Hướng Dẫn Cài đặt Zabbix trên Centos 7 Nhanh Chóng

Zabbix cung cấp số liệu giám sát và giám sát việc sử dụng mạng, mức tiêu thụ dung lượng ổ đĩa và tải CPU. Bài viết này, LANIT sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách cài đặt Zabbix trên Centos 7 nhé!

Dưới đây là hướng dẫn cách cài đặt Zabbix trên CentOS 7 chi tiết. Lưu ý bạn cần kiểm tra trang web của Zabbix để đảm bảo bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất.

Chuẩn bị Môi Trường:

  • Cài đặt CentOS 7: Đảm bảo bạn đã cài đặt CentOS 7 trên máy chủ của mình.
  • Cài đặt các Gói Cần Thiết với lệnh sau:

sudo yum install epel-release -y
sudo yum install wget httpd mariadb mariadb-server php
php-mysql php-mbstring php-bcmath -y

  • Khởi động dịch vụ MariaDB và cấu hình tự khởi động với lệnh sau:

sudo systemctl start mariadb
sudo systemctl enable mariadb

Cài đặt Zabbix Server:

Thêm kho lưu trữ Zabbix vào CentOS với lệnh sau:

sudo rpm -ivh
https://repo.zabbix.com/zabbix/5.4/rhel/7/x86_64/zabbix-rele
ase-5.4-1.el7.noarch.rpm

Cài đặt Zabbix Server và Frontend:

sudo yum install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql -y

Tạo Database và Người Dùng cho Zabbix:

Đăng nhập vào MariaDB và tạo cơ sở dữ liệu:

sudo mysql -u root -p

sql

CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin;
CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'your_password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

Nhập schema cho Zabbix vào Database:

sudo zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -u zabbix -p zabbix

Hướng dẫn Cấu hình Zabbix Server:

Chỉnh sửa file cấu hình:

sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf

Sửa các thông số sau:

DBHost=localhost
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=your_password

Khởi động Zabbix Server và cấu hình tự khởi động:

sudo systemctl start zabbix-server
sudo systemctl enable zabbix-server

Hướng dẫn Cấu hình Zabbix Web Interface:

Chỉnh sửa file cấu hình:

sudo nano /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf

Sửa các thông số sau:

php_value date.timezone Asia/Ho_Chi_Minh

Khởi động dịch vụ HTTPD và cấu hình tự khởi động:

sudo systemctl start httpd
sudo systemctl enable httpd

Truy cập Giao Diện Web Zabbix:

  • Mở trình duyệt và truy cập địa chỉ: http://your_server_ip/zabbix.
  • Theo hướng dẫn trình cài đặt trên giao diện web để hoàn tất quá trình cài đặt.

Nhớ rằng bạn cần thay thế your_password bằng mật khẩu thực tế bạn muốn sử dụng trong quá trình cài đặt. Hướng dẫn này chỉ là bản cài đặt cơ bản, và bạn có thể cần điều chỉnh cấu hình tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của bạn.

Kết luận

Trên đây là thông tin về công cụ giám sát mã nguồn mở zabbix và cách cài đặt zabbix trên CentOS 7 chi tiết với các lệnh. Nếu bạn còn thắc mắc nào hoặc cần tư vấn về dịch vụ thuê máy chủ giá rẻ, liên hệ ngay với LANIT nhé!

avata Hải

Triệu Huyền Trang

Triệu Huyền Trang chuyên gia 3 năm kinh nghiệm trong ngành Công Nghệ, Phần Mềm. Chuyên chia sẻ các kiến thức phần mềm mã nguồn, ứng dụng và thông tin về công nghệ hữu ích.

Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!