hosting business 1

INTEL – XEON PLATINUM
249vnđ
76.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 40GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 4GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 12
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting BUSINESS 2

INTEL – XEON PLATINUM
295vnđ
90.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 50GB SSD NVME
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 6GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 15
 • Free SSL: Let’s Encrypt
Nổi bật

hosting BUSINESS 3

INTEL – XEON PLATINUM
433vnđ
132.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 70GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 8GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 20
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting BUSINESS 4

INTEL – XEON PLATINUM
557vnđ
170.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 100GB SSD NVME
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 10GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 25
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting BUSINESS 5

INTEL – XEON PLATINUM
643vnđ
196.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 120GB SSD NVME
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 12GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 30
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting BUSINESS 6

INTEL – XEON PLATINUM
771vnđ
236.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 150GB SSD NVME
 • CPU: 10 vCPU Cores
 • RAM: 16GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 35
 • Free SSL: Let’s Encrypt

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ trên chưa bao gồm 10% VAT

hosting BUSINESS 1

INTEL – XEON PLATINUM
262vnđ
122.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 40GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 4GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 12
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting BUSINESS 2

INTEL – XEON PLATINUM
311vnđ
145.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 50GB SSD NVME
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 6GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 15
 • Free SSL: Let’s Encrypt
Nổi bật

hosting BUSINESS 3

INTEL – XEON PLATINUM
455vnđ
212.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 70GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 8GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 20
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting BUSINESS 4

INTEL – XEON PLATINUM
586vnđ
273.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 100GB SSD NVME
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 10GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 25
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting BUSINESS 5

INTEL – XEON PLATINUM
676vnđ
315.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 120GB SSD NVME
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 12GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 30
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting BUSINESS 6

INTEL – XEON PLATINUM
812vnđ
378.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 150GB SSD NVME
 • CPU: 10 vCPU Cores
 • RAM: 16GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 35
 • Free SSL: Let’s Encrypt

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ trên chưa bao gồm 10% VAT

hosting BUSINESS 1

INTEL – XEON PLATINUM
276vnđ
152.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 40GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 4GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 12
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting BUSINESS 2

INTEL – XEON PLATINUM
328vnđ
181.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 50GB SSD NVME
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 6GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 15
 • Free SSL: Let’s Encrypt
Nổi bật

hosting BUSINESS 3

INTEL – XEON PLATINUM
480vnđ
265.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 70GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 8GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 20
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting BUSINESS 4

INTEL – XEON PLATINUM
618vnđ
341.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 100GB SSD NVME
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 10GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 25
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting BUSINESS 5

INTEL – XEON PLATINUM
713vnđ
394.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 120GB SSD NVME
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 12GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 30
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting BUSINESS 6

INTEL – XEON PLATINUM
855vnđ
473.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 150GB SSD NVME
 • CPU: 10 vCPU Cores
 • RAM: 16GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 35
 • Free SSL: Let’s Encrypt

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ trên chưa bao gồm 10% VAT

hosting BUSINESS 1

INTEL – XEON PLATINUM
290vnđ
167.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 40GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 4GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 12
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting BUSINESS 2

INTEL – XEON PLATINUM
345vnđ
199.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 50GB SSD NVME
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 6GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 15
 • Free SSL: Let’s Encrypt
Nổi bật

hosting BUSINESS 3

INTEL – XEON PLATINUM
505vnđ
292.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 70GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 8GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 20
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting BUSINESS 4

INTEL – XEON PLATINUM
650vnđ
375.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 100GB SSD NVME
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 10GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 25
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting BUSINESS 5

INTEL – XEON PLATINUM
750vnđ
433.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 120GB SSD NVME
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 12GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 30
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting BUSINESS 6

INTEL – XEON PLATINUM
900vnđ
520.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 150GB SSD NVME
 • CPU: 10 vCPU Cores
 • RAM: 16GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 35
 • Free SSL: Let’s Encrypt

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ trên chưa bao gồm 10% VAT

hosting BUSINESS 1

INTEL – XEON PLATINUM
305vnđ
183.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 40GB SSD NVME
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 4GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 12
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting BUSINESS 2

