Thẻ Input trong HTML là gì? Các Thuộc Tính và Lợi Ích của Thẻ Input trong HTML

Sự phát triển về công nghệ khiến việc tối ưu hóa thẻ Input trong HTML trở nên quan trọng nhất là trong SEO. Vậy thẻ Input trong HTML là gì? Các thuộc tính liên quan và lợi ích của thẻ Input trong HTML. Đọc ngay!

Thẻ Input trong HTML là gì?

Thẻ Input trong HTML là một công cụ quan trọng cho phép người dùng nhập thông tin trực tiếp vào trang website, sau đó gửi thông tin đó đến máy chủ để xử lý ví dụ tên người dùng, địa chỉ email, mật khẩu, số điện thoại,… Thẻ Input có thể được sử dụng để tạo các ô nhập dữ liệu như ô tìm kiếm, ô đăng nhập, ô đăng ký, ô nhập thông tin cá nhân,…

Thẻ Input trong HTML là gì?
Thẻ Input trong HTML là gì?

Một điểm đặc biệt của thẻ Input trong HTML là nó cung cấp nhiều thuộc tính quan trọng giúp tối ưu hóa trang web bằng công cụ SEO. Các thuộc tính như “type”, “value”, “name”, “autocomplete”, “placeholder”, “required” và “pattern” giúp bạn xác định, điều chỉnh ô nhập dữ liệu hoạt động trên trang web của bạn nhằm tối ưu hóa SEO.

Nói chung, thẻ Input là một trong những phần tử phổ biến nhất trong HTML và được sử dụng rộng rãi trên các trang website sở hữu biểu mẫu liên hệ, đăng ký hay trang thanh toán trực tuyến.

Các thuộc tính thẻ Input trong HTML

Thẻ Input trong HTML là một trong những thẻ được sử dụng phổ biến nhất nhằm tạo các ô nhập liệu trên trang web. Thẻ Input có nhiều thuộc tính cho phép bạn tùy chỉnh và điều chỉnh cách mà các ô nhập liệu hoạt động. Dưới đây là các thuộc tính chính của Thẻ Input trong HTML:

Các thuộc tính thẻ Input trong HTML
Các thuộc tính thẻ Input trong HTML
 • Type: Xác định loại dữ liệu mà ô đầu vào cho phép, chẳng hạn như văn bản, mật khẩu, email, số, ngày, tìm kiếm, số điện thoại, tệp, địa chỉ,…. Thuộc tính này quyết định cách mà ô đầu vào hoạt động. Đây là thuộc tính quan trọng hàng đầu.
 • Name: Thuộc tính cho phép đặt tên cho ô đầu vào, các phần tử khác trên trang web truy cập và sử dụng dữ liệu nhập vào ô này.
 • Value: Đây là giá trị mặc định của ô đầu vào khi trang web được tải lên. Người dùng có thể giữ nguyên giá trị này hoặc thay đổi nó.
 • Placeholder: Thuộc tính này thêm một văn bản mẫu vào ô đầu vào, giúp người dùng hiểu nội dung cần nhập vào ô.
 • Required: Nếu được thiết lập là true, ô đầu vào trở thành bắt buộc phải điền trước khi gửi biểu mẫu.
 • Disabled: Khi được đặt thành true, ô đầu vào trở nên không hoạt động và người dùng không thể nhập liệu vào đó.
 • Readonly: Thuộc tính này cho phép hiển thị dữ liệu trong ô đầu vào nhưng không cho phép người dùng thay đổi giá trị.
 • Size: Xác định độ rộng của ô đầu vào dựa trên số lượng ký tự.
 • Max-length: Xác định số ký tự tối đa được phép nhập trong ô đầu vào.
 • Min và max: Được sử dụng cho các loại ô nhập số, xác định giá trị tối thiểu và tối đa cho ô đầu vào.
 • Step: Xác định bước nhảy giữa các giá trị cho ô nhập số.
 • Autocomplete: Cho phép cung cấp các giá trị đã nhập trước đó cho ô đầu vào, giúp người dùng tiết kiệm thời gian nhập liệu.

Nhờ các thuộc tính này mà thẻ Input trong HTML trở nên linh hoạt hơn, tùy chỉnh dễ dàng, đáp ứng nhu cầu của người dùng và trang website.

