Cách Xây dựng SVN Server trên CentOS 7 Bằng Apache HTTP Server

Bạn đang muốn xây dựng SVN Server trên máy chủ Centos của mình để làm việc hiệu quả nhưng chưa biết cách thực hiện? Bài viết này, LANIT sẽ hướng dẫn bạn cách xây dựng SVN Server trên CentOS 7 bằng Apache HTTP Server với 4 bước đơn giản. Theo dõi ngay nhé!

SVN Server là gì?

SVN hay còn được gọi là Subversion. Đâu là một hệ thống kiểm soát phiên bản nguồn mở. Nó cho phép các nhóm xem xét các phiên bản tệp trước đó và theo dõi các thay đổi của chúng theo thời gian.

4 Bước Xây dựng SVN Server  trên CentOS 7
SVN Server là gì

SVN Server là phần mềm dùng để quản lý mã nguồn và phiên bản của dự án phần mềm sử dụng hệ thống kiểm soát phiên bản Subversion (SVN). Một SVN Server thường chạy trên một máy chủ và cung cấp các dịch vụ cho các nhà phát triển, thành viên trong dự án như lưu trữ mã nguồn, quản lý phiên bản, quản lý xung đột, theo dõi lịch sử thay đổi, quản lý truy cập,…

Xây dựng SVN Server là một phần quan trọng của quy trình phát triển phần mềm hợp nhất và kiểm soát phiên bản.

Quan tâm: Hướng dẫn Cấu Hình FTP Server trên Ubuntu Chi Tiết bằng vsftpd

Tại sao nên cài đặt SVN Server trên CentOS 7

Sau đây là một số lý do để cài đặt SVN trên CentOS 7:

  • Tính ổn định: CentOS 7 là phiên bản phổ biến của hệ điều hành Linux nổi tiếng về độ ổn định, nhất là khi bạn triển khai một máy chủ quản lý mã nguồn quan trọng như SVN.
  • Hỗ trợ lâu dài: CentOS 7 được hỗ trợ bởi cộng đồng lâu dài, đảm bảo bạn có thể cập nhật các bản vá, đảm bảo tính bảo mật trên hệ điều hành máy chủ.
  • Khả năng tương thích với nhiều ứng dụng: CentOS hỗ trợ bởi nhiều ứng dụng và phần mềm bổ sung khác nên việc cài đặt SVN Server vào CentOS trở nên dễ dàng hơn.
  • Tương thích với môi trường doanh nghiệp: CentOS thường được sử dụng trong môi trường doanh nghiệp và có khả năng tích hợp tốt với nhiều giải pháp, đặc biệt là khi bạn cần tích hợp SVN Server với các ứng dụng khác trong doanh nghiệp của bạn.

Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu các bước xây dựng máy chủ SVN trên CentOS 7 chi tiết nhé!

4 Bước Xây dựng SVN Server trên CentOS 7

Để xây dựng một máy chủ SVN (Apache Subversion) trên CentOS 7, bạn có thể sử dụng Apache HTTP Server để cung cấp dịch vụ SVN qua giao thức HTTP hoặc HTTPS. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Cài đặt Apache và SVN

Đầu tiên, cài đặt Apache và SVN trên CentOS 7 với các lệnh sau:

sudo yum update
sudo yum install httpd subversion mod_dav_svn

Bước 2: Cấu hình Apache và SVN

Cấu hình Subversion:

Mở và chỉnh sửa file cấu hình SVN /etc/httpd/conf.d/subversion.conf bằng trình soạn thảo văn bản:

sudo nano /etc/httpd/conf.d/subversion.conf

Thêm nội dung sau:

LoadModule dav_svn_module modules/mod_dav_svn.so
LoadModule authz_svn_module modules/mod_authz_svn.so
<Location /svn>
    DAV svn
    SVNParentPath /path/to/your/svn/repository
    AuthType Basic

    AuthName "SVN Repository"

    AuthUserFile /etc/httpd/svn-auth-file
    Require valid-user
</Location>
4 Bước Xây dựng SVN Server  trên CentOS 7
Xây dựng SVN Server trên CentOS 7

Thay /path/to/your/svn/repository bằng đường dẫn đến thư mục chứa các kho SVN của bạn.

AuthUserFile /etc/httpd/svn-auth-file là đường dẫn đến file chứa thông tin đăng nhập. Bạn sẽ tạo file này trong Bước 3.

Cấu hình Apache:

Chỉnh sửa file cấu hình Apache /etc/httpd/conf/httpd.conf để bật SSL (nếu bạn muốn sử dụng HTTPS) và cấu hình virtual host nếu cần thiết.

Tạo File Người Dùng và Mật Khẩu:

Tạo một file chứa thông tin đăng nhập cho người dùng SVN bằng lệnh:

sudo htpasswd -c /etc/httpd/svn-auth-file username

Thay username bằng tên người dùng mà bạn muốn thêm vào hệ thống SVN.

4 Bước Xây dựng SVN Server  trên CentOS 7

Bước 3: Khởi động và Kích hoạt Dịch vụ

Bật và Khởi động Apache với lệnh sau:

sudo systemctl enable httpd
sudo systemctl start httpd
4 Bước Xây dựng SVN Server  trên CentOS 7

Mở Cổng Trong Firewalld (Nếu Sử Dụng Firewalld) với lệnh sau:

sudo firewall-cmd --zone=public --add-service=http --permanent
sudo firewall-cmd --reload

Bước 4: Kiểm tra Kết nối SVN

Đến đây là bạn đã thiết lập SVN server trên CentOS 7 xong. Bạn có thể sử dụng một SVN client để kiểm tra kết nối đến server qua địa chỉ http://your-server-ip/svn/.

Lưu ý: Việc cấu hình SSL, bảo mật và quản lý người dùng là quan trọng. Bạn cần thực hiện các bước bổ sung để đảm bảo an toàn cho SVN Server tùy thuộc vào môi trường và yêu cầu cụ thể của bạn.

Lời Kết

Như vậy, bài viết này LANIT đã hướng dẫn chi tiết các bước để xây dựng SVN Server trên CentOS 7 và chúng tôi hy vọng bạn đã có thể tự thực hiện được theo như hướng dẫn. Tuy nhiên, khi thuê máy chủ riêng, máy chủ ảo VPS tại LANIT, bạn sẽ được kỹ thuật hỗ trợ cài đặt miễn phí mọi thứ trên hệ điều hành để phục vụ mục đích cụ thể cho từng doanh nghiệp.

avata Hải

Triệu Huyền Trang

Triệu Huyền Trang chuyên gia 3 năm kinh nghiệm trong ngành Công Nghệ, Phần Mềm. Chuyên chia sẻ các kiến thức phần mềm mã nguồn, ứng dụng và thông tin về công nghệ hữu ích.

Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!