Constructor là gì? Tìm hiểu Chi Tiết về Constructor Trong Java

Constructor là gì? Constructor trong Java có vai trò như thế nào? Bài viết này LANIT sẽ chia sẻ chi tiết về phương thức này nhé!

Constructor là gì?

Trong Java, Constructor là phương thức đặc biệt của một lớp sử dụng để khởi tạo đối tượng của lớp đó. Bất cứ khi nào một đối tượng được tạo, Constructor sẽ được gọi tự động. Mục tiêu chính của constructor là thiết lập trạng thái ban đầu của đối tượng, đem đến giá trị cho các thuộc tính của đối tượng.

Constructor là gì? Tìm hiểu Chi Tiết về Constructor Trong Java
Constructor là gì?

Các loại Constructor Trong Java

Constructor trong Java gồm có 3 loại chính sau: Default Constructor, Parameterized Constructor và copy constructor. Dưới đây là mô tả chi tiết:

Constructor là gì? Tìm hiểu Chi Tiết về Constructor Trong Java
Các loại Constructor Trong Java

Default Constructor – Constructor Mặc Định

 • Mô tả: Constructor mặc định là Constructor không có tham số
 • Tự động: Nếu bạn không định nghĩa constructor nào cho một lớp, Java sẽ tạo một Constructor mặc định tự động.

Parameterized Constructor – Constructor Có Tham Số

 • Mô tả: Constructor có tham số là Constructor nhận tham số đầu vào để khởi tạo giá trị cho các thuộc tính của đối tượng.
 • Tự động: Không tự động tại nếu bạn đã định nghĩa một constructor khác ( Có hoặc không có tham số).

Copy Constructor – Constructor Sao Chép

Mô tả: Constructor sao chép là constructor sử dụng một đối tượng của cùng loại để tạo một đối tượng mới với giá trị giống hệt đối tượng đã tạo.
Sử dụng: Được sử dụng để tạo một bản sao của đối tượng hiện tại.

Những loại constructor trên đều cho phép bạn linh hoạt trong việc khởi tạo đối tượng phù hợp với yêu cầu của ứng dụng.

Tính năng chính của Constructor Trong Java

Constructor trong Java là thành phần quan trọng của lập trình hướng đối tượng, cung cấp nhiều tính năng nổi bật để quản lý quá trình khởi tạo đối tượng. Cụ thể các tính năng chính của Constructor trong Java:

 • Khởi tạo đối tượng: Constructor được dùng để khởi tạo giá trị ban đầu cho đối tượng. Khi bất kỳ một đối tượng nào được tạo ram Constructor sẽ được gọi tự động để thiết lập trạng thái ban đầu của đối tượng.
 • Constructor cùng tên với tên lớp của nó: Giúp Java nhận biết được constructor nào sẽ được gọi khi tạo đối tượng.
 • Constructor không có kiểu trả về: Nó cũng không cần từ khóa void, giúp phân biết nó với các phương thức khác.
 • Constructor được gọi tự động khi một đối tượng mới được tạo
 • Bạn có thể định nghĩa nhiều Constructor trong một lớp với dánh sách tham số khác nhau. Đó gọi là Overloading Constructo.
 • Constructor có thể sử dụng danh sách khởi tạo (Initializer List) để thiết lập giá trị cho các biến thành viên, giúp tối ưu hóa quá trình khởi tạo.
 • Constructor có thể được đặt là private, làm cho lớp không thể được khởi tạo từ bên ngoài lớp. Nó thường được sử dụng trong các lớp tiện ích hoặc singleton.
 • Trong một lớp, bạn có thể gọi constructor khác của cùng lớp bằng từ khóa this.
 • Nếu bạn không định nghĩa cho một constructor nào trong lớp, Java sẽ tự động thêm một constructor mặc định không có tham số.
 • Constructor không chấp nhận tham số đối tượng của cùng lớp.
 • Constructor Copy thường sao chép giá trị của các thuộc tính, không phải tham chiếu đến đối tượng khác.

Kết luận

Trên đây là tất cả chi tiết thông tin về Constructor trong Java – phương thức đặc biệt của một lớp để sử dụng để khởi tạo đối tượng của lớp đó. Nếu bạn còn có thắc mắc hoặc cần tư vấn về các dịch vụ lưu trữ máy chủ, liên hệ ngay với LANIT để được hỗ trợ sớm nhất!

avata Hải

Triệu Huyền Trang

Triệu Huyền Trang chuyên gia 3 năm kinh nghiệm trong ngành Công Nghệ, Phần Mềm. Chuyên chia sẻ các kiến thức phần mềm mã nguồn, ứng dụng và thông tin về công nghệ hữu ích.

Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!