Hàm Join trong Python và các Ví Dụ thực tế

Phương thức Join trong Py thon được các lập trình viên sử dụng để nối tất cả các phần tử trong list, string, tuple lại với nhau thành một chuỗi. Các phần tử được phân cách nhau bằng dấu phân cách

Hàm Join trong Python

Cú pháp Hàm Join trong Python

str.join(iterable)

Trong đó:

  • Str: Là ký tự phân cách dùng để nối chuỗi
  • Join: là tên phương thức
  • Iterable: Danh sách các chuỗi cần nối trong List, String, Tuple

Ví dụ Hàm Join trong Python

iterable = (“LANIT”, “Vps”, “Server”)

str = “,”

print(str.join(iterable))

Kết quả trả về sau khi gọi hàm Join() là chuỗi gồm chuỗi: LANIT, Vps, Server

Một số Hàm Join trong Python thường xuyên sử dụng

1. Nối các phần tử trong List thành chuỗi bằng lệnh Join trong Python

numList = [‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’]

str = ‘, ‘

print(str.join(numList))

Kết quả trả về: 1, 2, 3, 4

2. Nối các phần từ trong Tuple thành chuỗi với phương thức Join trong Python

numTuple = (‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’)

str = ‘, ‘

print(str.join(numTuple))

Kết quả trả về : 1, 2, 3, 4

3. Sử dụng Join() với nhiều ký tự phân cách

Ví dụ: Tôi muốn nối các chuỗi là phần từ của 1 Tuple thành 1 chuỗi và phân cách nhau bằng ký tự phân cách -&-

print(“-&-“.join([“Hosting”, “Vps”, “Server”]))

Kết quả trả về: Hosting-&-Vps-&-Server

Lưu ý:

Hàm join() trong python chỉ để nối các phần tử có cùng kiểu dữ liệu chuỗi trong list, string hoặc tuple
Nếu phần tử nào không phải kiểu dữ liệu chuỗi, chẳng hạn như ở kiểu dữ liệu số, thì lỗi TypeError sẽ xảy:

Ví dụ: print(“,”.join([“LANIT”, 10, “VPS”]))

Khi thực hiện lệnh Join() -> Kết quả sẽ hiện thị lỗi TypeError vì không thể nối chuỗi và số 10

Để tránh xảy ra lỗi này. Anh chị cần lưu ý trước khi thực hiện lệnh Join, cần phải:

B1. Chuyển số thành chuỗi trong Python

B2. Dùng phương thức join nối chuỗi

Cách chuyển số thành chuỗi trong Python

Để chuyển số thành chuỗi trong Python, chúng ta hãy sử dụng hàm str()

Cú pháp:

str(number)

Trong đó:

number: Là số cần chuyển về chuối trong Python

Sau khi thực hiện lệnh str(number), kết quả trả về sẽ được chuyển đổi thành giá trị chuỗi

Ví dụ: Tôi muốn chuyển đổi số 10 thành chuỗi. Tôi sẽ sử dụng phương thức:

Str(10)

Kết quả: “10” – Dấu “” hai bên số 10 thể hiện số 10 hiện nay đang là 1 giá trị chuỗi

Trên đây là kiến thức cơ bản về hàm Join trong Python, hy vọng những định nghĩa kèm ví dụ sẽ giúp anh chị trong quá trình tìm hiểu về phương thức này

LANIT – Đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trữ giá rẻ – uy tín:

– Hosting giá rẻ

– Vps giá rẻ – chất lượng

– Thuê máy chủ mạnh mẽ ổn định cao

Cảm ơn bạn đã đọc!

avata Hải

Triệu Huyền Trang

Triệu Huyền Trang chuyên gia 3 năm kinh nghiệm trong ngành Công Nghệ, Phần Mềm. Chuyên chia sẻ các kiến thức phần mềm mã nguồn, ứng dụng và thông tin về công nghệ hữu ích.

Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!