Lệnh WC trong Linux: Cách Sử Dụng Chi Tiết Cùng Ví Dụ

Bạn đang quan tâm lệnh WC trong Liunx? Bài viết này, LANIT chia sẻ chi tiết về lệnh WC trong Linux cùng những ví dụ cách sử dụng dễ hiểu. Đọc ngay bài viết ngay nhé!

Lệnh WC trong Linux là gì?

Lệnh WC trong hệ điều hành Linux/Unix được sử dụng để đếm số ký tự, số từ và số dòng trong một tệp văn bản hoặc đối tượng đầu vào. WC là từ viết tắt của Word Count nhưng nó không chỉ đếm số từ mà còn cung cấp các thống kê khác.

Cú pháp của lệnh WC trong Linux là: wc [options] filenames

Các tùy chọn phổ biến của lệnh WC trong Linux

  • wc -l: Đếm số dòng mới trong tệp.
  • wc -w: Đếm số từ trong tệp.
  • wc -c: Đếm số byte trong tệp.
  • wc -m: Đếm số ký tự trong tệp.
  • wc -L: Hiển thị độ dài dòng dài nhất trong tệp.
  • wc –help: Hiển thị trợ giúp về lệnh wc.
  • wc –version: Hiển thị thông tin về phiên bản của wc.

Ví dụ về các tùy chọn của lệnh WC trong Linux

Ví dụ về các tùy chọn của lệnh WC trong Linux

Lệnh wc filenames

Ví dụ về các tùy chọn của lệnh WC trong Linux

Lệnh wc -l

Ví dụ về các tùy chọn của lệnh WC trong Linux

Lệnh wc -w

Ví dụ về các tùy chọn của lệnh WC trong Linux

Lệnh wc -c

Ví dụ về các tùy chọn của lệnh WC trong Linux

Lệnh wc -m

Ví dụ về các tùy chọn của lệnh WC trong Linux

Lệnh wc -L

Ví dụ về các tùy chọn của lệnh WC trong Linux

Các lệnh khác

Ví dụ về các tùy chọn của lệnh WC trong Linux

Kết luận

Trên đây là chi tiết về lệnh WC trong Linux và các ví dụ về cú pháp tùy chọn của lệnh WC. Nếu bạn còn thắc mắc hay cần hỗ trợ khi mua VPS tại LANIT, liên hệ ngay để được giải đáp sớm nhất nhé!

Bạn có thể xem thêm các lệnh khác của Linux:

avata Hải

Triệu Huyền Trang

Triệu Huyền Trang chuyên gia 3 năm kinh nghiệm trong ngành Công Nghệ, Phần Mềm. Chuyên chia sẻ các kiến thức phần mềm mã nguồn, ứng dụng và thông tin về công nghệ hữu ích.

Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!