BẢNG GIÁ THUÊ VPS NVME PLATINUM TỐC ĐỘ CAO

VPS NVME PLATINUM – 01

INTEL – XEON PLATINUM
160vnđ
120.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 1GB
 • Ổ cứng: 25GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 100 Mbps
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1

VPS NVME PLATINUM – 02

INTEL – XEON PLATINUM
210vnđ
156.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Ổ cứng: 30GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 100 Mbps
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1

VPS NVME PLATINUM – 03

INTEL – XEON PLATINUM
290vnđ
216.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Ổ cứng: 40GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
Nổi bật

VPS NVME PLATINUM – 04

INTEL – XEON PLATINUM
376vnđ
282.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: 50GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PLATINUM – 05

INTEL – XEON PLATINUM
590vnđ
444.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 6GB
 • Ổ cứng: 70GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PLATINUM – 06

INTEL – XEON PLATINUM
820vnđ
612.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 120GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PLATINUM – 07

INTEL – XEON PLATINUM
1200vnđ
900.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 12GB
 • Ổ cứng: 160GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PLATINUM – 08

INTEL – XEON PLATINUM
1500vnđ
1.122.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 10 vCPU Cores
 • RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 160GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 500 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PLATINUM – 09

INTEL – XEON PLATINUM
2680vnđ
2.013.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 16 vCPU Cores
 • RAM: 32GB
 • Ổ cứng: 250GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 500 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê VPS NVME PLATIUM giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

VPS NVME PLATINUM – 01

INTEL – XEON PLATINUM
170vnđ
130.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 1GB
 • Ổ cứng: 25GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 100 Mbps
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1

VPS NVME PLATINUM – 02

INTEL – XEON PLATINUM
220vnđ
169.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Ổ cứng: 30GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 100 Mbps
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1

VPS NVME PLATINUM – 03

INTEL – XEON PLATINUM
305vnđ
234.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Ổ cứng: 40GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
Nổi bật

VPS NVME PLATINUM – 04

INTEL – XEON PLATINUM
399vnđ
305.500 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: 50GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PLATINUM – 05

INTEL – XEON PLATINUM
630vnđ
481.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 6GB
 • Ổ cứng: 70GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PLATINUM – 06

INTEL – XEON PLATINUM
865vnđ
663.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 120GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PLATINUM – 07

INTEL – XEON PLATINUM
1275vnđ
975.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 12GB
 • Ổ cứng: 160GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PLATINUM – 08

INTEL – XEON PLATINUM
1590vnđ
1.215.500 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 10 vCPU Cores
 • RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 160GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 500 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PLATINUM – 09

INTEL – XEON PLATINUM
2850vnđ
2.180.750 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 16 vCPU Cores
 • RAM: 32GB
 • Ổ cứng: 250GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 500 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê VPS NVME PLATIUM giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

VPS NVME PLATINUM – 01

INTEL – XEON PLATINUM
180vnđ
140.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 1GB
 • Ổ cứng: 25GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 100 Mbps
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1

VPS NVME PLATINUM – 02

INTEL – XEON PLATINUM
230vnđ
182.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Ổ cứng: 30GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 100 Mbps
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1

VPS NVME PLATINUM – 03

INTEL – XEON PLATINUM
320vnđ
252.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Ổ cứng: 40GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
Nổi bật

VPS NVME PLATINUM – 04

INTEL – XEON PLATINUM
423vnđ
329.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: 50GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PLATINUM – 05

INTEL – XEON PLATINUM
666vnđ
518.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 6GB
 • Ổ cứng: 70GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PLATINUM – 06

INTEL – XEON PLATINUM
920vnđ
714.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 120GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PLATINUM – 07

INTEL – XEON PLATINUM
1350vnđ
1.050.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 12GB
 • Ổ cứng: 160GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PLATINUM – 08

INTEL – XEON PLATINUM
1680vnđ
1.309.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 10 vCPU Cores
 • RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 160GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 500 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PLATINUM – 09

INTEL – XEON PLATINUM
3.02vnđ
2.348.500 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 16 vCPU Cores
 • RAM: 32GB
 • Ổ cứng: 250GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 500 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê VPS NVME PLATIUM giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

VPS NVME PLATINUM – 01

INTEL – XEON PLATINUM
190vnđ
150.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 1GB
 • Ổ cứng: 25GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 100 Mbps
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1

