Mô hình ERD là gì? Thành Phần và Cách Vẽ Sơ Đồ ERD Chi Tiết

Mô hình Entity-Relationship Diagram (ERD) là một phần quan trọng của quản lý cơ sở dữ liệu và phát triển hệ thống thông tin. Đây là công cụ mạnh mẽ cho phép chúng ta hiểu rõ hơn về cách dữ liệu được tổ chức và tương tác trong một hệ thống. Bài viết này, LANIT sẽ chia sẻ tất tần tật về mô hình ERD là gì? Các loại ERD, Cách vẽ sơ đồ ERD chi tiết nhất. Theo dõi ngay nhé!

Mô hình ERD là gì?

ERD được viết tắt bởi Entity-Relationship Diagram – có nghĩa là Sơ đồ mối quan hệ thực thể. Đây là một sơ đồ dùng để trực quan hóa mô hình ER. ERD trực quan hóa các thuộc tính của các thực thể này bằng cách xác định các thực thể, thuộc tính của chúng và hiển thị mối quan hệ giữa chúng.

Mô hình ERD là gì? Các Loại ERD và Cách Vẽ Sơ Đồ ERD Chi Tiết

ER (Entity-Relationship) là mô hình dùng để mô tả cấu trúc dữ liệu và quan hệ giữa các thực thể trong cơ sở dữ liệu. Mô hình ER được sử dụng để thể hiện sự liên kết giữa các thực thể và thuộc tính của chúng.

ER là mô hình hóa dữ liệu và ERD là công cụ để biểu diễn và trực quan hóa mô hình ER. ERD là một phần quan trọng của quá trình sử dụng mô hình ER để thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu.

Vai trò của ERD trong hệ thống

Mô hình ERD đóng vai trò quan trọng trong quản lý cơ sở dữ liệu và phát triển hệ thống thông tin. Dưới đây là các vai trò cụ thể của ERD:

 • Mô hình hóa dữ liệu: ERD giúp mô hình hóa cấu trúc dữ liệu bằng các biểu diễn các thực thể cũng như mối quan hệ của chúng. Giúp người thiết kế hiểu rõ cấu trúc và cách dữ liệu liên quan đến nhau.
 • Thiết kế cơ sở dữ liệu: ERD là công cụ quan trọng để thiết kế cơ sở dữ liệu. Giúp xác định thực thể, thuộc tính và mối quan hệ cần thiết để lưu trưc và quản lý dữ liệu.
 • Cho biết mối quan hệ giữa các dữ liệu: Thông qua mô hình ERD, có thể hiểu được các mối quan hệ giữa các thực thể và thuộc tính. Từ đó biết được các nó liên kết và biết làm thế nào để truy xuất thông tin.
 • Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu: Bằng cách phần tích ERD, bạn có thể xác định cách cải thiện cấu trúc dữ liệu đảm bảo hiệu suất và tối ưu hóa truy xuất dữ liệu.
 • Hỗ trợ phát triển ứng dụng: Với ERD, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về cấu trúc dữ liệu cho các nhà phát triển ứng dụng.
 • Tài liệu hữu ích cho các dự án: Đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các dự án, giúp các thành viên có thể hiểu cấu trúc dữ liệu và mối quan hệ giữa các phần tử dữ liệu.
Mô hình ERD là gì? Các Loại ERD và Cách Vẽ Sơ Đồ ERD Chi Tiết

Đây được xem là công cụ mạnh mẽ trong quản lý và phát triển cơ sở dữ liệu. Giúp người thiết kế và phát triển hiểu và làm việc với dữ liệu hiệu quả, đảm bảo cơ sở dữ liệu được thiết kế và quản lý hợp lý.

Đọc thêm: RDBMS là gì? Cách Thức hoạt động của Relational Database

Các Thành phần của ERD

Mô hình Entity-Relationship Diagram (ERD) bao gồm các thành phần chính sau:

 • Thực thể (Entities): Thực thể là các đối tượng hoặc khái niệm có ý nghĩa trong hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu.
 • Thuộc tính (Attributes): Thuộc tính là các đặc điểm hoặc thông tin cụ thể về mỗi thực thể. Nó được biển thị bằng các ô vuông nhỏ trong ERD và được liệt kê dưới tên thực thể
 • Mối quan hệ (Relationships): Mối quan hệ mô tả cách các thực thể liên kết với nhau.
Các Thành phần của ERD

Ngoài 3 thành phần chính trên, mô hình ERD còn có các thành phần khác như khóa chính, mối quan hệ bậc, thực thể mạnh, thực thể kế thừa, quan hệ phụ thuộc, và mô tả. Chúng xuất hiện trong mô hình ERD để làm cho mô hình chi tiết và đầy đủ hơn, được sử dụng trong các trường hợp cụ thể.

 • Khóa chính: Thuộc tính hoặc tập hợp các thuộc tính được sử dụng để xác định một cách duy nhất từng bản ghi trong một thực thể. Được biểu thị bằng gạch chéo hoặc đánh dấu đặc biệt.
 • Mối quan hệ bậc: Mô tả số lượng các đối tượng hoặc bản ghi liên quan trong mối quan hệ
 • Thực thể mạnh: Là một thực thể không có khóa chính duy nhất mà cần sự hỗ trợ từ thực thể mạnh khác để xác định nó một cách duy nhất. Được biểu thị bằng đường viền kép.
 • Thực thể kế thừa: Là một thực thể được tạo ra từ một thực thể khác, được sử dụng trong mô hình hóa phân cấp của dữ liệu.
 • Quan hệ phụ thuộc: Quan hệ phụ thuộc xảy ra khi một thực thể hoặc thuộc tính phụ thuộc vào một thực thể hoặc thuộc tính khác.
 • Mô tả hoặc chú thích: Được thêm vào ERD để cung cấp thông tin bổ sung về các phần tử trong biểu đồ.

