Hàm trong Python với những ví dụ dễ hiểu

Trong lập trình, khi coder lập trình lên một chương trình nào đó, trong đó sẽ có nhiều lệnh trùng lặp. Ví dụ thực hiện các phép tính toán cộng, trừ, nhân chia ở mỗi đoạn hay vẽ hàng trăm hình vuông giống nhau. Nếu một chương trình trùng lặp hàng chục hàng trăm câu lệnh thì sẽ rất mất thời gian, giảm năng suất làm việc của coder. Và Hàm Python sinh ra để giải quyết bất cập đó. Hàm Python là gì? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết chi tiết về hàm Python dưới đây.

Hàm Python là gì?

Đó là những đoạn mã code chứa một nhóm các lệnh được dùng để thực hiện một nhiệm vụ, người dùng có thể gọi chúng bất cứ khi nào họ muốn thực hiện một tác vụ, tránh lặp lại các đoạn code thực thi công việc giống nhau. Điều này giúp chương trình của bạn dễ hiểu, dễ gỡ rối, gọn gàng hơn.

Tìm hiểu Các hàm trong Python

Bài viết này LANIT xin giới thiệu tới anh chị hai loại hàm: Hàm do người dùng định nghĩa và hàm tích hợp sẵn sử dụng trong Python. Mời anh chị tham khảo:

Hàm do người dùng định nghĩa

Hàm mà các lập trình viên có thể tự tạo cho riêng mình sử dụng

Khi muốn sử dụng một hàm Python do người dùng định nghĩa, Đầu tiên người lập trình cần khai báo hàm trong python bằng cách sử dụng def trong python

Cú pháp Khai báo hàm Def trong Python:

Def tên hàm (tham số 1, tham số 2….):

Câu lệnh 1

Cậu lệnh 2

…..

Return;

Trong đó:

Def: Dùng để khai báo hàm trong Python

Tên hàm: Tên của hàm bạn muốn đặt. Tên hàm phải tuân thủ theo quy tắc Python. Tức là không được bắt đầu bằng số và không được chứa các ký tực đặc biệt, trừ ký tự _

Tham số: Giá trị của hàm được truyền qua tham số này. Nếu không có tham số để trống

Ví dụ 1: Tôi muốn khai báo 1 hàm không có tham số và kết quả trả về là dòng chữ “Hello Lanit!”, sẽ khai báo như sau:

Def say():

                        Print(“HeLlo Lanit!”)

Câu lệnh: Dóng mã được thực thi và hành động được thực hiện sau khi hàm được gọi

Ví dụ 2: Ta muốn khai báo 1 hàm tính tổng 2 số

Hàm def trong Python

Kết quả trả về tổng là 14

Một số hàm tích hợp sẵn sử dụng trong Python

Các hàm này đã được định nghĩa sẵn trong python giúp người dùng dễ dàng thực hiện tác vụ mà không cần tạo hàm

Trong Python có 68 hàm được tích hợp sẵn giúp các lập tình viên lấy ra sử dụng nhanh chóng, dễ dàng. Hãy xem một vài hàm tích hợp sẵn này trong Python.

Hàm All() trong Python

Đây là hàm dùng để kiểm tra dữ liệu của 1 danh sách dạng List, Tuple, Dictionary

Ví dụ: Bạn muốn kiểm tra các phần tử của 1 list danh sách giá trị True? Hay False?

Sử dụng cú pháp: all(iterable)

Iterable: Là kiểu dữ liệu chứa nhiều phần tử ( danh sách)

Kết quả trả về True hoặc False tùy thuộc vào danh sách bạn

  • True nếu toàn bộ danh sách là True
  • False nếu 1 trong số đó là False

Dữ liệu quy về False gồm: số 0, “”, Null, False.

Dữ liệu quy vể True gồm: Dữ liệu khác với dữ liệu False.

Ví dụ:

Hàm all trong python 1
Hàm all trong python 2

Hàm bool() trong Python

Trong Python, hàm bool() được dùng để chuyển đổi giá trị sang Boolean (True hoặc False)

Cú pháp:

Bool([giá_tri])

Khi gọi bool() kết quả được trả về là False hoặc True. Vậy trường hợp nào False? Trường hợp nào True?

  • Những giá trị sẽ được Python đánh giá là False: None, False, 0, không có giá trị trong hàm (), {}
  • True khi những giá trị khác danh sách giá trị đánh giá là False

Ví dụ:

Hàm bool trong python 1
Hàm boll trong python 2

Hàm len() trong Python

Hàm len() trong Python trả về độ dài chuỗi

Cú pháp:

Len(str)

Ví dụ: Đo độ dài chuỗi ký tự dưới đây

str = “Công ty cổ phần công nghệ Lanit”;

print (“Do dai cua chuoi la: “, len(str))

Kết quả trả về: 34 ký tự

Trên đây là bài viết chia sẻ về một số loại hàm chính trong lập trình Python. Hy vọng bài viết này mang lại thông tin hữu ích cho các anh chị trong quá trình tìm hiểu ngon ngữ Python. LANIT sẽ cố gắng gửi tới anh chị nhiều bài viết chuyên ngành hữu ích hơn nữa!

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG LANIT

LANIT – Hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam, chúng tôi đã và đang khẳng định vị thế là công ty cung cấp dịch vụ trung lập hàng đầu với chất lượng tốt nhất, chi phí hợp lý nhất.

Lĩnh vực Kinh doanh

LANIT JSC

Được thành lập năm 2017, Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông LANIT (LANIT JSC) đã sớm khẳng định được vị trí của mình là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu hàng đầu với chất lượng tốt nhất, cùng chi phí hợp lý nhất.

TIN TỨC ĐỌC NHIỀU NHẤT
Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!