BẢNG GIÁ khuyến mãi DỊCH VỤ thuê CLOUD VPS tốc độ cao

CLOUD VPS C

INTEL – E5-2696v4
80.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 1GB
 • Ổ cứng: 25GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 100 Mbps
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1

CLOUD VPS 1

INTEL – E5-2696v4
110.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Ổ cứng: 30GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 100 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
Nổi bật

CLOUD VPS 2

INTEL – E5-2696v4
190.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 3GB + 1GB Free
 • Ổ cứng: 40GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

CLOUD VPS 3

INTEL – E5-2696v4
320.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 4GB + 1.5GB Free
 • Ổ cứng: 60GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

CLOUD VPS 4

INTEL – E5-2696v4
450.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 5 vCPU Cores
 • RAM: 6GB + 1.5GB Free
 • Ổ cứng: 80GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

CLOUD VPS 5

INTEL – E5-2696v4
560.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8GB + 2GB Free
 • Ổ cứng: 120GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

CLOUD VPS 6

INTEL – E5-2696v4
870.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 10GB + 3GB Free
 • Ổ cứng: 160GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

CLOUD VPS 7

INTEL – E5-2696v4
920.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 12GB + 4GB Free
 • Ổ cứng: 250GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

CLOUD VPS 8

INTEL – E5-2696v4
1.200.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 10 vCPU Cores
 • RAM: 16GB + 6GB Free
 • Ổ cứng: 320GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 500 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê Cloud Vps giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

CLOUD VPS C

INTEL – E5-2696v4
90.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 1GB
 • Ổ cứng: 25GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 100 Mbps
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1

CLOUD VPS 1

INTEL – E5-2696v4
120.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Ổ cứng: 30GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 100 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
Nổi bật

CLOUD VPS 2

INTEL – E5-2696v4
200.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 3GB + 1GB Free
 • Ổ cứng: 40GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

CLOUD VPS 3

INTEL – E5-2696v4
360.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 4GB + 1.5GB Free
 • Ổ cứng: 60GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

CLOUD VPS 4

INTEL – E5-2696v4
515.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 5 vCPU Cores
 • RAM: 6GB + 1.5GB Free
 • Ổ cứng: 80GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

CLOUD VPS 5

INTEL – E5-2696v4
590.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8GB + 2GB Free
 • Ổ cứng: 120GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

CLOUD VPS 6

INTEL – E5-2696v4
900.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 10GB + 3GB Free
 • Ổ cứng: 160GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

CLOUD VPS 7

INTEL – E5-2696v4
960.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 12GB + 4GB Free
 • Ổ cứng: 250GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

CLOUD VPS 8

INTEL – E5-2696v4
1.420.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 10 vCPU Cores
 • RAM: 16GB + 6GB Free
 • Ổ cứng: 320GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 500 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê Cloud Vps giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

CLOUD VPS C

INTEL – E5-2696v4
100.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 1GB
 • Ổ cứng: 25GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 100 Mbps
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1

CLOUD VPS 1

INTEL – E5-2696v4
150.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Ổ cứng: 30GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 100 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
Nổi bật

CLOUD VPS 2

INTEL – E5-2696v4
220.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 3GB + 1GB Free
 • Ổ cứng: 40GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

CLOUD VPS 3

INTEL – E5-2696v4
380.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 4GB + 1.5GB Free
 • Ổ cứng: 60GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

CLOUD VPS 4

INTEL – E5-2696v4
530.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 5 vCPU Cores
 • RAM: 6GB + 1.5GB Free
 • Ổ cứng: 80GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

CLOUD VPS 5

INTEL – E5-2696v4
630.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8GB + 2GB Free
 • Ổ cứng: 120GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

CLOUD VPS 6

INTEL – E5-2696v4
930.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 10GB + 3GB Free
 • Ổ cứng: 160GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

CLOUD VPS 7

INTEL – E5-2696v4
980.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 12GB + 4GB Free
 • Ổ cứng: 250GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

CLOUD VPS 8

INTEL – E5-2696v4
1.600.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 10 vCPU Cores
 • RAM: 16GB + 6GB Free
 • Ổ cứng: 320GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê Cloud Vps giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

CLOUD VPS C

INTEL – E5-2696v4
110.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 1GB
 • Ổ cứng: 25GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 100 Mbps
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1

CLOUD VPS 1

INTEL – E5-2696v4
160.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Ổ cứng: 30GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 100 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
Nổi bật