INTEL – XEON PLATINUM
362vnđ
217.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 50GB SSD NVME
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 6GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 15
 • Free SSL: Let’s Encrypt
Nổi bật

hosting BUSINESS 3

INTEL – XEON PLATINUM
530vnđ
318.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 70GB SSD NVME
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 8GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 20
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting BUSINESS 4

INTEL – XEON PLATINUM
683vnđ
409.500 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 100GB SSD NVME
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 10GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 25
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting BUSINESS 5

INTEL – XEON PLATINUM
788vnđ
472.500 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 120GB SSD NVME
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 12GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 30
 • Free SSL: Let’s Encrypt

hosting BUSINESS 6

INTEL – XEON PLATINUM
945vnđ
567.000 vnđ /1 tháng
 • Dung lượng: 150GB SSD NVME
 • CPU: 10 vCPU Cores
 • RAM: 16GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Mysql: Không giới hạn
 • Domain: 35
 • Free SSL: Let’s Encrypt

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ trên chưa bao gồm 10% VAT

SO SÁNH CÁC GÓI HOSTING business tốc độ cao

Gói dịch vụHOSTING NVME 1HOSTING NVME 2HOSTING NVME 3HOSTING NVME 4HOSTING NVME 5HOSTING NVME 6
Dung lượng SSD NVME40 GB SSD NVME50 GB SSD NVME70 GB SSD NVME100 GB SSD NVME120 GB SSD NVME150 GB SSD NVME
CPU PLATIUM2 vCPU Cores3 vCPU Cores4 vCPU Cores6 vCPU Cores8 vCPU Cores10 vCPU Cores
RAM4 GB6 GB8 GB10 GB12 GB16 GB
Băng thôngKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Tài khoản FTPKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Địa chỉ emailKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
MysqlKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Domain121520253035
Quản trịDirect Admin/Cpanel bản quyền miễn phíDirect Admin/Cpanel bản quyền miễn phíDirect Admin/Cpanel bản quyền miễn phíDirect Admin/Cpanel bản quyền miễn phíDirect Admin/Cpanel bản quyền miễn phíDirect Admin/Cpanel bản quyền miễn phí
Free SSL
Imunifly360
Backup hàng ngày
Support 24/7
Quản trị cơ bản

ĐĂNG KÝ LÀM AFFILIATE CỦA LANIT NGAY HÔM NAY

Đăng ký làm cộng tác viên của LANIT và nhận hoa hồng lên đến 10% mỗi đơn hàng mới và gia hạn

Dịch vụ HOSTING

Nhận 10% hoa hồng đăng ký và gia hạn dịch vụ

Dịch vụ VPS

Nhận 10% hoa hồng đăng ký và gia hạn dịch vụ

Dịch vụ SERVER

Nhận 5% hoa hồng đăng ký mới dịch vụ

BỔ SUNG CẤU HÌNH HOSTING business

Bảng giá cấu hình phần cứng bổ sung cho gói dịch vụ thuê Business Hosting 

CẤU HÌNH BỔ SUNGGIÁĐĂNG KÝ
Phí dùng thêm băng thông 1GB20.000 VNĐ/ThángMua thêm
Phí dùng thêm băng thông 10GB150.000 VNĐ/ThángMua thêm
Phí dùng thêm băng thông 20GB200.000 VNĐ/ThángMua thêm
Phí dùng thêm băng thông 100GB500.000 VNĐ/ThángMua thêm
Đăng ký thêm 1 IP riêng100.000 VNĐ/ThángMua thêm
Đăng ký thêm 1 Database Mysql20.000 VNĐ/ThángMua thêm

Lí do khách hàng nên mua hosting business

hạ tầng mạnh mẽ

Đây là dòng Hosting cao cấp nhất hiện nay tại LANIT. Business Hosting sử dụng ổ cứng NVME đạt chuẩn U.2 sở hữu khả năng đọc & ghi dữ liệu cực nhanh và tăng tốc website toàn diện với máy chủ đời mới nhất hiện nay Intel PLATINUM.