VPS NVME PLATINUM – 02

INTEL – XEON PLATINUM
250vnđ
195.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Ổ cứng: 30GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 100 Mbps
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1

VPS NVME PLATINUM – 03

INTEL – XEON PLATINUM
340vnđ
270.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Ổ cứng: 40GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
Nổi bật

VPS NVME PLATINUM – 04

INTEL – XEON PLATINUM
446vnđ
352.500 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: 50GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PLATINUM – 05

INTEL – XEON PLATINUM
700vnđ
555.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 6GB
 • Ổ cứng: 70GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PLATINUM – 06

INTEL – XEON PLATINUM
970vnđ
765.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 120GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PLATINUM – 07

INTEL – XEON PLATINUM
1425vnđ
1.125.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 12GB
 • Ổ cứng: 160GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PLATINUM – 08

INTEL – XEON PLATINUM
1770vnđ
1.402.500 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 10 vCPU Cores
 • RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 160GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 500 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PLATINUM – 09

INTEL – XEON PLATINUM
3180vnđ
2.516.250 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 16 vCPU Cores
 • RAM: 32GB
 • Ổ cứng: 250GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 500 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê VPS NVME PLATIUM giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

VPS NVME PLATINUM – 01

INTEL – XEON PLATINUM
200vnđ
160.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 1GB
 • Ổ cứng: 25GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 100 Mbps
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1

VPS NVME PLATINUM – 02

INTEL – XEON PLATINUM
260vnđ
208.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Ổ cứng: 30GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 100 Mbps
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1

VPS NVME PLATINUM – 03

INTEL – XEON PLATINUM
360vnđ
288.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Ổ cứng: 40GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
Nổi bật

VPS NVME PLATINUM – 04

INTEL – XEON PLATINUM
470vnđ
376.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: 50GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PLATINUM – 05

INTEL – XEON PLATINUM
740vnđ
592.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 6GB
 • Ổ cứng: 70GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PLATINUM – 06

INTEL – XEON PLATINUM
1020vnđ
816.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 120GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PLATINUM – 07

INTEL – XEON PLATINUM
1500vnđ
1.200.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 12GB
 • Ổ cứng: 160GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PLATINUM – 08

INTEL – XEON PLATINUM
1870vnđ
1.496.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 10 vCPU Cores
 • RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 160GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 500 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

VPS NVME PLATINUM – 09

INTEL – XEON PLATINUM
3355vnđ
2.684.000 vnđ /1 tháng
 • DataCenter:
    
 • CPU: 16 vCPU Cores
 • RAM: 32GB
 • Ổ cứng: 250GB SSD NVME
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 500 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê VPS NVME PLATIUM giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

SO SÁNH DỊCH VỤ THUÊ VPS NVME PLATINUM

Gói dịch vụVPS NVME 01VPS NVME 02VPS NVME 03VPS NVME 04VPS NVME 05VPS NVME 06VPS NVME 07VPS NVME 8VPS NVME 9
CPUPLATIUMPLATIUMPLATIUMPLATIUMPLATIUMPLATIUMPLATIUMPLATIUMPLATIUM
vCore1 Core1 Core2 Core3 Core4 Core6 Core8 Core10 Core16 Core
Ram DDR41 GB2GB2 GB4 GB6 GB8 GB12 GB16 GB32 GB
SSD Storage25GB30GB40GB50GB70GB120GB160GB160GB250GB
Băng thông (Mbit/s)100 Mbps100 Mbps200 Mbps200 Mbps300 Mbps400 Mbps400 Mbps500 Mbps500 Mbps
Địa chỉ IPv4111111111
Địa chỉ IPv6/112/112/112/112/112/112/112/112/112
VNC Console
Hardware Firewall
Backup hàng tuần
Backup hàng tháng
Hệ điều hànhLinuxLinuxWindows
Linux
Windows
Linux
Windows
Linux
Windows
Linux
Windows
Linux
Windows
Linux
Windows
Linux
Support 24/7
Direct Admin
Quản trị cơ bản

HỆ ĐIỀU HÀNH DÀNH CHO DỊCH VỤ VPS NVME PLATINUM

Hệ điều hành được tự động cài đặt khi quý khách hàng đăng ký thuê VPS NVME PLATINUM