CLOUD VPS 2

INTEL – E5-2696v4
240.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 3GB + 1GB Free
 • Ổ cứng: 40GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

CLOUD VPS 3

INTEL – E5-2696v4
390.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 4GB + 1.5GB Free
 • Ổ cứng: 60GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

CLOUD VPS 4

INTEL – E5-2696v4
540.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 5 vCPU Cores
 • RAM: 6GB + 1.5GB Free
 • Ổ cứng: 80GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

CLOUD VPS 5

INTEL – E5-2696v4
630.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8GB + 2GB Free
 • Ổ cứng: 120GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

CLOUD VPS 6

INTEL – E5-2696v4
960.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 10GB + 3GB Free
 • Ổ cứng: 160GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

CLOUD VPS 7

INTEL – E5-2696v4
1.000.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 12GB + 4GB Free
 • Ổ cứng: 250GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

CLOUD VPS 8

INTEL – E5-2696v4
1.700.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 10 vCPU Cores
 • RAM: 16GB + 6GB Free
 • Ổ cứng: 320GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 500 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê Cloud Vps giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

CLOUD VPS C

INTEL – E5-2696v4
120.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 1 vCPU Cores
 • RAM: 1GB
 • Ổ cứng: 25GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 100 Mbps
 • HĐH: Linux
 • IPv4: 1

CLOUD VPS 1

INTEL – E5-2696v4
180.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 2 vCPU Cores
 • RAM: 2GB
 • Ổ cứng: 30GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 100 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1
Nổi bật

CLOUD VPS 2

INTEL – E5-2696v4
260.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 3 vCPU Cores
 • RAM: 3GB + 1GB Free
 • Ổ cứng: 40GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 200 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

CLOUD VPS 3

INTEL – E5-2696v4
420.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 4 vCPU Cores
 • RAM: 4GB + 1.5GB Free
 • Ổ cứng: 60GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

CLOUD VPS 4

INTEL – E5-2696v4
560.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 5 vCPU Cores
 • RAM: 6GB + 1.5GB Free
 • Ổ cứng: 80GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

CLOUD VPS 5

INTEL – E5-2696v4
650.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 6 vCPU Cores
 • RAM: 8GB + 2GB Free
 • Ổ cứng: 120GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

CLOUD VPS 6

INTEL – E5-2696v4
980.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 10GB + 3GB Free
 • Ổ cứng: 160GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 300 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

CLOUD VPS 7

INTEL – E5-2696v4
1.200.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 8 vCPU Cores
 • RAM: 12GB + 4GB Free
 • Ổ cứng: 250GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 400 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

CLOUD VPS 8

INTEL – E5-2696v4
1.800.000 vnđ /1 tháng
 • CPU: 10 vCPU Cores
 • RAM: 16GB + 6GB Free
 • Ổ cứng: 320GB SSD
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Băng thông: 500 Mbps
 • HĐH: Linux/Windows
 • IPv4: 1

*LƯU Ý: Bảng giá dịch vụ thuê Cloud Vps giá rẻ chưa bao gồm 10% VAT

SO SÁNH CÁC GÓI CLOUD VPS tốc độ cao

Gói dịch vụVPS CVPS 1VPS 2VPS 3VPS 4VPS 5VPS 6VPS 7VPS 8
CPUE5-2696v4E5-2696v4E5-2696v4E5-2696v4E5-2696v4E5-2696v4E5-2696v4E5-2696v4E5-2696v4
vCore1 Core2 Core3 Core4 Core5 Core6 Core7 Core8 Core10 Core
Ram DDR41GB2GB3GB +
1GB FREE
4GB + 1.5GB FREE6GB + 1.5GB FREE8GB +
2GB FREE
10GB + 3GB FREE12GB + 4GB FREE16GB + 6GB FREE
SSD Storage25GB30GB40GB60GB80GB120GB160GB250GB320GB
Băng thông (Mbit/s)100 Mbps100 Mbps200 Mbps300 Mbps300 Mbps300 Mbps300 Mbps400 Mbps500 Mbps
Địa chỉ IPv4111111111
VNC Console
Hardware Firewall
Backup hàng tuần
Backup hàng tháng
Hệ điều hànhLinuxWindows LinuxWindows LinuxWindows LinuxWindows LinuxWindows LinuxWindows LinuxWindows LinuxWindows Linux
Support 24/7
Direct Admin
Quản trị cơ bản

