BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THUÊ VPS GPU GIÁ RẺ

VPS GPU – 01

INTEL – E5-2696V4
484vnđ
302.500 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 3GB
 • Ổ cứng: 50GB SSD
 • GPU: 1GB DDR5
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps

VPS GPU – 02

INTEL – E5-2696V4
572vnđ
357.500 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: 50GB SSD
 • GPU: 1GB DDR5
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
Nổi bật

VPS GPU – 03

INTEL – E5-2696V4
748vnđ
467.500 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 60GB SSD
 • GPU: 2GB DDR5
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps

VPS GPU – 04

INTEL – E5-2696v4
1100vnđ
687.500 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 12GB
 • Ổ cứng: 100GB SSD
 • GPU: 2GB DDR5
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps

VPS GPU – 05

INTEL – E5-2696v4
1628vnđ
1.017.500 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 100GB SSD
 • GPU: 4GB DDR5
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps

VPS GPU – 06

INTEL – E5-2696v4
1804vnđ
1.127.500 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 10 vCPU Cores
 • RAM: 20GB
 • Ổ cứng: 120GB SSD
 • GPU: 4GB DDR5
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê VPS GPU giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

VPS GPU – 01

INTEL – E5-2696V4
495vnđ
330.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 3GB
 • Ổ cứng: 50GB SSD
 • GPU: 1GB DDR5
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps

VPS GPU – 02

INTEL – E5-2696V4
585vnđ
390.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: 50GB SSD
 • GPU: 1GB DDR5
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
Nổi bật

VPS GPU – 03

INTEL – E5-2696V4
765vnđ
510.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 60GB SSD
 • GPU: 2GB DDR5
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps

VPS GPU – 04

INTEL – E5-2696v4
1.125vnđ
750.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 12GB
 • Ổ cứng: 100GB SSD
 • GPU: 2GB DDR5
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps

VPS GPU – 05

INTEL – E5-2696v4
1.665vnđ
1.110.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 100GB SSD
 • GPU: 4GB DDR5
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps

VPS GPU – 06

INTEL – E5-2696v4
1.845vnđ
1.230.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 10 vCPU Cores
 • RAM: 20GB
 • Ổ cứng: 120GB SSD
 • GPU: 4GB DDR5
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê VPS GPU giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

VPS GPU – 01

INTEL – E5-2696V4
523vnđ
357.500 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 3GB
 • Ổ cứng: 50GB SSD
 • GPU: 1GB DDR5
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps

VPS GPU – 02

INTEL – E5-2696V4
618vnđ
422.500 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: 50GB SSD
 • GPU: 1GB DDR5
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
Nổi bật

VPS GPU – 03

INTEL – E5-2696V4
808vnđ
552.500 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 60GB SSD
 • GPU: 2GB DDR5
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps

VPS GPU – 04

INTEL – E5-2696v4
1.188vnđ
812.500 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 12GB
 • Ổ cứng: 100GB SSD
 • GPU: 2GB DDR5
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps

VPS GPU – 05

INTEL – E5-2696v4
1.758vnđ
1.202.500 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 100GB SSD
 • GPU: 4GB DDR5
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps

VPS GPU – 06

INTEL – E5-2696v4
1.948vnđ
1.332.500 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 10 vCPU Cores
 • RAM: 20GB
 • Ổ cứng: 120GB SSD
 • GPU: 4GB DDR5
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê VPS GPU giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

VPS GPU – 01

INTEL – E5-2696V4
534vnđ
385.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 3GB
 • Ổ cứng: 50GB SSD
 • GPU: 1GB DDR5
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps

VPS GPU – 02

INTEL – E5-2696V4
630vnđ
455.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: 50GB SSD
 • GPU: 1GB DDR5
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
Nổi bật

VPS GPU – 03

INTEL – E5-2696V4
825vnđ
595.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 60GB SSD
 • GPU: 2GB DDR5
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps

VPS GPU – 04

INTEL – E5-2696v4
1.212vnđ
875.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 12GB
 • Ổ cứng: 100GB SSD
 • GPU: 2GB DDR5
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps

