Hướng Dẫn Cài đặt Cloud IDE Code-Server trên Ubuntu 20.04

Cloud IDE Code-server cho phép truy cập và sử dụng IDE trực tiếp từ trình duyệt web. Sau đây là hướng dẫn cài đặt Cloud IDE Code-Server trên Ubuntu. Theo dõi ngay nhé!

[toc]

Tìm hiểu về Cloud IDE Code-Server

Code-Server là một cloud IDE cho phép truy cập và sử dụng EDI trực tiếp trên máy chủ từ xa thông qua một giao diện web. Cloud IDE Code-Server được ứng dụng rộng rãi phục vụ các công việc như phát triển từ xa, hợp tác từ xa, học tập và giảng dạy từ xa.

Hướng Dẫn Cài đặt Cloud IDE Code-Server trên Ubuntu 20.04
Cloud IDE Code-Server là gì?

Code-Server được phát triển dựa trên ự án open-source VS Code, cho phép bạn trải nghiệm các tính năng của VS code thông qua giao diện web.

Hướng dẫn cài đặt Cloud IDE Code-Server trên Ubuntu 20.04

Để cài đặt Code-Server trên Ubuntu 20.04, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Cập nhật hệ thống

Sử dụng lệnh sau:

sudo apt update
sudo apt upgrade

Bước 2: Cài đặt Node.js và npm

Sử dụng lệnh sau:

sudo apt install -y nodejs npm

Bước 3: Cài đặt code-server:

Sử dụng lệnh sau:

sudo npm install -g code-server

Bước 4: Tạo một người dùng cho code-server:

Sử dụng lệnh sau:

sudo adduser --system --group --home /home/code-server --disabled-password --shell /bin/bash code-server

Bước 5: Chuyển sang người dùng code-server:

Sử dụng lệnh sau:

sudo su - code-server

Bước 6: Tạo một thư mục làm việc cho code-server và di chuyển vào đó

mkdir -p ~/.config/code-server
cd ~/.config/code-server

Bước 7: Tạo một tệp cấu hình cho code-server

touch config.yaml

Sau đó, sử dụng trình soạn thảo để chỉnh sửa file config.yaml. Sau đây là ví dụ về cấu hình cơ bản:

bind-addr: 127.0.0.1:8080
auth: password
password: your_password_here

Bước 8: Khởi động code-server:

code-server

Bước 9: Tùy chọn cấu hình chạy code-server như một dịch vụ systemd

Tạo một tệp unit systemd cho code-server:

sudo nano /etc/systemd/system/code-server.service

Thêm nội dung sau vào tệp Unit:

[Unit]
Description=Code Server IDE
After=network.target

  [Service]
  Type=simple
  Environment=PASSWORD=your_password_here
  ExecStart=/usr/bin/code-server --bind-addr 127.0.0.1:8080 --auth password
  User=code-server
  Group=code-server
  WorkingDirectory=/home/code-server

  [Install]
  WantedBy=multi-user.target

  Bước 10: Lưu và đóng tệp. Sau đó, kích hoạt dịch vụ và khởi động code-server:

  sudo systemctl daemon-reload
  sudo systemctl enable code-server
  sudo systemctl start code-server

  Đến đây là bạn đã cài đặt và cấu hình code-server trên Ubuntu 20.04 thành công. Để truy cập, bạn hãy mở trình duyệt và điền IP của máy tính bạn đang dùng, kèm cổng mặc định (8080).

  Ví dụ: http://your_server_ip:8080. Nhập mật khẩu bạn đã cấu hình trong onfig.yaml để đăng nhập và bắt đầu sử dụng code-server.

  Trên đây, LANIT đã chia sẻ chi tiết các cài đặt và cấu hình Cloud IDE code-server trên Ubuntu 20.04 chi tiết với 10 bước cơ bản. Hy vọng rằng với các bước cài đặt trên, bạn có thể tự thao tác được trên thiết bị của mình. Ngoài ra, nếu bạn đang có nhu cầu thuê VPS giá rẻ liên hệ LANIT để được tư vấn chi tiết nhé!

  avata Hải

  Triệu Huyền Trang

  Triệu Huyền Trang chuyên gia 3 năm kinh nghiệm trong ngành Công Nghệ, Phần Mềm. Chuyên chia sẻ các kiến thức phần mềm mã nguồn, ứng dụng và thông tin về công nghệ hữu ích.

  Chat với chúng tôi qua Zalo!
  Chat với chúng tôi qua Zalo!