

HỆ ĐIỀU HÀNH DÀNH CHO DỊCH VỤ THUÊ MÁY CHỦ MMO GIÁ RẺ

Hệ điều hành được tự động cài đặt khi khách thuê Máy chủ MMO

BỔ SUNG CẤU HÌNH THUÊ SERVER MMO GIÁ RẺ

Bảng giá cấu hình phần cứng bổ sung cho dịch vụ Thuê Máy chủ giá rẻ

CẤU HÌNH BỔ SUNGGIÁĐĂNG KÝ
01 x SSD Enterprise 240GB170.000 VNĐ/ThángMua thêm
01 x SSD Enterprise 480GB300.000 VNĐ/ThángMua thêm
01 x SSD Enterprise 960GB460.000 VNĐ/ThángMua thêm
01 x SSD Enterprise 1920GB900.000 VNĐ/ThángMua thêm
01 x SSD 2TB NVME900.000 VNĐ/ThángMua thêm
RAM DDR4 16GB200.000 VNĐ/ThángMua thêm
RAM DDR4 32GB300.000 VNĐ/ThángMua thêm
RAM DDR4 64GB500.000 VNĐ/ThángMua thêm
RAM DDR3 8GB120.000 VNĐ/ThángMua thêm
RAM DDR3 16GB180.000 VNĐ/ThángMua thêm
Gói backup 500G300.000 VNĐ/ThángMua thêm
Gói backup 1000G500.000 VNĐ/ThángMua thêm
Gói backup 2000G800.000 VNĐ/ThángMua thêm
IPV485.000 VNĐ/1IPMua thêm

Lí do khách hàng thuê server MMO giá rẻ tại LanIT

HIỆU SUẤT VƯỢT TRỘI

100% Máy chủ chính hãng IBM/HP/DELL cấu hình mạnh mẽ, kết hợp đường truyền BW lên đến 1G, thông suốt với hệ thống network, ups dự phòng giúp tối ưu chương trình tools MMO, kiếm tiền online hiệu quả

ĐỘI NGŨ HỖ TRỢ CHUYÊN NGHIỆP

Đội ngũ kỹ sư, kinh doanh chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, tận tâm, hỗ trợ nhanh chóng – kịp thời 24/7

ipV4 VÀ IPV6

LANIT cung cấp số lượng IPv4 lên đến 15IP và dải IPv6 /64 lên đến hàng chục nghìn IP. Giúp Quý khách có thể thay đổi thường xuyên IP, hạn chế khoá cả dải IP

HỖ TRỢ CÀI ĐẶT MIỄN PHÍ TRỌN ĐỜI

Thuê máy chủ MMO tại LANIT, khách hàng sẽ được cài đăt miễn phí trọn đời nhiều HĐH khác nhau (Windows/ Linux...), và các ứng dụng khác như: Database, Webserver, Email server, Firewall...

TỐI ƯU CHI PHÍ

LANIT đưa ra mức giá thuê Server MMO tốt nhất. Đồng thời, thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi lớn giúp Doanh nghiệp/Cá nhân tiết kiệm chi phí

DATACENTER CHUẨN QUỐC TẾ

Toàn bộ máy chủ MMO tại LANIT đặt tại các Datacenter chuẩn quốc tế Tier3. Đảm bảo máy chủ luôn hoạt động ổn định

TOÀN QUYỀN QUẢN TRỊ

Thuê máy chủ MMO tại LANIT, Khách hàng toàn quyền cài đặt phần mềm và quản trị (Administrator/Root)

AN TOÀN- BẢO MẬT

LANIT trang bị hệ thống Firewall giúp ngăn chặn các cuộc tấn công mạng hiệu quả

ĐA DẠNG CẤU HÌNH

LANIT cung cấp đa dạng cấu hình máy chủ phù hợp mọi nhu cầu khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi hỗ trợ Setup cấu hình máy chủ theo yêu cầu

Vps MMO

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ THUÊ MÁY CHỦ MMO giá rẻ

 • Hiệu suất vượt trội
 

Thuê Máy chủ vật lý là dịch vụ được khách hàng đánh giá tốt nhất tại LANIT. Cơ sở hạ tầng đạt tiêu chuẩn quốc tế, toàn bộ thiết bị được nhập từ các hãng sản xuất máy chủ lớn trên thế giới như DELL, HP, Server đời mới, cấu hình mạnh mẽ đặt tại trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế Tier3, kết hợp đường truyền tốc độ cực nhanh lên tới 1Gbits, thông suốt với hệ thống network, ups dự phòng, hệ thống Firewall chống DDOS hiệu quả, mang đến trải nghiệm dịch vụ mượt mà.

