Hướng Dẫn Cấu Hình FTP Server trên CentOS 7 Chi Tiết

Cấu hình FTP Server trên VPS như thế nào? Bài viết này, LANIT sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình FTP Server trên CentOS 7 chi tiết, nhanh chóng với vài lệnh cơ bản. Theo dõi ngay nhé!

Cấu hình FTP Server trên CentOS 7 nhằm cho phép truyền, chia sẻ các tệp tin và thư mục giữa máy chủ, các máy tính khác trên mạng. Để cấu hình FTP server trên CentOS 7, thường sẽ dùng các gói phần mềm như vsftpd hoặc ProFTPD.

Vsftpd là ứng dụng FTP server phổ biến trên Linux, với tên gọi đầy đủ là Very Secure FTP Daemon. Ứng dụng này được sử dụng nhằm mục đích bảo mật và tối ưu hiệu suất.

Cài đặt vsftpd:

Để cài đặt gói vsftpd, bạn Mở terminal và chạy lệnh sau:

sudo yum install vsftpd
Hướng Dẫn Cấu Hình FTP Server trên CentOS 7 Chi Tiết Nhất

Tiến hành khởi động dịch vụ và thiết lập ứng dụng để tự động khởi động khi máy tính khởi động với các lệnh sau:

sudo systemctl start vsftpd
sudo systemctl enable vsftpd
Hướng Dẫn Cấu Hình FTP Server trên CentOS 7 Chi Tiết Nhất

Chỉnh sửa file cấu hình của vsftpd:

Mở file cấu hình /etc/vsftpd/vsftpd.conf bằng trình soạn thảo văn bản như nano hoặc vi:

sudo vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf

Trong file cấu hình, bạn thực hiện các chỉnh sửa sau:

Đảm bảo rằng dòng sau đây được đặt thành “YES” để cho phép chế độ chạy người dùng ẩn danh (anonymous FTP):

anonymous_enable=YES
Hướng Dẫn Cấu Hình FTP Server trên CentOS 7 Chi Tiết Nhất

Để cho phép người dùng local đăng nhập và tải lên tệp tin, đảm bảo rằng dòng sau được đặt thành “YES”:

local_enable=YES
write_enable=YES
Hướng Dẫn Cấu Hình FTP Server trên CentOS 7 Chi Tiết Nhất

Để đảm bảo người dùng chỉ truy cập vào thư mục home, thêm hoặc xoá dấu “#” ở đầu dòng để enable dòng lệnh:

chroot_local_user=YES
Hướng Dẫn Cấu Hình FTP Server trên CentOS 7 Chi Tiết Nhất

Đảm bảo rằng chế độ passive FTP được bật:

pasv_enable=YES
pasv_min_port=1024
pasv_max_port=1048

Lưu và đóng file cấu hình.

Mở cổng FTP trong tường lửa (nếu có):

Nếu bạn sử dụng iptables hoặc firewalld, bạn cần mở cổng FTP (cổng 21) trên tường lửa:

Đối với iptables:

sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
sudo service iptables save
sudo service iptables restart

Đối với firewalld:

sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=21/tcp --permanent
sudo firewall-cmd --reload

Khởi động lại dịch vụ vsftpd để áp dụng các thay đổi:

sudo systemctl restart vsftpd

Thêm người dùng FTP (nếu cần thiết):

Bạn có thể thêm người dùng bằng lệnh useradd:

sudo useradd user_mà_bạn_muốn

Đặt mật khẩu cho người dùng bằng lệnh:

sudo passwd user_bạn_cần_đổi_password
Hướng Dẫn Cấu Hình FTP Server trên CentOS 7 Chi Tiết Nhất

Người dùng này sẽ có quyền truy cập vào thư mục home của họ trên máy chủ FTP.

Kết nối FTP:

Sử dụng một FTP client như FileZilla trên máy tính của bạn để kết nối đến máy chủ FTP với địa chỉ IP hoặc tên miền của máy chủ và thông tin đăng nhập của người dùng FTP bạn đã tạo.

Lưu ý: Nhớ rằng việc cấu hình FTP yêu cầu một chút kiến thức về bảo mật hệ thống để đảm bảo rằng máy chủ của bạn được bảo vệ chặt chẽ và không bị tấn công.

Trên đây là cách cấu hình FTP Server trên CentOS chi tiết với các lệnh đơn giản. Bạn có thể tự mình thực hiện hoặc nhờ hỗ trợ của đơn vị cho thuê VPS. Đặc biệt, khi bạn mua VPS tại LANIT, bạn sẽ được kỹ thuật hỗ trợ hoàn toàn các bước cài đặt, cấu hình máy chủ để bạn sử dụng. Bạn hoàn toàn yên tâm nhé!

Liên hệ ngay với LANIT để được tư vấn, hỗ trợ sớm nhất nhé!

avata Hải

Triệu Huyền Trang

Triệu Huyền Trang chuyên gia 3 năm kinh nghiệm trong ngành Công Nghệ, Phần Mềm. Chuyên chia sẻ các kiến thức phần mềm mã nguồn, ứng dụng và thông tin về công nghệ hữu ích.

Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!