Name Server là gì? Cách Thức Hoạt Động và Thay Đổi Name Server Chi tiết

NameServer là một phần quan trọng trong hệ thống DNS (Domain Name System). Thông qua NameServer, người dùng có thể truy cập và duyệt các trang web trên Internet bằng cách sử dụng tên miền thay vì phải sử dụng địa chỉ IP của máy chủ. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về khái niệm NameServer và cách nó hoạt động. Vì vậy, trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về NameServe rlà gì?, cách nó hoạt động và tầm quan trọng của nó trong việc quản lý tên miền và website.

Name server là gì?

Name Server, hay còn được gọi là Domain Name Server hoặc DNS Server, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối URL với địa chỉ IP máy chủ một cách dễ dàng và thân thiện với người dùng.
Name Server là gì? Cách Thức Hoạt Động và Thay Đổi Name Server Chi tiết
Name server là gì?
Name server giúp chuyển đổi tên miền thành địa chỉ IP và ngược lại, giúp cho người dùng có thể truy cập vào các trang web bằng cách nhập tên miền thay vì phải nhập địa chỉ IP. Khi một tên miền được yêu cầu, name server sẽ trả về địa chỉ IP tương ứng, cho phép trình duyệt web hoặc các ứng dụng khác có thể kết nối và truy cập vào các trang web và dịch vụ trên Internet

Cách thức hoạt động của Name server in DNS

Khi một người dùng truy cập vào một trang web bằng tên miền, trình duyệt sẽ gửi một yêu cầu DNS đến name server để tìm kiếm địa chỉ IP của trang web đó.
Name server sẽ đầu tiên kiểm tra trong bộ đệm của nó để xem nếu nó đã lưu trữ thông tin về trang web được yêu cầu trước đó. Nếu có, nó sẽ trả về địa chỉ IP của trang web đó cho trình duyệt. Tuy nhiên, nếu name server không có thông tin trong bộ đệm của nó, nó sẽ tiếp tục tìm kiếm thông tin từ các name server khác trên mạng.
Cách thức hoạt động của Name server in DN
Cách thức hoạt động của Name server in DNS
Quá trình này diễn ra theo các bước như sau:
 • Bước 1: Trình duyệt gửi yêu cầu DNS đến name server:
Khi người dùng truy cập vào một trang web bằng tên miền, trình duyệt sẽ gửi một yêu cầu DNS đến name server để tìm kiếm địa chỉ IP của trang web đó.
 • Bước 2: Name server kiểm tra bộ đệm:
Name server sẽ đầu tiên kiểm tra trong bộ đệm của nó để xem nếu nó đã lưu trữ thông tin về trang web được yêu cầu trước đó. Nếu có, nó sẽ trả về địa chỉ IP của trang web đó cho trình duyệt.
 • Bước 3: Name server liên lạc với root server:
Nếu name server không có thông tin trong bộ đệm của nó, nó sẽ tiếp tục tìm kiếm thông tin từ các name server khác trên mạng. Đầu tiên, nó sẽ liên lạc với root server, là một hệ thống tập trung các name server chứa thông tin về tất cả các tên miền trên Internet.
 • Bước 4: Root server trả về địa chỉ name server đầu tiên:
Root server sẽ trả về thông tin về name server có chứa thông tin về tên miền được yêu cầu. Thông tin này sẽ bao gồm địa chỉ IP của name server và tên miền mà name server đó quản lý.
 • Bước 5: Name server tiếp tục tìm kiếm thông tin:
Sau khi nhận được thông tin về name server đầu tiên, name server sẽ tiếp tục liên lạc với name server đó để tìm kiếm thông tin về tên miền được yêu cầu. Nếu name server này cũng không có thông tin, nó sẽ tiếp tục liên lạc với các name server khác cho đến khi tìm thấy thông tin về tên miền được yêu cầu.
 • Bước 6: Name server trả về địa chỉ IP cho trình duyệt:
Khi name server tìm thấy địa chỉ IP tương ứng với tên miền được yêu cầu, nó sẽ trả về địa chỉ này cho trình duyệt. Trình duyệt sẽ sử dụng địa chỉ IP này để kết nối đến trang web được yêu cầu.
Ví dụ, nếu người dùng muốn truy cập vào trang web của Google bằng tên miền “www.google.com”, trình duyệt sẽ gửi yêu cầu DNS đến name server. Name server sẽ kiểm tra bộ đệm của nó để xem nếu nó đã lưu trữ thông tin về tên miền “www.google.com” trước đó. Nếu không có, name server sẽ liên lạc với root server để tìm thông tin về name server đầu tiên quản lý tên miền “google.com”. Sau đó, name server sẽ tiếp tục tìm kiếm thông tin từ các name server khác cho đến khi nó tìm thấy địa chỉ IP tương ứng với tên miền “www.google.com”. Cuối cùng, name server sẽ trả về địa chỉ IP này cho trình duyệt, và trình duyệt sẽ sử dụng địa chỉ IP để kết nối đến trang web của Google.
Tham khảo thêm: Dedicated Server Là Gì? Lý do Doanh Nghiệp nên Ứng Dụng Dedicated Server?

