Giao thức Kerberos là gì? Cách thức hoạt động của Kerberos

Giao thức Kerberos là gì? Đây là một trong những giao thức xác thực mạng được sử dụng phổ biến. Với cơ chế hoạt động phức tạp, Kerberos cung cấp cho người dùng khả năng xác thực và ủy quyền truy cập an toàn trên mạng. Nhờ đó, Kerberos đã trở thành một giải pháp quan trọng trong việc bảo vệ các hệ thống thông tin và dữ liệu quan trọng.

1. Giao thức Kerberos là gì?

Kerberos là một giao thức xác thực đăng nhập (authentication protocol) được sử dụng để xác thực người dùng trên một mạng máy tính. Giao thức Kerberos cung cấp tính năng xác thực bằng cách sử dụng mã hóa để bảo vệ thông tin đăng nhập của người dùng, đồng thời cung cấp các giải pháp bảo mật khác như sự toàn vẹn dữ liệu, bảo mật phiên làm việc và xác thực máy chủ.

Kerberos được sử dụng trong nhiều hệ thống xác thực đăng nhập, bao gồm các hệ thống quản lý tài nguyên, hệ thống điều khiển truy cập và các ứng dụng web.

kerberos là gì

2. Nhiệm vụ của giao thức Kerberos

Giao thức Kerberos đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp tính năng bảo mật cho mạng máy tính. Các vai trò của giao thức Kerberos bao gồm:

 • Xác thực đăng nhập: Kerberos đảm bảo rằng chỉ những người dùng được cấp quyền mới có thể truy cập vào hệ thống. Khi người dùng đăng nhập vào hệ thống, Kerberos sẽ xác thực danh tính của họ và cung cấp mã thông báo xác thực (ticket) cho phép họ truy cập vào các tài nguyên mạng.
 • Bảo mật thông tin: Kerberos sử dụng mã hóa để bảo vệ thông tin truyền tải giữa các máy tính trong mạng. Điều này đảm bảo rằng thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như mật khẩu, được bảo vệ khỏi việc bị trộm cắp hoặc đánh cắp.
 • Quản lý quyền truy cập: Kerberos cho phép quản trị viên mạng quản lý quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên mạng. Quản trị viên có thể cấp phép hoặc từ chối quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên nhất định.
 • Quản lý khóa: Kerberos quản lý việc tạo, phân phối và sử dụng khóa để bảo vệ thông tin. Các khóa này được sử dụng để mã hóa và giải mã các thông điệp trên mạng, đảm bảo tính toàn vẹn và độ tin cậy của thông tin truyền tải.
kerberos protocol

3. Ứng dụng của Kerberos

Giao thức Kerberos được ứng dụng trong:

 • Hệ điều hành: Kerberos được tích hợp sẵn trong các hệ điều hành như Windows, Linux và macOS. Người dùng có thể sử dụng tài khoản đăng nhập của mình để truy cập vào các tài nguyên trong mạng thông qua Kerberos.
 • Ứng dụng máy chủ: Một số ứng dụng máy chủ, chẳng hạn như Apache và MySQL, có thể tích hợp Kerberos để xác thực người dùng và bảo mật thông tin.
 • Ứng dụng email: Kerberos cũng được sử dụng trong ứng dụng email như Microsoft Exchange và Lotus Notes để xác thực người dùng và bảo mật thông tin email.
 • Ứng dụng web: Kerberos có thể được sử dụng trong các ứng dụng web như WordPress và Drupal để xác thực người dùng và bảo mật thông tin.
 • Hệ thống lưu trữ: Kerberos cũng có thể được sử dụng trong các hệ thống lưu trữ như NFS (Network File System) để xác thực người dùng và bảo mật dữ liệu.
Kerberos-là-gì

4. Cơ chế hoạt động của hệ thống Kerberos

Giao thức Kerberos hoạt động theo cơ chế client-server, trong đó có ba bên tham gia: client (người dùng yêu cầu truy cập tài nguyên), server (máy chủ tài nguyên cần được truy cập) và Kerberos authentication server (KDC). Quá trình hoạt động của Kerberos bao gồm các bước sau:

kerberos là gì

4.1 Bước 1: Xác thực client

 • Khi client yêu cầu truy cập tài nguyên, nó sẽ gửi một yêu cầu tới KDC để xác thực.
 • KDC sẽ yêu cầu client cung cấp thông tin đăng nhập, bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu.
 • Sau khi xác thực thành công, KDC sẽ trả về cho client một ticket Granting Ticket (TGT) và một session key.