Bên cạnh các thuộc tính đã nêu ở trên, Thẻ Input còn có một số thuộc tính khác, mặc dù chúng không phổ biến bằng như formaction, accept, form, alt, formnovalidate, formenctype, multiple, height, formmethod, list, formtarget, size, pattern và width.

Sử dụng các thuộc tính này phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của trang web và loại ô đầu vào được sử dụng. Ví dụ: Nếu trang web yêu cầu người dùng nhập địa chỉ email hợp lệ, bạn có thể sử dụng thuộc tính type với giá trị email và thiết lập thuộc tính required để bắt buộc người dùng nhập giá trị vào ô đầu vào. Hoặc nếu trang web yêu cầu người dùng nhập số điện thoại di động, bạn có thể sử dụng thuộc tính type với giá trị number và sử dụng thuộc tính pattern để chỉ cho phép nhập số và một số ký tự đặc biệt nhất định. Cách sử dụng các thuộc tính này có thể tùy chỉnh để cải thiện tương tác trang web và trải nghiệm người dùng.

Lợi ích của thẻ Input trong HTML là gì?

Dưới đây là một số lợi ích của thẻ Input trong HTML:

Lợi ích của thẻ Input trong HTML là gì?
Lợi ích của thẻ Input trong HTML là gì?
 • Tạo đa dạng trường dữ liệu: Thẻ Input cho phép tạo nhiều loại trường dữ liệu khác nhau, bao gồm ô văn bản, nút radio, nút checkbox, danh sách thả xuống,… Điều này mang lại tính linh hoạt và sự tùy biến cho trang web.
 • Kiểm soát kiểu dữ liệu: Thẻ Input cho phép người dùng xác định kiểu dữ liệu của trường đầu vào như số điện thoại, kiểu dữ liệu email, số nguyên,… Điều này giúp đảm bảo tính chính xác của dữ liệu nhập và giảm thiểu lỗi nhập liệu.
 • Kiểm soát trường dữ liệu bắt buộc: Sử dụng thuộc tính “required” của thẻ Input để buộc người dùng phải điền thông tin vào trường đầu vào. Đảm bảo rằng dữ liệu cần thiết đã được cung cấp và giúp tránh sai sót trong quá trình nhập liệu.
 • Kiểm soát giá trị: Các thuộc tính như “max”, “step”, “min” và “pattern” của thẻ Input có thể được sử dụng để hạn chế giá trị mà người dùng có thể nhập trong trường đầu vào. Điều này đảm bảo rằng các giá trị nhập vào tuân theo yêu cầu của trang web.
 • Tích hợp với công nghệ khác: Thẻ Input có thể tích hợp với các công nghệ như JavaScript, CSS hay các thư viện JavaScript như jQuery nhằm tạo ra các trường đầu vào có thể tùy chỉnh và phức tạp hơn. Điều này cho phép tương tác cao hơn và linh hoạt trong thiết kế trang web.

Cấu trúc của thẻ Input trong HTML là gì?

Thẻ Input có cấu trúc đơn giản như sau:

<input type="text" name="firstname">

Trong đó, thuộc tính “type” xác định loại ô đầu vào ví dụ ở đây là “text” Bạn có thể sử dụng các loại khác như “number”, “password”, “date”, “email”….

Thuộc tính “name” được sử dụng nhằm đặt tên cho ô đầu vào. Khi người dùng nhập dữ liệu và gửi biểu mẫu (form), thuộc tính này xác định giá trị của ô đầu vào trong quá trình xử lý.

Ví dụ về thẻ Input trong HTML

Tạo biểu mẫu

thẻ Input trong HTML

Trong ví dụ này, chúng tôi sử dụng thẻ Input để tạo ba ô đầu vào gồm Họ tên, Email và Mật khẩu bằng cách sử dụng thuộc tính “type” để định rõ loại của từng ô đầu vào.

Chúng tôi sử dụng một phần tử “submit” để tạo nút “Đăng ký” cho phép người dùng nhập thông tin rồi sau đó nhấn nút “Đăng ký” để gửi biểu mẫu đăng ký đến máy chủ.

Tạo các ô tìm kiếm trên website

thẻ Input trong HTML tạo các ô tìm kiếm trên website

Trong đoạn mã trên, chúng ta sử dụng một thẻ form để gói gọn ô tìm kiếm và nút tìm kiếm. Thuộc tính “action” giúp xác định đường dẫn của trang xử lý dữ liệu khi người dùng nhấn nút tìm kiếm. Thuộc tính “method” xác định phương thức gửi dữ liệu và ở đây, chúng ta sử dụng phương thức “get”.

