Tmux là gì? Làm thế nào để sử dụng lệnh Tmux trong Linux

Tmux là một công cụ dòng lệnh trên các hệ điều hành Linux/Unix, giúp quản lý và điều khiển các phiên làm việc trong terminal một cách hiệu quả. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Tmux, cách cài đặt và sử dụng Tmux để làm việc với terminal dễ dàng và nhanh chóng.

1. Tmux là gì?

tmux là gì

Tmux (viết tắt của Terminal Multiplexer) là một công cụ dòng lệnh trên Unix/Linux được sử dụng để quản lý nhiều session terminal (phiên làm việc) và pane (cửa sổ) trên cùng một màn hình. Tmux cho phép người dùng tách một terminal thành nhiều khu vực, mỗi khu vực có thể chứa một session hoặc một pane. 

Người dùng có thể chuyển đổi giữa các session và pane một cách dễ dàng, và cả các session và pane đều tiếp tục chạy ngay cả khi người dùng đóng cửa sổ terminal. Tmux cũng cho phép người dùng chia sẻ các phiên làm việc với người dùng khác, cho phép họ làm việc cùng nhau trên cùng một máy tính từ xa. Tmux là một công cụ mạnh mẽ cho những người làm việc với dòng lệnh và yêu cầu một công cụ quản lý terminal linh hoạt và tiện lợi.

Quan tâm: Nên Dùng Host Linux hay Window Cho Website Của Bạn?

2. Các tính năng chính của Tmux

Các tính năng chính của Tmux

Một số tính năng chính của Tmux bao gồm:

 • Quản lý session và pane: Tmux cho phép người dùng quản lý nhiều session và pane trên cùng một terminal. Người dùng có thể chuyển đổi giữa các session và pane một cách dễ dàng và có thể tùy chỉnh kích thước của các pane.
 • Tách terminal thành nhiều pane: Tmux cho phép người dùng tách một terminal thành nhiều pane, mỗi pane có thể chứa một session hoặc một shell. Điều này giúp người dùng làm việc với nhiều tác vụ cùng một lúc.
 • Giữ các tiến trình chạy ngầm: Tmux cho phép người dùng giữ các tiến trình chạy ngầm trên máy tính, ngay cả khi người dùng đóng cửa sổ terminal.
 • Chia sẻ phiên làm việc: Tmux cho phép người dùng chia sẻ phiên làm việc với người dùng khác trên cùng một máy tính từ xa, giúp các nhà phát triển hoặc người dùng hỗ trợ nhau một cách hiệu quả.
 • Tùy chỉnh và tích hợp: Tmux có nhiều tùy chọn tùy chỉnh và tích hợp với các công cụ khác như Vim, Emacs, Bash shell… cho phép người dùng tùy chỉnh và sử dụng Tmux theo cách của riêng họ.
 • Tự động chạy các lệnh khi khởi động: Tmux cho phép người dùng thiết lập các lệnh tự động chạy khi khởi động Tmux, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức.
 • Tích hợp với chuột: Tmux hỗ trợ sử dụng chuột để chuyển đổi giữa các pane và thay đổi kích thước của chúng.

Tổng thể, Tmux là một công cụ quản lý terminal rất linh hoạt và mạnh mẽ, cung cấp cho người dùng nhiều tính năng hữu ích để tăng hiệu suất làm việc và tiết kiệm thời gian.

3. Cách Cài đặt Tmux trên hệ thống Linux Chi Tiết

3.1. Cài đặt Tmux trên Ubuntu/Debian:

Mở terminal và chạy lệnh sau để cài đặt Tmux:

sudo apt-get update
sudo apt-get install tmux

3.2. Cài đặt Tmux trên MacOS:

Trước tiên, bạn cần cài đặt Homebrew trên MacOS nếu chưa có. Mở terminal và chạy lệnh sau để cài đặt Homebrew:

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

Sau khi cài đặt xong Homebrew, chạy lệnh sau để cài đặt Tmux:

brew install tmux

Sau khi cài đặt thành công Tmux, bạn có thể sử dụng lệnh tmux để mở Tmux trong terminal.