4.2 Bước 2: Xác thực server

 • Client tiếp tục gửi yêu cầu truy cập tài nguyên tới server và kèm theo TGT và session key.
 • Server sẽ gửi TGT cho KDC để xác thực và nhận được một service ticket cùng với session key được mã hóa bằng session key của TGT.
 • Server sẽ giải mã service ticket và session key, sử dụng session key của TGT và kiểm tra xem client có quyền truy cập tài nguyên hay không.

4.3 Bước 3: Truy cập tài nguyên

 • Nếu server xác thực thành công, client sẽ được phép truy cập tài nguyên.
 • Một session key mới sẽ được tạo ra để sử dụng trong phiên truy cập.

Các session key được tạo ra trong quá trình xác thực Kerberos chỉ được sử dụng một lần và sẽ được loại bỏ sau khi phiên truy cập kết thúc. Quá trình này giúp bảo vệ độ tin cậy của hệ thống và ngăn chặn các cuộc tấn công khác nhau như sniffing, replay attacks.

5. Ưu điểm bảo mật khi sử dụng Kerberos là gì?

Hệ thống Kerberos cung cấp nhiều ưu điểm bảo mật khi sử dụng trong môi trường mạng như:

 • Xác thực hai bước: Kerberos sử dụng xác thực hai bước giúp tăng cường độ bảo mật cho quá trình xác thực người dùng. Khi người dùng đăng nhập, họ cần cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu của mình cho AS. AS sẽ kiểm tra thông tin này và cấp cho người dùng một TGT, sau đó người dùng sử dụng TGT này để lấy ST từ TGS.
 • Mã hóa: Hệ thống Kerberos sử dụng mã hóa để bảo mật thông tin xác thực giữa các thành phần trong quá trình xác thực, giúp ngăn chặn các cuộc tấn công giả mạo.
 • Tự động đăng nhập: Khi người dùng đã được xác thực bởi hệ thống Kerberos, họ có thể truy cập các tài nguyên khác trong mạng mà không cần phải nhập lại mật khẩu.
 • Quản lý phân phối khóa: Kerberos sử dụng một khóa đối xứng được chia sẻ giữa các thành phần trong hệ thống để mã hóa thông tin xác thực. Việc quản lý khóa được thực hiện trên KDC, đảm bảo việc phân phối khóa được thực hiện một cách an toàn và hiệu quả.
 • Tích hợp với nhiều ứng dụng: Hệ thống Kerberos có thể tích hợp với nhiều ứng dụng khác nhau trên mạng, đảm bảo tính đồng nhất và dễ dàng trong quản lý tài nguyên và quyền truy cập.

6. Một số hạn chế của Kerberos là gì?

Mặc dù hệ thống Kerberos có nhiều ưu điểm, nhưng cũng có một số hạn chế sau:

 • Tính khả dụng: Nếu KDC gặp sự cố, hệ thống sẽ không thể hoạt động, dẫn đến khả năng truy cập các tài nguyên bị gián đoạn. Do đó, Kerberos cần phải được triển khai và bảo trì một cách thận trọng để đảm bảo tính khả dụng cao.
 • Phụ thuộc vào đồng bộ hóa thời gian: Kerberos phụ thuộc vào đồng bộ hóa thời gian giữa các thành phần của hệ thống để đảm bảo tính xác thực. Nếu thời gian không được đồng bộ hóa đúng cách, người dùng có thể không thể truy cập tài nguyên.
 • Mã hóa bảo mật yếu: Mã hóa trong Kerberos dựa trên DES, một thuật toán mã hóa đã lỗi thời và bảo mật yếu hơn các thuật toán mã hóa hiện đại. Tuy nhiên, Kerberos cũng hỗ trợ sử dụng các thuật toán mã hóa khác như AES.
 • Đòi hỏi cấu hình phức tạp: Kerberos đòi hỏi cấu hình phức tạp, đặc biệt là khi triển khai trên các hệ thống phân tán lớn. Do đó, việc triển khai và bảo trì Kerberos có thể đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và kỹ năng kỹ thuật.
 • Không hỗ trợ định dạng dữ liệu mở rộng: Kerberos không hỗ trợ định dạng dữ liệu mở rộng, điều này giới hạn khả năng mở rộng và tích hợp của hệ thống Kerberos.

