Hướng Dẫn Sử dụng rbenv để Cài Đặt Ruby On Rails trên CentOS 7

Bài viết này, LANIT sẽ hướng dẫn ban cách cài đặt Ruby On Rails trên CentOS 7 với RBENV nhanh chóng, chi tiết. Theo dõi ngay nhé!

[toc]

Ruby on Rails là một framework phổ biến cho phép viết ứng dụng web bằng ngôn ngữ lập trình Ruby. Để cài đặt Ruby on Rails trên CentOS 7 với rbenv chúng ta cần tạo ra một môi trường phát triển vững chắc cho ứng dụng của bạn.

Hướng Dẫn Sử dụng rbenv để Cài Đặt Ruby On Rails trên CentOS 7
Cài Đặt Ruby On Rails trên CentOS 7

Rbenv là công cụ giúp quản lý các phiên bản Ruby dễ dàng và đơn giản hơn so với RVM.

Sau đây là các bước cài đặt chi tiết:

Bước 1: Cài đặt rbenv

Trước khi thực hiện cài đặt rbenv, hãy chắc chắn rằng bạn đã có quyền truy cập tài khoản người dùng trên server Centos 7.

Cài đặt các phụ thuộc rbenv và Ruby với lệnh yum:

sudo yum install -y git-core zlib zlib-devel gcc-c++ patch readline readline-devel libyaml-devel libffi-devel openssl-devel make bzip2 autoconf automake libtool bison curl sqlite-devel

Tiến hành cài đặt rbenv:

cd
git clone git://github.com/sstephenson/rbenv.git .rbenv
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH"' >> ~/.bash_profile
echo 'eval "$(rbenv init -)"' >> ~/.bash_profile
exec $SHELL
git clone git://github.com/sstephenson/ruby-build.git ~/.rbenv/plugins/ruby-build
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/plugins/ruby-build/bin:$PATH"' >> ~/.bash_profile
exec $SHELL

Bước 2: Cài đặt Ruby

Trước khi sử dụng rbenv, cần xác định phiên bản Ruby bạn muốn. Ở đây chúng ta sẽ cài đặt phiên bản mới nhất là Ruby 2.2.1 với lệnh sau:

rbenv install -v 2.2.1
rbenv global 2.2.1

Bước 3: Cài đặt Rails

Cài đặt Rails:

gem install rails -v 4.2.0

Thực hiện lệnh rehash:

rbenv rehash

Bước 4: Cài đặt Javascript Runtime

Có một số tính năng của Rails như Asset Pipeline cần có Javascript runtime. Do đó, chúng ta sẽ cài đặt Node.js để đáp ứng được chức năng này với lệnh sau:

sudo yum -y install epel-release
sudo yum install nodejs

Nếu bạn muốn cải thiện thiết lập cần cấu hình Git, cài đặt một cơ sở dữ liệu và tạo một ứng dụng thử nghiệm.

  • Cấu hình Git: Một hệ thống kiểm soát phiên bản tốt là điều cần thiết khi mã hóa ứng dụng. Do đó, nên cài đặt Git.
  • Cài đặt một cơ sở dữ liệu: Rails sử dụng sqlite3 làm cơ sở dữ liệu mặc định, và bạn có thể cài đặt một RDBMS như MySQL/PostgreSQL..
  • Tạo một ứng dụng thử nghiệm (tùy chọn): bạn nên tạo một ứng dụng thử nghiệm để kiểm tra nó.

Trên đây là cách cài đặt Ruby on Rails trên CentOS 7 với công cụ Rbenv. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc cần thuê máy chủ, vps giá rẻ liên hệ ngay LANIT để được tư vấn chi tiết nhé!

avata Hải

Triệu Huyền Trang

Triệu Huyền Trang chuyên gia 3 năm kinh nghiệm trong ngành Công Nghệ, Phần Mềm. Chuyên chia sẻ các kiến thức phần mềm mã nguồn, ứng dụng và thông tin về công nghệ hữu ích.

Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!