Hàm trong Python với những ví dụ dễ hiểu

Trong lập trình, khi coder lập trình lên một chương trình nào đó, trong đó sẽ có nhiều lệnh trùng lặp. Ví dụ thực hiện các phép tính toán cộng, trừ, nhân chia ở mỗi đoạn hay vẽ hàng trăm hình vuông giống nhau. Nếu một chương trình trùng lặp hàng chục hàng trăm câu lệnh thì sẽ rất mất thời gian, giảm năng suất làm việc của coder. Và Hàm Python sinh ra để giải quyết bất cập đó. Hàm Python là gì? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết chi tiết về hàm Python dưới đây.

Hàm Python là gì?

Đó là những đoạn mã code chứa một nhóm các lệnh được dùng để thực hiện một nhiệm vụ, người dùng có thể gọi chúng bất cứ khi nào họ muốn thực hiện một tác vụ, tránh lặp lại các đoạn code thực thi công việc giống nhau. Điều này giúp chương trình của bạn dễ hiểu, dễ gỡ rối, gọn gàng hơn.

Tìm hiểu Chi tiết Hàm trong Python

Bài viết này LANIT xin giới thiệu tới anh chị hai loại hàm: Hàm do người dùng định nghĩa và hàm tích hợp sẵn sử dụng trong Python. Mời anh chị tham khảo:

Hàm do người dùng định nghĩa

Hàm mà các lập trình viên có thể tự tạo cho riêng mình sử dụng

Khi muốn sử dụng một hàm Python do người dùng định nghĩa, Đầu tiên người lập trình cần khai báo hàm trong python bằng cách sử dụng def trong python

Cú pháp Khai báo hàm Def trong Python:

Def tên hàm (tham số 1, tham số 2….):

Câu lệnh 1

Cậu lệnh 2

…..

Return;

Trong đó:

Def: Dùng để khai báo hàm trong Python

Tên hàm: Tên của hàm bạn muốn đặt. Tên hàm phải tuân thủ theo quy tắc Python. Tức là không được bắt đầu bằng số và không được chứa các ký tực đặc biệt, trừ ký tự _

Tham số: Giá trị của hàm được truyền qua tham số này. Nếu không có tham số để trống

Ví dụ 1: Tôi muốn khai báo 1 hàm không có tham số và kết quả trả về là dòng chữ “Hello Lanit!”, sẽ khai báo như sau:

Def say():

                        Print(“HeLlo Lanit!”)

Câu lệnh: Dóng mã được thực thi và hành động được thực hiện sau khi hàm được gọi

Ví dụ 2: Ta muốn khai báo 1 hàm tính tổng 2 số

Hàm def trong Python

Kết quả trả về tổng là 14

Hàm tích hợp sẵn sử dụng trong Python

Các hàm này đã được định nghĩa sẵn trong python giúp người dùng dễ dàng thực hiện tác vụ mà không cần tạo hàm

Trong Python có 68 hàm được tích hợp sẵn giúp các lập tình viên lấy ra sử dụng nhanh chóng, dễ dàng. Hãy xem một vài hàm tích hợp sẵn này trong Python.

1. Hàm All() trong Python

Đây là hàm dùng để kiểm tra dữ liệu của 1 danh sách dạng List, Tuple, Dictionary

Sử dụng cú pháp: all(iterable)

Iterable: Là kiểu dữ liệu chứa nhiều phần tử ( danh sách)

Kết quả trả về True hoặc False tùy thuộc vào danh sách bạn

Dữ liệu quy về False gồm: số 0, “”, Null, False.

Dữ liệu quy vể True gồm: Dữ liệu khác với dữ liệu False.

Hàm all trong python 1

2. Hàm bool() trong Python

Trong Python, hàm bool() được dùng để chuyển đổi giá trị sang Boolean (True hoặc False)

Cú pháp:

Bool([giá_tri])

Khi gọi bool() kết quả được trả về là False hoặc True. Vậy trường hợp nào False? Trường hợp nào True?

  • Những giá trị sẽ được Python đánh giá là False: None, False, 0, không có giá trị trong hàm (), {}
  • True khi những giá trị khác danh sách giá trị đánh giá là False

Ví dụ:

Hàm bool trong python 1

3. Hàm len() trong Python

Hàm len() trong Python trả về độ dài chuỗi

Cú pháp:

Len(str)

Kết luận

Trên đây là bài viết chia sẻ về một số loại hàm chính trong lập trình Python. Hy vọng bài viết này mang lại thông tin hữu ích cho các anh chị trong quá trình tìm hiểu ngon ngữ Python. LANIT sẽ cố gắng gửi tới anh chị nhiều bài viết chuyên ngành hữu ích hơn nữa!

Xem thêm: Hàm Join trong Python và các Ví Dụ thực tế

avata Hải

Triệu Huyền Trang

Triệu Huyền Trang chuyên gia 3 năm kinh nghiệm trong ngành Công Nghệ, Phần Mềm. Chuyên chia sẻ các kiến thức phần mềm mã nguồn, ứng dụng và thông tin về công nghệ hữu ích.

Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!