Isinstance là gì? Tìm hiểu chi tiết Isinstance trong Python

Isinstance là gì? Cách sử dụng hàm Isinstance trong Python như thế nào? Theo dõi bài viết dưới đây của LANIT nhé!

Isinstance là gì?

Isinstance() là một hàm trong Python dùng để kiểm tra xem một đối tượng có thuộc về một lớp cụ thể hay không. Hàm này trả về giá trị True nếu đối tượng thuộc loại được chỉ định và False nếu không khớp.

Isinstance là gì? Tìm hiểu chi tiết Isinstance trong Python
Isinstance là gì?

Cú pháp của Isinstance() như sau: isinstance(object, classinfo)

Trong đó:

  • object: là đối tượng cần kiểm tra.
  • classinfo: là kiểu dữ liệu hoặc tuple các kiểu dữ liệu bạn muốn kiểm tra xem đối tượng có thuộc vào hay không.

Cách hoạt động của isinstance trong Python

Isinstance trong Python hoạt động bằng cách kiểm tra xem một đối tượng có thuộc một loại cụ thể hay không. Isinstance được hoạt động như sau:

Kiểm tra kiểu dữ liệu của đối tượng: Hàm Isinstance sẽ xác định kiểu dữ liệu của đối tượng bằng cách truy cập thuộc tính Class của đối tượng. Giúp xác định lớp mà đối tượng thuộc về

So sánh kiểu dữ liệu với lớp được cung cấp: Hàm Isinstance sẽ so sánh kiểu dữ liệu của đối tượng với lớp được cung cấp trong tham số Class.

Trả về kết quả: Hàm trả về giá trị True nếu kiểu dữ liệu của đối tượng trùng khớp với lớp được cung cấp, và False nếu không khớp.

Ngoài ra, Isinstance cũng kiểm tra việc thừa kể, nếu một đối tượng thuộc lớp con của lớp được kiểm tra, hàm isinstance sẽ trả về True cho cả hai lớp.

Ví dụ sử dụng isinstance trong Python

Ví dụ 1:

x = 5

Yêu cầu là Kiểm tra x có phải là một số nguyên không.

result = isinstance(x, int)

print(result)

# Kết quả là True

Ví dụ 2: Kiểm tra kiểu một danh sách:

my_list = [1, 2, 3, 4]

result = isinstance(my_list, list)

print(result)

# Kết quả là True

Kết luận

Trên đây là những chia sẻ về hàm Isinstance trong Python và cách hoạt động của hàm Isinstance. LANIT là nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ cho các ứng dụng, phần mềm uy tín như Mua vps, thuê máy chủ giá rẻ. Nếu bạn còn thắc mắc hay cần tư vấn chi tiết hãy liên hệ LANIT nhé!

avata Hải

Triệu Huyền Trang

Triệu Huyền Trang chuyên gia 3 năm kinh nghiệm trong ngành Công Nghệ, Phần Mềm. Chuyên chia sẻ các kiến thức phần mềm mã nguồn, ứng dụng và thông tin về công nghệ hữu ích.

Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!