Tmux là gì

4. Các lệnh cơ bản của Tmux

Dưới đây là một số lệnh cơ bản của Tmux để quản lý session và pane:

Khởi động Tmuxtmux hoặc tmux new-session
Tạo mới sessiontmux new -s session_name
Liệt kê các session đang chạytmux ls
Kết nối vào sessiontmux attach-session -t session_name
Chuyển đổi giữa các sessiontmux switch -t session_name
Thoát khỏi sessionexit hoặc Ctrl-b d
Tạo mới paneCtrl-b % hoặc Ctrl-b "
Di chuyển giữa các paneCtrl-b arrow_key
Đóng paneCtrl-b x
Tạm dừng paneCtrl-b z
Sao lưu sessionCtrl-b Ctrl-s
Khôi phục sessionCtrl-b Ctrl-r
Hiển thị danh sách các lệnhCtrl-b ?
Các lệnh cơ bản của Tmux

5. Cách Lệnh Tùy chỉnh Tmux trên Linux

Tmux có thể tùy chỉnh với rất nhiều cấu hình khác nhau để tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng. Dưới đây là một số tùy chỉnh phổ biến:

5.1. Tùy chỉnh tên session:

Bạn có thể thay đổi tên của session hiện tại bằng cách nhấn Ctrl-b $ và nhập tên mới.

5.2. Tùy chỉnh theme:

Tmux có nhiều theme khác nhau để bạn có thể tùy chỉnh. Một số theme phổ biến bao gồm: Oh My Tmux, Powerline Tmux và Tmux Themepack.

5.3. Tùy chỉnh phím tắt:

Bạn có thể tùy chỉnh các phím tắt của Tmux bằng cách sửa file .tmux.conf trong thư mục home của bạn. Ví dụ, để thay đổi phím tắt cho tạo mới pane thành Ctrl-a | và Ctrl-a -, bạn có thể thêm đoạn mã sau vào file .tmux.conf:

unbind %
unbind '"'
bind | split-window -h
bind - split-window -v

5.4. Tùy chỉnh màu sắc:

Bạn có thể tùy chỉnh màu sắc của Tmux bằng cách sửa file .tmux.conf và định nghĩa các màu sắc theo ý muốn. Ví dụ:

set -g status-bg colour235
set -g status-fg white
set -g window-status-current-bg colour240
set -g window-status-current-fg white
Tmux là gì

5.5. Tùy chỉnh cửa sổ:

Bạn có thể tùy chỉnh kích thước và vị trí của các pane và cửa sổ bằng cách sử dụng các lệnh như resize-pane, split-window, select-pane và select-window.

Đây chỉ là một số tùy chỉnh phổ biến của Tmux. Tmux có rất nhiều cấu hình khác nhau để bạn có thể tùy chỉnh theo nhu cầu sử dụng.

Đọc thêm: Vps Linux là gì? Những lợi ích tuyệt vời Vps Linux giá rẻ mang lại

6. Một số ví dụ về lệnh Tmux

Dưới đây là một số ví dụ về các lệnh Tmux:

6.1. Tạo phiên Tmux

 • Mở terminal và nhập lệnh sau để tạo một phiên Tmux mới với tên là “my-session”:

tmux new -s my-session

 • Sau khi tạo phiên Tmux thành công, terminal sẽ chuyển sang chế độ Tmux và hiển thị thanh status ở phía dưới. Bạn có thể tiếp tục làm việc trong phiên Tmux này.
 • Để đặt tên cho một phiên Tmux đang chạy, sử dụng tổ hợp phím Ctrl + b và $, sau đó nhập tên mới cho phiên Tmux và nhấn Enter.
 • Để xem danh sách các phiên Tmux đang chạy, nhập lệnh sau trong terminal:

tmux ls

 • Để trở về phiên Tmux trước đó, sử dụng tổ hợp phím Ctrl + b và lựa chọn phiên Tmux muốn quay lại từ danh sách.
 • Để tắt một phiên Tmux, sử dụng tổ hợp phím Ctrl + b và :. Nhập lệnh “kill-session” và tên của phiên Tmux muốn tắt.