Trong thẻ input, chúng ta sử dụng thuộc tính “type” với giá trị “text” để tạo một ô văn bản cho người dùng nhập từ khóa tìm kiếm. Thuộc tính “id”“name” giúp xác định ô tìm kiếm trong trang web. Thuộc tính “placeholder” đặt nội dung mô tả của ô tìm kiếm.

Cuối cùng, thẻ button tạo nút tìm kiếm, xác định loại nút với thuộc tính “type”“submit” Khi người dùng nhấn nút, trình duyệt sẽ gửi các giá trị đã nhập thuộc ô tìm kiếm đến đường dẫn đã được xác định trong thuộc tính “action” của thẻ form.

Tạo nút radio

thẻ Input trong HTML Tạo nút radio

Tạo ô văn bản

Tạo ô văn bản

Tạo danh sách thả xuống

thẻ Input trong HTML Tạo danh sách thả xuống

Cách tối ưu SEO bằng thẻ Input trong HTML

Để tối ưu hóa SEO cho website của bạn, không chỉ cần quan tâm đến các yếu tố như thẻ meta, tiêu đề, nội dung chất lượng hay liên kết trang web, mà còn cần quan tâm đến việc sử dụng thẻ Input trong HTML. Sau đây là một số cách giúp bạn cải thiện SEO cho thẻ Input trong HTML:

 • Sử dụng thuộc tính “name”: Đặt tên cho mỗi ô đầu vào bằng thuộc tính “name”. Điều này giúp các công cụ tìm kiếm hiểu được nội dung của ô đầu vào và cung cấp kết quả tìm kiếm chính xác hơn.
 • Sử dụng các thuộc tính quan trọng: Đặt các thuộc tính như “placeholder”, “required” hay “pattern” cho ô đầu vào. Những thuộc tính này giúp người dùng hiểu cách điền thông tin đúng cách và giúp công cụ tìm kiếm hiểu nội dung website của bạn.
 • Tối ưu hóa vị trí: Đặt ô đầu vào tại vị trí thuận tiện và có ý nghĩa trong nội dung của trang web. Sử dụng thẻ “label” để giải thích rõ hơn về ô đầu vào và giúp người dùng hiểu rõ chức năng của nó.
 • Mô tả ngắn và chính xác: Đặt mô tả ngắn và chính xác cho ô đầu vào để giúp người dùng hiểu rõ chức năng, cách sử dụng ngay từ ban đầu.
 • Sử dụng kiểu Input phù hợp: ví dụ như kiểu Input “email” cho ô nhập email, “number” cho ô nhập số, “date” cho ô nhập ngày tháng,…
 • Sử dụng thuộc tính “alt” cho hình ảnh: Khi sử dụng thẻ Input cho hình ảnh, đừng quên sử dụng thuộc tính “alt” để cung cấp mô tả hình ảnh. Điều này giúp tối ưu hóa trang web cho công cụ tìm kiếm và cải thiện thứ hạng trong kết quả tìm kiếm.

Phân biệt giữa HTML 4.01 và HTML 5

HTML 5 mang lại nhiều tính năng mới và cải thiện so với HTML 4.01, giúp tạo ra các trang web mạnh mẽ, linh hoạt và dễ dàng tương tác hơn. HTML 5 không hỗ trợ thuộc tính “align” cho phần tử <input>. Thuộc tính “align” từ phiên bản HTML 4.01 và các phiên bản trước đó được sử dụng để căn chỉnh vị trí phần tử trên trang web, nhưng HTML 5 thay thế nó bằng các phần tử và thuộc tính mới để cải thiện việc quản lý nội dung, giao diện trang web.

Phân biệt giữa HTML 4.01 và HTML 5
Phân biệt giữa HTML 4.01 và HTML 5

HTML 5 cung cấp một cách tiếp cận phong cách và định dạng giao diện hoàn toàn khác, thay vì dựa vào thuộc tính “align”. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng các phần tử semantical và CSS để tạo ra bố cục và căn chỉnh phần tử trên trang web một cách hiệu quả.