TĂNG TỐC ĐỘ VƯỢT TRỘI

Hosting Business được khách hàng đánh giá cao về tốc độ tải trang nhanh vượt trội từ đó nâng cao trải nghiệm người dùng, tăng thứ hạng tìm kiếm.

TỐI ƯU CHI PHÍ

Với cùng một cấu hình thì giá thành thuê Hosting Business tại LANIT được đánh giá có tốt nhất hiện nay, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chi phí.

SAO LƯU DỮ LIỆU

Dữ liệu website lưu trữ trên Hosting cao cấp được backup định kỳ hàng ngày và được lưu trữ trong 7 ngày.

MIỄN PHÍ CÀI ĐẶT SSL

Business Hosting tại LANIT được cài miễn phí SSL bản quyền– Bảo mật tối đa từ nhà cung cấp Let's Encrypt.

UPTIME 99,9%

Hosting cao cấp được tạo ra từ hệ thống máy chủ chính hãng, mới nhất đặt tại Datacenter chuẩn Tier3 và được giám sát bởi đội ngũ kỹ thuật kinh nghiệm 24/24h, Uptime gần như tuyệt đối.

BẢO MẬT TOÀN DIỆN

Hệ thống Firewall cùng hệ thống quét virus liên tục kiểm tra dữ liệu được tải lên máy chủ thông qua FTP, Web script để lọc và hạn chế các mã độc. Firewall chống DDos hiệu quả bảo vệ website trước những cuộc tấn công mạng độc hại.

HỖ TRỢ TÂN TÂM 24/7

Đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, đội ngũ nhân viên tư vấn tận tâm, hỗ trợ nhanh chóng – kịp thời 24/7, hỗ trợ khách hàng đăng ký mới cũng như trong quá trình sử dụng Hosting.

DỄ DÀNG QUẢN LÝ

Quản lý Hosting Cao cấp đơn giản và dễ dàng hơn với Direct Admin/Cpanel bản quyền miễn phí. Đồng thời khách hàng có thể truy cập, quản trị Hosting ở bất kỳ lúc nào, trên mọi thiết bị, miễn là có Internet.

THUÊ WORDPRESS HOSTING

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ thuê HOSTING BUSINESS

Có, Khách hàng có thể nâng cấp tài nguyên của Hosting như CPU, RAM, Ổ cứng hoặc cũng có thể nâng cấp lên dịch vụ lưu trữ lớn hơn như VPS, SERVER Vật lý. Hãy liên hệ tới đội ngũ chăm sóc khách hàng của LANIT để chúng tôi hỗ trợ bạn nhanh hơn. Quá trình nâng cấp không làm ảnh hưởng đến dữ liệu website.

Trả lời là Có. Để khách hàng có thể an tâm sử dụng lâu dài Hosting, LANIT đã cung cấp tới Quý khách trải nghiệm thử dịch vụ 1 tháng đánh giá chất lượng dịch vụ. Hiện LANIT đang cho thuê Hosting theo tháng cho dịch vụ Hosting giá rẻHosting Cao cấp, Hosting Business. Mời Quý khách liên hệ để có tư vấn, báo giá tốt nhất.

LANIT cho ra mắt dịch vụ Hosting Business phục vụ khách hàng DN/Cá nhân có nhu cầu lưu trữ dữ liệu website lớn, traffic cao hoặc những website yêu cầu tốc độ đọc ghi cao.

Rất nhanh, Bạn chỉ phải đợi mất vài phút sau khi hoàn thành thanh toán. LANIT sẽ gửi thông tin Hosting vào mail Quý khách hàng.

Hoàn toàn được, bạn có thể chuyển sang gói Business Hosting bất cứ thời gian nào. Hãy liên hệ đội ngũ chăm sóc khách hàng LANIT để nhận hỗ trợ tốt nhất.

Bạn chỉ cần liên hệ với LANIT, chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí chuyển dữ dữ liệu website nhanh chóng, dữ liệu không bị ảnh hưởng.

Trong trường hợp Business Hosting tại LANIT không đảm bảo chất lượng, các thông số không giống cam kết. LANIT hoàn tiền 100%.

5/5 - (3 bình chọn)
Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!