6.2. Tách phiên Tmux

Giả sử bạn đang chạy phiên Tmux có tên là my_session và trong phiên đó đang chạy một số cửa sổ và pane. Bạn muốn tách một pane ra thành một phiên Tmux mới với tên là new_session.

 • Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + b, sau đó nhập dấu hai chấm : để mở command prompt của Tmux.
 • Nhập lệnh break-pane -n new_session và nhấn Enter. Lệnh này sẽ tách pane hiện tại ra và tạo một phiên Tmux mới có tên là new_session.
 • Để chuyển sang phiên Tmux mới tạo, sử dụng lệnh tmux attach-session -t new_session.

Sau khi tách pane thành một phiên Tmux mới, bạn có thể làm việc trên phiên mới này mà không bị ảnh hưởng bởi các pane hay cửa sổ khác trong phiên gốc.

6.3. Đặt tên phiên Tmux

 • Để tạo một phiên Tmux mới và đặt tên là “my-session”, chạy lệnh sau trong terminal: tmux new -s my-session
 • Để đặt tên cho phiên Tmux hiện tại là “work-environment”, nhấn tổ hợp phím sau: Ctrl + b, $

Sau khi nhập tổ hợp phím này, bạn sẽ thấy prompt hiện ra và yêu cầu nhập tên mới cho phiên hiện tại. Nhập tên mới là “work-environment” và nhấn Enter.

 • Để đổi tên phiên Tmux đang chạy, sử dụng lệnh sau:
tmux rename-session -t old-name new-name

Ví dụ, để đổi tên phiên có tên “my-session” thành “new-session”, chạy lệnh sau:

tmux rename-session -t my-session new-session

6.4. Danh sách các phiên Tmux

Giả sử bạn đã tạo ra nhiều phiên Tmux, để xem danh sách các phiên đang chạy, bạn có thể sử dụng lệnh tmux ls hoặc tmux list-sessions. Dưới đây là một ví dụ về danh sách các phiên Tmux đang chạy:

$ tmux ls

0: 1 windows (created Mon Mar 14 14:28:13 2023) [179×51]

1: 2 windows (created Mon Mar 14 14:30:31 2023) [179×51]

2: 1 windows (created Mon Mar 14 14:32:55 2023) [179×51]

Kết quả trên cho thấy rằng hiện tại đang có ba phiên Tmux đang chạy. Phiên đầu tiên có ID là 0 và có một cửa sổ được tạo ra vào ngày 14 tháng 3 năm 2023 vào lúc 14 giờ 28 phút 13 giây, kích thước cửa sổ là 179×51. Phiên thứ hai có ID là 1 và có hai cửa sổ được tạo ra vào ngày 14 tháng 3 năm 2023 vào lúc 14 giờ 30 phút 31 giây, kích thước cửa sổ là 179×51. Phiên thứ ba có ID là 2 và có một cửa sổ được tạo ra vào ngày 14 tháng 3 năm 2023 vào lúc 14 giờ 32 phút 55 giây, kích thước cửa sổ là 179×51. Bạn có thể chọn một trong những phiên này để tiếp tục làm việc bằng cách sử dụng lệnh tmux attach -t <session-name or session-ID>.

6.5. Tạo phiên riêng biệt mới

Để tạo một phiên Tmux riêng biệt mới, ta có thể sử dụng lệnh sau trong Terminal trên Linux hoặc macOS:

tmux new -s mysession

Trong đó:

 • tmux: là lệnh để sử dụng Tmux
 • new: là tùy chọn để tạo một phiên Tmux mới
 • -s mysession: là tùy chọn để đặt tên cho phiên Tmux mới, ở đây ta đặt tên là “mysession”

Sau khi chạy lệnh này, Tmux sẽ tạo một phiên mới có tên là “mysession”, và ta sẽ được chuyển sang chế độ Tmux để làm việc trong phiên này.