Ứng dụng Mô hình ERD khi nào?

Mô hình ERD được ứng dụng rộng rãi, phổ biến trong các trường hợp sau:

Thiết kế Database

ERD là công cụ hữu ích cho việc trực quan hóa thiết kế relational database. Nó mô tả logic và quy tắc kinh doanh trong logical data model và công nghệ được triển khai trong physical data model. Việc xây dựng mô hình ERD là bước đầu tiên trong việc xác định yêu cầu của một hệ thống thông tin và được sử dụng để thiết kế mô hình database hoặc cơ sở dữ liệu cụ thể.

Xác định và gỡ lỗi của Database

Việc thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu trực tiếp trong DBMS – Database Management System có thể tạo ra một số rủi ro nhất định. Vì để tránh tạo ra lỗi trong cơ sở dữ liệu, bạn cần lên kế hoạch quản lý những thay đổi này một cách cẩn thận và chính xác.

Bởi rất khó khăn và mất thời gian để bạn tìm và gỡ lỗi trong hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu, nhất là cơ sở dữ liệu đó chứa nhiều bảng. ERD được ví như bức tranh tổng quát và trực quan dưới dạng sơ đồ của cơ sở dữ liệu, giúp bạn phân tích cơ sở dữ liệu hiện có, hiểu rõ mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu, viết các câu lệnh một cách chính xác. Đồng thời giúp phát hiện và giải quyết các lỗi logic, các vấn đề về cơ sở dữ liệu dễ dàng hơn.

Xây dựng tổng quan hệ thống thông tin và hỗ trợ vận hành trong kinh doanh

Việc dựng mô hình ERD giúp bạn xác định các yêu cầu của hệ thống, các khái niệm và mô tả các đối tượng có trong hệ thống, tránh việc lưu trữ thông tin dư thừa hoặc thiếu thông tin quan trọng. Mô hình ERD cũng có thể được phát triển thành mô hình database vật lý hỗ trợ quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ hoặc hỗ trợ phát triển các luồng quy trình và luồng dữ liệu trong hệ thống thông tin kinh doanh.

Cách Vẽ Sơ Đồ ERD

Thiết kế mô hình ERD là một quy trình quan trọng trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu hoặc hiểu cấu trúc dữ liệu hệ thống thông tin. Dưới đây là các bước cơ bản để thiết kế mô hình ERD bạn có thể tham khảo:

Bước 1: Xác định mục đích:

Đầu tiên, bạn cần hiểu rõ mục đích của việc thiết kế mô hình ERD, nó giúp bạn xác định được chính xác cấp độ ERD cần xây dựng Conceptual, Logical hay Physical Data Models.

Bước 2: Xác định phạm vi thiết kế ERD

Tiếp theo bạn cần hiểu rõ phạm vi để thiết kế ERD, điều này giúp bạn tránh được việc đưa các thực thể và mối quan hệ không liên quan, ít quan trong hoặc dư thừa vào mô hình.

Bước 3: Xác định các thành phần của mô hình

Lúc này, bạn cần xác định được xác thực thể chính, trình bày chúng theo quy tắc của mô hình ERD. Cũng như các thành phần của và thuộc tính chi tiết của thực thế, phát triển chúng thành bảng dữ liệu. Đồng thời xác định primary key và foreign key của các bảng dữ liệu.

Bước 4: Đánh giá lại mô hình đã lên

Sau khi đã lên mô hình, bạn cần thực hiện đánh giá lại ERD và đảm bảo mô hình đã có đủ các bảng dữ liệu, cột thành phần để lưu trữ dữ liệu của hệ thống.

Bước 5: Xác định mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu

Xác định mối quan hệ giữa các bảng và liên kết chúng theo mối quan hệ thích hợp.

Bước 6: Kiểm tra và đánh giá lại

Đánh giá lại ERD và đảm bảo mô hình đã có đầy đủ các bảng và cột thành phần để lưu trữ dữ liệu của hệ thống. Đồng thời, sử dụng các kỹ thuật chuẩn hóa để tái cấu trúc các bảng dữ liệu nhằm tối ưu mô hình, giảm bớt yếu tố dư thừa, cải tiến toàn diện dữ liệu.

Kết luận

Thiết kế mô hình ERD là bước đầu tiên đặt nền móng cho việc xây dựng data model, cơ sở dữ liệu và khai thác dữ liệu của doanh nghiệp. Khi bạn đã nắm được một cách tổng quan mô hình với các thực thế, thuộc tính và mối quan hệ giữa chúng thì bạn có thể hiểu rõ những liên kết của dữ liệu. Nhờ đó, giúp dữ liệu được tổng hợp về một bức tranh kinh doanh.

Trên đây, LANIT đã chia sẻ chi tiết A Z về mô hình ERD cũng như các đặc điểm về thành phần, vai trò và cách thiết kế mô hình ERD. Hy vọng, những kiến thức này giúp bạn áp dụng thiết kế mô hình một cách hiệu quả.

Ngoài ra, nếu bạn có nhu cầu thuê máy chủ ảo VPS, thuê máy chủ vật lý riêng để triển khai và quản lý cơ sở dữ liệu cũng như chứa logic của ứng dụng, liên hệ ngay với LANIT để được tư vấn chi tiết nhé!

Chúc bạn thành công!

LANIT JSC

Được thành lập năm 2017, Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông LANIT (LANIT JSC) đã sớm khẳng định được vị trí của mình là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu hàng đầu với chất lượng tốt nhất, cùng chi phí hợp lý nhất.

Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!