Lý do cần thay đổi Name Server cho tên miền?

Thay đổi NameServer cho tên miền là một quy trình phổ biến được sử dụng để chuyển quyền điều khiển DNS của tên miền từ một nhà cung cấp dịch vụ tên miền sang nhà cung cấp khác. Dưới đây là một số lý do cần thay đổi NameServer cho tên miền:

Chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ tên miền:

Khi bạn muốn chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ tên miền, bạn cần thay đổi NameServer để chuyển quyền điều khiển DNS của tên miền sang nhà cung cấp mới. Việc này giúp bạn có thể quản lý tên miền một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.

Phân chia quyền điều khiển DNS:

Khi bạn muốn phân chia quyền điều khiển DNS của tên miền cho nhiều nhà cung cấp khác nhau, bạn cần thay đổi NameServer để chuyển quyền điều khiển DNS của từng phần của tên miền tới các nhà cung cấp khác nhau. Việc này giúp bạn có thể quản lý và kiểm soát các phần của tên miền một cách độc lập và hiệu quả hơn.

Cải thiện hiệu suất website:

Khi bạn sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ tên miền và nhà cung cấp Web Hosting khác nhau, việc thay đổi NameServer để đồng bộ hóa chúng có thể cải thiện hiệu suất website. Việc đồng bộ hóa này giúp các bản ghi DNS được phân tán đều trên các NameServer và giảm thời gian phản hồi của website.

Đảm bảo tính bảo mật:

Khi bạn thay đổi NameServer cho tên miền, bạn có thể đảm bảo tính bảo mật của tên miền bằng cách sử dụng các NameServer của nhà cung cấp dịch vụ tên miền có tínhbảo mật cao hơn. Nhà cung cấp dịch vụ tên miền tốt sẽ có các biện pháp bảo mật thông tin và kiểm soát truy cập chuẩn mực, giúp bảo vệ tên miền khỏi các cuộc tấn công mạng và các hoạt động độc hại khác.

Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật:

Khi bạn muốn thực hiện một số thay đổi kỹ thuật trên tên miền, ví dụ như cấu hình các bản ghi DNS, bạn cần thay đổi NameServer để chuyển quyền điều khiển DNS cho nhà cung cấp dịch vụ DNS phù hợp và đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của bạn.

Các bước để thay đổi NameServer cho tên miền

Bước 1: Đăng nhập vào phần quản lý tên miền

Đầu tiên, bạn cần đăng nhập vào trang quản trị tên miền của bạn. Sau đó, điều hướng đến mục “Domain” hoặc “All Domain” và chọn “Set NameServer”.

