Day: Tháng Sáu 28, 2022

hàm join trong python

Hàm Join trong Python và các Ví Dụ thực tế

Phương thức Join trong Py thon được các lập trình viên sử dụng để nối tất cả các phần tử trong list, string, tuple lại với nhau thành một chuỗi. Các phần tử được phân cách nhau bằng dấu phân

33 lệnh find trong linux

33 Lệnh Find và Ví Dụ Thực Tế trong Linux

Lệnh Find trong Linux là một trong những lệnh được các quản trị viên quản trị hệ điều hành Linux sử dụng hàng ngày. Lệnh Find hỗ trợ người dùng tìm kiếm file, thư mục …một cách nhanh chóng Ngoài ra,

Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!