Điều thú vị khác trong HTML 5 là thuộc tính “type” của phần tử <input>. Thuộc tính “type” cho phép bạn xác định loại dữ liệu mà ô đầu vào sẽ chứa và hiển thị giao diện tương ứng. Ví dụ, bạn có thể sử dụng “type” để tạo ô nhập văn bản, ô nhập email, ô nhập số, nút radio, nút checkbox, và nhiều loại ô đầu vào khác tùy thuộc vào nhu cầu của trang web. Điều này giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và cải thiện tính tương tác.

Phân biệt giữa HTML và XHTML

Sự khác nhau chính giữa HTML (Hypertext Markup Language) và XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) liên quan đến cú pháp và quy tắc viết mã nguồn trang web:

Phân biệt giữa HTML và XHTML
Phân biệt giữa HTML và XHTML

HTML ( hay còn được gọi là Hypertext Markup Language):

 • Trong HTML, các thẻ tự đóng như <input>, <br>, và <img> thường không cần thẻ đóng tương ứng, ví dụ: <input> thay vì <input></input>.
 • HTML không yêu cầu nghiêm ngặt việc sử dụng kiểu viết hoa/thường (case sensitivity) cho thẻ và thuộc tính. Ví dụ <input type=”text”>, <INPUT TYPE=”text”>,<InPuT TyPe=”tExT”> được coi là giống nhau.

XHTML (Hay còn được gọi là Extensible Hypertext Markup Language):

 • XHTML là một phiên bản nghiêm ngặt hơn yêu cầu tuân theo cú pháp XML. Trong XHTML, tất cả các thẻ tự đóng phải có thẻ đóng tương ứng, ví dụ: <input></input>.
 • XHTML yêu cầu sử dụng kiểu viết hoa/thường đúng đắn cho thẻ và thuộc tính. Nếu không viết đúng kiểu, trình duyệt có thể không hiểu mã nguồn và trang web sẽ không hoạt động đúng cách.

XHTML được thiết kế để đảm bảo tính nhất quán, chặt chẽ và chuẩn mực hơn trong việc viết mã nguồn trang web. HTML có thể linh hoạt hơn và ít hạn chế trong việc sử dụng thẻ tự đóng. Tuy nhiên, việc sử dụng XHTML có thể giúp đảm bảo tính tương thích và bảo quản cho trang web trên nhiều trình duyệt và thiết bị khác nhau.

FAQs về thẻ Input trong HTML

Trình duyệt web hỗ trợ thẻ Input hiện nay là gì?

Hầu hết thẻ Input trong HTML đều được hỗ trợ trên mọi trình duyệt web như Safari, Edge, Chrome, Firefox,… Tuy vậy các trình duyệt khác nhanh sẽ có sự hỗ trợ thuộc tính khác nhau.

Các website nội bộ có thể sử dụng thẻ Input trong HTML không?

Câu trả lời là có. Các website nội bộ cho phép sử dụng thẻ Input trong HTML tuy nhiên tính năng thẻ Input có thể khác biệt tùy thuộc loại thông tin cần thu nhập.

Ô nhập liệu tạo bằng thẻ Input có thể tùy chỉnh kiểu dáng được không?

Câu trả lời là có. Mọi thuộc tính thẻ Input gồm độ rộng, màu chữ, màu nền, độ trong, phong cách chuột, độ cao hay đường viền,… đều thoải mái điều chỉnh sao cho phù hợp với thiết kế trang website. Chính vì vậy mà trang web có đa dạng ô nhập liệu và phù hợp hơn.

Cách xử lý dữ liệu trong ô nhập liệu tạo bởi thẻ Input?

Bạn có thể lựa chọn JavaScript – ngôn ngữ lập trình phổ biến để xử lý dữ liệu bạn muốn.

Lúc đầu, bạn cần truy cập phần tử HTML của ô dữ liệu bằng getElementByld hoặc phương thức thuộc JavaScript. Sau đó sử dụng thuộc tính “value” để lấy giá trị được nhập ô dữ liệu.

Kết luận

Trên đây là tổng hợp mọi điều bạn cần biết về thẻ Input trong HTML. Hy vọng bạn đã hiểu sâu hơn về thẻ Input trong HTML là gì và đừng ngại ngần đặt bất kì câu hỏi nào để LANIT giải đáp thắc mắc nhé!

LANIT JSC

Được thành lập năm 2017, Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông LANIT (LANIT JSC) đã sớm khẳng định được vị trí của mình là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu hàng đầu với chất lượng tốt nhất, cùng chi phí hợp lý nhất.

Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!