HỆ ĐIỀU HÀNH DÀNH CHO CLOUD VPS GIÁ RẺ

Hệ điều hành được tự động cài đặt khi quý khách hàng đăng ký thuê Vps giá rẻ

BỔ SUNG CẤU HÌNH thuê CLOUD VPS

Bảng giá cấu hình phần cứng bổ sung gói Cloud Vps giá rẻ

CẤU HÌNH BỔ SUNGGIÁ THÀNHĐĂNG KÝ
Đăng ký thêm 10 GB SSD50.000 VNĐ/ThángMua thêm
Đăng ký thêm 1 IP50.000 VNĐ/ThángMua thêm
Dịch vụ quản lý cao cấp500.000 VNĐ/ThángMua thêm
Đăng ký thêm 1GB RAM50.000 VNĐ/ThángMua thêm
Đăng ký thêm 1 core CPU50.000 VNĐ/ThángMua thêm
Dịch vụ quản lý cơ bảnMiễn phíĐăng ký
Gói backup 500G300.000 VNĐ/ThángMua thêm
Gói backup 1000G500.000 VNĐ/ThángMua thêm
Gói backup 2000G800.000 VNĐ/ThángMua thêm

Lí do khách hàng nên mua VPS tốc độ cao tại LanIT

TỐC ĐỘ VƯỢT TRỘI

Được tạo ra từ hệ thống máy chủ vật lý chính hãng, CPU Intel thế hệ mới E5-2696V4, tạo ra dòng VPS tốc độ cao - hiệu suất vượt trội

ĐỘI NGŨ HỖ TRỢ CHUYÊN NGHIỆP

Đội ngũ kỹ sư, kinh doanh chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, tận tâm, hỗ trợ nhanh chóng – kịp thời 24/7

AN TOÀN – BẢO MẬT

LANIT trang bị hệ thống Firewall giúp ngăn chặn các cuộc tấn công mạng hiệu quả. Vps luôn an toàn – bảo mật

BACKUP HÀNG TUẦN

Toàn bộ dịch vụ thuê VPS sẽ được backup định kỳ hàng ngày, hàng tuần và lưu trữ trên hệ thống trên nhiều Datacenter khác nhau, dễ dàng khôi phục khi xảy ra sự cố

DỄ DÀNG NÂNG CẤP

Nâng cấp nhanh chóng khi dữ liệu cần nhiều nguồn tài nguyên (RAM, Ổ Cứng, CPU). Khi mở rộng cấu hình Cloud Vps dữ liệu cũ không bị ảnh hưởng

HẠ TẦNG MẠNH MẼ

Máy chủ chính hãng IBM, DELL, HP sử dụng Chipset E5-2696 V4, Ram DDR4, 100% ổ cứng SSD Enterprise, giúp máy chủ ảo đạt hiệu suất vượt trội

100% Ổ CỨNG SSD ENTERPRISE

LANIT cam kết 100% ổ cứng SSD Enterprise, cấu hình RAID 10 đảm bảo an toàn tuyệt đối và độ rủi ro về dữ liệu gấp 4 lần

HỖ TRỢ ĐA NỀN TẢNG

Vps giá rẻ sử dụng công nghệ ảo hoá hàng đầu VMware, KVM hỗ trợ linh hoạt các hệ điều hành thông dụng như CentOS, Ubuntu, Debian và Windows... từ 32bit đến 64bit

Dùng thử miễn phí

Miễn phí dùng thử 24h cho tất cả các gói cấu hình VPS trong chương trình khuyến mãi. Quy trình đăng ký dùng thử đơn giản – nhanh chóng

Câu hỏi thường gặp thuê cloud vps giá rẻ

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP khi THUÊ VPS

1. Thuê VPS giúp ngành Giáo dục và Đào tạo Tiết kiệm chi phí

Hầu hết các cơ sở giáo dục đều phải đầu tư xây dựng phòng công nghệ gồm nhiều máy chủ lưu trữ. Tuy nhiên, trong trường hợp lượng thông tin của nhà trường ngày càng lớn, lượng truy cập ngày càng nhiều, máy chủ sẽ quá tải, khiến hệ thống bị gián đoạn giữa chừng. Khi đó nhà trường phải tốn thêm khoản chi phí mua sắm thiết bị, phần cứng thay thế.
 
