Hướng Dẫn Cài Đặt và Cấu Hình XRDP trên CentOS, Ubuntu

Xrdp là gì? Cách cài đặt XRDP trên CentOS, Ubuntu như thế nào? Bài viết này, LANIT sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn nhé!

XRDP (X Remote Desktop Protocol) giúp kết nối các máy tính Linux với Window hoặc HĐH khác có hỗ trợ RDP. XRDP được cài đặt trên Linux Server và kết nối từ xa thông qua giao diện người dùng đồ họa để làm việc.

XRDP sử dụng Xorg – một server hiển thị X windows system trên Linux, tạo ra môi trường đồ họa cho người dùng từ xa. Là một giải pháp tiện lợi để quản lý máy chủ Linux từ xa mà không cần trực tiếp truy cập thông qua giao dịch dòng lệnh.

Hướng dẫn Cài đặt và cấu hình XRDP trên Centos

Đầu tiên, Cài đặt XRDP và MATE desktop, ta dùng lệnh sau:

Install epel-release
sudo yum install epel-release -y

Hướng dẫn cách Cài đặt và cấu hình XRDP trên Centos
Cài đặt và cấu hình XRDP trên Centos

Install xrdp
sudo yum install xrdp -y

Hướng dẫn cách Cài đặt và cấu hình XRDP trên Centos
Cách Cài đặt và cấu hình XRDP trên Centos

Cài Server with GUI, ta sử dụng lệnh sau:

sudo yum groupinstall "Server with GUI"

Hướng dẫn cách Cài đặt và cấu hình XRDP trên Centos
Cách Cài đặt và cấu hình XRDP trên Centos

Bật và khởi động xrdp, ta sử dụng lệnh sau:

sudo systemctl enable xrdp
sudo systemctl start xrdp

Hướng dẫn cách Cài đặt và cấu hình XRDP trên Centos
Cách Cài đặt và cấu hình XRDP trên Centos

Mở port trên firewall và khởi động lại vps, ta sử dụng lệnh sau:

sudo firewall-cmd --add-port=3389/tcp --permanent
sudo firewall-cmd --reload
sudo reboot

Cách Cài đặt và cấu hình XRDP trên Centos
Cách Cài đặt và cấu hình XRDP trên Centos

Cách Cài đặt và cấu hình XRDP trên Ubuntu

Cài đặt XRDP và MATE desktop. ta dùng lệnh sau:

sudo apt update
sudo apt install xrdp -y

Cách Cài đặt và cấu hình XRDP trên Ubuntu
Cách Cài đặt và cấu hình XRDP trên Ubuntu

Tạo một file startwm.sh, ta dùng lệnh sau:

echo "mate-session" > ~/.xsession
sudo cp /etc/xrdp/startwm.sh /etc/xrdp/startwm.sh.bak
sudo sed -i 's/startxfce4/startwm.sh/g' /etc/xrdp/startwm.sh

Cách Cài đặt và cấu hình XRDP trên Ubuntu
Cách Cài đặt và cấu hình XRDP trên Ubuntu

Khởi động lại XRDP, ta dùng lệnh sau:

sudo systemctl enable xrdp
sudo systemctl restart xrdp

Cách Cài đặt và cấu hình XRDP trên Ubuntu
Cách Cài đặt và cấu hình XRDP trên Ubuntu

Mở cổng trong ufw (nếu đang chạy ufw) và khởi động lại hệ thống:

sudo ufw allow 3389/tcp
sudo reboot

Cách Cài đặt và cấu hình XRDP trên Ubuntu
Cách Cài đặt và cấu hình XRDP trên Ubuntu

Kết luận

Trên đây là cách cài đặt XRDP trên CentOS, Ubuntu chi tiết với các lệnh đơn giản. Nếu bạn còn thắc mắc hoặc cần tư vấn khi có nhu cầu mua VPS, thuê server giá rẻ, liên hệ ngay để được hỗ trợ sớm nhất nhé!

avata Hải

Triệu Huyền Trang

Triệu Huyền Trang chuyên gia 3 năm kinh nghiệm trong ngành Công Nghệ, Phần Mềm. Chuyên chia sẻ các kiến thức phần mềm mã nguồn, ứng dụng và thông tin về công nghệ hữu ích.

Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!