BỔ SUNG CẤU HÌNH thuê VPS NVME PLATINUM GIÁ RẺ

Bảng giá cấu hình phần cứng bổ sung gói VPS NVME PLATINUM

CẤU HÌNH BỔ SUNGGIÁ THÀNHĐĂNG KÝ
Đăng ký thêm 10 GB SSD50.000 VNĐ/ThángMua thêm
Đăng ký thêm 1 IP50.000 VNĐ/ThángMua thêm
Dịch vụ quản lý cao cấp500.000 VNĐ/ThángMua thêm
Đăng ký thêm 1GB RAM50.000 VNĐ/ThángMua thêm
Đăng ký thêm 1 core CPU50.000 VNĐ/ThángMua thêm
Dịch vụ quản lý cơ bảnMiễn phíĐăng ký
Gói backup 500G300.000 VNĐ/ThángMua thêm
Gói backup 1000G500.000 VNĐ/ThángMua thêm
Gói backup 2000G800.000 VNĐ/ThángMua thêm

Lí do khách hàng nên mua VPS NVME PLATINUM tại LanIT

HIỆU SUẤT VƯỢT TRỘI

Là sự kết hợp của dòng CPU Intel XEON PLATIUM và ổ cứng SSD NVME siêu tốc, VPS NVME PLATINUM đảm bảo BỨT TỐC ỨNG DỤNG - BỨT PHÁ DOANH THU

HỖ TRỢ TẬN TÂM

Đội ngũ kỹ sư, kinh doanh chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, tận tâm, hỗ trợ nhanh chóng – kịp thời 24/7

TỐI ƯU NGÂN SÁCH

LANIT cam kết cung cấp tới Quý khách hàng dịch vụ máy chủ ảo VPS NVME PLATINUM chất lượng cao với chi phí tốt nhất thị trường.

BACKUP HÀNG TUẦN

Toàn bộ dịch vụ thuê VPS NVME PLATINUM sẽ được backup định kỳ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và lưu trữ trên hệ thống trên nhiều Datacenter khác nhau, dễ dàng khôi phục khi xảy ra sự cố

DỄ DÀNG NÂNG CẤP

Nâng cấp tài nguyên (RAM, Ổ Cứng, CPU) nhanh chóng. Khi mở rộng cấu hình VPS dữ liệu cũ không bị ảnh hưởng

AN TOÀN – BẢO MẬT

LANIT trang bị hệ thống Firewall giúp ngăn chặn các cuộc tấn công mạng hiệu quả. VPS NVME PLATINUM luôn an toàn – bảo mật cao

TOÀN QUYỀN QUẢN TRỊ

Thuê VPS NVME tại LANIT, Khách hàng toàn quyền cài đặt phần mềm và quản trị (Administrator/Root)

HỖ TRỢ ĐA NỀN TẢNG

VPS NVME PLATINUM sử dụng công nghệ ảo hoá hàng đầu VMware, KVM hỗ trợ linh hoạt các hệ điều hành thông dụng như CentOS, Ubuntu, Debian và Windows... từ 32bit đến 64bit

Dùng thử miễn phí

Miễn phí dùng thử 24h - 72h cho tất cả các gói cấu hình VPS NVME PLATINUM. Quy trình đăng ký dùng thử đơn giản – nhanh chóng

Câu hỏi thường gặp thuê cloud vps giá rẻ

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI THUÊ VPS NVME PLATINUM

Khách hàng muốn dùng thử VPS NVME PLATINUM hãy làm theo hướng dẫn sau:

B1. Truy cập vào website lanit.com.vn, click link: https://lanit.com.vn/thue-vps-nvme-platium.html

B2. Chọn cấu hình và thời hạn sử dụng phù hợp yêu cầu.

B3. Click nút đăng ký, điền thông tin chính xác.

B4. Đến bước hoá đơn, quý khách gửi mã hóa đơn, gửi lên page/zalo để kỹ thuật LANIT hỗ trợ active dùng thử.

Hiệu suất vượt trội 

Nhận ra tầm quan trọng của việc ứng dụng máy chủ ảo tốc độ cao hỗ trợ doanh nghiệp bức tốc doanh thu, LANIT đã nỗ lực ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ. Bằng việc đầu tư cơ sở hạ tầng đạt tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống máy chủ chính hãng DELL/HP, CPU Intel thế hệ mới XEON PLATINUM kết hợp ổ cứng SSD NVME siêu tốc, băng thông lên đến 1Gbps tạo ra dòng máy chủ VPS NVME PLATIUM giúp tăng tốc ứng dụng, tăng hiệu suất gấp 10 lần so với dòng VPS thông thường.