Chưa kể chi phí setup phòng máy đủ tiêu chuẩn, chi phí điện, mạng, kỹ sư công nghệ cao….hàng tháng
 
Khi thuê VPS giá rẻ, chủ cơ sở giáo dục chỉ cần chi trả một khoản chi phí nhỏ hàng tháng đã sở hữu máy chủ lưu trữ chất lượng, phù hợp nhu cầu
 
Ngoài ra, VPS Linux là sân chơi hoàn hảo cho sinh viên chuyên ngành khoa học máy tính, lập trình
 

2. Thuê Vps – Doanh nghiệp lưu trữ Website tốt hơn

Doanh nghiệp sở hữu website thương mại điện tử, website bán hàng, web có lưu lượng truy cập lớn. Lưu trữ bằng Hosting với dung lượng và băng thông nhỏ không còn phù hợp. Thuê VPS giá rẻ là giải pháp lưu trữ tối ưu nhất giúp tăng tốc website nhanh hơn, mượt hơn, bảo mật cao hơn
 
Thuê máy chủ ảo cho doanh nghiệp để tùy chỉnh bảo mật, lưu trữ nhiều tên miền hoặc cải thiện thời gian tải trang web khi lưu lượng truy cập ngày càng tăng.
 

3. Mua VPS giá rẻ treo game, làm máy chủ game – Tăng level nhanh chóng

Bạn là game thủ, cần tăng level, bạn phải treo game 24/24h? bạn muốn xây dựng máy chủ game?
 
Một máy tính PC cày game liên tục sẽ tiêu tốn rất nhiều điện năng, chưa kể chi phí  thay mới phần cứng sau thời gian ngắn PC hoạt động liên tục, máy móc hào mòn giảm tuổi thọ, thay thế tốn kém.
 
Thuê VPS giá rẻ treo game online là giải pháp giúp game thủ treo nick cày game liên tục.
 
VPS là một máy chủ ảo riêng. Do đó, khi bạn thuê VPS chơi game online, tức là bạn sở hữu một máy chủ riêng trên internet, không ai làm phiền, không sợ mất điện, mất mạng internet…ảnh hưởng quá trình treo game.
 
Ngoài ra, nhiều game cần cấu hình Cpu, Ram cao khiến game thủ tốn nhiều chi phí nâng cấp. Mua VPS giá rẻ treo game bạn nhanh chóng nâng cấp cấu hình, băng thông phù hợp với một khoản chi phí nhỏ hàng tháng.
 

4. Mua VPS giá rẻ chạy Facebook – giải pháp vượt bão quét tài khoản hiệu quả

Facebook ngày càng siết chặt với vô vàn chính sách gây bất lợi cho những nhà quảng cáo Việt Nam, thường xuyên mở những cuộc quét: hạn chế, vô hiệu hóa tài khoản, khiến nhiều nhà quảng cáo lao đao.
 
Mua VPS giá rẻ có IP riêng, cố đinh, là giải pháp giúp nhà quảng cáo chạy quảng cáo, nuôi tài khoản hiệu quả.
 

5. Thuê VPS Youtube – giải pháp giúp Youtuber kiếm tiền nhanh nhất

Youtuber thuê VPS giá rẻ chạy Tool view và sub, Render, Streaming… video nhanh chóng đạt được 4000 giờ xem trong 12 tháng gần nhất và 1000 lượt sub, nhanh đạt điều kiện bật tính năng kiếm tiền.
 

6. Thuê VPS Forex Trade – giao dịch ngoại hối thông minh, kiếm tiền 24/24h

Thuê VPS giá rẻ cài đặt phần mềm giao dịch MT4, MT5..hoạt động liên tục, giảm thời gian trễ giúp tăng tỷ lệ thành công trên thị trường giao dịch ngoại hối.
 

7. Thuê Vps giá rẻ – Thử nghiệm các ứng dụng web mới

Mua VPS giá rẻ là một cách tuyệt vời kiểm tra các ứng dụng web mới mà bạn đã phát triển. Máy ảo cung cấp một môi trường thử nghiệm độc lập và tách biệt.

LANIT cho thuê dịch vụ Vps theo thời hạn 1,3,6,12,24 tháng… Thời gian tối thiểu khách hàng thanh toán là 1 tháng. Tuy nhiên, quý khách thuê máy chủ ảo thời gian dài sẽ nhận được những ưu đãi giảm giá tốt hơn.

