CLOUD VPS USA
THUÊ VPS US GIÁ RẺ - TỐC ĐỘ CAO
Đăng ký ngay

BẢNG GIÁ thuê VPS US giá rẻ

VPS US L1

390.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 4 vCores
 • RAM: 6GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 100GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1

VPS US L2

760.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 6 vCores
 • RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 200GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1
Nổi bật

VPS US L3

1.085.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCores
 • RAM: 24GB
 • Ổ cứng: 1,2 TB SSD hoặc 300GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1

VPS US W1

590.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 4 vCores
 • RAM: 6GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 100GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Windows
 • IPv4: 1

VPS US W2

1.100.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 6 vCores
 • RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 200GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Windows
 • IPv4: 1
Nổi bật

VPS US W3

1.675.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCores
 • RAM: 24GB
 • Ổ cứng: 1,2 TB SSD hoặc 300GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Windows
 • IPv4: 1

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê VPS USA chưa bao gồm 10% VAT

VPS US L1

390.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 4 vCores
 • RAM: 6GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 100GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1

VPS US L2

770.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 6 vCores
 • RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 200GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1
Nổi bật

VPS US L3

1.100.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCores
 • RAM: 24GB
 • Ổ cứng: 1,2 TB SSD hoặc 300GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1

VPS US W1

590.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 4 vCores
 • RAM: 6GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 100GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Windows
 • IPv4: 1

VPS US W2

1.110.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 6 vCores
 • RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 200GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Windows
 • IPv4: 1
Nổi bật

VPS US W3

1.690.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCores
 • RAM: 24GB
 • Ổ cứng: 1,2 TB SSD hoặc 300GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Windows
 • IPv4: 1

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê VPS USA chưa bao gồm 10% VAT

VPS US L1

400.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 4 vCores
 • RAM: 6GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 100GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1

VPS US L2

780.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 6 vCores
 • RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 200GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1
Nổi bật

VPS US L3

1.130.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCores
 • RAM: 24GB
 • Ổ cứng: 1,2 TB SSD hoặc 300GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1

VPS US W1

600.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 4 vCores
 • RAM: 6GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 100GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Windows
 • IPv4: 1

VPS US W2

1.120.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 6 vCores
 • RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 200GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Windows
 • IPv4: 1
Nổi bật

VPS US W3

1.720.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCores
 • RAM: 24GB
 • Ổ cứng: 1,2 TB SSD hoặc 300GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Windows
 • IPv4: 1

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê VPS USA chưa bao gồm 10% VAT

VPS US L1

400.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 4 vCores
 • RAM: 6GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 100GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1

VPS US L2

785.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 6 vCores
 • RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 200GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1
Nổi bật

VPS US L3

1.150.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCores
 • RAM: 24GB
 • Ổ cứng: 1,2 TB SSD hoặc 300GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1

VPS US W1

600.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 4 vCores
 • RAM: 6GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 100GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Windows
 • IPv4: 1

VPS US W2

1.125.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 6 vCores
 • RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 200GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Windows
 • IPv4: 1
Nổi bật

VPS US W3

1.740.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCores
 • RAM: 24GB
 • Ổ cứng: 1,2 TB SSD hoặc 300GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Windows
 • IPv4: 1

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê VPS USA chưa bao gồm 10% VAT

VPS US L1

420.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 4 vCores
 • RAM: 6GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 100GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1

VPS US L2

800.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 6 vCores
 • RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 200GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1
Nổi bật

VPS US L3

1.200.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCores
 • RAM: 24GB
 • Ổ cứng: 1,2 TB SSD hoặc 300GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1

VPS US W1

620.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 4 vCores
 • RAM: 6GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 100GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Windows
 • IPv4: 1

VPS US W2

1.140.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 6 vCores
 • RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 400GB SSD hoặc 200GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Windows
 • IPv4: 1
Nổi bật

VPS US W3

1.790.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCores
 • RAM: 24GB
 • Ổ cứng: 1,2 TB SSD hoặc 300GB NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • HĐH: Windows
 • IPv4: 1

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê VPS USA chưa bao gồm 10% VAT

SO SÁNH CÁC GÓI THUÊ VPS USA giá rẻ

Gói dịch vụVPS USA L1/W1VPS USA L2/W2VPS USA L3/W3
vCore4 Cores6 Cores8 Cores
Ram DDR46GB16GB24GB
SSD400GB SSD hoặc 100GB NVME400GB SSD hoặc 200GB NVME1,2 TB SSD hoặc 300GB NVME
Địa chỉ IPv4111
Restart/Stop/Start/Reinstall
Hệ điều hànhWindows/LinuxWindows/LinuxWindows/Linux
Support 24/7
Quản trị cơ bản

HỆ ĐIỀU HÀNH DÀNH CHO CLOUD VPS US giá rẻ

Hệ điều hành được tự động cài đặt khi khách đăng ký sử dụng VPS US

BỔ SUNG CẤU HÌNH VPS US giá rẻ

Bảng giá cấu hình phần cứng bổ sung cho gói Cloud Vps US giá rẻ

CẤU HÌNH BỔ SUNGGIÁ THÀNHĐĂNG KÝ
Đăng ký thêm 1 IP120.000 VNĐ/ThángMua thêm
Dịch vụ quản lý cao cấp500.000 VNĐ/ThángMua thêm
Dịch vụ quản lý cơ bảnMiễn phíĐăng ký

