TYPO3 CMS là gì? Cách Cài đặt TYPO3 CMS trên CentOS 7 & Ubuntu

TYPO3 CMS hệ thống quản lý nội dung mạnh mẽ và linh hoạt, được ứng dụng rộng rãi trên toàn thế giới, dùng để tạo ra các trang web doanh nghiệp, trang cá nhân, trang tin tức và ứng dụng khác. Nếu bạn đang tìm hiểu về chủ đề này, cùng LANIT theo dõi bài viết nhé!

[toc]

TYPO3 CMS viết tắt của Content Management System – là nền tảng quản lý nội dung mã nguồn mở viết bằng PHP, được dùng để xây dựng và quản lý các trang web và ứng dụng đa dạng.

TYPO3 CMS là gì? Cách Cài đặt TYPO3 CMS trên CentOS 7 & Ubuntu
TYPO3 CMS là gì

Để cài đặt TYPO3 CMS trên CentOS 7 và Ubuntu, bạn cần thực hiện một số bước cơ bản. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cho cả hai hệ điều hành.

Cài đặt TYPO3 CMS trên Centos 7

Bước 1: Cài đặt LAMP Stack

sudo yum install epel-release
sudo yum install httpd mariadb-server mariadb php php-mysql php-gd php-json php-mbstring php-curl php-xml php-zip unzip -y
sudo systemctl start httpd
sudo systemctl enable httpd
sudo systemctl start mariadb
sudo systemctl enable mariadb

Bước 2: Cấu hình MariaDB

sudo mysql_secure_installation

Bước 3: Tạo Cơ sở dữ liệu và Người dùng cho TYPO3

sudo mysql -u root -p

sql

CREATE DATABASE typo3db;
CREATE USER 'typo3user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON typo3db.* TO 'typo3user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
Cai Dat Typo3
Cài đặt TYPO3 CMS trên CentOS7

Bước 4: Cài đặt TYPO3 CMS

wget -O typo3_src.tar.gz get.typo3.org/10
tar -xvzf typo3_src.tar.gz -C /var/www/html/
sudo mv /var/www/html/typo3_src-* /var/www/html/typo3
sudo chown -R apache:apache /var/www/html/typo3
Cai Dat Typo3 1
Cài đặt TYPO3 CMS trên CentOS7

Bước 5: Cấu hình Apache

Tạo một tệp cấu hình mới cho Apache:

sudo nano /etc/httpd/conf.d/typo3.conf

Thêm các dòng sau vào tệp cấu hình:

apache

ServerAdmin [email protected]
DocumentRoot /var/www/html/typo3
ServerName your_domain_or_IP_address
<Directory /var/www/html/typo3/>
  Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
  AllowOverride All
  Require all granted
</Directory>

ErrorLog /var/log/httpd/typo3_error.log
CustomLog /var/log/httpd/typo3_access.log combined
Cai Dat Typo3 2
Cài đặt TYPO3 CMS trên CentOS7

Bước 6: Khởi động lại Apache

sudo systemctl restart httpd

Truy cập trình duyệt và nhập địa chỉ IP hoặc tên miền của máy chủ để bắt đầu cài đặt TYPO3 CMS.

Cài đặt TYPO3 CMS trên Ubuntu

Bước 1: Cài đặt LAMP Stack

sudo apt-get update
sudo apt-get install apache2 mysql-server php php-mysql php-gd php-json php-mbstring php-curl php-xml php-zip unzip -y
sudo systemctl start apache2
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl start mysql
sudo systemctl enable mysql

Bước 2: Cấu hình MySQL

sudo mysql_secure_installation

Bước 3: Tạo Cơ sở dữ liệu và Người dùng cho TYPO3

sudo mysql -u root -p

CREATE DATABASE typo3db;
CREATE USER 'typo3user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON typo3db.* TO 'typo3user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
Cai Dat Typo3 3
Cài đặt TYPO3 CMS trên Ubuntu

Bước 4: Cài đặt TYPO3 CMS

wget -O typo3_src.tar.gz get.typo3.org/10
tar -xvzf typo3_src.tar.gz -C /var/www/html/
sudo mv /var/www/html/typo3_src-* /var/www/html/typo3
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/typo3

Bước 5: Cấu hình Apache

Tạo một tệp cấu hình mới cho Apache:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/typo3.conf

Thêm các dòng sau vào tệp cấu hình:

ServerAdmin [email protected]
DocumentRoot /var/www/html/typo3
ServerName your_domain_or_IP_address
<Directory /var/www/html/typo3/>
  Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
  AllowOverride All
  Require all granted
</Directory>

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/typo3_error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/typo3_access.log combined
Cai Dat Typo3 4
Cài đặt TYPO3 CMS trên Ubuntu

Bước 6: Kích hoạt cấu hình và khởi động lại Apache

sudo a2ensite typo3.conf
sudo systemctl restart apache2

Truy cập trình duyệt và nhập địa chỉ IP hoặc tên miền của máy chủ để bắt đầu cài đặt TYPO3 CMS.

Lưu ý: Bạn nên thay thế your_domain_or_IP_address bằng địa chỉ IP hoặc tên miền máy chủ của bạn. Ngoài ra, hãy tối ưu hóa cấu hình bảo mật máy chủ của bạn để ngăn chặn các rủi ro bảo mật.

Trên đây, LANIT đã chia sẻ thông tin về TYPO3 CMS và hướng dẫn cài đặt TYPO3 CMS trên CentOS 7 và Ubuntu chi tiết nhất. Nếu bạn còn thắc mắc hoặc cần tư vấn về gói dịch vụ VPS giá rẻ, liên hệ ngay LANIT để được hỗ trợ sớm nhất nhé!

avata Hải

Triệu Huyền Trang

Triệu Huyền Trang chuyên gia 3 năm kinh nghiệm trong ngành Công Nghệ, Phần Mềm. Chuyên chia sẻ các kiến thức phần mềm mã nguồn, ứng dụng và thông tin về công nghệ hữu ích.

Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!