7. So sánh Kerberos với các giao thức xác thực mạng khác

Mặc dù hệ thống Kerberos có nhiều ưu điểm, nhưng cũng có một số hạn chế sau:

 • Tính khả dụng: Nếu KDC gặp sự cố, hệ thống sẽ không thể hoạt động, dẫn đến khả năng truy cập các tài nguyên bị gián đoạn. Do đó, Kerberos cần phải được triển khai và bảo trì một cách thận trọng để đảm bảo tính khả dụng cao.
 • Phụ thuộc vào đồng bộ hóa thời gian: Kerberos phụ thuộc vào đồng bộ hóa thời gian giữa các thành phần của hệ thống để đảm bảo tính xác thực. Nếu thời gian không được đồng bộ hóa đúng cách, người dùng có thể không thể truy cập tài nguyên.
 • Mã hóa bảo mật yếu: Mã hóa trong Kerberos dựa trên DES, một thuật toán mã hóa đã lỗi thời và bảo mật yếu hơn các thuật toán mã hóa hiện đại. Tuy nhiên, Kerberos cũng hỗ trợ sử dụng các thuật toán mã hóa khác như AES.
 • Đòi hỏi cấu hình phức tạp: Kerberos đòi hỏi cấu hình phức tạp, đặc biệt là khi triển khai trên các hệ thống phân tán lớn. Do đó, việc triển khai và bảo trì Kerberos có thể đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và kỹ năng kỹ thuật.
 • Không hỗ trợ định dạng dữ liệu mở rộng: Kerberos không hỗ trợ định dạng dữ liệu mở rộng, điều này giới hạn khả năng mở rộng và tích hợp của hệ thống Kerberos.
Giao thứcƯu điểmHạn chếPhạm vi áp dụng
Kerberos– Cung cấp tính năng xác thực người dùng và đảm bảo an ninh trong mạng nội bộ.– Đòi hỏi triển khai phức tạp hơn so với một số giao thức khác.– Thích hợp cho các mạng nội bộ.
SSL/TLS– Cung cấp tính năng xác thực và mã hóa thông tin truyền tải trên mạng.
– Tích hợp vào các trình duyệt web phổ biến như Firefox, Chrome, Internet Explorer, …
– Tốc độ chậm hơn các giao thức khác. – Đòi hỏi chi phí đầu tư cao hơn.– Thích hợp cho các ứng dụng web và các kết nối giữa máy chủ và máy khách trên mạng.
RADIUS– Tích hợp sẵn trong các thiết bị mạng, dễ dàng cấu hình và quản lý.
– Cho phép kiểm soát quyền truy cập của người dùng.
– Không thể sử dụng cho các ứng dụng ngoài mạng.
– Không hỗ trợ tính năng xác thực đơn lẻ.
Được điều c- Thích hợp cho các mạng Wi-Fi công cộng và các mạng di động.hỉnh động
LDAP– Có khả năng quản lý và tìm kiếm các thông tin người dùng trên toàn bộ hệ thống.
– Tích hợp vào nhiều hệ thống ứng dụng.
– Không thể sử dụng cho việc xác thực đơn lẻ.
– Không đảm bảo tính bảo mật cao trong quá trình truyền thông.
– Thích hợp cho các hệ thống ứng dụng và hệ thống quản lý người dùng.

Trên đây là những thông tin về giao thức Kerberos là gì. Đồng thời, các bạn còn hiểu thêm về cơ chế hoạt động của nó.. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Kerberos, hãy để lại bình luận bên dưới để nhận được hỗ trợ từ chúng tôi.

 • Website: https://lanit.com.vn/
 • Hotline: 0945.96.95.94
 • Địa chỉ: Tòa nhà CT5 X2 Bắc Linh Đàm – P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội

LANIT JSC

Được thành lập năm 2017, Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông LANIT (LANIT JSC) đã sớm khẳng định được vị trí của mình là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu hàng đầu với chất lượng tốt nhất, cùng chi phí hợp lý nhất.

TIN TỨC ĐỌC NHIỀU NHẤT
Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!