VPS GPU – 05

INTEL – E5-2696v4
1.795vnđ
1.295.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 100GB SSD
 • GPU: 4GB DDR5
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps

VPS GPU – 06

INTEL – E5-2696v4
1.989vnđ
1.435.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 10 vCPU Cores
 • RAM: 20GB
 • Ổ cứng: 120GB SSD
 • GPU: 4GB DDR5
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê VPS GPU giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

VPS GPU – 01

INTEL – E5-2696V4
550vnđ
412.500 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 3GB
 • Ổ cứng: 50GB SSD
 • GPU: 1GB DDR5
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps

VPS GPU – 02

INTEL – E5-2696V4
650vnđ
487.500 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: 50GB SSD
 • GPU: 1GB DDR5
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
Nổi bật

VPS GPU – 03

INTEL – E5-2696V4
850vnđ
637.500 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 60GB SSD
 • GPU: 2GB DDR5
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps

VPS GPU – 04

INTEL – E5-2696v4
1250vnđ
937.500 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 12GB
 • Ổ cứng: 100GB SSD
 • GPU: 2GB DDR5
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps

VPS GPU – 05

INTEL – E5-2696v4
1850vnđ
1.387.500 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 100GB SSD
 • GPU: 4GB DDR5
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps

VPS GPU – 06

INTEL – E5-2696v4
2050vnđ
1.537.500 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 10 vCPU Cores
 • RAM: 20GB
 • Ổ cứng: 120GB SSD
 • GPU: 4GB DDR5
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê VPS GPU giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

SO SÁNH CÁC GÓI dịch vụ VPS GPU

Gói dịch vụVPS GPU - 01VPS GPU - 02VPS GPU - 03VPS GPU - 04VPS GPU - 05VPS GPU - 06
CPUE5-2696v4E5-2696v4E5-2696v4E5-2696v4E5-2696v4E5-2696v4
vCore3 Core4 Core4 Core6 Core8 Core10 Core
Ram DDR43GB4GB8GB12GB16GB20GB
SSD Storage50GB50GB60GB100GB100GB120GB
GPU1GB DDR51GB DDR52GB DDR52GB DDR54GB DDR54GB DDR5
Băng thông (Mbit/s)200 Mbps200 Mbps200 Mbps200 Mbps200 Mbps200 Mbps
VNC Console
Hardware Firewall
Backup hàng tuần
Backup hàng tháng
Hệ điều hànhWindowsWindowsWindowsWindowsWindowsWindows
Support 24/7
Quản trị cơ bản

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT CỦA VPS GPU

Hiệu năng xử lý đồ hoạ mạnh mẽ

VPS GPU được trang bị GPU mạnh mẽ giúp xử lý đồ hoạ, tính toán phức tạp, rất hữu ích với các ứng dụng game, thiết kế độ hoạ, chạy giả lập, trí tuệ nhân tạo…

Tính linh hoạt và mở rộng

VPS GPU cho phép bạn lựa chọn cấu hình phù hợp với nhu cầu. Bạn có thể dễ dàng nâng cấp phần cứng CPU, RAM, Ổ CỨNG theo nhu cầu mà không ảnh hưởng đến các ứng dụng đang triển khai.

Tiết kiệm chi phí

Thuê VPS GPU doanh nghiệp/cá nhân sẽ tối ưu hoá ngân sách đáng kể. Bạn chỉ phải trả tiền cho tài nguyên bạn thực sự sử dụng mà không phải quan tâm tới việc mua sắm máy chủ GPU hay lo lắng về vấn đề bảo trì phần cứng.

Hỗ trợ đa nền tảng

VPS GPU hỗ trợ đa nền tảng, giúp người dùng có thể truy cập từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet, giúp bạn làm việc từ xa một cách thuận tiện, linh hoạt.

vps gpu

ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU VPS GPU

Chơi Game

Là một trong những ứng dụng phổ biến nhất của VPS GPU. VPS GPU được trang bị GPU mạnh mẽ cho phép Gamer chơi các tựa game nặng với đồ họa chất lượng cao và hiệu suất mượt mà.

Khi sử dụng VPS GPU, các gamer không cần đầu tư máy tính cá nhân có cấu hình khủng. Thay vào đó, họ chỉ cần một thiết bị đủ mạnh và có kết nối internet để truy cập VPS.