Tiết kiệm chi phí

LANIT được biết tới là nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ chất lượng cao với giá thành vô cùng hợp lý. Và LANIT cam kết mang tới dòng máy chủ VPS NVME PLATINUM có giá thành tốt nhất thị trường.

Ngoài ra, LANIT dành tặng riêng bộ quà tặng trị giá 850$ bao gồm PLUGIN PRO + ELEMENTOR PRO + THEME PRO. Bộ quà tặng vô cùng hữu ích đối với những anh chị sử dụng VPS NVME lưu trữ website.

Bảo mật

Ngoài việc, Máy chủ VPS NVME cung cấp tính năng bảo mật, LANIT còn trang bị thêm hệ thống Firewall cứng giúp ngăn chặn các cuộc tấn công mạng hiệu quả. Đảm bảo các hoạt động kiếm tiền trực tuyến luôn an toàn.

Kỹ thuật giàu kinh nghiệm – tư vấn tận tâm 24/7

Sự hài lòng của khách hàng chính là tiền đề cho sự phát triển lớn mạnh của doanh nghiệp. Vì thế, ngay từ khi thành lập doanh nghiệp, một trong những công việc LANIT thực hiện đầu tiên là xây dựng đội ngũ chăm sóc khách hàng Chuyên môn – Trách nhiệm – Tận tâm, luôn trong tâm thế hỗ trợ khách hàng bất cứ thời gian nào, bất kể ngày, đêm. Đảm bảo hệ thống của khách hàng hoạt động liên tục 24/24h.

Dùng thử miễn phí VPS lên tới 72h

Để khách hàng có thể an tâm đăng ký sử dụng dịch vụ, LANIT đưa ra chính sách hỗ trợ khách hàng dùng thử VPS miễn phí 24h-72h. Quy trình đăng ký dùng thử dễ dàng, nhanh chóng.

VPS NVME PLATINUM là dòng máy chủ ảo cao cấp nhất hiện nay tại LANIT,  VPS NVME PLATINUM là sự kết hợp hoàn hảo giữa CPU Intel Platinum xử lý tác vụ ảo hoá mạnh mẽ và ổ cứng NVME siêu tốc, có tốc độ đọc ghi vượt trội. 
Sở hữu tốc độ nhanh tức thì VPS NVME PLATINUM hứa hẹn BỨT PHÁ DOANH THU cho tất cả doanh nghiệp/cá nhân ứng dụng lưu trữ website, phần mềm…

LANIT cho thuê dịch vụ VPS NVME PLATINUM theo thời hạn 1,3,6,12,24 tháng… Thời gian tối thiểu khách hàng thanh toán là 1 tháng.

Tuy nhiên, Quý khách đăng ký thời gian thuê NVME PLATINUM lâu dài sẽ nhận được những ưu đãi hấp dẫn, giúp khách hàng tiết kiệm ngân sách: Giảm giá, thêm thời gian sử dụng…

Khi thuê Vps giá rẻ hay vps Cao cấp tại LANIT, quý khách có thể lựa chọn cài đặt hệ điều hành mình mong muốn:

 • Thuê Vps Linux giá rẻ, LANIT cài đặt hệ điều hành phổ biến như Linux distributions (CentOS, Debian, Ubuntu…)
 • Thuê Vps Windows giá rẻ, chúng tôi có thể cài đặt cho bạn: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, windows 2019, windows 2022.

Quý khách hàng có thể liên hệ LANIT, chúng tôi hỗ trợ anh chị cài đặt miễn phí hệ điều hành VPS nhanh chóng.

Khách hàng chỉ phải đợi tối đa 5 phút sau khi quý khách thanh toán. LANIT sẽ gửi toàn bộ thông tin VPS NVME PLATINUM bao gồm: Tên, Mật khẩu, Ip vào Email khách hàng đăng ký.

Khi mua Vps tại LANIT, Khách hàng có thể lựa chọn 1 trong những hình thức thanh toán : PayPal Gateway, thẻ Visa/MasterCard/thẻ ATM nội địa, Chuyển khoản Internet Banking, chuyển khoản qua CT CPCN&TT LANIT hoặc thanh toán trực tiếp.

Dữ liệu lưu trữ trên VPS NVME PLATINUM giá rẻ tại LANIT được bảo mật nhiều lớp và backup thường xuyên hàng ngày, hàng tuần. Khách hàng sẽ hoàn toàn yêu tâm không lo lắng mất hoặc lộ dữ liệu

5/5 - (5 bình chọn)
Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!