A-Z Lệnh Tree – Lệnh Liệt Kê Thư Mục & File Dạng Cây Trên Linux

Lệnh Tree trên Linux dùng để làm gì? Bài viết này, LANIT sẽ chia sẻ đến bạn chi tiết về Lệnh Tree trên Linux, cũng như những tùy chọn và ví dụ cụ thể. Theo dõi ngay nhé!

Lệnh Tree trên Linux có tác dụng gì?

Lệnh tree trên Linux được sử dụng để hiển thị cấu trúc thư mục và tập tin dưới dạng cây. Đây là một công cụ mạnh mẽ để xem tổ chức thư mục, các thư mục con và tập tin trong hệ thống tệp của bạn.

A-Z Lệnh Tree - Lệnh Liệt Kê Thư Mục & File Dạng Cây Trên Linux
Lệnh Tree trên Linux có tác dụng gì

Cú pháp cơ bản của lệnh Tree trên Linux: tree [tùy_chọn] [thư_mục

Đọc thêm về Lệnh Tee là gì? cách sử dụng

Ví dụ và tùy chọn thường gặp với lệnh Tree

Dưới đây là một số ví dụ và tùy chọn thường được sử dụng với lệnh tree.

Cài Đặt Tree

Nếu Lệnh tree chưa được cài đặt trên hệ thống Linux, bạn có thể cài đặt nó bằng cách sử dụng trình quản lý gói của hệ thống.

Ví dụ, trên Ubuntu hoặc Debian, bạn có thể sử dụng apt:

sudo apt-get update
sudo apt-get install tree

Sử Dụng Tree

Hiển Thị Cây Thư Mục Từ Thư Mục Hiện Tại:

tree

Lệnh này sẽ hiển thị cây thư mục bắt đầu từ thư mục hiện tại.

Chỉ Định Độ Sâu của Cây:

Sử dụng tùy chọn -L để chỉ định độ sâu của cây mà bạn muốn hiển thị.

Ví dụ, để hiển thị cây với độ sâu là 2:

tree -L 2

Hiển Thị Kích Thước của file và forder:

tree -h

Tùy chọn này sẽ hiển thị kích thước của tập tin và thư mục dưới dạng đọc được (ví dụ: KB, MB, GB).

Ẩn Các Tập Tin Ẩn:

tree -a

Tùy chọn này sẽ hiển thị cả các tập tin và thư mục ẩn (các tập tin và thư mục bắt đầu bằng dấu chấm).

Hiển Thị Chỉ Tập Tin hoặc Chỉ Thư Mục:

tree -d # Chỉ hiển thị thư mục
tree -f # Hiển thị tên đầy đủ của tập tin

Tạo File Đầu Ra Cho Cây:

tree > tree_structure.txt

Lệnh này sẽ ghi cây thư mục vào tệp tin tree_structure.txt.

Hiển Thị Quyền Truy Cập của Tập Tin và Thư Mục:

tree -p

Tùy chọn này sẽ hiển thị quyền truy cập của tập tin và thư mục.

Hiển Thị Duyệt Theo Màu Sắc:

tree --color=always

Tùy chọn này sẽ hiển thị cây thư mục với màu sắc.

Lưu ý: Các tùy chọn và chức năng cụ thể có thể thay đổi tùy theo phiên bản của lệnh tree trên hệ thống của bạn. Để biết thông tin chi tiết và các tùy chọn khác, bạn có thể kiểm tra tài liệu sử dụng lệnh man tree hoặc tree –help.

Kết luận

Trên đây, LANIT đã chia sẻ chi tiết về lệnh Tree và các tùy chọn của nó đi kèm ví dụ dễ hiểu. Bạn có thắc mắc nào hoặc cần hỗ trợ khi thuê VPS tại LANIT để cài đặt Linux thì liên hệ ngay với LANIT để được tư vấn chi tiết!

avata Hải

Triệu Huyền Trang

Triệu Huyền Trang chuyên gia 3 năm kinh nghiệm trong ngành Công Nghệ, Phần Mềm. Chuyên chia sẻ các kiến thức phần mềm mã nguồn, ứng dụng và thông tin về công nghệ hữu ích.

Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!