Nếu ta muốn tạo một phiên mới mà không cần đặt tên, ta có thể sử dụng lệnh đơn giản sau:

tmux new

Lệnh này sẽ tạo một phiên Tmux mới mà không đặt tên, và ta cũng sẽ được chuyển sang chế độ Tmux để làm việc trong phiên này.

6.6. Đính kèm với các phiên Tmux

Nếu bạn đã tạo một phiên Tmux để chạy một ứng dụng web trên máy chủ từ xa và muốn quay lại để kiểm tra trạng thái hiện tại của ứng dụng đó, bạn có thể sử dụng tính năng đính kèm để kết nối lại với phiên Tmux đó.

Ví dụ:

 • Tạo một phiên Tmux mới với tên “webapp”:

tmux new -s webapp

 • Bắt đầu chạy ứng dụng web trên phiên Tmux đó.
 • Để tạm dừng phiên Tmux đó, sử dụng tổ hợp phím “Ctrl + b” và “d” để đưa phiên Tmux về chế độ nền.
 • Để đính kèm lại với phiên Tmux “webapp”, sử dụng lệnh:

tmux attach -t webapp

Lúc này, bạn sẽ được kết nối lại với phiên Tmux đã tạm dừng trước đó và có thể tiếp tục kiểm tra trạng thái hiện tại của ứng dụng web hoặc thực hiện các lệnh khác trên phiên Tmux đó.

6.7. Tắt phiên Tmux

Để tắt một phiên Tmux trên Windows, bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + b và :kill-session để đóng toàn bộ phiên đang chạy.

Ví dụ, nếu bạn đang chạy phiên Tmux với tên là mySession, bạn có thể tắt nó bằng cách nhập lệnh sau:

Ctrl + b :kill-session -t mySession

Lệnh này sẽ đóng toàn bộ phiên mySession đang chạy trên Tmux.

6.8. Chia các phiên Tmux trên Windows

Các phiên Tmux trên Windows

Giả sử bạn đang làm việc trên Windows và muốn chạy các lệnh Python và Node.js đồng thời trên cùng một cửa sổ dòng lệnh. Bạn có thể sử dụng Tmux để chia cửa sổ dòng lệnh thành hai phần và chạy các lệnh này trên mỗi phần một.

Bước 1: Mở cửa sổ dòng lệnh và nhập lệnh sau để cài đặt Tmux:

$ sudo apt-get install tmux

Bước 2: Sau khi cài đặt thành công, nhập lệnh sau để bắt đầu một phiên mới của Tmux:

$ tmux new-session -s mysession

Bước 3: Sau đó, chia cửa sổ dòng lệnh thành hai phần theo chiều ngang bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + b và “.

Bước 4: Trên mỗi phần, chạy lệnh tương ứng. Ví dụ, trên phần đầu tiên, nhập lệnh sau để chạy Python:

$ python

Và trên phần thứ hai, nhập lệnh sau để chạy Node.js:

$ node

Bước 5: Khi đã hoàn thành công việc trên một trong hai phần, bạn có thể tắt phần đó bằng cách nhập lệnh exit và sau đó nhấn tổ hợp phím Ctrl + b và x.

Bước 6: Khi kết thúc phiên làm việc, bạn có thể thoát Tmux bằng cách nhập lệnh sau:

$ tmux kill-session -t mysession

7. Kết luận

Trên đây là những thông tin cơ bản về Tmux và cách sử dụng nó để quản lý terminal một cách hiệu quả. Tmux là một công cụ mạnh mẽ và tiện lợi cho các lập trình viên và những người sử dụng terminal thường xuyên. Nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ quản lý terminal đa chức năng, Tmux là một lựa chọn tuyệt vời. 

Hy vọng với những kiến thức trên, anh chị đã hiểu phần nào về Tmux. Cảm ơn anh chị đã đọc!

LANIT JSC

Được thành lập năm 2017, Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông LANIT (LANIT JSC) đã sớm khẳng định được vị trí của mình là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu hàng đầu với chất lượng tốt nhất, cùng chi phí hợp lý nhất.

Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!