Apache Tomcat là gì? Cách Cài Đặt Apache Tomcat 10 trên Ubuntu 20.04

Apache Tomcat là máy chủ ứng dụng phổ biến hiện nay. Bài viết này, LANIT hướng dẫn cách cài đặt Apache Tomcat 10 trên Ubuntu 20.04 chi tiết với 6 bước cơ bản. Theo dõi ngay nhé!

[toc]

Apache Tomcat 10 là phiên bản mới nhất của dòng Tomcat. Tomcat là một máy chủ ứng dụng phổ biến được sử dụng để triển khai ứng dụng web dựa trên các công nghệ Java như Servlet và JSP (JavaServer Pages).

Hướng Dẫn Cài Đặt Apache Tomcat 10 trên Ubuntu 20.04
cài đặt Apache Tomcat 10

Để cài đặt Apache Tomcat 10 trên Ubuntu 20.04, có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Cập nhật Hệ thống

Trước tiên, hãy đảm bảo rằng hệ thống của bạn đã được cập nhật với lệnh sau:

sudo apt update
sudo apt upgrade

Bước 2: Cài đặt Java Development Kit (JDK)

Apache Tomcat yêu cầu Java Development Kit (JDK) để chạy. Bạn có thể cài đặt OpenJDK, một phiên bản mã nguồn mở của JDK, bằng lệnh sau:

sudo apt install openjdk-11-jdk

Bước 3: Tải xuống và Cài đặt Apache Tomcat

Truy cập trang Apache Tomcat để tải xuống phiên bản mới nhất của Tomcat 10: Apache Tomcat Download Page

Sau khi tải xuống, giải nén tệp tin:

sudo tar -zxvf apache-tomcat-10.x.x.tar.gz -C /opt

Trong đó, 10.x.x là phiên bản cụ thể của Tomcat mà bạn đã tải xuống.

Bước 4: Cấu hình Biến Môi trường

Chỉ định biến môi trường CATALINA_HOME bằng cách thêm dòng sau vào tệp .bashrc hoặc .profile:
export CATALINA_HOME=/opt/apache-tomcat-10.x.x

Sau đó, chạy lệnh sau để tải cấu hình biến môi trường mới:

source ~/.bashrc

Bước 5: Chạy Apache Tomcat

Lúc này, bạn có thể khởi động Apache Tomcat bằng lệnh:

$CATALINA_HOME/bin/startup.sh

Để kiểm tra xem Tomcat đã khởi động thành công hay không, mở trình duyệt web và truy cập địa chỉ IP của máy chủ hoặc tên miền và cổng mặc định của Tomcat (thường là 8080).

Ví dụ: http://localhost:8080.

Bước 6: Tùy chỉnh Cài đặt (Tùy chọn)

Nếu bạn muốn tùy chỉnh cấu hình của Tomcat (như cổng, mật khẩu quản trị, hoặc thêm ứng dụng web), bạn có thể chỉnh sửa các tệp cấu hình trong thư mục $CATALINA_HOME/conf.

Để dừng Tomcat, bạn có thể sử dụng lệnh:

$CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh

Như vậy là bạn đã có thể cài đặt Apache Tomcat 10 trên Ubuntu 20.04 với các bước trên. Hãy chắc chắn rằng bạn đã thực hiện đúng các bước trên và kiểm tra tài liệu chính thức của Apache Tomcat nếu gặp vấn đề.

avata Hải

Triệu Huyền Trang

Triệu Huyền Trang chuyên gia 3 năm kinh nghiệm trong ngành Công Nghệ, Phần Mềm. Chuyên chia sẻ các kiến thức phần mềm mã nguồn, ứng dụng và thông tin về công nghệ hữu ích.

Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!