LANIT hỗ trợ quý khách chuyển toàn bộ dữ liệu đầy đủ và an toàn mà không phải mất thêm một khoản chi phí nào. Sau khi đăng ký mua Vps, khách hàng chỉ cần gửi yêu cầu hỗ trợ chuyển dữ liệu từ nơi khác về, kỹ thuật của LANIT sẽ giúp khách hàng nhanh chóng chuyển dữ liệu.

Thuê máy chủ ảo tại LANIT, quý khách hoàn toàn có thể tự động backup và restore Cloud Vps. Quý khách chỉ cần vào trang quản lý VPS và nhấn vào nút backup hoặc restore theo hướng dẫn backup/restore

Khi đăng ký mua Vps tại LANIT, Quý khách có thể dể dàng mua thêm địa chỉ IP và được mua tối đa 50 địa chỉ IP cho một máy chủ ảo VPS.

Tất cả các gói Cloud Vps tại LANIT đều được đặt tại Datacenter Việt Nam, tại các trung tâm lớn như FPT, VIETTEL.

LANIT cung cấp đa dạng gói Vps giá rẻ với cấu hình, băng thông khác nhau, phù hợp mọi nhu cầu của khách hàng. Tùy theo từng gói Cloud Vps, chúng tôi quy định mức băng thông. Băng thông gói dịch vụ Vps thấp nhất là 100Mbit/s và tối đa là 500Mbit/s.

Khách hàng hoàn toàn có thể nâng cấp cấu hình máy chủ ảo Vps giá rẻ (Ram, Ổ cứng, Cpu) hoặc nâng cấp gói dịch vụ VPS cấu hình cao hơn, phù hợp nhu cầu sử dụng. Quá trình nâng cấp diễn ra nhanh chóng chỉ mất khoảng 15 giây, đồng thời dữ liệu của bạn không bị ảnh hưởng

Khi mua Vps tại LANIT, quý khách có thể lựa chọn cài đặt hệ điều hành mình mong muốn:

+ Thuê Vps Linux giá rẻ, LANIT cài đặt hệ điều hành phổ biến như Linux distributions (CentOS, Debian, Ubuntu…)

+ Thuê Vps Windows giá rẻ, chúng tôi có thể cài đặt cho bạn: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, windows 2019, windows 2022.

Để tạo ra máy ảo LANIT sử dụng công nghệ ảo hóa hàng đầu Vmware và KVM, hỗ trợ linh hoạt các hệ điều hành thông dụng như CentOS, Ubuntu, Debian và Windows… từ 32bit đến 64bit.

Sau khi quý khách đăng ký mua VPS. Khoảng 5-15 phút sau đó, khách hàng sẽ nhận được một email tự động với thông tin chi tiết gồm: Tên, Mật khẩu, Ip VPS.

Có, LANIT  có hỗ trợ IPv6 khi khách hàng mua VPS. 

LANIT có chính sách dùng thử dịch vụ máy chủ ảo VPS 1 ngày, để khách hàng yên tâm về chất lượng dịch vụ trước khi có nhu cầu đăng ký sử dụng lâu dài.

Khách hàng muốn dùng thử Cloud Vps tốc độ cao làm theo hướng dẫn sau:
B1. Truy cập vào website lanit.com.vn, click link: https://lanit.com.vn/chuong-trinh-khuyen-mai-cloud-vps-lanit.html
B2. Chọn cấu hình và thời hạn sử dụng phù hợp yêu cầu
B3. Click nút đăng ký, điền thông tin chính xác
B4. Đến bước hoá đơn, quý khách gửi mã hóa đơn, gửi lên page/zalo để kỹ thuật LANIT hỗ trợ active dùng thử

Khi mua Vps tại LANIT, Khách hàng có thể lựa chọn 1 trong những hình thức thanh toán : PayPal Gateway, thẻ Visa/MasterCard/thẻ ATM nội địa, Chuyển khoản Internet Banking, chuyển khoản qua CT CPCN&TT LANIT hoặc thanh toán trực tiếp.

Có, LANIT cung cấp cho mỗi máy chủ Cloud VPS 1 IP public riêng biệt khác nhau.

Dữ liệu lưu trữ trên Cloud Vps tại LANIT được bảo mật nhiều lớp và backup thường xuyên hàng tuần. Khách hàng sẽ hoàn toàn yêu tâm không lo lắng  mất hoặc bị lộ dữ liệu

Rate this page
Chat với chúng tôi qua Zalo!
Chat với chúng tôi qua Zalo!