LANIT公司始终24个小时陪伴与服务客户

LANIT公司期待收到有关产品和服务的反馈,以便我们能够更专业、更好地为您服务。非常感谢!

电 话

0247.10.88.444

热 线

0945.96.95.94

总公司地址

河内市清池县清冽坊严春淹路23号人民公安报大楼

分支 Ho Chi Minh:

胡志明市第4郡第13坊云屯码头路203 – 39B

其他联系信息:
Nguyen Thi Dung:

电 话: 0343.923.899

Email: [email protected]

Nguyen Duc Hoa

电 话: 0396.514.597

Email: [email protected]

Rate this page
Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!