Lệnh Chown Linux – Hướng dẫn Cách sử dụng Chi Tiết

Lệnh Chown (Change Owner) được sử dụng rất phổ biến trong hệ điều hành Linux. Nó có tính năng thay đổi quyền sở hữu của người dùng đối với các file dữ liệu, thư mục hoặc symbolic link. Hãy theo dõi bài viết dưới đây, LANIT sẽ giúp các bạn tìm hiểu thật chi tiết.

chown linux command
Lệnh Chown trong Linux giúp thay đổi quyền sở hữu tệp

Cú pháp Lệnh Chown trong Linux

 

Lệnh Chown Linux có cấu trúc định dạng như sau;

Chown Linux

Trong cấu trúc trên, USER chỉ tên người dùng hoặc UID của chủ sở hữu mới. GROUP chỉ tên nhóm hoặc GID của nhóm mới. FILE hiển thị tên file, thư mục hoặc symbolic link và đây cũng chính là file đích cần xử lý.

  • Nếu trong tệp file được khởi tạo chỉ có một user được chỉ định thì người đó chính là chủ sở hữu.
  • Nếu có nhiều người được chỉ định thì thông tin sẽ được nhập vào mục USER và được ngăn cách bởi các dấu hai chấm (:). Nếu GROUP không được nhập, người dùng sẽ là chủ sở hữu, còn tất cả người dùng được mặc định là nhóm sở hữu của tệp.
  • Trong trường hợp cả USER và GROUP đều được chỉ định thì người dùng chỉ định và nhóm chỉ định đều có quyền sở hữu tệp.
  • Nếu USER bỏ trống, còn GROUP được nhập thì quyền sở hữu sẽ đổi thành GROUP được chỉ định.
  • Trong trường hợp chỉ có dấu hai chấm thì tệp vẫn thuộc sở hữu ban đầu, không có thay đổi nào xảy ra.
Chown Linux
Lệnh Chown trong hệ điều hành Linux

Hướng dẫn sử dụng lệnh Chown Linux

Lệnh Chown trong Linux giúp người dùng có thể thay đổi cả chủ sở hữu và nhóm sở hữu. Để thực hiện các thay đổi mong muốn, bạn chỉ cần sử dụng lệnh Chown (theo cú pháp) + tên chủ sở hữu mới + (:) + tên nhóm mới vào + tệp cần thay đổi quyền sở hữu.

Cách thay đổi chủ của tập tin

Lệnh Chown trong Linux giúp người dùng thay đổi chủ sở hữu tệp. Để thực hiện thay đổi này, các bạn hãy theo dõi những hướng dẫn sau.

Bước 1: Bạn sử dụng lệnh Chown trong hệ điều hành Linux >> nhập tên người dùng chủ sở hữu ngay phía sau lệnh và tên file cần thay đổi quyền.

chown linux command
Sử dụng lệnh Chown thay đổi chủ sở hữu tệp

Bước 2: Sau khi thay đổi, cú pháp trên câu lệnh Chown sẽ trở thành tên mới như sau.

Chown Linux

Đối với trường hợp muốn thay đổi quyền sở hữu nhiều file, bạn phân tách bằng dấu cách.

Ví dụ: Để thay đổi quyền sở hữu file có tên file 1 và thư mục dir1 thành chủ sở hữu với tên freetuts, bạn cũng dùng lệnh Chown Linux >> Nhập tên chủ sở hữu mới >> tên file cũ và thư mục cũ.

Chown Linux

Cách thay đổi chủ sở hữu của nhóm tệp

Để thay đổi tên người dùng sở hữu và nhóm sở hữu mới, các bạn cũng sử dụng cấu trúc lệnh Chown Linux >> nhập tên người dùng mới và tên nhóm sở hữu ngay sau lệnh (tên người dùng và nhóm phân tách bằng dấu (:)). Cấu trúc lệnh như sau;

Chown Linux

Ví dụ: Để đổi chủ sở hữu từ tệp FILE thành freetuts và nhóm sở hữu thành freetutsteam.

Chown Linux

Trường hợp bỏ qua tên GROUP thì group sở hữu sẽ thuộc về nhóm của các user được chỉ định.

chown linux command

Cách thay đổi nhóm tệp

Khi bạn chỉ muốn thay đổi nhóm sở hữu mà không cần thay đổi chủ sở hữu, bạn chỉ cần nhập tên nhóm mới vào GROUP còn bỏ qua phần USER.

chown linux command

Ví dụ: Bạn sẽ thay đổi nhóm sở hữu tệp có tên FILE1 thành www-data, chỉ cần áp dụng lệnh Chown Linux sau.

Chown Linux

Cách thay đổi quyền sở hữu liên kết tượng trưng

Các liên kết tượng trưng có nghĩa là các folder ảo. Khi tùy chọn đệ quy không được chọn, lệnh Chown sẽ thay đổi quyền sở hữu của nhóm tệp liên kết này.

Để thay đổi quyền sở hữu các liên kết tượng trưng các bạn sử dụng lệnh Chown bằng cách trỏ symlink 1 đến /var/www/file1: theo cú pháp như sau.  

Chown Linux

Nếu muốn thay đổi quyền sở hữu nhóm của các liên kết tượng trưng, ta dùng tùy chọn -h:

chown linux command

Cách thay đổi đệ quy quyền sở hữu tệp

Đối với đệ quy, để duyệt tất cả tệp trong cùng thư mục có nhiều cấp, bạn sử dụng tùy chọn đệ ruy -R (-recursive):

Chown Linux

Chẳng hạn: Bạn muốn thay đổi quyền sở hữu của tất cả tệp và thư mục con trong folder mẹ /var/www thành chủ sở hữu mới với tên ww-date, cách thực hiện như sau;

Chown Linux

Trong trường hợp thư mục mẹ chứa các thư mục ảo, bạn sẽ dùng tùy chọn -h: (hoặc tùy chọn -L, tùy chọn -H).

chown linux command

Sử dụng Tệp Tham chiếu

Với tệp tham chiếu, bạn dùng tùy chọn -reference = ref_file để thay đổi người dùng sở hữu và nhóm giống với file được chỉ định. Trong trường hợp, file tham chiếu là liên kết tượng trưng (thư mục ảo), khi đó lệnh Chown Linux sẽ dùng tên người dùng và nhóm tệp đích.

Chown Linux

Trên đây, LANIT và các bạn vừa cùng nhau tìm hiểu về lệnh Chown và cách sử dụng lệnh chi tiết. Nếu các bạn cần giải đáp thêm điều gì, vui lòng chia sẻ ý kiến của bạn dưới bài viết. LANIT sẽ giải đáp sớm nhất tới các bạn!

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các lệnh khác của Linux như:

avata Hải

Triệu Huyền Trang

Triệu Huyền Trang chuyên gia 3 năm kinh nghiệm trong ngành Công Nghệ, Phần Mềm. Chuyên chia sẻ các kiến thức phần mềm mã nguồn, ứng dụng và thông tin về công nghệ hữu ích.

Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!