Vps Gpu2 1024x576
Vps Gpu4 1024x683

Chạy giả lập Android

Sử dụng VPS GPU chạy giả lập Android sẽ giúp bạn truy cập và sử dụng các ứng dụng Android từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet và trải nghiệm các ứng dụng Android yêu cầu xử lý đồ họa mạnh mẽ một cách mượt mà, tiết kiệm không gian lưu trữ.

VPS GPU hỗ trợ đa nền tảng, hỗ trợ chạy giả lập Android trên các hệ điều hành khác nhau, như Windows, Linux và macOS.

HỆ ĐIỀU HÀNH DÀNH CHO DỊCH VỤ thuê VPS GPU

Hệ điều hành được tự động cài đặt khi quý khách hàng đăng ký thuê VPS GPU

BỔ SUNG CẤU HÌNH thuê VPS GPU GIÁ RẺ

Bảng giá cấu hình phần cứng bổ sung gói dịch vụ VPS GPU

CẤU HÌNH BỔ SUNGGIÁ THÀNHĐĂNG KÝ
Đăng ký thêm 10 GB SSD50.000 VNĐ/ThángMua thêm
Đăng ký thêm 1 IP50.000 VNĐ/ThángMua thêm
Dịch vụ quản lý cao cấp500.000 VNĐ/ThángMua thêm
Đăng ký thêm 1GB RAM50.000 VNĐ/ThángMua thêm
Đăng ký thêm 1 core CPU50.000 VNĐ/ThángMua thêm
Dịch vụ quản lý cơ bảnMiễn phíĐăng ký
Gói backup 500G300.000 VNĐ/ThángMua thêm
Gói backup 1000G500.000 VNĐ/ThángMua thêm
Gói backup 2000G800.000 VNĐ/ThángMua thêm

Lí do khách hàng nên THUÊ VPS GPU tại LanIT

Hạ tầng đạt chuẩn quốc tế

100% Máy chủ GPU đời mới, chính hãng IBM/HP/DELL đặt tại Datacenter chuẩn quốc tế Tier3 FPT, Viettel Hà Nội, HCM. Đảm bảo Server GPU luôn hoạt động ổn định, mang đến trải nghiệm dịch vụ mượt mà.

Triển khai nhanh chóng

Máy chủ và các loại NVIDIA GPU Card được LANIT cài đặt sẵn, khách hàng nhanh chóng nhận máy chủ GPU triển khai sớm công việc của mình

Card GPU chuyên dụng

Mỗi VPS GPU giá rẻ đều được trang bị một GPU Card chuyên dụng, nhờ đó có thể tối đa hóa bộ nhớ của mình

Tiết kiệm chi phí

LANIT đưa ra mức thuê giá thuê VPS GPU hợp lý nhất. Đồng thời, thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi lớn giúp Doanh nghiệp/Cá nhân tiết kiệm chi phí

Hỗ trợ tận tâm 24/7

Đội ngũ kỹ sư, kinh doanh chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, tận tâm, hỗ trợ nhanh chóng – kịp thời 24/7

Hệ thống chống DDOS hiệu quả

LANIT trang bị hệ thống Firewall giúp ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công mạng và thực hiện các biện pháp bảo vệ các cuộc tấn công Ddos từ bên ngoài một cách nhanh chóng

toàn quyền quản trị

Khách hàng toàn quyền cài đặt phần mềm và quản trị (Administrator/Root) Server GPU

HỖ TRỢ ĐA NỀN TẢNG

VPS GPU sử dụng công nghệ ảo hoá hàng đầu VMware, KVM hỗ trợ linh hoạt các hệ điều hành thông dụng như CentOS, Ubuntu, Debian và Windows... từ 32bit đến 64bit

Dùng thử miễn phí

Miễn phí dùng thử 24h cho tất cả các gói cấu hình VPS GPU. Quy trình đăng ký dùng thử đơn giản – nhanh chóng

Câu hỏi thường gặp thuê cloud vps giá rẻ

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI THUÊ VPS GPU

Khách hàng có nhu cầu dùng thử VPS GPU tại LANIT, vui lòng làm theo hướng dẫn sau:
B1. Truy cập vào website lanit.com.vn, click link: https://lanit.com.vn/thue-vps-gpu.html
B2. Chọn cấu hình VPS GPU phù hợp.
B3. Click ĐĂNG KÝ, điền thông tin chính xác.
B4. Hoàn tất quy trình đăng ký. Quý khách inbox gửi mãi hoá đơn qua Page/Zalo/Tawk/Telegram. Đội ngũ LANIT hỗ trợ anh chị dùng thử nhanh chóng.