 • Tặng số lượng Ipv4 lên đến 15IP, tặng riêng dải Ipv6 lên đến hàng chục nghìn IP
 

Quý khách có thể thay đổi IP thường xuyên tránh khoá cả dải IP.

 • Chính sách chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng nhiệt tình – tận tâm
 

Trải qua 6 năm hoạt động, LANIT xây dựng được một đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao, nhiệt huyết và tân tâm luôn đồng hành cùng quý khách hàng 24/24h, hỗ trợ quản lý, theo dõi sát sao, bất kể mọi thời gian, thời điểm, mọi hình thức như Hotline, Zalo, Messsage, Telegram, Tawk…Bất kỳ hình thức nào khách hàng cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

 • Tiết kiệm ngân sách và thời gian

LANIT thường xuyên tri ân khách hàng trong các dịp lễ tết, sinh nhật công ty, khách hàng. Với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Với dịch vụ cho thuê máy chủ MMO chuyên dụng, LANIT build các máy chủ với cấu hình mạnh mẽ: CPU Intel thế hệ mới, ổ cứng SSD, SSD NMVE siêu tốc, datacenter FPT, Viettel.

Ngoài ra, khi khách hàng thuê máy chủ MMO, LANIT sẽ dành tặng RAM lên đến 128GIPv4 lên đến 15IP. Và luôn có những chính sách giá tốt đối với khách hàng cũ và khách hàng thuê Server lâu dài từ 3,6,9,12,24 tháng.

Khi không có chương trình khuyến mãi thì giá thuê Server tại LANIT vẫn rất rẻ so với chất lượng dịch vụ và so với những đơn vị cùng ngành.

Qúy khách vui lòng liên hệ đội ngũ chăm sóc khách hàng của LANIT để nhận tư vấn, báo giá thuê máy chủ tốt nhất.

LANIT đặt toàn bộ máy chủ MMO tại các trung tâm lớn, đạt chuẩn quốc tế Tier3 như : Fpt, Viettet, Vnpt mang đến sự ổn định máy chủ, sự an toàn cho dữ liệu.

LANIT xin chia sẻ 1 số kinh nghiệm lựa chọn đơn vị thuê máy chủ giá rẻ – uy tín:

 • Máy chủ thuộc hãng uy tín, sản xuất chuyên sâu như DELL, HP.

Cấu hình máy chủ (Ram, Cpu, ổ cứng đời mới. Để biết thêm chi tiết thông tin máy chủ, bạn hãy inbox nhờ đội ngũ tư vấn của nhà cung cấp hỗ trợ. Tiêu chí này Đảm bảo hiệu suất của máy chủ.

 • Thời gian hỗ trợ khách hàng nhanh:

Trong quá trình sử dụng máy chủ MMO sẽ không tránh khỏi sự cố, khi đó đơn vị cho thuê máy chủ cần hỗ trợ khách hàng nhanh chóng, đảm bảo độ trễ máy chủ mức thấp nhất.

 • Chi phí thuê máy chủ rẻ:

Giá thành thuê Server là một trong yếu tốt then chốt quyết định việc bạn có thuê máy chủ vật lý tại 1 nhà cung cấp nào đó. Thông thường, các đơn vị cho thuê máy chủ niêm yết giá thuê một số loại máy cấu hình cụ thể. Bạn cần xem xét giá bổ sung khi có nhu cầu nâng cấp: Ram, CPU, IP, ổ cứng….

 • Cung cấp miễn phí số lượng IPv6 lớn.

Rất tiếc, LANIT không có chính sách dùng thử dịch vụ thuê máy chủ MMO.

Việc thiết lập, cấu hình máy chủ MMO có thể kéo dài từ 1h đến 3h đối với Server cấu hình có sẵn tại Datacenter. Trong trường hợp, khách hàng thuê server MMO cấu hình không có sẵn tại trung tâm dữ liệu, quy trình thiết lập và cấu hình máy chủ có thể mất thêm thời gian. Thời gian như thế nào, đội ngũ chăm sóc khách hàng LANIT sẽ thông báo cụ thể đến Quý khách hàng.

5/5 - (3 bình chọn)
Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!