Bước 2: Lấy thông tin NameServer

Có một số phương pháp để lấy thông tin từ NameServer. Dưới đây là hai phương pháp thông dụng để lấy thông tin:
 • Phương pháp 1: Lấy thông tin từ email. Thông thường, thông tin về NameServer sẽ được gửi qua email cho người dùng sau khi họ đăng ký và mua tên miền. Người dùng có thể tìm thấy thông tin này trong email xác nhận từ nhà cung cấp tên miền.
 • Phương pháp 2: Lấy thông tin từ tài khoản Hosting. Người dùng có thể tìm thông tin NameServer thông qua tài khoản Hosting của mình. Bằng cách truy cập vào tài khoản Hosting và thực hiện các bước sau đây: Truy cập vào Control Panel -> Đăng nhập -> Chi tiết -> Chi tiết NameServer. Thông tin về tên công ty quản lý NameServer sẽ được hiển thị dưới dạng ns1.companyname.com, ns2.companyname.com, và còn nhiều hơn nữa.

Bước 3: Thay đổi NameServer

Sau đó, trên giao diện chính sẽ hiển thị một biểu mẫu để thay đổi thông tin NameServer. Các nhà cung cấp có thể sử dụng các thuật ngữ khác nhau, nhưng thường có hai lựa chọn chính là:
 • NameServer #1/Primary Name Server
 • NameServer #2/Secondary Name Server
Đối với một số dịch vụ Hosting, còn có thể có NameServer #3, #4 và nhiều hơn. Mặc dù có sự khác biệt trong tên gọi, cách sắp xếp thường không khác nhau nhiều. Thứ tự nhập thông tin sẽ giống nhau.
Tiếp theo, bạn cần nhập thông tin liên quan đến công ty hosting từ bước 2 vào biểu mẫu đăng ký theo thứ tự sau:
 • Nhập NameServer đầu tiên, tương ứng với ns1.
 • Nhập NameServer thứ hai, tương ứng với ns2.
Tiếp tục thực hiện các bước tương tự cho đến khi đã nhập đủ thông tin cho tất cả các NameServer. Thông thường, mỗi tên miền sẽ có ít nhất hai NameServer liên kết với nó

Cách tra cứu Name server trực tuyến

Có nhiều công cụ trực tuyến giúp tra cứu NameServer của tên miền một cách dễ dàng. Một trong số đó là eurodns.com, cho phép tra cứu NameServer và các bản ghi DNS cụ thể, cùng với nhiều loại thông tin trang web hữu ích khác. Bạn chỉ cần nhập tên miền vào trang web và chuyển công cụ sang chế độ “Kiểm tra DNS” để chạy tìm kiếm. Sau vài giây, bạn sẽ nhận được tên miền cho từng NameServer và địa chỉ IP của chúng.
Cách tra cứu Name server trực tuyến
Cách tra cứu Name server trực tuyến
Ngoài ra, bạn cũng có thể chạy thử nghiệm cục bộ trên các hệ điều hành khác nhau. Trên Windows, bạn có thể mở Command Prompt hoặc PowerShell và nhập “nslookup”, sau đó nhập “-q=ns”, và cuối cùng nhập tên miền cần kiểm tra để xem NameServer của nó.
 
Cách tra cứu Name server trực tuyến

Trên Mac và Linux, bạn có thể mở Terminal và nhập “dig domainname.com”, lệnh sẽ cung cấp các NameServer cùng với một loạt thông tin khác. Tất cả các công cụ này đều giúp bạn kiểm tra và xác định NameServer của tên miền một cách chính xác và nhanh chóng, giúp bạn thực hiện việc thay đổi NameServer cho tên miền một cách dễ dàng và hiệu quả.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về NameServer là gì, cách nó hoạt động của nameserver cũng như cách thay đổi NameServer cho tên miền.
Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm NameServer và cách nó hoạt động trong hệ thống DNS. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến NameServer hoặc quản lý tên miền và website, hãy liên hệ tới LANIT để được hỗ trợ và tư vấn.
Tham khảo thêm Dịch vụ Thuê Vps hỗ trợ cài hệ điều hành Linux nhanh chóng tại LANIT

LANIT JSC

Được thành lập năm 2017, Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông LANIT (LANIT JSC) đã sớm khẳng định được vị trí của mình là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu hàng đầu với chất lượng tốt nhất, cùng chi phí hợp lý nhất.

TIN TỨC ĐỌC NHIỀU NHẤT
Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!