LANIT cho thuê dịch vụ VPS GPU theo thời hạn 1,3,6,12,24 tháng… Thời gian tối thiểu khách hàng thanh toán là 1 tháng.

Tuy nhiên, Quý khách đăng ký thời gian thuê VPS GPU lâu dài sẽ nhận được những ưu đãi hấp dẫn, giúp khách hàng tiết kiệm ngân sách: Giảm giá, tặng thêm tháng…

VPS GPU (Virtual Private Server with Graphics Processing Unit) là máy chủ ảo được trang bị GPU xử lý đồ họa mạnh mẽ như hình ảnh, video, và các tác vụ liên quan đến đồ họa khác. 
 
Thuê VPS GPU, bạn có thể thực hiện các tác vụ đòi hỏi xử lý đồ họa cao với một ngân sách vừa phải mà không phải tốn ngân sách lớn đầu tư máy chủ GPU. 

CẤU HÌNH

VPS GPU thường là máy chủ ảo, và tài nguyên GPU của nó có thể được chia sẻ với các máy chủ ảo khác trên cùng một máy chủ vật lý.

Server GPU là máy chủ vật lý có tích hợp trực tiếp GPU vào bo mạch chủ.

CHI PHÍ

VPS GPU có mức giá thuê thấp hơn nhiều so với việc khách hàng đầu tư hay thuê Server GPU.

HIỆU SUẤT

Hiệu suất VPS GPU gần bằng hiệu suất SERVER GPU. VPS GPU phù hợp cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực GPU hoặc người dùng cá nhân có ngân sách hạn chế.

Server GPU cung cấp hiệu suất cao hơn so với VPS GPU vì không phải chia sẻ tài nguyên với các máy chủ ảo khác. Nó được sử dụng để xử lý các tác vụ đồ họa phức tạp và các công việc yêu cầu GPU mạnh mẽ và ổn định

Tóm lại, VPS GPU và Server GPU đều mang tới hiệu suất cao. Tuy nhiên mỗi dịch vụ có tính chất và mục đích sử dụng riêng. VPS GPU phù hợp cho người dùng thử nghiệm ứng dụng, các công việc cần GPU linh hoạt, trong khi Server GPU thường được ưu tiên trong môi trường doanh nghiệp và nơi cần hiệu suất GPU ổn định và xử lý mạnh mẽ. 

Có. LANIT thiết kế các gói dịch vụ VPS GPU giá rẻ có thể chạy BlueStacks.

Khi mua Vps GPU tại LANIT, quý khách có thể lựa chọn cài đặt hệ điều hành mình mong muốn:

+ Thuê Vps Linux giá rẻ, LANIT cài đặt hệ điều hành phổ biến như Linux distributions (CentOS, Debian, Ubuntu…)

+ Thuê Vps Windows giá rẻ, chúng tôi có thể cài đặt cho bạn: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, windows 2019, windows 2022.

Quý khách hàng có thể liên hệ LANIT, chúng tôi hỗ trợ anh chị cài đặt miễn phí hệ điều hành VPS nhanh chóng.

Khách hàng chỉ phải đợi khoảng 5 phút sau khi quý khách thanh toán. LANIT sẽ gửi toàn bộ thông tin VPS GPU bao gồm: Tên, Mật khẩu, Ip VPS vào Email.

Khi thuê Vps GPU tại LANIT, Khách hàng có thể lựa chọn 1 trong những hình thức thanh toán : PayPal Gateway, thẻ Visa/MasterCard/thẻ ATM nội địa, Chuyển khoản Internet Banking, chuyển khoản qua CT CPCN&TT LANIT hoặc thanh toán trực tiếp.

5/5 - (5 bình chọn)
Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!