Lí do khách hàng nên mua VPS USA tại LanIT

NHANH VÀ ỔN ĐỊNH

Vps Us tại LANIT sở hữu cấu hình mạnh mẽ, độ ổn định cao. Khi máy chủ Vps Us gặp sự cố, VPS Us sẽ được luân chuyển sang máy chủ khác, đảm bảo máy ảo hoạt động liên tục

HỖ TRỢ CHUYÊN NGHIỆP

Đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn và đội ngũ kinh doanh giàu kinh nghiệm, tận tâm, hỗ trợ nhanh chóng – kịp thời 24/7

HẠ TẦNG MẠNH MẼ

Máy chủ chính hãng IBM, DELL, HP đời mới đặt tại Datacenter chuẩn quốc tế, giúp Vps Us đạt hiệu suất cao nhất

100% Ổ CỨNG SSD

Vps Us sử dụng ổ cứng SSD Enterprise, cấu hình RAID 10 đảm bảo an toàn tuyệt đối và độ rủi ro về dữ liệu gấp 4 lần

DỄ DÀNG NÂNG CẤP

Khách hàng có nhu cầu sử dụng nhiều nguồn tài nguyên (RAM, Ổ Cứng, CPU), quá trình nâng cấp Vps Us nhanh, không ảnh hưởng dữ liệu cũ

HỖ TRỢ ĐA NỀN TẢNG

Vps Us sử dụng công nghệ ảo hoá hàng đầu VMware, KVM hỗ trợ linh hoạt các hệ điều hành thông dụng như CentOS, Ubuntu, Debian và Windows... từ 32bit đến 64bit.

Dịch vụ Vps Us

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ THUÊ VPS US giá rẻ

Không phải tổ chức/cá nhân nào cũng thuê VPS US cũng đạt hiệu quả cao. Để sử dụng dịch vụ máy chủ ảo Vps Us đạt hiệu suất tối ưu, quý khách hãy xem xét xem mình có thuộc những trường hợp sau không:

Quý khách muốn xâm nhập vào thị trường thương mại điện tử: Amazon, Ebay…khách hàng chủ yếu tập trung tại Mỹ. Việc lựa chọn VPS Mỹ được coi là một giải pháp tối ưu giúp công việc online diễn ra suôn sẻ, trơn tru, tăng hiệu năng Website, nhanh chóng hoàn thiện quá trình mua hàng, Khiến khách hàng hài lòng và quay lại mua.

Doanh nghiệp có chi nhánh tại Mỹ.

Khi khách hàng mua Vps Mỹ giá rẻ tại LANIT, quý khách hoàn toàn có thể nâng cấp theo nhu cầu sử dụng. Quá trình nâng cấp không ảnh hưởng đến dữ liệu. Khách hàng chỉ cần liên hệ qua Zalo, Messenger, Hotline, chúng tôi sẽ hỗ trợ nhanh chóng.

Hiện LANIT không có chính sách dùng thử Vps Us. Tuy nhiên, hầu hết khách hàng thuê Vps Mỹ tại LANIT đều rất hài lòng về chất lượng. Chúng tôi cam kết về chất lượng máy chủ ảo Vps US.

Thuê Vps Us là dịch vụ thuê máy chủ ảo có Server đặt tại Mỹ, khách hàng mua Vps Mỹ sẽ được cấp IP Mỹ. Vps Us thao tác giống như máy tính thông thường, và hoạt động 24/24h giống như Vps khác: Vps giá rẻ, Vps Đức, Singapore…

Qúy khách thuê Cloud Vps Us tại LANIT có thể lựa chọn hệ điều hành mình cần. LANIT hỗ trợ hầu hết các phiên bản hệ điều hành phổ biến hiện nay.

Vps Us Windows gồm: Windows 7, Windows 10, Windows Server 12, Windows Server 16, Windows Server 19, Windows Server 22

Vps Us Linux: CentOS, Debian, Ubuntu.

Không nhé!

LANIT hiện cung cấp dịch vụ thuê máy chủ ảo Vps: Việt, Mỹ, Đức. Tuy nhiên, chúng tôi chưa có chính sách đã mua Vps Us và muốn đổi sang Vps Ip nước khác.

Mua Vps Us Mỹ, quý khách có thể lựa chọn 1 trong 4 hình thức thanh toán dưới đây :

 • PayPal Gateway,
 • Thẻ Visa/MasterCard/thẻ ATM nội địa,
 • Chuyển khoản Internet Banking.
 • Thanh toán trực tiếp

Khoảng 20-30 phút kể từ lúc LANIT nhận thanh toán. Chúng tôi sẽ gửi toàn bộ thông tin máy chủ Vps Us bao gồm: Tên, mật khẩu, Ip VPS tới email khách hàng.

5/5 - (3 bình chọn)
Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!